אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> יחידת עוז - רשות האוכלוסין הגירה ומעברי גבול (משרד הפנים) נ' א.ר.מ. ריסוסים ועבודות חקלאיות בע"מ ואח'

יחידת עוז - רשות האוכלוסין הגירה ומעברי גבול (משרד הפנים) נ' א.ר.מ. ריסוסים ועבודות חקלאיות בע"מ ואח'

תאריך פרסום : 17/12/2011 | גרסת הדפסה
הע"ז
בית דין אזורי לעבודה תל אביב - יפו
12909-09-10
13/12/2011
בפני השופט:
אופירה דגן-טוכמכר

- נגד -
התובע:
יחידת עוז - רשות האוכלוסין הגירה ומעברי גבול (משרד הפנים)
הנתבע:
1. א.ר.מ. ריסוסים ועבודות חקלאיות בע"מ
2. ריאן גאלב

החלטה

לפני בקשה לביטול כתב האישום שהוגש נגד הנאשמים בגין עבירות על חוק עובדים זרים, התשנ"א - 1991 [להלן גם "החוק"]. לטענת הנאשמים יש לבטל את כתב האישום מחמת פגמים שנפלו בו ומחמת הגנה מן הצדק והכל כפי שיפורט להלן:

ביום 7/9/10 הוגש נגד הנאשמים כתב אישום המיחס להם עבירות בגין העסקת 9 עובדים בלא היתר כדין (עבירה לפי סעיף 2 (א) לחוק), עוד הואשמו הנאשמים כי העסיקו את אותם תשעה עובדים ועוד שלושה עובדים נוספים שהיה היתר להעסקתם (בסך הכל 12 עובדים) בלא שנחתם עימם הסכם עבודה, בלא שהוסדר להם ביטוח רפואי ובלא שנמסר להם פירוט שכר וניכויים (עבירות לפי סעיפים 2 (ב) לחוק) בנוסף יוחסה לנאשמים עבירה בגין אי מילוי הוראת מפקח (עבירה לפי סעיף 6 (ה) לחוק).

לטענת הנאשמים יש פגם בכתב האישום באשר העמדה לדין בגין העסקת עובד בלא היתר (עבירה לפי סעיף 2 (א) לחוק) ביחס לעובד פלוני, איננה יכולה לדור בכפיפה אחת עם העמדה לדין בגין העסקה של אותו עובד ללא חוזה עבודה ותנאים הולמים כלומר בעבירה לפי סעיף 2 (ב) לחוק. לטענת הנאשמים המדובר בעבירות סותרות, שכן, אם ההעסקה היא בלתי חוקית, הרי שממילא אסורה כריתתו של חוזה עבודה, וגם אילו נחתם חוזה הרי שהיה זה חוזה בטל, ולפיכך אין להעמיד לדין את הנאשמים בגין שתי העבירות הסותרות גם יחד. עוד טוענים הנאשמים בהקשר זה כי המדובר בייחוס שני אישומים שונים, בגין מסכת עובדתית אחת. שהרי העבירה של העסקה בלא היתר כוללת בתוכה מניה וביה גם – העסקה ללא הסכם תקף, שהרי כל הסכם שנחתם עם עובד שהועסק ללא היתר - הוא ממילא הסכם בטל.

עוד טוענים הנאשמים כי יש לזכותם מחמת הגנה מן הצדק בגין הסיכון הכפול בו הועמדו כמפורט לעיל. עוד הם טוענים כי יש פגם לכך שהועמד לדין רק המעביד שעה שגם העובד הוא צד להסכם בלתי חוקי. וכן הם מוצאים פגם בכך שהעובדים כלל אינם עדים בהליכים, ולא יזומנו למסור את גרסתם בהליך. עוד מזכירים המבקשים כי נגד הנאשם 2 ניתן צו לפי פקודת פשיטת רגל.

לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובה לא מצאתי כל עילה לביטול כתב האישום, ואף לא לתיקונו.

בחוק עובדים זרים, תשנ"א - 1991 עוגנה בחקיקה ראשית המערכת הנורמטיבית שתכליתה להסדיר העסקת עובדים זרים במדינת ישראל. החוק, אשר ידע תיקונים רבים במהלך השנים, קובע הוראות רגולטוריות המסדירות את הפרוצדורה לקבלת היתר להעסקת עובדים זרים, את האיסור להעסיק עובד זר ללא היתר כדין, וכן הוא קובע רשימה של כללים מחייבים להעסקת עובדים זרים על ידי מעסיקים ישראלים, ובכלל זה - החובה להסדיר לעובד ביטוח רפואי, להתקשר עם העובד בחוזה עבודה המפרט את כל תנאי עבודתו – שיתורגם לשפתו של העובד, ועוד כיוצא באלה הוראות אשר תכליתן להוסיף על הכללים הקבועים ממילא במשפט העבודה המגן, מתוך מודעות לקושי המאפיין את אוכלוסיית העובדים הזרים, אשר איננה דוברת את השפה העברית, ואיננה נהנית מביטוח בריאות בישראל, ומטבע הדברים היא מצוייה במצב מוחלש (ראה סעיפים 1ב – 1ו לחוק).

בצד ההוראות הרגולטוריות, נקבעו בסעיף 2 לחוק הוראות עונשיות. עניינו של סעיף 2(א) במי שביצע עבירה בכך שהעסיק עובדים בלא היתר כדין, ואילו עניינו של סעיף 2(ב) במי שעבר עבירה בכך שהעסיק עובד זר מבלי שקיים את החובות שהוטלו עליו בחקיקת המגן, ובחוק עובדים זרים בפרט.

הנאשמים מבקשים לטעון, כי איסורים שקבע המחוקק בסעיף 2 (ב) חלים רק על מי שמעסיק עובדים לפי היתר כדין, ואילו מי שמעסיק עובדים בלא היתר, פטור מהדרישות שקבע המחוקק שכן לדידם של הנאשמים - המדובר בחוזה בטל, ולכן אין מקום לדרוש מהמעביד לחתום על הסכם בטל עם העובד/להעמיד לו ביטוח רפואי/ליתן בידו תלוש שכר.

טענה זו של הנאשמים אין בידי לקבל. מטעמים ברורים המחוקק לא קבע, לא במפורש ולא במשתמע, כי הוראות סעיף 1 לחוק עובדים זרים יחולו רק על מי שמעסיק עובדים כדין, ואילו מי שמעסיק עובדים זרים שלא כדין - פטור מלספק להם תנאי עבודה הוגנים ובכלל זה הסכם בשפתם, ביטוח רפואי, ותלושי שכר מפורטים. אבחנה כאמור איננה עולה מלשון החוק והיא סותרת את תכלית החקיקה.

תכלית החקיקה, כפי שהיא עולה מדברי ההסבר לחוק (ראה הצ"ח 2032 ט"ו שבט תשנ"א 30/1/91)היתה למנוע העסקה של עובדים זרים בתנאים של ניצול וקיפוח. המחוקק קבע שורה של הוראות שנועדו להבטיח שהעובדים הזרים יקבלו מידע ברור, בשפתם, על תנאי עבודתם, ועל שכרם ויבוטחו בביטוח רפואי. אשר על כן סעיף 30 לחוק החוזים, תשל"ז 1977 לא יוכל להועיל לנאשמים. ככל שהעובדים נשוא כתב האישום הועסקו על ידי הנאשמים, הרי שממילא נכרת בין הצדדים הסכם (המנוגד לחוק). דרישות הכתב והשפה נועדו להבטיח כי העובדים, שהם הצד החלש בהתקשרות הבלתי חוקית יהיו מודעים לתנאי העבודה החלים עליהם במסגרת אותה התקשרות בלתי חוקית. מסירת העתק מההסכם לעובד בשפתו מהווה הלכה למעשה הודעה לעובד על תנאי עבודתו. אשר על כן, אינני רואה כל יסוד לטענה של הנאשמים שלפיה משמדובר בהסכם בלתי חוקי - הרי שאין לדרוש מהמעביד להודיע לעובד מהם תנאי ההסכם.

זאת ועוד, אין כל סתירה בין העבירות שיוחסו לנאשמים. מהמסכת העובדתית המפורטת בכתב האישום עולה לכאורה כי הנאשמים העסיקו עובדים בלא היתר, לא מסרו להם חוזה עבודה בכתב, בשפתם, לא ביטחו אותם בביטוח רפואי ולא מסרו להם תלושי שכר כדין. המדובר איפה בשורה של עבירות שונות ונפרדות שעולות מהמסכת העובדתית, ולא בסיכון כפול.

אשר לטענת ההגנה מן הצדק, הרי שגם בה לא מצאתי ממש. העבירה שיוחסה לנאשמים אמנם סווגה כעבירה מנהלית ואולם למאשימה יש שיקול דעת לנקוט בגינה בהליכים פלילים בנסיבות שיצדיקו זאת.

אינני סבורה כי נפל פגם בכך שהוגש כתב אישום נגד המעבידים ולא נגד העובדים שהיו צד להסכם ההעסקה. מטעמים ברורים המחוקק מצא להטיל אחריות עונשית על המעביד ולא על העובד שהיה צד להסכם העסקה לא חוקי, ולפיכך אין להלין על המאשימה על שלא נקטה בהליכים פלילים נגד העובדים.

בנסיבות דנן כאשר העובדים נשוא כתב האישום כבר אינם בארץ, וכאשר חומר החקירה בתיק מבוסס לכאורה על תלונתם (עדות שמועה), ולא על ביקורת שהתקיימה במקום העבודה, אפשר שיקשה על המאשימה להוכיח את העבירה המיוחסת לנאשמים בכתב האישום, ואולם עניין זה יבחן על ידי המותב שידון בתיק, והוא איננו עילה לביטול כתב אישום.

יתר נסיבות העניין, לרבות מצבו הכלכלי של הנאשם 2 אינם עילה המקימה הגנה מן הצדק, והשלב שבו בית הדין יוכל להדרש לעניין הוא בשלב מתן גזר הדין, ככל שהנאשמים או מי מהם יורשעו.

לנוכח כל האמור לעיל, דין הבקשה לביטול כתב אישום, כמו גם לתיקונו - להדחות.

הצדדים יתייצבו לישיבת ההקראה הקבועה ליום 12/2/12.

ניתנה היום, י"ז כסלו תשע"ב, 13 דצמבר 2011, בהעדר הצדדים.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ