אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> יזרעאל נ' עקיבא בן נפתלי ואח'

יזרעאל נ' עקיבא בן נפתלי ואח'

תאריך פרסום : 18/03/2010 | גרסת הדפסה
תא"ק
בית משפט השלום ירושלים
7632-09
17/03/2010
בפני השופט:
נמרוד פלקס

- נגד -
התובע:
דוד יזרעאל
הנתבע:
חד ו וה בן נפתלי

החלטה

בפני בקשה למתן רשות להתגונן. עסקינן בתביעת המשיב כנגד המבקשת ושני נתבעים נוספים.

בכתב התביעה נטען, כי בין המשיב לבין הנתבע מס' 1, שהינו בנה של המבקשת, נכרת הסכם על פיו הפקיד המשיב בידי הנתבע מס' 1 סך 300,000 ₪ (בשני סכומים – 200,000 ₪ ולאחר מכן 100,000 ₪) (להלן – "סכום ההשקעה") לשם השקעתם בשוק ההון. זאת כנגד התחייבות הנתבע מס' 1 לשלם למשיב תשואה חודשית מובטחת בשיעור שלושה אחוזים וכן להשיב למשיב את סכום ההשקעה עם דרישתו.

משך כשנתיים העביר הנתבע מס' 1 למשיב את התשואה החודשית כמוסכם, אך מאז חודש נובמבר 2008 חדל להעבירה לחלוטין ואף לא נענה לדרישות המשיב להחזיר את סכום ההשקעה.

המבקשת והנתבע מס' 3 ערבו להתחייבויות הנתבע מס' 1 כלפי המשיב, וזאת מכח כתב ערבות שנכתב בתחתית ההסכם שנכרת כאמור בין הנתבע מס' 1 לבין המשיב (נספח א' לכתב התביעה) (להלן – "ההסכם").

בבקשתה למתן רשות להתגונן טענה המבקשת מספר טענות המקימות לה לשיטתה הגנה מפני התביעה. נטען, כי העסקה שנכרתה בין המשיב לבין הנתבע מס' 1 הינה למעשה עסקת הלוואה חוץ בנקאית עליה חלות הוראות החוק להסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, התשנ"ג – 1993 (להלן – "חוק הלוואות חוץ בנקאיות") ושהמבקשת הינה "ערב יחיד" כמשמעות המונח בחוק הערבות, תשכ"ז – 1967 (להלן – "חוק הערבות"). עוד נטען, כי המשיב הפר את חובות הגילוי החלות עליו על פי הוראות הדין האמורות וששיעור הריבית הנצבר על סכום ההשקעה עולה על הסכום המרבי המותר על פי חוק הלוואות חוץ בנקאיות ואף על שיעור ריבית הפיגורים המותר על פי פרק ב' לחוק הערבות. כמו כן נטען, כי המשיב לא הודיע למבקשת על אי קיום החיוב בידי החייב העיקרי (הנתבע מס' 1), ולפיכך המבקשת מופטרת בגין הנזק שנגרם לה בשל כך. עוד נטען, כי ערבות המבקשת חלה אך בגין סכום ההשקעה הראשוני, בסך 200,000 ₪, אך אינו חל באשר לסכום הנוסף בסך 100,000 ₪.

דין הבקשה למתן רשות להתגונן להתקבל באשר לטענה, כי ערבות המבקשת חלה אך באשר לסכום ההשקעה בסך 200,000 ₪ ואינה חלה לגבי הסכום הנוסף של 100,000 ₪. מאידך יש לדחות את יתר טענות המבקשת, שכן אין בהן להצדיק מתן רשות להתגונן. אבאר להלן.

בהסכם נכתב, כי סכום ההשקעה הינו סך 200,000 ₪ (סעיף 2.1. להסכם). המשיב מבסס תביעתו כנגד המבקשת, באשר לסך 100,000 ₪ הנוספים, על הסיפא לערבות המבקשת בה נכתב כדלקמן: "ערבות זו תישאר בתוקף גם במידה והסכם זה יוארך ו/או ישונה".

אין די באמרה כללית בכתב הערבות בכדי ליתן לנושה הרשאה מראש להגדיל את שיעור החיוב הנערב ללא כל הגבלה. הסכם ערבות, ככל חוזה, מהווה תוצאה של גמירות דעת הצדדים. אין לשלול את הטענה, כי אמרה כללית בכתב הערבות אינה מספקת בכדי להצביע על קיום גמירות דעת מצד הערב ומתן הסכמתו מראש להגדלה ניכרת של היקף החיוב הנערב.

בהתאם להוראות סעיף 5(ב) לחוק הערבות אין בהגדלת החיוב הנערב כדי לשנות את חיוב הערב. אמנם הוראות פרק א' לחוק הערבות הינן ככלל דיספוזיטיביות, אך בכדי שהנושה יהיה רשאי להסתמך על הסכמה הנוגדת את הוראת הדין האמורה, או הנותנת מראש לנושה ולחייב העיקרי אפשרות להביא לחיוב הערב בשיעור גבוה מהותית מהשיעור לו הסכים מפורשות עת נכרת הסכם הערבות, נדרשת התניה מפורשת וברורה בהסכם הערבות. השוו: ת.א. (מחוזי י-ם) 5272/03 אסתר אילוז נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ (פורסם במאגרים).

בטרם אדון ביתר טענות המבקשת אשר כאמור דינן להידחות אציין, כי תצהיר המבקשת אינו תומך ברוב רובן של טענותיה. לוז טענות המבקשת בתצהירה הינו, כי אינה יודעת למעשה דבר אודות העסקה שנכרתה בין בנה, הנתבע מס' 1, לבין המשיב.

שומה על המבקש רשות להתגונן להתכבד ולפרט את הגנתו, קרי – את גרסתו העובדתית. טענות המבקש רשות להתגונן שנטענו אך בבקשתו למתן רשות להתגונן, אך לא בתצהירו, אינן מהוות כתב הגנה במשפט.

בהתאם להוראת תקנה 211 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984 תצהיר המבקש הוא אשר בא במקום כתב הגנה ואין להרחיב את היריעה לטענות עובדתיות שלא אומתו בתצהיר. מהאמור עולה, כי על מבקש הרשות להתגונן להתכבד ולפרט בתצהירו את העובדות המצביעות על קיום נסיבות המתאימות להחלתה של הוראת דין זו או אחרת. אין די בפירוט הוראת הדין או טענות אחרות בבקשה למתן רשות להתגונן מבלי להניח תשתית עובדתית מתאימה בתצהיר התומך בבקשה למתן רשות להתגונן. ראו: ע"א 514/64 כהן נ' אשכנזי, פ"ד יט(1) 696, 698.

אמנם, יתכנו מקרים בהם אין ברשות ערב המבקש ליתן לו רשות להתגונן מסמכים או מידע הדרושים לשם פירוט טענותיו. אזי רשאי הוא לפנות אל התובע או אל החייב העיקרי בבקשה להמציא לו את המידע והמסמכים הדרושים לשם פירוט הגנתו וככל שמאמציו לבירור העובדות והשגת המסמכים לא נשאו פרי ניתן יהיה להיעתר לבקשתו למתן רשות להתגונן, אך מחמת הכחשתו את העובדות הנטענות בכתב התביעה מפאת חוסר ידיעה. ראו: רע"א 2477/09 בנק איגוד נ' אזולאי (פורסם במאגרים).

ודוק, משמעות הדברים אינה כי המבקש רשות להתגונן יכול לטעון כל טענה, ללא תשתית עובדתית, וזאת אך בהסתמך על כך שאינו יודע את העובדות לאשורן מבלי שטרח לנסות לבררן ולמצער לא טען בתצהירו שניסה לעשות כן.

הוראות פרק ב' לחוק הערבות אינן חלות על המבקשת, וזאת לו רק נוכח הוראת סעיף 18 לחוק הערבות הקובעת כדלקמן: "הוראות פרק זה יחולו על ערבות שנתן ערב יחיד לנושה, יהא כינויה אשר יהא, לרבות התחייבות לשיפוי."

"נושה" כהגדרתו בסעיף 19 לחוק הערבות הינו "מי שמתן הלוואות הוא במהלך עסקיו הרגיל, אף אם אינו עיסוקו העיקרי".

המבקשת לא טענה כלל בתצהירה, או בחקירתה הנגדית, כי המשיב עוסק במתן הלוואות במהלך עסקיו הרגיל. למעשה המבקשת אף לא טענה בתצהירה, כי עסקינן בעסקת הלוואה להבדיל מעסקת השקעה בשוק ההון כנטען בכתב התביעה.

כאמור לא די בכך שהמבקשת מפרטת בבקשתה למתן רשות להתגונן הוראות דין שונות, אשר היה בהן כדי להקים לה הגנה בנסיבות מסוימות. על המבקשת להתכבד ולפרט בתצהירה, כי אותן נסיבות התקיימו ואזי ניתן היה לקבוע שבקשתה מגלה הגנה לכאורה.

הואיל וגרסתה העובדתית של המבקשת באשר לתחולת פרק ב' לחוק הערבות הינה, כי אינה יודעת ואף לא טענה שפנתה אל המשיב או אל אחר בבקשה לקבל מידע או מסמכים שיאפשרו לה לפרט את טענתה הרי, שהמבקשת לא הציגה כל גרסה עובדתית המקימה הגנה מכח הוראת פרק ב' לחוק הערבות.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ