אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> חברת ד.מ.ק.א. נ' פקיד שומה תל-אביב-יפו 1

חברת ד.מ.ק.א. נ' פקיד שומה תל-אביב-יפו 1

תאריך פרסום : 28/07/2013 | גרסת הדפסה
ע"מ
בית המשפט המחוזי תל אביב - יפו
1246-09
21/07/2013
בפני השופט:
מגן אלטוביה

- נגד -
התובע:
חברת ד.מ.ק.א.
הנתבע:
פקיד שומה תל-אביב-יפו 1
פסק-דין

פסק דין

בפניי ערעור על שומה שקבע המשיב בצו למערערת לשנת המס 2003. בתחילה הגישה המערערת ערעור גם על שומה שנקבעה לה לשנת המס 2006, אך הצדדים הגיעו להסכם פשרה ביחס למחלוקת שביסוד ערעור זה. באשר למחלוקת שנותרה בין הצדדים, ביום 20.7.2011 הגישו הצדדים הסדר דיוני המפרט רשימת עובדות ופלוגתאות מוסכמות.

רקע עובדתי

1. בשנת 1997 רכשה המערערת נכס מקרקעין ברחוב המרד 25 בתל אביב (להלן: "המקרקעין"). רכישת הנכס על ידי המערערת בוצעה בהתאם להסכם רכישה מיום 28.7.1997. רכישת הנכס בוצעה באמצעות הלוואה צמודה לשער הדולר.

2. בשנת 2003 חלה ירידה בערכו של שער החליפין של הדולר אל מול השקל החדש. ההלוואה שוערכה לצרכים חשבונאיים בספריה של המערערת, כך שנרשמה הכנסה חשבונאית שנבעה מההלוואה בסך 1,497,354 ₪.

3. בדוח ההתאמה לצורכי מס לשנת המס 2003 שהוגש על ידי המערערת, הפרשי השער לא נכללו בהכנסתה החייבת של המערערת לצורכי מס. חלף זאת, בדוח ההתאמה צוין כי "בשנת הדוח ירד שער הדולר, הפרשי השער בגין ירידת ערך הדולר מופחתים לצרכי מס מעלות הנכס (נדל"ן) שנרכש בהלוואה זו".

4. המערערת הפחיתה את סכומי הפחת להם הייתה זכאית בגין הנכס בהתאם לסכום הפרשי השער, וזאת במסגרת דוחות ההתאמה למס בשנים העוקבות.

5. בשנת 2004 חלה ירידה נוספת בשער הדולר. הפרשי השער שנצמחו על קרן ההלוואה כתוצאה מירידת שער הדולר בשנה זו דווחו על ידי המערערת כהכנסה חייבת והופחתו כנגד הוצאות ריבית שהיו למערערת. בדוח ההתאמה לצורכי מס של המערערת נכתב כי "בשנת 2003 ירד שער הדולר בסך של 1,497 אלפי ש"ח. הפרשי השער בגין ירידת ערך הדולר נוכו לצורכי מס מעלות הנכס (נדל"ן) שנרכש בהלוואה זו. החל משנת 2004 מתואמות הוצאות הפחת הנובעות מהקטנת ערך הנכס הנ"ל לצורכי מס. בשנת 2004 הפרשי השער נזקפו כהכנסה רגילה".

6. בשנת 2005 חלה עלייה בשער הדולר. המערערת רשמה בספריה הוצאות מימון שנבעו מעליית שער הדולר. המערערת תבעה את הוצאות המימון הנ"ל בניכוי מהכנסתה החייבת.

7. הנכס נמכר על ידי המערערת בשנת 2006 לצד ג'. תנאי המכירה נקבעו בהסכם מכר מיום 12.7.2006.

8. בדיווחיה של המערערת למנהל מיסוי מקרקעין, הפרשי השער משנת 2003 לא הופחתו משווי הרכישה של הנכס לצורך חישוב השבח, כך שמס השבח שחושב ושולם על ידי המערערת היה ללא כל הפחתות בשווי הרכישה.

גדר המחלוקת

9. הצדדים לערעור חלוקים בנוגע לשאלה האם יש לחייב את המערערת במס בגין שחיקת ערך ההלוואה שנטלה, כתוצאה מירידת ערכו של מטבע החוץ אליו הוצמדה ההלוואה. בהקשר זה, העלה המשיב שלשה מקורות למיסוי ההכנסה משחיקת ערך ההלוואה על פי פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה"): "הכנסה מהפרשי שער" לפי סעיף 2(4) לפקודה; "הכנסה מעסק" לפי סעיף 2(1) לפקודה; "הכנסה ממקור אחר" לפי סעיף 2(10) לפקודה.

טענות המערערת

10. המערערת טוענת כי על פי תורת המקור הנהוגה בארץ, חיוב במס ייתכן רק אם נמצא מקור בפקודה להכנסה שצמחה לנישום. לטענת המערערת שחיקת ההלוואה שנטל הנישום, אינה נופלת לאף אחד מהמקורות המנויים בפקודה על פי המבחנים שנקבעו בפסיקה או שהועלו בספרות. המערערת טוענת כי לא צמחה לה כל התעשרות אמיתית, ואף אם התעשרה בגין שחיקת ההלוואה, הרי שמדובר בהתעשרות מחוסרת מקור.

11. ביחס לסעיף 2(4), נטען כי פרשנות לשונית של המונח "הפרשי הצמדה" מחייבת לראות אותו כסכום שנתקבל בידיי נותן ההלוואה, כדיבור הנהוג אצל הבריות. סעיף 1 לפקודה מגדיר את המונח "הפרשי הצמדה" כ"כל סכום שנוסף לחוב או לסכום תביעה...". לשון הפקודה אינה מאפשרת לראות בשחיקת הלוואה או בהכנסה מהפרשי הצמדה אצל המלווה כהכנסה שנובעת ממקור 2(4), שכן לא מדובר בסכום שנוסף לחוב.

12. גם לעניין תכלית סעיף 2(4), טוענת המערערת כי אין להטיל מס על שחיקת ערך ההלוואה. הפרשי ההצמדה נועדו לפצות את המלווה בגין הסיכון שבאובדן ערך כספו שעה שהעמיד אותו לטובת אחר. המלווה מבצע את העסקה בציפייה לרווח כלכלי, כאשר הפרשי ההצמדה מהווים חלק מהתשואה הכוללת בגין העסקה, בדומה לריבית בגין ההלוואה. מצבו של הלווה שונה מהותית מזה של המלווה. ראשית, הלווה אינו נכנס לעסקת ההלוואה מתוך ציפייה להפקת רווח, אלא במטרה לממן פעילות אחרת; שנית, אופי התקבול בגין הפרשי הצמדה עבור המלווה אינו 'מחזורי' כהכנסה פירותית אחרת; ושלישית, הוא אינו מעניק כל תמורה, נכס או שירות, בגין הפרשי ההצמדה שצמחו לו. זאת ועוד, המחוקק הגדיר בפקודה פטורים רבים להכנסה מהפרשי הצמדה אשר כולם מיועדים למלווה, מתוך הנחה כי הלווה אינו חייב במס בגין שחיקת ההלוואה.

13. לעניין סעיף 2(1) לפקודה, נטען כי ההלכות בדבר מיסוי הפרשי הצמדה כפעילות עסקית נגעו כולן להלוואות שניתנו על ידי הנישומים. אין הנידון דומה לראיה, שכן נותן ההלוואה מלווה את הכספים במטרה להשתמש בהכנסה מהפרשי ההצמדה במסגרת הפעילות העסקית בעוד מקבל ההלוואה מתעתד להשתמש בכספים להשקעה בנכסים אחרים שהם אלו שיניבו את ההכנסה העסקית. לגישת המערערת, הכנסה משחיקת הלוואה תוכל להיחשב כהכנסה לפי סעיף 2(1) רק עבור נישום שעסקו במתן ובקבלת הלוואות.

14. המערערת יוצאת גם נגד קביעת מקור הכנסתה בסעיף 2(10) לפקודה. סעיף 2(10) אמנם מונע מרשימת המקורות להיחשב כסגורה או ממצה, אך אינו יוצא מן הכלל לתורת המקור. בכדי שהכנסה תיחשב כנובעת מהמקור שבסעיף 2(10), עדיין נדרש להראות כי קיים מקור הכנסה בעל אופי עסקי שממנו צמחה ההכנסה.

15. בנוסף לאמור, המערערת טענה כי חיובה בגין שחיקת ההלוואה מנוגד לעיקרון המימוש. כמו כן, טוענת המערערת כי התנהגותה בשנות המס העוקבות לשנת המס שבערעור, בהן כללה את ההכנסות ואת ההוצאות בגין הפרשי הצמדה בחישוב הכנסתה החייבת, אינה יכולה ליצור מקור חיוב במס יש מאין. אין ללמוד מהתנהגות המערערת בשנות מס אחרות, לנוכח ההלכה כי כל שנת מס עומדת בפני עצמה וכן אין לחייבה במס מאחר שבשנות מס אחרות נקטה "במשנה זהירות" וויתרה על זכויותיה. אין לראות באי-הפחתת הפרשי השער משווי רכישת המקרקעין כאשר הלה נמכרו בשנת 2006 כזניחת טענות המערערת, אלא כטעות בתום לב. בעניין זה הוסיפה המערערת כי ביצעה תיקון רטרואקטיבי של הטעות שנפלה בדיווח בשנת 2006 במסגרת דוח שהגישה על הכנסותיה בשנת המס 2009 (צורף כנספח א' לסיכומי המערערת).

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.



שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ