אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> חיון ואח' נ' מ.א.ד יזמות אקולוגית בע"מ ואח'

חיון ואח' נ' מ.א.ד יזמות אקולוגית בע"מ ואח'

תאריך פרסום : 08/04/2014 | גרסת הדפסה
ת"א
בית משפט השלום עכו
22360-10-12
01/04/2014
בפני השופט:
ג'מיל נאסר

- נגד -
התובע:
כפיר חיון
הנתבע:
1. מ.א.ד יזמות אקולוגית בע"מ
2. איי.אי.ג'. ישראל חברה לביטוח בע"מ

פסק-דין

פסק - דין

(בעניין הודעת צד ג')

בפניי בקשה לדחייה על הסף של ההודעה לצד שלישי ולחילופין, למחקה על הסף.

בתמצית, מדובר בתביעה לפיצויים בגין נזקי גוף, שנגרמו לתובע, עפ"י הנטען, בתאונת עבודה מיום 5.10.11, עת נפגע במהלך עבודות לניקוי בריכה לאגירת מים בעיר יריחו. התביעה הוגשה נגד מעבידתו דאז, חברת מ.א.ד יזמות אקולוגית בע"מ (להלן: "מ.א.ד." או "הנתבעת 1") ונגד חברת איי.אי.ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ (להלן: "איי.אי.ג'י" או "הנתבעת 2", שניהם יכונו להלן: "הנתבעות"), אשר עפ"י הנטען, ביטחה את מ.א.ד בביטוח שכלל כיסוי לחבות מעבידים. הנתבעות שלחו הודעת צד ג' ל- "מקורות חברת המים בע"מ" (להלן: "מקורות" או "צד ג'").

לטענת מקורות, בשנת 2011 היא פרסמה מכרז לקבלת הצעות לניקוי בריכות. עם זכייתה במכרז חתמה מ.א.ד על הסכם עם מקורות וכן הגישה אישור ביטוחים, חתום ע"י איי.אי.ג'י, הכולל, בין השאר, את מקורות כמבוטחת, הכול כנדרש במסמכי המכרז; התביעה נשוא תיק זה הינה בגין נזקי גוף נטענים של עובד מ.א.ד (הקבלן) אשר לטענתו, נפל מסולם בעת ביצוע עבודתו, בבריכה של מקורות (המזמין); עפ"י סע' 14(ה) להסכם שנחתם בין מ.א.ד למקורות, כתנאי לזכייתה במכרז, התחייבה מ.א.ד כלפי מקורות כי הקבלן יהיה אחראי לבדו לכל נזק, הפסד או אבדן, ישיר או עקיף, אשר יגרם מכל סיבה שהיא, לגופו או רכושו של אדם כלשהו, לרבות מקורות ו/או עובדי מקורות ו/או עובדי הקבלן בקשר עם ביצוע העבודה; בסע' 14(ו) להסכם צוין כי הקבלן מתחייב לפצות ו/או לשפות את מקורות, בגין כל נזק אשר נגרם לה, ובגין כל דרישה או תביעה אשר תיתבע או תחויב בהן, הקשור בביצוע העבודה; לפי סע' 14(ז) להסכם התחייבה מ.א.ד לבטח על חשבונה, לטובתה ולטובת מקורות יחדיו, את כל עבודתה במתקני מקורות, לרבות ובמיוחד עבודה כדוגמת זו נשוא התביעה; בהתאם להתחייבותה בהסכם הגישה מ.א.ד למקורות אישור על קיום ביטוחים עליו חתומה נתבעת 2, ולפיו מקורות מהווה, לצורך ביצוע העבודות נשוא התביעה, מבוטחת של נתבעת 2 אשר מתחייבת לכסות הן את אחריותו של הקבלן והן את אחריותה של מקורות, ככל שישנה ו/או עלולה להיות כזו; בהתאם לסע' 1 סיפא של אישור הביטוח התחייבה נתבעת 2 לכסות גם את כל אחריותה של מקורות הן לעניין צד ג' והן לעניין חבות מעבידים בקשר למעשה או מחדל של הקבלן. בהתאם לסע' 3 לאישור הביטוח, מקורות הינה בגדר המבוטח למטרות הפוליסות האמורות. כן, בהתאם לסע' 4א לאישור הביטוח ויתרה הנתבעת 2 על כל זכות שיבוב או תחלוף כנגד מקורות ועובדיה; לאור האמור, טוענת מקורות כי לנתבעות 1 ו- 2 אין כל עילת תביעה נגדה ולפיכך הן מנועות, עפ"י דין ו/או עפ"י הסכם, מלהגיש נגדה את ההודעה לצד ג' ולפיכך יש לסלק את התביעה על הסף.

הנתבעות מבקשות לדחות את הבקשה לסילוק הודעת צד ג' על הסף. נטען כי המעורבות של מקורות באירוע נשוא התביעה היא ממשית; אין בהסכם כדי להטיל על מ.א.ד אחריות בגין מעשה או מחדל של מקורות עצמה ויש מקום, בעניין זה, לאמץ פרשנות מצמצמת של ההסכם, ובהתאם למגמה שמצאה ביטויה גם בפסיקה; מ.א.ד מיוצגת בתביעה באמצעות מבטחתה נתבעת 2. אין כיסוי בפוליסת נתבעת 2 להתחייבויות חוזיות (של מ.א.ד), אם וככל שהיו כאלו. לנתבעת 2 עומדת לפיכך, בכל מקרה, זכות מלאה לתבוע השתתפות ממעוול נוסף; פוליסת הביטוח מכסה את מקורות אך ורק בגין אחריותה השילוחית למעשה או מחדל של מ.א.ד (הקבלן). אין כיסוי לאחריותה הישירה של מקורות.

בתשובה לתגובת הנתבעות ציינה מקורות כי שתי הנתבעות, ביחד ולחוד, מנועות עפ"י דין מלהגיש הודעת צד ג' נגדה; נטען כי לאור התחייבות מ.א.ד בהסכם לשפות את מקורות על כל תביעה ובו היא מצהירה שהיא תהא אחראית כלפי מקורות לכל נזק, כיצד היא יכולה לתבוע את מקורות לאור התחייבותה זו? לא ברור על מה מתבססת טענת הנתבעות כי אין בהסכם כדי להטיל אחריות על הקבלן בגין מעשה או מחדל של מקורות, הרי הסעיף הרלבנטי בהסכם (סע' 14(ה)) דן בנזק מכל סיבה שהיא כולל לעובדי הקבלן עצמו, כדוגמת התובע במקרה דנן; בסע' 14(ו) להסכם נקבע כי הקבלן מתחייב לפצות ו/או לשפות את מקורות בגין כל נזק ובגין כל דרישה אתו תביעה אשר תיתבע הקשורה בביצוע העבודה, חובה שבעטיה ביטחה מ.א.ד (הקבלן), את מקורות עצמה. עפ"י נספח ב' לבקשה מקורות הינה המבוטחת של נתבעת 2 ובפועל לו הוגשה תביעת התובע ישירות כנגד מקורות, הייתה נתבעת 2 צריכה לקחת על עצמה את הכיסוי הביטוחי גם של מקורות.

לאחר שבחנתי את מלוא טענות הצדדים בסוגיה זו, נחה דעתי לקבל את הבקשה. להלן נימוקיי.

אין מחלוקת כי ההתקשרות בין מ.א.ד לבין מקורות נעשתה בעקבות מכרז לביצוע עבודות לניקוי וחיטוי בריכות מי שתייה שפרסמה מקורות ושבו זכתה מ.א.ד. הנתבעות אינן טוענות נגד תוקפו של ההסכם, אלא טוענת שעל אף הוראות סע' 14 להסכם וטופס אישור על קיום ביטוחים, קמה להם עילת תביעה נגד מקורות, במקרה שמוגשת נגדן תביעה לפיצויים בשל נזק גוף שנגרם לעובד הקבלן במהלך ביצוע העבודות, במקרה שהנזק נגרם שלא עקב מעשה או מחדל של הקבלן.

כעולה מנספח א' לבקשה (החלק הרלבנטי בהסכם), התחייבה מ.א.ד (הקבלן) כלפי מקורות (המזמין):

".......

14ה. "הקבלן מצהיר כי הוא לבדו יהא אחראי לכל נזק, הפסד או אובדן, ישיר או עקיף, אשר ייגרמו מכל סיבה שהיא, לגופו ו/או לרכושו של אדם כלשהו, לרבות למקורות ו/או עובדי מקורות, ועובדי הקבלן, עקב ו/או בקשר עם ביצוע העבודה.

14ו. הקבלן מתחייב לפצות ו/או לשפות את מקורות, עובדיה, משמשיה, או מי מטעמה, בגין כל נזק אשר נגרם לה ובגין כל דרישה או תביעה אשר תיתבע או תחויב בהן והקשורה בביצוע העבודה לרבות קנסות בגין הפרת הוראות כל דין, וכל זאת מיד עם דרישתה הראשונה של מקורות.

14ז. מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על-פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, הקבלן מתחייב לבטח, על חשבונו, לטובתו ולטובת מקורות יחדיו, בסכומי ביטוח ובגבולות אחריות על פי שיקול דעתו ובלבד שלא יפחתו מסכומי הביטוח וגבולות האחריות המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים, הנספח להסכם זה...

14ח. עם חתימת הסכם זה, וכתנאי לביצוע העבודה ימסור הקבלן למקורות את טופס האישור על קיום ביטוחים, כשהוא חתום כדין על ידי מבטחיו, שיאושרו על ידי מקורות..

14 יא. מובהר, כי הקבלן אחראי לנזקים בלתי מבוטחים שהאחריות בגינם היא של הקבלן, וזאת על-פי ההסכם ו/או על-פי דין, ובכלל זאת נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות". ההדגשות אינן במקור ג'.נ.

כאמור, מ.א.ד התחייבה במסגרת ההסכם להיות אחראית לבדה לכל נזק שייגרם מכל סיבה שהיא, לגופו או רכושו של כל אדם לרבות מי מעובדי הקבלן בקשר עם ביצוע העבודות נשוא ההסכם. מכאן, שלא נהירה דיה טענתה של מ.א.ד (סע' 6 לתגובתה) כי אין בהסכם כדי להטיל עליה אחריות בגין מעשה או מחדל של מקורות עצמה, שהרי הוסכם בהסכם כאמור כי מ.א.ד תהיה אחראית לכל נזק מכל סיבה שהיא הקשור בביצוע העבודות, ללא תלות לגורם האחראי לנזק או לחלקו. זאת ועוד, מ.א.ד התחייבה במסגרת ההסכם אף לפצות ו/או לשפות את מקורות בגין כל נזק או תביעה שתוגש נגד מקורות או תביעה שמקורות תחויב בה הקשורה בביצוע העבודה. יוצא אפוא, שעל פי הוראות ההסכם, גם אם היה התובע מגיש תביעתו ישירות נגד מקורות (ולא נגד מ.א.ד מעבידתו), ומקורות (כמזמינה וכמפקחת על עבודת מ.א.ד) הייתה נמצאת מחויבת בפס"ד לפצותו בגין נזקיו, הרי שלאור תניית השיפוי, היה על מ.א.ד לשפות את מקורות בגין נזקיה. מעבר לכך, לא מן הנמנע שבמקרה כזה, הייתה פועלת מקורות (כמבוטחת) לצרף את איי.אי.ג'י כנתבעת נוספת לאותה תביעה או לשלוח לה הודעת צד ג' (ראו: סע' 3 לנספח ב').

עוד טוענות הנתבעות בתגובתן כי אין כיסוי בפוליסה להתחייבויות חוזיות (של מא.ד כלפי מקורות), אם וככל שהיו כאלו, והכיסוי הביטוחי למקורות, בפרק צד ג' בנספח ב' (הרחבות נוספות) מוגבל אך ורק ל- "כיסוי אחריותה של המזמינה בקשר למעשה או מחדל של הקבלן". כלומר לטענתן, פוליסת הביטוח מכסה את מקורות אך ורק בגין אחריותה השילוחית למעשה או מחדל של הקבלן ולא מכסה את אחריותה הישירה של מקורות (ככל שתימצא כזו). טענה זו נדחית ביחס לכל אחת מהנתבעות משלושה נימוקים עיקריים: ראשית, טענה זו אינה מתיישבת עם הוראות סע' 14 להסכם כאמור, שנספח ב' הינו חלק בלתי נפרד ממנו, שם נטלה מ.א.ד אחריות בלעדית, שנוסחה באופן רחב, לכל נזק שייגרם לצד ג' לרבות לעובד מטעמה, בקשר עם ביצוע העבודות. כך גם לגבי התחייבותה לשפות את מקורות בגין כל נזק או תביעה שתחויב בה בקשר עם ביצוע העבודות. שנית, לפי סע' 14 יא להסכם כאמור, נטלה מ.א.ד אחריות גם לנזקים בלתי מבוטחים שהאחריות בגינם היא של הקבלן, ללא אבחנה בין נזקים שמקורם באחריות שילוחית לבין אחריות ישירה של מקורות. שלישית, נספח ב' לא הועבר לחתימת מ.א.ד ואיי. אי. ג'י "בחלל ריק" אלא כחלק בלתי נפרד מההסכם ובעיקר הוראות סע' 14 להסכם. אם כוונת איי.אי.ג'י הייתה לסייג את הכיסוי הביטוחי למקורות ולתחום אותו באופן שלא "יחפוף" באופן מלא את אחריות הקבלן לכל נזק שיארע לצד ג' במהלך ביצוע העבודות אלא רק לגבי אחריותה השילוחית של מקורות למעשה או מחדל של הקבלן, היה עליה לציין זאת באופן מפורש בנספח ב' (ע"י הוספת המילה "שילוחית, אחרי המילים "כיסוי אחריותה ____של המזמינה"), ובעיקר שאישור הכיסוי הביטוחי כפוף לאישור מראש של מקורות (המזמין).

הנתבעות טוענות בנוסף, שעל ביהמ"ש לנקוט בפרשנות מצמצמת לגבי תניית השיפוי בהסכם, ובהתאם למגמה שמצאה את ביטויה גם בפסיקה. ברוב המקרים שבהם נדונה תביעת נזקי גוף, במסגרתם מתעוררת הסוגיה של תניית שיפוי, הקדים ביהמ"ש את בדיקת האחריות הנזיקית לשאלה החוזית. זאת, מאחר שגם אם מקבל ביהמ"ש את טענת השיפוי, פועלה של ההתניה הוא על פי רוב במערכת היחסים שבין הנתבעים לבין עצמם, בעקבות משלוח הודעת צד ג' האחד לשני.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ