אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> חב' מג'לס אלאסכאן נ' האוניברסיטה העברית בירושלים ואח'

חב' מג'לס אלאסכאן נ' האוניברסיטה העברית בירושלים ואח'

תאריך פרסום : 27/10/2013 | גרסת הדפסה
ת"א
בית משפט השלום ירושלים
13853-08
17/10/2013
בפני השופט:
מרים ליפשיץ-פריבס

- נגד -
התובע:
חב' מג'לס אלאסכאן
הנתבע:
1. האוניברסיטה העברית בירושלים
2. חברת נכסי האוניברסיטה העברית בע"מ

פסק-דין

פסק דין

לפניי תביעה בעילה חוזית למתן צו עשה ופיצויים בגין הפרה של הסכם מכר מקרקעין, באי העברת מסמכים ע"י הנתבעות בנוגע לחלק מהמקרקעין לצורך העברת הזכויות בהם על שם התובעת ומשטרם הושלם רישום זכויותיה של הנתבעת 1 בהם בלשכת רישום המקרקעין. התובעת טוענת לנזקיה עקב ההפרה בסך של 1,500,000 ₪ וביקש שיינתן גם צו המורה לנתבעות למסור לה את מלוא המסמכים לצורך רישום זכויותיה במקרקעין.

הנתבעות טוענות מנגד כי לא הופר הסכם המכר הואיל והודע לתובעת עובר לכריתת ההסכם ובהסכם גופו כי חלק מהחלקות במקרקעין שנמכרו לה, אינו רשום על שמן בלשכת רישום המקרקעין ומיקומן, אינו ידוע להן ובנוסף, הכחישו את נזקי התובעת.

טענות הצדדים:

התובעת טוענת כי ברצונה לסייע במציאת פתרונות דיור לתושבי ירושלים בשכונת בית חנינא, חתמה ביום 14.7.2004 על הסכם מכר עם הנתבעת 1 באמצעות הנתבעת 2 לרכישת מקרקעין מהן כהגדרתו בהסכם - "הנכס" (להלן-"הנכס") , ההסכם צורף כנספח א' לכתב התביעה, להלן-"ההסכם") בתמורה בסך של 1,287,000$ . התמורה, שולמה במלואה לנתבעות לרבות מיסים ותוספת פיגורים בגין המכר. דא עקא, חלק קטן מהנכס רשום על שם הנתבעת 1 ואילו חלקות שונות בו בשטח שגודלו 61,203 מ"ר אינן רשומות על שם הנתבעת 1 בלשכת רישום המקרקעין (ייקראו להלן-"החלקות"; "החלקות הלא רשומות") כפי שעולה מטופס ו' להזמנה 2/2004 להציע הצעות לרכישה שפרסמו הנתבעות (צורף כנספח לכתב התביעה, להלן-"טופס ו'").

לטענת התובעת היה על הנתבעת 1 כאמור בסעיף 5.1 להסכם, להמציא לה תוך שנתיים ממועד החתימה עליו את מלוא המסמכים הנדרשים להעברת הזכויות בנכס על שמה והוסכם גם כאמור בסעיף 5.4 כי איחור של עד 180 יום בהעברת המסמכים, לא יחשב כהפרה. למרות זאת ואף שחלף זה מכבר המועד להמצאת המסמכים המעידים על זכויותיה של הנתבעת 1 בחלקות אשר הנתבעת 1 טרם נירשמה כבעלים בהן , נמנעות הנתבעות מהעברת המסמכים גם לא לאחר פניות חוזרות ונישנות שלה אליהן.

כפועל יוצא מהפרת ההסכם וכל עוד החלקות אינן רשומות על שמה אין בידי התובעת לפי טענתה לקדם הליך תכנוני בחלקות ולהתקשר עם יזמים וקבלנים לבניית פרויקט מגורים. מכאן התביעה לחיוב הנתבעות בנזקיה המוערכים בסך של 1,500,000 ₪ (כאמור בבקשה לתיקון כתב תביעה אשר נעתרתי לה בהחלטה מיום 16.3.2011). בנוסף התבקש מתן צו המורה לנתבעות להמציא את המסמכים כאמור בסעיף 5.1 להסכם על מנת שיהיה בידה לרשום את זכויותיה בחלקות בלשכת רישום מקרקעין.

הנתבעות טענו בכתב ההגנה כי מלוא הנתונים והמידע אודות מצב החלקות היה בידיעת התובעת עובר לחתימה על ההסכם והוצגו גם בהסכם. הודע לתובעת כי חלק מהנכס אינו רשום על שם הנתבעת 1 וכי מיקומן של החלקות הלא רשומות לא אותר על ידי הנתבעות. ההסכם נסוב על חלקות ותתי חלקות בבית חנינא בשטח כולל של 89,469.26 מ"ר והתמורה בגין המכר לפי ההסכם היא בסך של 1,100,000$ בצירוף מע"מ. בהזמנה להציע הצעות לרכישה (הזמנה מס' 2/2004 , נספח א' לכתב ההגנה) עליה חתומה התובעת נאמר בסעיף 1א.1 לתנאים הכללים בנוגע לנכס כדלהלן: "לגבי חלק מהחלקות – אין איתור ודאי ומדויק של מיקומן". בסעיף 1.א.2 בהזמנה נאמר כי חלק מהחלקות בנכס הינן בבעלות מלאה, חלקן במושע ובחלקן זכאית האוניברסיטה להירשם כבעלים. בחוברת ההזמנה להציע הצעות לרכישה, צורפו נסחי רישום של החלקות מהן ניתן ללמוד כי 11 מהחלקות בנכס, טרם נרשמו על שם הנתבעת 1 ולגביהן, נרשמה הערה "מיקום המקרקעין אינו ידוע" ( הנסחים צורפו כנספח ב' לכתב ההגנה).

הנתבעות טענו בנוסף כי התובעת הצהירה בסעיף 2.1 להסכם כי ראתה ובדקה את הנכס, מיקומו, מצבו הפיזי, המשפטי והתכנוני לרבות אופן רישומו בלשכת רישום המקרקעין וכי היא מוכנה לרכוש את הנכס במצבו הנוכחי, ללא כל טענות או תביעות כנגד המוכרת על מצב הנכס וטיבו. למרות אותם מצגים שהוצגו לתובעת על מצב הנכס והחלקות הלא רשומות היא ביקשה להתקשר עם הנתבעות בעיסקת המכר, AS IS.

לטענת הנתבעות, סעיף 5.3 להסכם קובע כי אם ייבצר מהמוכרת מלמלא אחר התחייבויותיה כאמור בסעיף 5.1 מסיבות שאינן תלויות בה, מועד הרישום יידחה לפרק זמן של המניעה או העיכוב מביצוע התחייבוותיה שבסעיף 5.1 . לדידן, הן פעלו בשקידה ראויה על מנת להביא לרישום זכויותיה של הנתבעת 1 בחלקות אך ללא הועיל. במסגרת פעולותיהן , הן פנו שוב ושוב לאגף המדידות לאיתור החלקות אך פנייתן, סורבה בשלב זה. בנוסף, נעשה ניסיון לאיתור הנעדר פאול בלומנפלד אשר לטובתו נרשמה משכנתא על 5 מהחלקות והנתבעת 1 פדתה את המשכנתא שנירשמה לטובתו. הנתבעות פנו מספר פעמים לפקיד ההסדר; לעיריית ירושלים וכן ללשכת רישום המקרקעין על מנת להסדיר את הרישום של החלקות על שם הנתבעת 1 אך גם בכך לא היה כדי להועיל .

בנסבות אלו טענו הנתבעות כי עשו כל אשר לאיל ידן להסדרת הרישום של החלקות ולהעברת המסמכים לתובעת על מנת שיהיה בידה להעביר את הזכויות בהן על שמה אך הדבר לא עלה יפה, לא מחמת מחדל מצידן . לפיכך, לא הופר ההסכם. הנזק הניטען מוגזם ומופרך וללא כל בסיס בפרט כאשר רישום הזכויות על שם התובעת אינו חיוני והכרחי לקידום הליכי התכנון .

הפרת הסכם המכר:

סעיף 5 להסכם קובע עניין העברת הזכויות במקרקעין:

5.1 לא יאוחר מאשר שנתיים מיום חתימת הסכם זה ובלבד שהקונה מילא אחר כל ההתחייבויות שעליו למלא כלפי המוכרת, תמציא המוכרת לקונה כל המסמכים הדרושים מטעמה לצורך העברת מלוא זכויותיה בנכס על שם הקונה בלשכת רישום המקרקעין לרבות אישורים המעידים שהמוכרת שלמה את המיסים החלים עליה עפ"י הסכם זה הכל בכפוף לאמור בסעיף 3 לעיל.

מובהר בזאת כי כל המסמכים הדרושים מטעם המוכרת הם: שטרי מכר חתומים ע"י המוכרת, אישור מס שבח מקרקעין ומכירה ופרוטוקול מכירה מטעם תאגיד בלבד.

על הקונה להמציא אישור פקיד ההסדר להעברת הזכויות, אישור עירייה וכל מסמך שידרש למעט המסמכים שיומצאו ע"י המוכרת".

5.2 ...

5.3 נבצר מהמוכרת מלמלא אחר התחייבויותיה כאמור בסעיף 5.1 לעיל מסיבות שאינן תלויות בה, יידחה מועד הרישום לפרק זמן השווה לתקופת המניעה ו/או העיכוב.

5.4 מוסכם בין הצדדים כי פיגור של עד 180 יום בביצוע האמור בסעיף 5.1 לא יחשב להפרה של הסכם זה, וזאת מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 5.3 לעיל.

את ההסכם יש לפרש לפי אומד דעת הצדדים המשתמע ממנו . ככל שאינו משתמע מהוראותיו, יפורש לפי נסיבות העניין בדרך שתגשים את "המטרות, היעדים, האינטרסים, והתכנית אשר הצדדים ביקשו להגשים" בחוזה (סעיף 25(א)חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973). יש לבכר פרשנות של חוזה לפי לשונו ולפי המשמעות הרגילה שלו . ברע"א 3961/10 המוסד לביטוח לאומי נ' סהר חברה לתביעות בע"מ בשם מגדל חברה לביטוח בע"מ נקבע: "חוזה יפורש תוך בחינה מקבילה ומשותפת של לשון החוזה ושל נסיבות העניין, בכפוף לחזקה פרשנית – ניתנת לסתירה – שלפיה פרשנות החוזה היא זו התואמת את פשט הלשון, דהיינו: את המשמעות הפשוטה, הרגילה והטבעית של הכתוב. החזקה ניתנת לסתירה במקרים שבהם למד בית המשפט, מתוך הנסיבות, כי הלשון אינה פשוטה וברורה כפי שנחזתה להיות במבט ראשון; וכי למעשה – עשויה היא להתפרש בדרכים אחרות מאלה שנראו ברורות בתחילת הדרך הפרשנית. ודוקו: קיומה של החזקה מבטא את משקלה החשוב והמשמעותי של לשון החוזה; לעומת זאת, היותה ניתנת לסתירה משקפת את העובדה כי משקלה של הלשון, חרף חשיבותה, אינו מכריע או בלעדי". כמו כן נקבע: "חוזה מסחרי יש לפרש בדרך שתתאים לתכלית המסחרית של העסקה ועל בית-המשפט לתת לחוזה תוקף מתקבל על הדעת, כפי שאנשי עסקים היו עושים בנסיבות המקרה (ע"א 464/75 פרומוטפין בע"מ נגד שלמה קלדרון ואח', פ"ד ל(2) 191 ; ע"א 6701/00 קלאש מרדכי חברה לבנין בע"מ נ' אבנר מרים ואח', פ"ד נו(5) 799; ע"א 7765/02 מינהל מקרקעי ישראל נ' נוף הכינרת בינוי ופיתוח בע"מ [פורסם בנבו] 08.09.2003).

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ