אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> טענת פרעתי לחייב במזונות

טענת פרעתי לחייב במזונות

תאריך פרסום : 30/01/2012 | גרסת הדפסה
תיק הוצל"פ
לשכת ההוצאה לפועל ירושלים
0306142118
25/01/2012
בפני השופט:
רשם ההוצאה לפועל אבני אסף

- נגד -
התובע:
החייב
עו"ד זהבה קוליץ
הנתבע:
הזוכה
החלטה

לפניי בקשת החייב בטענת פרעתי, לפי סעיף 19 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז - 1969, ואשר הוגשה ביום 5.6.11. כמו כן, בקשה להגדלת חוב בנומ' 7626 מצד הזוכה, אשר טרם הוכרעה.

בתיק מבוצע חיוב מזונות לפי החלטות בתי המשפט מימים 18.10.09 ו- 16.3.10. המדובר בפסק דין בתביעת מזונות במסגרת תמ"ש 16423/08 וכן בפסק דין שניתן במסגרת ערעור עליו ע"י בית המשפט המחוזי בתיק עמ"ש 538-09. גובה החוב בתיק נכון להיום הנו בסך כ- 74,892 ש"ח, אולם איננו משקף את חובו האמיתי והעדכני של החייב נוכח אי ביצוע התחשבנות מדויקת, במהלך השנים, החל ממועד תחילת החיוב יום 26.2.09.

לאחר שהעמדתי את הצדדים על המצב המשפטי והעובדתי בתיק, סיכוייהם וכן סיכוניהם, הסמיכו אותי הצדדים בדיון  שהתקיים ביום 24.1.12, להכריע בסכסוך על סמך כלל החומר הקיים בתיק ואשר הוגש במהלך הדיון, בפשרה, ללא הנמקה, לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט, התשמ"ד - 1984, ובהתאם לסמכותי לפי סעיף 104 שבו, וזאת לשם סילוק סופי, כולל ומוחלט של כלל המחלוקות הנטושות ביניהם בתיק זה, בנוגע לפירעון כלל חיובי המזונות בגין חוב העבר, אשר נצבר בתיק הנ"ל, והקיזוזים כנגדו, משנת 2009 ועד היום, ולרבות הכרעה בהגדלת החוב הנ"ל, וקביעת מנגנון ביצוע חיובי המזונות לעתיד בהתאם לפסקי הדין. 

למען הסר כל ספק שבספקות: החלטה זו מתייחסת אך ורק לחיובי המזונות בגין העבר ותהווה מעשה בית דין, בכל הנוגע לכלל חובות אלו, ואליהם בלבד. החלטה זו נועדה לשם הכרעה סופית ומוחלטת בטענות הפירעון והקיזוז שבפי החייב, הן לגבי חובות המזונות השוטפים, והן לגבי סעיפי ההוצאות החריגות, וזאת לעבר, עד למועד מתן ההחלטה.

החלטתי זו תפוצל ל - 2 חלקים: בחלק הראשון, אכריע בפשרה על יסוד הסכמת הצדדים הנזכרת לעיל, בקביעת גובה החוב העדכני והסופי נכון להיום. קביעה זו תהווה, כאמור, מעשה בית דין. בחלק השני, אקבע קביעות נורמטיביות לגבי מנגנון ביצוע חיובי המזונות בהתאם לפסקי הדין, כפי הבנתי אותם, ובגדר סמכותי לפי החוק, וזאת לשם מניעת מחלוקות מיותרות לעתיד.  קביעתי בחלק השני, של ההחלטה ניתנת לערעור או להשגה כדין.

ההכרעה בנוגע לחוב העבר

לאחר שעיינתי בכלל החומר המצוי לפניי, ובשים לב לטענות הצדדים לפניי לאור ההלכות הנוגעות בדבר, וכן בשים לעובדה כי חיוב המזונות השוטף מבוצע בעיקרו, ונותר אך להכריע בספיחיו לעבר; וכן, לאחר ששקלתי את יתר נסיבות העניין, נטלי ההוכחה והראייה בטענת פרעתי, הראשי והמשני, והעמידה של מי מהצדדים בהם, כפי כתבי הטענות בפניי, ולאור התרשמותי הבלתי אמצעית, מן הצדדים ודבריהם במהלך הדיון שהתקיים לפניי, ולאור חלוף הזמן ממועדי החיוב המקוריים וקשיי הראיה והקשיים החשבונאיים, לגבי תקופות החיוב השונות, ובהתחשב בערכים הריאליים של כל חיוב וחיוב, הריני לקבוע ולהורות, כדלקמן:  

1. לעדכן כתובת החייב לרח' אבא חלקיה 9, ירושלים.

2. חוב המזונות הכולל אשר נגבה בתיק זה יעמוד החל מהיום על סך 50,000 ש"ח. המזכירות תעביר את יתרת הכספים המעוכבים בסך של 21,398ש"ח לידי הזוכה, ותעדכן את יתרת גובה החוב בהתאם, לסך של 28,602 ש"ח. יתרת החוב הנותרת תשולם ע"י החייב בתוך 30 ימים ממועד קבלת החלטה זו. במהלך התקופה הקצובה הנ"ל יימשך עיכוב ההליכים בתיק לשם גביית חוב העבר העדכני.                                                             

3. לאחר השלמת ביצוע התשלום ע"י החייב במלואו בתוך פרק הזמן הנ"ל, יופטר החייב מתשלום חוב המזונות לזוכה בגין העבר, ולא תישמע עוד כל טענה מצד מי מהצדדים, בנוגע לחובות עבר אשר נצברו עובר למועד מתן החלטה זו.                                                              

4. ככל שלא ישולם החוב העדכני בתיק בחלוף 30 ימים מהיום בתשלום אחד, יישא החוב בתיק, הפרשי ריבית והצמדה כחוק, מיום 25.1.12 ועד לפירעונו המלא בפועל.

5. העיקול אשר הוטל על רכבו של החייב יבוטל, כנגד סילוק חוב העבר הנ"ל. ככל שהחוב בתיק יאופס, יימשך עיכוב ההליכים ויישקל ביטול הליכים שונים או כלל ההליכים, לפי בקשות מסוימות שיגיש החייב. ככל שהחוב לא יסולק במועד, ישופעלו מייד מלוא הליכי הגבייה והאכיפה, על פי בקשת שפעול מאת הזוכה.

6. החיוב השוטף בתיק ישולם החל מהיום, ישירות לחשבונה של הזוכה, ועל הזוכה מוטלת החובה לדווח על כל תקבול ולבצע הקטנת חוב בגינו בהתאם למתחייב מהוראת תקנה 17 לתקנות. לא תעשה כן, יעוכבו ההליכים בתיק בהתאם לתקנה האמורה.

ההכרעה בנוגע לביצוע חיובי העתיד

בין הצדדים נטושה מחלוקת פרשנית בנוגע להיקף סעיף ההוצאות החריגות. לטענת הזוכה, פסק הדין של בית המשפט המחוזי בערעור, מיום 16.3.10, לא גרע או צמצם את סעיף 7 המקורי בפסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה, אלא רק נועד להוסיף עליו (להלן: "פסקת ההוצאות המקורית"). החייב מנגד, סבור, כי לשון פסק הדין הנה ברורה, והלכה למעשה, סעיף 7 הוחלף וצומצם בפסק הדין בערעור, ויש לנהוג אך ורק על פיו.

שוכנעתי כי הדין בעניין זה עם החייב.

כידוע, רשם ההוצאה לפועל אינו משמש כערכאת ערעור על פסקי דין והחלטות שיפוטיות, והוא אינו מוסמך להרהר על צדקתו, להוסיף לפסק הדין או לקרוא לתוכו דבר שלא נקבע בו (רע"א 8494/08 סולוביי נ" אייכל [פורסם בנבו] (2009); רע"א 1300/09 עדן חשמל בע"מ נ" א. א. מרכזי שליטה בע"מ [פורסם בנבו] (2009); ראו גם: רע"א 6030/09 נגר נ" קבלני הדור-אלון בוחניק [פורסם בנבו] (2009)). רשם ההוצאה לפועל, כפוף, אפוא, ללשון פסק הדין.

עיון מדוקדק בפסק הדין של בית המשפט המחוזי בערעור מיום 16.3.10 מעלה כי הצדדים הגיעו להסכמה ולפיה הערעור על פסק הדין בתביעת המזונות "יידחה" "בכפוף לאלו". כלומר, הערעור נדחה לגבי כל ראשיו, למעט, כל מה שהוסכם עליו, אשר יהווה הלכה למעשה, קבלה של הערעור ושינוי של פסק הדין, אגב סטייה מהוראת הערכאה דלמטה. בהמשך, באה הפסקה המתארת את תוכן הסכמת הצדדים, ונקבע בהאי לישנא:

"ההוצאות החריגות כקבוע בסעיף 7 לפסק הדין יחולקו בין הצדדים בחלקים שווים. הוצאות אלו יכללו צרכים רפואיים שאינם מכוסים ע"י ביטוח רפואי, קייטנות עד לסך של 4,500 ש"ח לשנה עבור כל הילדים. שיעורים פרטיים לפי שיקול דעת בית המשפט".

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ