אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> חיון ואח' נ' ועדת הערר לתכנון ובנייה מחוז ירושלים ואח'

חיון ואח' נ' ועדת הערר לתכנון ובנייה מחוז ירושלים ואח'

תאריך פרסום : 21/11/2013 | גרסת הדפסה
עת"מ
בית המשפט המחוזי ירושלים
1602-09-13
14/11/2013
בפני השופט:
דוד חשין

- נגד -
התובע:
1. יעל חיון
2. הדסא חפצדי
3. ערן בר נחום
4. יהודה עובדיה פתיה

הנתבע:
ועדת הערר לתכנון ובנייה מחוז ירושלים ואח'

החלטה

החלטה זו עניינה בבקשת העותרים שהוכתרה "בקשה מתוקנת למתן הוראות למשיבים 1 עד 3 ו-19 להמציא לעותרים את הפרטים הנוספים שהוגשו להם המצורפים בזה כנספחים א'-ד'". הבקשה נסמכה על החלטות בית המשפט מיום 08.10.13 ומיום 03.11.13.

הבקשה הוגשה על-פי תקנה 11 לתקנות בתי משפט לעניינים מינהליים (סדרי דין), התשס"א-2000 (להלן – התקנות). תקנה זו מורה כי עותר ומשיב לעתירה רשאים לדרוש האחד מהשני "מידע או מסמכים (בתקנה זו – פרטים נוספים) לשם הבהרה או השלמה של נימוקים שבעובדה או שבחוק" הנזכרים בכתב העתירה או בכתב התשובה. פסיקת בג"צ – ממנה שאבו התקנות את ההליך של פרטים נוספים הגדירה את מטרתו הכפולה של ההליך בזו הלשון:

נועדה הדרישה לפרטים נוספים לשתי מטרות. האחת להביא לכדי צמצום המחלוקת על-ידי הגדרה מדויקת של טענה כללית או סתמית, והשנייה - לגרום להבהרת עמדת בעל דין על-מנת לאפשר לצד שכנגד לכלכל צעדיו ולהשיב (בשג"צ 365/86 קסטלניץ (טאוב) נ' טאוב (1986)).

מנגד:

בשונה מהליכים אזרחיים אין מתקיימים בעתירות המינהליות הליכים לגילוי מסמכים, למשלוח שאלונים, לדרישה להודות בעובדות ובמסמך (אליעד שרגא ורועי ושחר, המשפט המינהלי, סדרי הדין והראיות בבתי המשפט לעניינים מינהליים, כרך 6, 240 (2011), להלן –שרגא ושחר; וכן עמ' 242 ה"ש 271, שם מובאות האסמכתאות לכך).

וכן:

בקשה לפרטים נוספים אינה 'אריזה' להצגת שאלון, לבקשה לגילוי מסמכים או לחקירה נגדית. (שם, עמ' 242).

משעמדתי בקצרה על מהותו של הליך הפרטים הנוספים ותכליתו, תוך הבהרת מה נכלל ומה לא נכלל בגדרו, אעבור עתה לבקשות לפרטים נוספים עצמן. לשם כך אבחין בין המשיבות 1-3, שהינן רשויות ציבוריות (ועדת הערר לתכנון ובניה, הוועדה המחוזית לתכנון ובניה והוועדה המקומית לתכנון ובנייה), לבין המשיב 19 שהינו משיב פרטי. סיבה נוספת להבחנה ביניהם היא שהמשיבות 1-3 לא השיבו כלל לבקשת העותרים לפרטים נוספים, ואילו המשיב 19 השיב בסירוב (אף שהשיב לבית המשפט במקום למסור את תגובתו לעותרת, כפי שהיה עליו לעשות בהתאם לסעיף 4 להחלטתי מיום 08.10.13).

הבקשה לפרטים נוספים מהמשיבים 1-3

עיון במכתבי הבקשות לפרטים נוספים מהמשיבות 1-3, מגלה מיד כי אין מדובר כלל בבקשות הנופלות בגדרי הליך לפרטים נוספים. צאו וראו: כותרתו של סעיף 1 למכתב הבקשה לפרטים נוספים שביקשו העותרים מהמשיבה 1 היא: "משיבה 1 מתבקשת להודות בעובדות הבאות". בדומה לכך, סעיף 2 לאותו מכתב נושא את הכותרת "משיבה 1 מתבקשת לנמק...", תוך התייחסות לשאלות משאלות שונות, כגון: "מדוע אין בתשובת משיבה 1 התייחסות..."; "מדוע השמיטה בסעיף 1 לתשובתה..."; "מדוע החליטה ועדת הערר..."; "האם ניתן לקבוע נפח חפירה בהיתר החפירה שבנדון..."; ועוד שאלות כיוצא באלה. כמו כן, בסעיף 3 למכתב, שכותרתו "הח"מ מבקשים להמציא להם את המסמכים הבאים:", מבקשים העותרים מהמשיבה 1, באופן סתמי וכללי, מבלי להפנות לסעיפים מסוימים בכתב תשובתה, להמציא להם "העתקים צילומיים של כל המסמכים הנזכרים בכתב התשובה הנ"ל ופירוט הנימוקים שבעובדה או שבחוק, המתבססים על ציטוטים מדויקים או ציון הסעיפים מהמסמכים הנ"ל עליהם מתבססת התשובה לסעיפיה". הדוגמאות שפורטו לעיל לקוחות אמנם ממכתב הבקשה ששלחו העותרים למשיבה 1, אך הן יפות בעיקרן ובהתאמה גם למכתב שנשלח למשיבה 2, במסגרתו התבקשה אף היא באופן כללי וסתמי להמציא מסמכים שונים לעותרים, וכן להודות בעובדות; וכך גם המכתב שנשלח למשיבה 3, בגדרו התבקשה לענות על "שאלות העולות מכתב התשובה של משיבה 3 בנוגע למסמכים שלהלן:", כאשר השאלות פותחות במילים "מדוע", ו"האם".

העולה מן האמור, כי אין מדובר בבקשה לפרטים נוספים, שמטרתה השלמה והבהרה, אלא בקשה הכוללת בקשות ודרישות שמקומן לא יכירן בהליך בדבר פרטים נוספים, דהיינו, דרישה להודות בעובדות, חקירה נגדית, שאלון ובקשה לגילוי מסמכים. זאת ועוד אחרת, "מספר רב של שאלות עשוי, כשלעצמו, להעיד על אי התאמת הבקשה לידון במסלול של בקשה למתן פרטים נוספים" (שרגא ושחר, עמ' 249). דברים אלה כמו נכתבו לעניין הבקשות שלפניי.

משכך, לא נותר לי אלא לדחות את בקשת העותרים ל"פרטים נוספים" מהמשיבים 1-3. לפי שורת הדין, צריך היה לחייב את העותרים בהוצאות לטובת המשיבות 1-3. ברם, משנמנעו משיבים אלה להשיב על מכתבי הבקשה לפרטים נוספים של העותרים, לא ראיתי לעשות כן. עם זאת, שוקל אני להטיל הוצאות על העותרים לקופת בית המשפט בשל ההכבדה והזמן השיפוטי שבית המשפט נדרש להקדיש לבקשה זו, שכאמור איננה כלל בקשה לפרטים נוספים. ואולם, בטרם אחליט בעניין זה, ניתנת בזה לעותרים ההזדמנות למסור תגובתם, מדוע לא יטיל עליהם בית המשפט הוצאות בגין בקשה זו. תגובתם תוגש עד ליום 21.11.13 לכל המאוחר.

הבקשה לפרטים נוספים מהמשיב 19

לתוצאה זהה מגיע אני אף ביחס למכתב הבקשה לפרטים נוספים שביקשו העותרים מהמשיב 19 (בקשה שהוגשה באיחור של מספר ימים). עיון בבקשה זו מלמד כי אף היא אינה בקשה לפרטים נוספים, כמשמעותה בדין ובהלכה הפסוקה. כך, כותרתו של סעיף 1 לבקשה הוא "משיב 19 מתבקש להמציא לעותרת את המסמכים הבאים...", ובמסגרתו מתבקש המשיב 19 להמציא לעותרים העתקים של מסמכים שונים הנזכרים בכתב התשובה מטעמו, ובכללם, "העתקי המסמכים המראים כי ההליכים שננקטו ע"י העותרות הם 'הליכי סרק' כנטען בסעיפים 1-3 לכתב התשובה...". בדומה לכך, כותרתו של סעיף 2 למכתב הבקשה הוא "משיב 19 מתבקש להודות בעובדות הבאות או לנמק מדוע לא יודה בהם על בסיס מסמכים מאמתים אותם אמור היה על-פי התקנות לצרף לתשובתו:", ובמסגרת סעיף זה מציינים הם, בין היתר, כי "אין שיהוי במועד הגשתה של העתירה..."; "הנטען בסעיף 34 לתשובת משיב 19 אינו נכון...", ועוד כהנה וכהנה.

בצדק, מלין המשיב 19 בתגובתו כי "אין המדובר בבקשה לפרטים נוספים כי אם בתגובה לכתב התשובה של המשיב 19 וכן שאלון (דוגמת בהליך אזרחי), שבו מפנה העותרת למשיב 19 אינספור שאלות, טענות ומענות..." (שם, סעיף 7). עוד מוצא אני כי יש ממש בטענת המשיב 19 לפיה "בקשתה של העותרת כללה 8 עמודים כולל כותרת ונספחים, זאת בניגוד להחלטת בית המשפט הנכבד, לפיה הבקשה תכלול לכל היותר, 2 עמודים, לא כולל כותרת [צ"ל: בנוסף לכותרת]".

אור האמור, אף דינה של הבקשה לפרטים נוספים מהמשיב 19 – להידחות. בהינתן שהמשיב 19 השיב למכתב הבקשה, יש לקבל את בקשתו לחייב את העותרות 1 ו-2 בהוצאות. לפיכך אני מחייב את העותרות 1 ו-2 לשלם למשיב 19 שכ"ט עו"ד בסך 2,000 ש"ח, ללא קשר לתוצאות הדיון בעתירה.

בשולי הדברים אציין, כי העותרים כרכו בבקשתם עניין שאינו קשור לפרטים הנוספים, אלא היא מהווה בקשה טכנית למזכירות בעניין צירוף נספחים שלא צורפו לתיק האלקטרוני. לא נתחוור לי מה בדיוק מבקשים העותרים. מכל מקום, עליהם להפנות בקשה זו למזכירות.

המזכירות תמציא בדחיפות החלטה זו לב"כ העותרת 1, שידאג להמציאה ליתר העותרים, וכן למשיבים 1-3 ו-19. ההמצאות יבוצעו באמצעות הפקסימיליה.

ניתנה היום, י"א כסלו תשע"ד, 14 נובמבר 2013, בהעדר הצדדים.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ