אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> חגולי ואח' נ' בניני בנק בעמ ואח'

חגולי ואח' נ' בניני בנק בעמ ואח'

תאריך פרסום : 28/04/2013 | גרסת הדפסה
ה"פ
בית המשפט המחוזי תל אביב - יפו
60089-01-12
15/04/2013
בפני השופט:
חגי ברנר

- נגד -
התובע:
1. ציון חגולי
2. עזרא רג'ואן
3. יחזקאל מגימי

הנתבע:
1. בניני בנק בע"מ
2. אמריקה - ישראל - רמת אביב החדשה השקעות בע"מ
3. עו"ד שמואל אור

פסק-דין

פסק דין

פתח דבר

לפניי תובענה שהוגשה בדרך של המרצת פתיחה, שעיקרה בקשה להצהיר על בטלותה של ערבות בנקאית אוטונומית בסך של 1,537,500 ₪ המוחזקת על ידי המשיבה 1 מאז שנת 1995.

המבקשים 1 ו- 2 הם הבעלים הרשומים של בניין הבנוי על מקרקעין הידועים כגוש 2077, חלקה 215 בעיר אשדוד (להלן: "הבניין" או "הנכס"). המבקש 3 הוא בעלים בלתי רשום של חלק מהזכויות בנכס.

המשיבה 1, בנייני בנק בע"מ (להלן: "בנייני בנק"), היא חברת בת של בנק לאומי לישראל בע"מ.

ביום 1.5.1994 נכרת הסכם מכר בין המבקשים 1 ו- 2 ומורישו של המבקש 3, מצד אחד, לבין בנייני בנק, מצד שני, לפיו רכשה בנייני בנק חלק מהזכויות בנכס (נספח 2 לתובענה) (להלן: "הסכם 1994").

ביום 27.4.2006 נכרת הסכם מכר בין המבקשים 1 ו- 2 ומורישו של המבקש 3, מצד אחד, לבין המשיבה 2, אמריקה ישראל – רמת אביב החדשה השקעות בע"מ (להלן: "אמריקה ישראל"), מצד שני, לפיו רכשה אמריקה ישראל את שאר חלקי הנכס שלא נמכרו לבנייני בנק (נספח 3 לתובענה) (להלן: "הסכם 2006"). לפי הוראות הסכם 2006 הופקד המשיב 3, עו"ד שמואל אור (להלן: "עו"ד אור") על רישום הבניין כבית משותף.

בתובענה שלפניי עותרים המבקשים להצהיר כי קיימו אחר התחייבויותיהם לפי הסכם 1994, כי בנייני בנק פעלה לסיכול התנאי הקבוע בהסכם לרישום הנכס כבית משותף וכי היא מנועה מלהחזיק ערבות בנקאית ו/או בטוחות כלשהן להבטחת קיום תנאי זה. עוד עותרים המבקשים למתן צו המורה לבנייני בנק לבטל את הערבות הבנקאית וכן לחתום על המסמכים הדרושים לצורך רישום הנכס כבית משותף, ולחלופין, בהעדר הסכמה בין בנייני בנק לבין אמריקה ישראל בדבר נוסח התקנון, לקבוע כי התקנון המצוי יהווה את התקנון לבית המשותף.

בסיכומים העיקריים מטעמם, לאחר שמיעת הראיות, הודיעו המבקשים כי בינתיים קודם הליך רישום הנכס כבית משותף והושגה הסכמה בין הצדדים בדבר נוסח התקנון הסופי, ולפיכך התייתרה עתירתם לקבוע כי התקנון המצוי יהווה את תקנון הבית המשותף. לטעמי, הודעה זו מייתרת גם את הסעד של מתן צו לבנייני בנק ואמריקה ישראל לחתום על המסמכים הדרושים לצורך ביצוע הרישום. לא נעלמה מעיני התכתובת שהמבקשים צירפו לסיכומי התשובה מטעמם בענין חילוקי דעות חדשים שנוצרו בנוגע לנוסח התקנון, אלא שמדובר בחומר ראיות שבא לעולם רק לאחר ישיבת ההוכחות ואף לאחר הגשת הסיכומים העיקריים, והגשתו נעשתה שלא כדין, ללא נטילת רשות. זאת ועוד, המבקשים לא חזרו בהם מהודעתם לפיה אין צורך בהתערבות שיפוטית בענין נוסח התקנון.

עיקרי העובדות

בס' 10 להסכם 1994 שנכרת בין המוכרים לבין בנייני בנק, נקבע כי כנגד תשלום התמורה בגין הנכס על ידי בנייני בנק, ולהבטחת כל חיובי המוכרים על פי ההסכם, תועמד לטובת בנייני בנק ערבות בנקאית אוטונומית על סך של 3,075,000 ₪, צמודה למדד, אשר תוקפה יוארך מעת לעת. עוד הוסכם כי מחצית משווי הערבות ישוחרר על ידי בנייני בנק עם קבלת אישור הוועדה המחוזית לשינוי ייעוד הנכס, ואילו המחצית השנייה תוחזר רק לאחר שהמוכרים יקיימו את מלוא חיוביהם על פי ההסכם "לרבות חיובים עתידיים, וחיובים מותלים", ולרבות החיובים לפי ס' 16 להסכם. בהתאם לכך, משאישרה הוועדה המחוזית את שינוי הייעוד, הוחזרה למבקשים מחצית הערבות הבנקאית, ומאז יום 27.7.1995 נותרה בידי בנייני בנק ערבות מופחתת בסכום של 1,537,500 ₪ (נספח 4 לתשובת בנייני בנק).

בסעיף 16(א) להסכם 1994 התחייבו המוכרים "לפעול באופן אינטנסיבי ונמרץ" ולגרום לכך ש"מוקדם ככל האפשר" לאחר חתימת ההסכם תבוצע פרצלציה בחלקה באופן שזו תרשם בלשכת רישום המקרקעין כחלקה נפרדת, שהבנין ירשם בפנקס הבתים המשותפים ושהבעלות בממכר תרשם על שמה של בנייני בנק. עוד התחייבו המוכרים כי תקנון הבית המשותף שירשם יכלול בין השאר מספר התחייבויות שנטלו על עצמם כלפי בנייני בנק ומצאו ביטויין בהסכם. כך למשל, התחייבו המוכרים כי תקנון הבית המשותף יכלול הוראה שלפיה: "בעלי ו/או חוכרי ו/או מחזיקי יחידות בבית המשותף, פרט לקונה עצמו או מי שיחזיק בממכר ברשות הקונה, לא יהיו רשאים להשתמש בעצמם וכן לא יהיו רשאים למכור ו/או להחכיר ו/או להשכיר ו/או להרשות שימוש או למסור באופן אחר יחידה כלשהי בבית המשותף לתאגיד בנקאי ללא הסכמת הקונה בכתב מראש..." (סעיף 16(ג)(6) להסכם 1994). עוד התחייבו המוכרים "שלא לרשום הצמדות או זכויות אחרות כלשהן לטובת אחרים בחזיתות הממכר, בצדדיו או מאחוריו באופן העלול למנוע או להפריע גישה נוחה וחופשית לממכר ולכניסה ויציאה אליו וממנו מכל עבריו לקהל הלקוחות, לעובדים ולמבקרים..." (סעיף 16(ד) להסכם 1994).

במסגרת ס' 5.3.1 להסכם 2006 שנכרת בין המוכרים לבין אמריקה ישראל, התחייבה זו האחרונה למלא אחר התחייבויות המוכרים כלפי בנייני בנק לפי הסכם 1994. במסגרת ס' 5.6 להסכם 2006 הסכימה אמריקה ישראל כי "המוכר ירשום לפי שיקול דעתו תקנון מוסכם לנכס כבית משותף, במסגרתו יובטחו זכויות בנייני בנק לפי הסכם בנייני בנק וזכויות הקונה לפי הסכם זה, בכפוף לכך שטיוטת התקנון תועבר לעיונו ולהערותיו קודם רישום התקנון".

לצורך העניין הפקידה אמריקה ישראל יפוי כוח בלתי חוזר בידיו של עו"ד אור שמונה כנאמן לפי ההסכם, וזאת במטרה לאפשר לעו"ד אור לבצע את כל הפעולות הנדרשות לשם רישום הבניין כבית משותף. כמו כן העניקו הצדדים לעו"ד אור את הסמכות לרשום תקנון מוסכם שבו יעוגנו בין היתר התחייבויות המוכרים כלפי בנייני בנק (סעיף 9 ו-10 להסכם 2006).

בפועל, למרות שחלפו קרוב ל- 19 שנה מאז נכרת הסכם 1994, עד עצם היום הזה טרם נרשם הבניין כבית משותף. למעשה, רק בשנת 2005, כ- 11 שנה לאחר כריתתו של הסכם 1994, נעשתה פרצלציה בחלקה (ס' 2.8 לתצהירו של רפאל אלקין מטעם בנייני בנק וכן עדות המבקש 2, עמ' 18 ש' 21-20). זאת ועוד, רק בשנת 2010 נשכרו שירותיו של מודד לשם הכנת תשריט לצורך רישום הנכס כבית משותף, אך לא הייתה התקדמות כלשהי בעניין עד להגשת התובענה.

אחת הסיבות שבעטיין התעכב רישום הבית המשותף הייתה מחלוקת שנתגלעה בין בנייני בנק לבין אמריקה ישראל, בין השאר באשר לחלוקת הזכויות ביניהן בבניין, וכן מחלוקת בעקבות בנייה שבוצעה על ידי אמריקה ישראל בנכס, תוך פגיעה בזכויותיה של בנייני בנק לפי הסכם 1994. בנייה זו נעשתה תוך הפרת התחייבותה של אמריקה ישראל לפי הסכם 2006 (ראה גם הודאת המבקשים בס' 6 סיפא לסיכומיהם).

בשנת 2010 הסדירו בנייני בנק ואמריקה ישראל חלק מן המחלוקות שנתגלעו ביניהן בהסכם פשרה בעניין אופן רישום הבית המשותף (ראה נספח 11 להמרצת הפתיחה). ברם, בפועל לא נרשמה התקדמות של ממש בהליך רישום הבניין כבית משותף עקב חילוקי דעות שנותרו בין הצדדים באשר לנוסח תקנון הבית המשותף (ראה נספח 16 להמרצת הפתיחה וכן תגובת עו"ד אור להמרצת הפתיחה); כמו כן המודד שנשכר על ידי אמריקה ישראל בשנת 2010 לשם הכנת תשריט הבית המשותף, הכין מספר טיוטות שלא שיקפו את חלוקת הזכויות הנכונה בנכס (ראה הנספחים לתגובת עו"ד אור להמרצת הפתיחה).

בין לבין, במהלך השנים פנו המבקשים מספר פעמים לבנייני בנק בבקשה להפחית את גובה הערבות הבנקאית. בנייני בנק סירבה מצידה להפחתת הערבות, אך ציינה כי ככל שיתקדם הליך רישום הנכס כבית משותף תשקל מחדש הבקשה להפחתת הערבות (ראה למשל מכתב המבקשים מיום 23.10.2006 ומיום 14.11.2006 ותשובת בנייני בנק מיום 20.12.2006 – נספחים 4- 6 להמרצת הפתיחה).

בתשובתה מיום 10.5.2010 לפנייה נוספת מצד המבקשים להפחתת סכום הערבות, השיבה בנייני בנק כי על מנת לבחון את הבקשה האמורה נדרשת שומה להערכת שווי הממכר לרבות ירידת ערכו בעקבות העיכוב ברישום והוצאות צפויות להשלמת הליך הרישום. בנייני בנק ציינה במכתבה כי עלות עריכת השומה מסתכמת בסך של כ-6,140 ₪ בתוספת מע"מ סכום אותו נדרשו המבקשים לשלם, והוסיפה כי אין לה התנגדות כי הסכום האמור יופחת מתוך סכום הערבות.

המבקשים דחו מצדם את בקשת בנייני בנק לקבלת שומה לעניין ירידת ערך הנכס וציינו כי אין כל רלוונטיות לשומה מעין זו לעניין הפחתת הערבות הבנקאית, וכי אין בכוונתם לשאת בהוצאות נוספות בעניין (נספח 14 להמרצת הפתיחה).

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ