אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> טלפוניקה דיגיטל בע"מ - פס"ד בבקשה לאישור הפחתת הון ולאישור חלוקת דיבידנד

טלפוניקה דיגיטל בע"מ - פס"ד בבקשה לאישור הפחתת הון ולאישור חלוקת דיבידנד

תאריך פרסום : 20/08/2014 | גרסת הדפסה
ת"א
בית המשפט המחוזי מרכז-לוד
47878-04-14
07/08/2014
בפני השופט:
בנימין ארנון

- נגד -
"המבקשת":
טלפוניקה דיגיטל בע"מ
עו"ד עמיחי פינקלשטיין ממשרד עמית פולק מטלון ושות' – עו"ד
"המשיב":
רשם החברות

פסק דין 

א.      מהות הבקשה

מונחת לפני בקשתה של המבקשת, טלפוניקה דיגיטל בע"מ, לאשר לה להפחית את הונה בדרך של אישור חלוקת דיבידנד בסך של 2,426 אלפי ₪ שאינו עומד ב"מבחן הרווח" הנדרש בסעיף 302 בחוק החברות, וכל זאת – בהתאם להוראות סעיף 303 בחוק החברות.

ב.       רקע עובדתי

 1. המבקשת עוסקת במתן שירותי מחקר ופיתוח בתחום התקשורת (סלולר ואינטרנט) לקבוצת טלפוניקה הנמנית על אחת מקבוצות תקשורת הגדולות והמובילות בעולם. הכנסותיה של המבקשת מקורןבהסכמים בין חברתיים הנקשרים בינה לבין חברות אחרות מקבוצת טלפוניקה. הסכמים אלה מבוססים על שיטת + COST  והם מבטיחים למבקשת רווחיות בגין השירותים הניתנים על ידה לחברות אחרות הנמנות על קבוצת טלפוניקה. בהתאם למערכת ההסכמים הנוכחית האחוז המתווסף לעלויותיה (ללא הוצאות מימון) של המבקשת בגין מתן שירותים כאמור מסתכם בשיעור של 6%.
 2. המבקשת הינה "חברה מוטבת" הזכאית להטבות מס מתוקף החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט – 1959 (להלן: "החוק לעידוד השקעות הון"). עד ליום 31.12.13 הצטברו בקופתה של המבקשת רווחים אשר הסתכמו בסך של 10,708 אלפי ₪ שזכו להקלות מס בגין ההטבות שניתנו למבקשת לפי החוק לעידוד השקעות הון, כל זאת – בתנאי שרווחים אלה אינם מחולקים כדיבידנד.
 3. בחודש נובמבר 2012 פורסם החוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 69 (הוראת שעה), התשע"ג – 2012 (להלן: "התיקון לחוק עידוד השקעות הון"). בהתאם לתיקון זה נקבעה הוראת שעה אשר העניקה אפשרות לתשלום מס מופחת בגין הכנסות פטורות שנצברו עד ליום 31.12.11 וטרם חולקו כדיבידנד (הכנסות אלה זכו לכינוי "הכנסה צבורה"). מטרת התיקון לחוק עידוד השקעות הון הייתה לעודד "חברות מוטבות", כהגדרתן בחוק לעידוד השקעות הון, לחלק "רווחים כלואים" שנצברו אצלן כדיבידנד לבעלי מניותיהן. טרם קבלת התיקון לחוק עידוד השקעות הון נמנעו חברות אלה מלחלק דיבידנד שכן לפי הוראות החוק לעידוד השקעות הון, טרם תיקונו, חלוקת דיבידנד מרווחים שהיו פטורים ממס חייבה תשלום מס חברות בשיעור מלא טרם ביצוע החלוקה.
 4. המבקשת ביקשה לנצל במלואה את הקלת המס לפי התיקון לחוק עידוד השקעות הון. לכן, החליטה המבקשת על הפשרת כל "ההכנסה הצבורה" שנצטברה ברשותה ואשר הסתכמה בסך של 10,708 אלפי ₪. כתוצאה מכך שילמה המבקשת מס חברות בשיעור מופחת של 10% בגין כל ההכנסה הצבורה הנ"ל. מס זה הסתכם בסך של 1,071 אלפי ₪.
 5. לאחר תשלום המס הנ"ל מבקשת המבקשת לחלק את יתרת ההכנסה הצבורה שנותרה בידיה כדיבידנד לבעלי מניותיה. יתרה זו הסתכמה בסך של 9,637 אלפי ₪. אולם, בהתאם לדוחות הכספיים של המבקשת ליום 31.12.13 עמדו סך הרווחים הראויים לחלוקה של המבקשת על סך של 7,211 אלפי ₪ בלבד. לפיכך, סך זה חולק כדיבידנד בהתאם להחלטת הדירקטוריון של המבקשת מיום 2.3.14. יוצא איפוא כי יתרת הרווחים הראויים לחלוקה של המבקשת עומדת כיום על 0 (אפס) ₪.
 6. בנסיבות אלה פנתה המבקשת לבית המשפט בבקשה זו על מנת לאשר לה חלוקת דיבידנד נוספת לבעלי מניותיה בסכום נוסף של 2,426 אלפי ₪ בכדי לבצע חלוקת דיבידנד בסכום כולל של 9,637 אלפי ₪ בגינו היא כבר שילמה מלוא המס הנדרש לשם שחרור ההכנסה הצבורה בהתאם לתיקון לחוק לעידוד השקעות הון. הצורך בהגשת בקשה זו נובע מכך שהסכום הנוסף של 2,426 אלפי ש"ח איננו מקיים את "מבחן הרווח" הנדרש בהתאם להוראות סעיף 302 בחוק החברות.
 7. ככל שתאושר בקשתה של המבקשת להפחתת הונה ולאישור החלוקה המבוקשת – יפחת ההון העצמי של המבקשת בסכום הדיבידנד הנוסף אשר בית המשפט מתבקש לאשר את חלוקתו על ידי קיטון בפרמיה על הונה של המבקשת באותו סכום. באופן כזה יעמוד הונה של המבקשת, לאחר ביצוע החלוקה המבוקשת, על סך של 4,537 אלפי ₪.

ג.       דיון והכרעה

 1. בהתאם למפורט בדוחות הכספיים של המבקשת ליום 31.12.13 (נספח ד' של הבקשה) הכנסותיה של המבקשת בשנים 2012 ו – 2013 עמדו על סך של 51 מיליון ₪ ו – 61 מיליון ₪ בהתאמה. הרווח הנקי של המבקשת לשנים 2012 ו – 2013 עמד על סך של 1.2 מיליון ש"ח ו – 2 מיליון ₪ בהתאמה. בסעיף 4.3 בתגובת הכנ"ר לבקשה אף צויןכי הכנסותיה של המבקשת בהתאם לדוחות כספיים נוספים אשר המבקשת העבירה לכנ"ר לפי בקשתו עלו בשנים האחרונות בשיעורים של 10% עד 30% בשנה. כן עולה מהדוחות הכספיים של המבקשת ליום 31.12.13 כי למבקשת נכסים בשווי העולה באופן משמעותי על התחייבויותיה (ראו סעיפים 4.1 ו – 4.2 בתגובת הכנ"ר).
 2. בהתאם למפורט באישור רואה החשבון של המבקשת (נספח ג' של הבקשה) – המבקשת משופה על כל הוצאותיה בגין מתן שירותים לקבוצת טלפוניקה, למעט הוצאות מימון, בתוספת של 6%.
 3. מתוך האמור בסעיף 32 של הבקשה ניתן ללמוד כי הכנסותיה של המבקשת בגין פעילותה בחדשים ינואר ופברואר 2014 הסתכמו בסכומים דומים לאלה שאפיינו את פעילותה בשנת 20133, והן עמדו על סך של 5,135 אלפי ₪ ו – 5,035 אלפי ₪ בהתאמה. לנוכח העובדה כי המבקשת הינה חברה רווחית, בהתחשב בכך שלמבקשת אין התחייבויות משמעותיות (מרבית התחייבויותיה הן להון חוזר וכלפי עובדיה, כאשר עיקר ההתחייבויות כלפי העובדים כבר קוימו), וכן בהתחשב בכך שהחלוקה המבוקשת לא תפגע ביכולתה של המבקשת לקיים את התחייבויותיה – הודיע הכנ"ר כי אין הוא מתנגד לחלוקה המבוקשת.
 4. למבקשת יש נושה מובטח יחידי, בנק הפועלים בע"מ, ובהתאם להחלטת בית המשפט מיום 15.6.14 הומצא לבית המשפט אישורו מיום 14.7.14 בדבר אי התנגדותו לבקשת הנוכחית של המבקשת לאישור החלוקה המבוקשת בגדר הליך זה.
 5.  לא למותר לציין כי בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 15.6.14 הודיעה המבקשת לבית המשפט כי 2 החברות בקבוצת טלפוניקה עמן היא קשורה ב"הסכמים הבין חברתיים", כהגדרתם בבקשה, הודיעו לה "כי יסכימו להתחייב לכך שההסכמים הבין חברתיים לא יבוטלו על ידם לפחות עד ליום 31.12.2015 וכי לא יחולו בהסכמים שינויים מהותיים העלולים להשפיע על רווחיותה של המבקשת לפחות עד ליום 31.12.2015" (סעיף 1 בהודעת המבקשת לבית המשפט מיום 16.7.14).

לנוכח הודעתה זו של המבקשת, הנני מורה בזאת למבקשת לפעול לקבלת כתבי התחייבות אלה מאת 2 החברות הנ"ל בתוך 45 ימים מהיום, ולהמציא לבית המשפט העתקים נכונים מהם בתוך פרק זמן זה.

 1. בהמשך לתצהירו מיום 22.4.14 של מר דניאל טוביאס, המשמש כסמנכ"ל כספים אצל המבקשת, אשר צורף לבקשה, המציאה המבקשת לבית המשפט ביום 20.7.14, כנדרש לפי החלטת בית המשפט מיום 15.6.14, גם את תצהירו של מר גיל כהן המשמש כמנכ"ל וכדירקטור של המבקשת. שני תצהירים אלה מאמתים את כל העובדות המפורטות בבקשה.
 2. המבקשת קיימה את כל המוטל עליה בהתאם להוראות תקנות החברות (אישור חלוקה), תשס"א – 2001, ובכלל זה ביצעה גם את הפרסומים הנדרשים בשני עיתונים יומיים.
התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ