אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> טל אופיר גינון ופיתוח בע"מ נ' עיריית כרמיאל ואח'

טל אופיר גינון ופיתוח בע"מ נ' עיריית כרמיאל ואח'

תאריך פרסום : 04/03/2018 | גרסת הדפסה
עע"מ
בית המשפט העליון ירושלים בשבתו כבית משפט לערעורים בעניינים מינהליים
4818-17
28/02/2018
בפני השופט:
נ' סולברג

- נגד -
המערערת:
טל אופיר גינון ופיתוח בע"מ
עו"ד סלעית גדעון
המשיבים:
1. עיריית כרמיאל
2. חסון אלי עבודות גינון בע"מ
3. ראז חקלאות גינון ופיתוח בע"מ
4. דודי גינון בע"מ
5. מרבדים שירותי גינון בע"מ
6. מיתרי גינון (א.מ.) בע"מ
7. בני מזרחי גינון ופיתוח בע"מ
8. השביל הירוק בע"מ
9. אילן גינון ופיתוח בע"מ
10. עדן בר חי בע"מ
11. החברה למשק וכלכלה של מרכז השלטון המקומי בע"מ

עו"ד ארז טיקולסקר [בשם משיבה 1]
עו"ד שירלי סופר-דמרי [בשם משיבה 11]
פסק דין
 

השופט ד' מינץ:

 

           לפנינו ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים (השופטת ב' בר-זיו), מיום 6.6.2017, בעת"מ 14641-02-17, במסגרתו התקבלה באופן חלקי עתירת המערערת.

 

הרקע להליכים ופסק דינו של בית המשפט המחוזי

  1. משיבה 11, החברה למשק וכלכלה של מרכז השלטון המקומי בע"מ (להלן: משכ"ל), הינה חברה בבעלות מרכז השלטון המקומי ומרכז המועצות האזוריות, שהוקמה במטרה לספק פתרונות מערכתיים למגוון שירותים הנדרשים על ידי רשויות מקומיות. פעילותה נעשית בעיקר באמצעות פרסום מכרזי מסגרת פומביים, שהינם מכרזים כלליים לקבלת הצעות מחיר לביצוע שירותים או אספקת טובין עבור רשויות מקומיות וגופים ציבוריים. לאחר קבלת אישור שר הפנים, בהתאם לסעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים), התשל"ב-1972 (להלן: חוק המכרזים המשותפים), רשאיות הרשויות המקומיות ליזום פנייה לזוכים במכרזי המסגרת ולהזמין שירותים מתוך סל השירותים מושא מכרז המסגרת, וזאת בהליך המכונה "נוהל הצעות מחיר". ההצעות המוגשות בנוהל הצעת המחיר מועברות לאחר מכן ל"ועדת השלושה" של הרשות המקומית (המורכבת ממנכ"ל הרשות המקומית, גזבר הרשות והיועץ המשפטי שלה) (להלן: ועדת השלושה) וזו בוחרת את הזוכה בנוהל.

 

  1. במהלך שנת 2016 פרסמה משכ"ל את מכרז המסגרת מס' גנ/13/2016 לעבודות פיתוח נופי ואחזקת גנים (להלן: מכרז המסגרת). ביום 20.12.2016 פנתה משיבה 1, עיריית כרמיאל (להלן: העירייה) למשכ"ל בבקשה כי תפרסם ותנהל עבורה נוהל הצעות מחיר למתן שירותי אחזקת שטחי גינון בשטחה של העירייה מכוח מכרז המסגרת (להלן: נוהל הצעות המחיר או הנוהל). ביום 21.12.2016 פנתה משכ"ל לשלושת הזכיינים אשר זכו במכרז המסגרת, ובהם המערערת, והזמינה אותם להשתתף בנוהל. ביום 4.1.2017 קיבלה העירייה ממשכ"ל את מסמכי ריכוז הנתונים של ההצעות שהוגשו. הצעת המערערת הייתה הזולה ביותר מבין ההצעות שהוגשו. אלא שבהתייעצות שנערכה לאחר מכן בין מנהלת מחלקת הגינון בעירייה לבין המנכ"ל והיועץ המשפטי לעירייה, הוחלט שלא לבחור בהצעה כלשהי ותחת זאת לפרסם מכרז חדש, שלא באמצעות משכ"ל.

 

  1. ואכן, ביום 12.1.2017 פרסמה העירייה מכרז פומבי שעניינו עבודות הגינון מושא הנוהל (מכרז מס' 3/2017, להלן: המכרז השני). המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז השני נקבע ליום 5.2.2017. לאחר פרסום המכרז השני רכשה המערערת את מסמכי המכרז ואף השתתפה בסיור קבלנים שנערך ביום 23.1.2017 לקראת הגשת הצעות בו. יובהר, כי במועד פרסום המכרז לא מסרה העירייה למשכ"ל כל הודעה בנוגע לביטול נוהל הצעות המחיר ורק ביום 1.2.2017 (לאחר סיור הקבלנים) העביר מנכ"ל העירייה למשכ"ל מכתב שבו צוין כי "לאחר בחינת ההצעות הוחלט לבטל את ההתקשרות עקב אי התאמה לצרכי מחלקת גנים ונוף". למחרת, ביום 2.2.2017 קיבלה המערערת את תוצאות הנוהל, וגילתה כי הצעתה הייתה הזולה ביותר. לטענת העירייה, ההחלטה לפרסם מכרז חדש חרף קבלת ההצעות על פי הנוהל נבעה מכך שסכום ההצעה הנמוכה ביותר שהתקבלה בנוהל היה גבוה ביחס לסכום ששולם על ידי העירייה לקבלני הגינון באותה עת, ואף גבוה מהאומדן למכרז שנערך על ידי העירייה. לעניין זה יצוין כי האומדן נערך רק לאחר שקיבלה העירייה את ההצעות שהוגשו על ידי זכייני הנוהל.

 

  1. ביום 7.2.2017 הגישה המערערת עתירה מינהלית לבית המשפט המחוזי. בעתירתה טענה כי לאור העובדה שהצעתה הייתה הזולה ביותר מבין הצעות הנוהל, על העירייה למסור את ביצוע העבודות לידיה. עוד נטען כי החלטת העירייה לבטל את נוהל הצעות המחיר ולצאת למכרז חדש, זהה במהותו, הייתה בלתי חוקית. ביום 6.6.2017 קבע בית המשפט המחוזי בפסק דינו כי התנהלות שני הצדדים בקשר למכרז השני הייתה בלתי תקינה ונעדרת תום לב והורה על ביטולו.

 

  1. בפסק דינו הבהיר בית המשפט כי הן המערערת והן העירייה הסכימו כי דין "נוהל הצעות המחיר" שפרסמה משכ"ל עבור העירייה – דינו כדין מכרז, וכי עירייה רשאית באופן עקרוני לבטל נוהל הצעות מחיר לעבודה ספציפית, ולקיים במקומו מכרז, רק בכפוף לקיומו של "שינוי מהותי" בין הנוהל לבין המכרז. בית המשפט קבע כי בענייננו אין המדובר ב"שוני מהותי" כפי שנדרש על פי תקנה 23(ב) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח-1987 (להלן: תקנות העיריות). בית המשפט התרשם כי העירייה ביקשה מראש להשתמש בנוהל לשם עריכת אומדן למכרז שהיה בכוונתה לקיים. עובדה היא שאומדן המכרז השני נערך לאחר שכבר עמדו בפני העירייה ההצעות שהוגשו על ידי זכייני הנוהל. שימוש שכזה בהצעות שהוגשו במסגרת הנוהל הינו פסול ומצביע על ניהול בלתי תקין של העירייה בכל הנוגע לעבודות הגינון מושא המכרז. אכן, אין מחלוקת כי על פי הנוהל, העירייה רשאית שלא לבחור כל הצעה שהיא, וקביעה דומה קיימת גם במסמכי המכרז השני. ואולם רשות זו של העירייה כפופה לחובת תום הלב והמינהל התקין – ואלה לא התקיימו בהתנהלות העירייה במקרה זה.

 

  1. מנגד נקבע כי גם התנהלות המערערת לא הייתה ראויה, אם לא חסרת תום לב, ופנייתה לבית המשפט לקתה בשיהוי. כך, המערערת ידעה על פרסום המכרז השני על ידי העירייה, רכשה את מסמכי המכרז השני ואף השתתפה בסיור הקבלנים. בנסיבות אלו היה עליה להביא לידיעת נציגי העירייה באופן מיידי את הפגם שנפל בהתנהלות העירייה ולטעון נגד ביטול זכייתה בנוהל הצעות המחיר. בית המשפט דחה את טענת המערערת לפיה השיהוי בפעולתה נבע מכך שהיא המתינה להודעה רשמית על ביטול נוהל הצעות המחיר, וקבע כי על אף שלא התקבלה הודעה רשמית בכתב, המערערת יכלה לבדוק את משמעות פרסומו של המכרז השני. בהתאם לכך, נקבע כי כשם שהעירייה גרמה למחירי המערערת להתפרסם עקב הגשת הצעתה בנוהל הצעות המחיר, כך גם המערערת, בשל השיהוי שנקטה, גרמה לכך שמחירי כל משתתפי המכרז הפכו לגלויים.

 

  1. לאור האמור קבע בית המשפט כי אין מקום להכריז על המערערת כזוכה בנוהל הצעות המחיר, אך מאידך גם אין ליתן יד למתן תוקף למכרז השני, שפורסם בדרך לא ראויה. עוד נקבע כי ראוי ליתן גם למערערת הזדמנות חוזרת לקחת חלק במכרז חדש שיפורסם. לפיכך התקבלה העתירה אך באופן חלקי כאמור. יצוין כי לאחר מתן פסק הדין פרסמה העירייה מכרז שלישי והתקשרה מכוחו עם חברה בשם "מרבדים שירותי גינון בע"מ" (להלן: המכרז השלישי ו-מרבדים בהתאמה).

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ