אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> חכם יוסף נ' זועבי

חכם יוסף נ' זועבי

תאריך פרסום : 02/08/2012 | גרסת הדפסה
ת"א
בית משפט השלום חדרה
13855-12-10
16/07/2012
בפני השופט:
קרן אניספלד

- נגד -
התובע:

הנתבע:

פסק-דין

פסק - דין

תביעה כספית שיסודה בטענה לנזק שנגרם לתובע בשל הפרת חוזה לביצוע עבודת ריצוף שנכרת בינו לבין הנתבע.

א.ההליך והצדדים לו

1.אין מחלוקת שהתובע התקשר עם הנתבע בהסכם לביצוע עבודת ריצוף בביתם של התובע ובת-זוגו בקיסריה. ההסכם נערך על-פה. אף אין מחלוקת על כך שהנתבע החל בביצוע העבודה אך לא סיים אותה. אף-על-פי-כן נחלקו הצדדים בגרסותיהם למלוא רוחב היריעה של הסכסוך: המחלוקת נסבה על סוג ההתקשרות, שמא דובר בחוזה לביצוע עבודה קבלנית או בהסכם בגדרו היה הנתבע עובד שכיר אצל התובע; היא עסקה בשיעורו של התשלום עליו הוסכם עבור ביצוע העבודה; היא חלה גם על סכום המקדמה ששולמה לנתבע בתחילת העבודה ועל משך התקופה שעבד עד שעזב את אתר העבודה. כל אחד מהצדדים יחס את הפרת ההסכם למשנהו.

2.סכום התובענה כלל השבה של מלוא המקדמה ששולמה לנתבע בתחילת העבודה בסך של 16,280 ₪, השבת 2,900 ₪ בגין מכונה לערבוב מלט שרכש התובע עבור הנתבע על-פי בקשתו של האחרון ואשר נותרה ברשות הנתבע, וסך של 56,000 ₪ המייצג את ההפרש בין התמורה לה היה הנתבע זכאי עבור ביצוע עבודת הריצוף במלואה לבין הסכום ששילם התובע בגין ביצוע העבודה על-ידי רצף אחר שהועסק חלף הנתבע. הנתבע כפר בזכות התובע להיפרע ממנו את הסכומים הללו ובשיעור נזקיו הנטענים.

3.ביום 12.7.2012 שמעתי את עדויות התובע ושני עדיו – בת-זוגו מירב ומר מלק עייאט – שעדותם הראשית הוגשה בתצהירים. ראיות הנתבע התמצו בחקירה נגדית של התובע ועדיו; הלה לא הורשה להגיש תצהירים ולהביא עדים לאחר שלא נשא בתשלום הוצאות שהושתו עליו ושהיו תנאי לכך [ראו החלטות מיום 22.3.2012 ומיום 28.5.2012]. בתום הדיון סיכמו הצדדים טענותיהם על-פה.

ב.דיון והכרעה

דין התובענה להתקבל בחלקה בלבד, בהתייחס לסך של 15,680 ₪ ליום הגשת התביעה. להלן יובאו הטעמים לכך.

1.אני דוחה טענת הנתבע לפיה נערכה ההתקשרות בינו לבין התובע במתכונת של יחסי עובד ומעביד ומבכרת את עדות התובע כי הנתבע הוזמן לבצע את עבודת הריצוף בבית כקבלן עצמאי. אין חולק על כך שהנתבע הוזמן לבצע את העבודה בבית התובע ובת-זוגו בקיסריה בעת שעמד בבנייתו; על-פי עדות התובע, שלא נסתרה, היה הבית במצב של שלד בן שלוש קומות והנתבע הוזמן – אף התחייב בפועל – לרצף את שלוש קומותיו בשטח כולל של כ- 800 מ"ר [סע' 5-3 ל-ת/1; עדות התובע בעמ' 7 לפרוטוקול]. עוד מסר התובע שהכיר את הנתבע כמי שביצע קודם לכן עבודות ריצוף עבור קבלנים שהועסקו על-ידי התובע במסגרת עסקיו, ועל כן פנה אליו והזמינו לבצע את עבודת הריצוף בביתו [עמ' 10 לפרוטוקול].

סוג והיקף העבודה לשמה נקשר ההסכם בין הצדדים, קרי עבודת ריצוף מוגדרת ותחומה בבית פרטי העומד בבנייתו, מתיישבים יותר עם היות העסקה כזו שחוק חוזה קבלנות חל עליה. עסקינן בחוזה לעשיית מלאכה או למתן שירות בשכר כשהקבלן אינו עובדו של המזמין. לא-זו-אף-זו, התקיימותם של יחסי עובד ומעביד היא מסקנה משפטית שאת התשתית העובדתית שביסודה יש להוכיח [ת"א (מחוזי נצרת) 666/07 ח'ליליה נ' ג'חוש (טרם פורסם, 17.1.2011)]. ראיות כאלה לא הובאו בענייננו.

מכאן שטענת הנתבע שעזב את אתר העבודה וחדל מביצועה בשל כך שהתובע הפר התחייבותו ולא המציא לו תלוש שכר אינה עשויה לסכון ואינה משמשת צידוק לאי-השלמת העבודה.

2.גם בכל הקשור לתמורה שנקבעה בין הצדדים עבור העבודה ביכרתי את גרסת התובע על-פני טענות כתב-ההגנה. על-פי עדות התובע הוסכם בינו לבין הנתבע שהלה יקבל סך של 50 ₪ לכול 1 מ"ר שירצף ובסך הכול 40,000 ₪ בגין ריצוף הבית בשלמותו; המחיר נקבע לאחר משא ומתן ובשים לב לכך שהחומרים הדרושים לביצוע העבודה סופקו בידי התובע [סע' 6 ל-ת/1]. התובע שלל את טענת הנתבע כאילו נקבע שכרו בסך 400 ₪ ליום עבודה בצירוף 100 ₪ לנסיעות ובסך הכול 500 ₪ לכול יום עבודה [עמ' 8 לפרוטוקול].

לא הובאה ראייה כלשהי שתתמוך בגרסת הנתבע בסוגיה זו. מאידך גיסא נתמכה עדות התובע בעדות מר מלק עייאט (להלן עייאט). הלה, שעובד בעסק שבבעלות אביו של התובע ומכיר את הנתבע, ניסה לתווך בין הצדדים באופן שיסלול את הדרך לחזרת הנתבע לאתר העבודה לאחר שעזב אותו. לדברי עייאט אישר הנתבע באוזניו שדרש תחילה 65 ₪ לכול מ"ר ריצוף, התרצה והסכים להעמיד את שכרו על סך של 50 ₪ אך מצא שנקב במחיר זול מדי שהפך את העבודה לא כדאית עבורו [סע' 8 ל-ת/3]. עדות עייאט בסוגיה זו, מהיותה עדות מפי השמועה, אינה מעידה על נכונות תוכנם של הדברים שאמר לו הנתבע ובה בשעה היא מהווה ראייה לעצם אמירתם על-ידי הנתבע. יש בה כדי ללמד שהנתבע אישר לפני עייאט שנאות לבצע את העבודה באותו סכום בו נקב התובע. עדות עייאט מהווה אפוא ראייה לכך שהדברים הללו אכן נאמרו לו מפי הנתבע. היא מספקת חיזוק לעדות התובע על-אודות שיעור התמורה המוסכמת שנקבעה עבור עבודת הריצוף. עדותו של עייאט עוררה אמון; עצם העובדה שהוא מועסק על-ידי אביו של התובע אינה מאיינת את עדותו ואינה מבטלת את כוחה.

אני קובעת אפוא שהנתבע התחייב לבצע את עבודת הריצוף כנגד תשלום בסך של 50 ₪ לכול מ"ר שירצף, ובסך הכול 40,000 ₪ עבור ריצוף שלוש קומות הבית בשטח של 800 מ"ר.

אליבא דתובע נמסרה לתובע מקדמה בסך שווה ערך ל- 4,000 דולר, זאת בתכוף לאחר שסוכמה ההתקשרות ביניהם ובטרם החל הנתבע בביצוע העבודה. ביום התשלום עמד סכום המקדמה על סך של 16,280 ₪ שנמסר לנתבע במזומן על-ידי בת-זוגו של התובע [סע' 7 ל-ת/1, סע' 5-4 ל-ת/2]. בעדותה לפני אישרה בת-זוגו של התובע, מירב חכם יוסף, את מסירת המקדמה לנתבע באופן שעליו עמדה בתצהירה [עמ' 13-12 לפרוטוקול]. מצאתי את עדותה ראויה לאמון. היא אינה נפגמת בשל כך שהנתבע לא מסר קבלה בגין הסכום ששולם לו בדרך זו. היעדר מסמך בכתב שיעיד על תשלום המקדמה וסכומה עולה דווקא בקנה אחד עם העובדה, שאינה שנויה במחלוקת, שמלוא ההתקשרות בין הצדדים נערכה על-פה.

אף אין משום פגם בכך שבכתב-התביעה נטען שהסכום הדולרי ששולם לנתבע כמקדמה היה 4,400 דולר ואילו בתצהירי התובע ובת-זוגו הועמד הסכום על 4,000 דולר [השוו סע' 8 לכתב-התביעה לסע' 7 ב-ת/1 וסע' 5-4 ב-ת/2]. בשני המקרים ננקב סכום המקדמה בשקלים, 16,280 ₪, ובסכום זה לא חל שינוי. בסוגיית קבלת המקדמה ושיעורה לא העמיד הנתבע גרסה נגדית אל-מול גרסת התובע והכחשתו נשאה אופי סתמי וכוללני [סע' 9 לכתב-ההגנה]. הכחשה כזו, לאו הכחשה היא [תקנה 86 לתקנות סדר הדין האזרחי].

התובע גרס שהנתבע עבד בבית משך שלושה ימים ובסיומם, לאחר שריצף שטח של כ- 70 מ"ר, נטש את האתר ולא שב אליו עוד. התובע ובת-זוגו הטעימו שעבודתו החלקית של הנתבע בוצעה בקומת המרתף [עמ' 8 ו-13 לפרוטוקול]. טענת הנתבע כאילו עבד בריצוף הבית משך שנים-עשר יום בטרם עזב את אתר העבודה לא הוכחה ולו גם לכאורה. אף לא הובאה ראייה לכך שהלה הספיק לרצף בימי עבודתו שטח שעלה על זה בו נקב התובע. טענות הנתבע בעניין זה נסמכו על השערות והנחות גרידא בדבר הספקיו ולא ניתן לקבוע ממצא עובדתי על-יסודן.

על כן אני מקבלת את טענת התובע וקובעת שהנתבע עבד בבית ימים ספורים בלבד, במהלכם ריצף שטח של כ- 70 מ"ר בקומת המרתף, זאת לאחר שקיבל מקדמה בסך 16,280 ₪ על חשבון התמורה המגיעה לו בגין ריצוף מלוא שטח הבית.

הנתבע זכאי לתמורה המוסכמת בגין עבודה שביצע בפועל. טענות התובע על-אודות צורך לפרק את הריצוף שהניח הנתבע בקומת המרתף לא עוררו אמון ולא נתמכו בראיות באיכות ובכמות הדרושה לשם קבלתן. במה דברים אמורים?

לא הובאה עדות לכך שעבודת הנתבע הייתה פגומה בצורה כלשהי. לשיטת התובע הוא עצמו למד על קיומו של פגם בעבודת הנתבע שחייב את פירוקה מפי הרצף שהועסק בביצוע העבודה לאחר עזיבת הנתבע. התובע לא ציין מהו אותו פגם והסתפק באמירה כללית כי העבודה "בוצעה באיכות גרועה" [סע' 13 ל-ת/1]. התובע, מהיותו 'המוציא מחברו', נושא בנטל להוכיח את קיומו של הפגם הנטען בפיו, כמו גם את טיבו והיקפו, ולשכנע בהיותו עילה לפירוק מלוא הריצוף שהניח הנתבע והחלפתו.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ