אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> חברה חדלת פירעון אינה פטורה בהכרח מהפקדת עירבון בהליך משפטי

חברה חדלת פירעון אינה פטורה בהכרח מהפקדת עירבון בהליך משפטי

תאריך פרסום : 27/12/2006 | גרסת הדפסה
ע"א
בית המשפט העליון
2293-06-ה'
24/12/2006
בפני השופט:
הרשמת שושנה ליבוביץ

- נגד -
התובע:
1. עו"ד משה זינגל
2. עו"ד ארנון גרפי

הנתבע:
1. עו"ד ישי גלעדי
2. מר יחיאל לוין
3. מר אברהם פלוק
4. מר חיים פינק

החלטה

לפני בקשה לעיון חוזר בהחלטתי שלא לפטור את המערערים מהפקדת ערבון ולחילופין בקשה להארכת מועד להפקדת ערבון.

1.        המערערים, מפרקי חברות גל יוזמה ופיתוח בשומרון בע"מ (בפירוק) ואהליבה לימיטד בע"מ (בפירוק) (להלן: החברות בפירוק), הגישו בקשה לפטור מערבון בהליך שבכותרת. בהחלטתי מיום  24.7.06 הבקשה נדחתה. בהחלטה הובהר כי בשים לב לכך שהחברות מצויות בהליך של פירוק מחמת חדלות פרעון, אין קושי להניח כי מצבן הכלכלי אינו מן המשופרים. יחד עם זאת, נקבע כי גם בנסיבות אלה היה על המערערים לצרף לבקשה אסמכתאות מתאימות אשר יעידו על מצבן הכלכלי הנטען, כגון דוחות כספיים ודפי חשבון בנק. כמו כן, נקבע כי המערערים לא פנו אל נושי החברות בבקשה לסייע להם להפקיד את סכום הערבון. בהתחשב בכך שהמשיבים מיוצגים על ידי שני משרדי עורכי דין שונים, אף לא הופחת סכום הערבון שנקבע.

2.        המערערים הגישו בקשה לעיון חוזר בהחלטתי הנ"ל. הבקשה מבוססת על מספר אדנים. ראשית, לטענת המערערים, נמצאו אצלם במפתיע מסמכים מטעם הרשויות הדורשות דיווח כספי ורכושי בנוגע לחברות בפירוק, והתשובה שניתנה מטעמם לרשויות אלה היתה שאין כספים בקופת הפירוק. המכתב הראשון, מיום 27.11.01, מוען למר וול פסח, הממונה על החקירות באגף האפוטרופוס הכללי, ובמסגרתו הובהר כי לא ניתן לערוך דו"ח כספי לחברות מאחר והכספים נלקחו על ידי המנהלים ו/או בעלי המניות והדירקטורים. במכתב נוסף מיום 13.2.97 שמוען למשרד האוצר/ מס הכנסה הובהר כי חברת אוהליבא אלקנה בע"מ מצויה בפירוק וכי אין לה נכסים או כספים. שנית, לטענת המערערים, לבקשה צורף תצהיר מפורט מטעם עו"ד גרפי, המערער 2, במסגרתו הוצהר כי קופות החברות ריקה, שכן, לפי הנטען, מלכתחילה כספי החברות נגזלו על ידי המשיבים. המערערים מבהירים כי אין להם אסמכתאות נוספות להוכחת מצבן הכלכלי של החברות שכן לחברות אין כספים ולפיכך קופת הפירוק ריקה. עוד נטען על ידי המערערים כי למעשה אין מחלוקת על כך שקופת הפירוק ריקה וכי המחלוקת בין הצדדים מתמקדת בשאלה מי אחראי לריקון הקופה. שלישית, לעניין גיוס כספים מנושי החברה, המערערים טוענים כי קשה עד בלתי ניתן לאתר כיום את מאות רוכשי המגרשים אשר רובם התייאשו מהימשכות ההליכים, ואשר חלקם נפטרו וחלקם החליפו כתובות. המשיבים מתנגדים הן לבקשה לעיון חוזר והן לבקשה להארכת מועד להפקדת ערבון.

3.        לאחר שעיינתי היטב בבקשה לעיון חוזר ובתגובות לה, באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות. ברי כי מעצם היותה של חברה בהליך של פירוק מחמת חדלות פרעון, עולה כי מצבה הכלכלי אינו מן המשופרים שכן התחייבויותיה עולות על נכסיה. אולם מכך אין בהכרח להסיק שאין בקופת הפירוק האמצעיים הכספיים הנדרשים לממן הליכים משפטיים. הוצאות פירוק נהנים מעדיפות ביחס לחובות אחרים של חברה בפירוק שכן הן משולמות לאחר החובות המובטחים ולפני החובות בדין קדימה (אא"כ הוצאתם הועילה לנושים המובטחים). העלויות הכרוכות בהגשת הליכים משפטיים המוגשים על ידי מפרקים במסגרת מילוי תפקידם נכללים בגדר הוצאות הפירוק ולפיכך עדיפות זו מוקנית גם להן (לסדר תשלום ההוצאות ראו: תקנה 66 לתקנות החברות (פירוק) התשמ"ז-1978). נוכח האמור, אין לשלול מראש את האפשרות כי בידי חברה חדלת פרעון קיימים האמצעים הכספיים הנדרשים למימון הליכים משפטיים, ובכלל זה הפקדת סכום הערבון שנקבע. יחד עם זאת, ברי כי אם אכן מוכח שקופת הפירוק ריקה מכל כספים ונכסים, ראוי להתחשב בכך (בכפוף לתנאים נוספים) במסגרת בחינת בקשה לפטור מהפקדת ערבון או הפחתתו. אולם, כמו בכל בקשה לפטור מערבון עקב דלות כלכלית, על מבקש הפטור להתכבד ולפרוש לפני בית המשפט תשתית עובדתית אשר תתמוך בטענה זו. יצוין, כי על מפרקי חברות להגיש דוחות בדבר מצבה העסקי של החברה (סעיף 292 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983); בדבר תקבולים ותשלומים המתקבלים על ידי המפרק (סעיף 313(א) לפקודה); ובדבר הליכי הפירוק ומצבו (סעיף 371 לפקודה). כמו כן  על המפרק לנהל את פנקסי החשבונות של החברה לפי כללי חשבונאות מקובלים (תקנה 4 לתקנות החברות (פירוק) התשמ"ז-1987). החובה להגשת דוחות כספיים, המוטלת לפני הפירוק על דירקטורים, עוברת בזמן הפירוק למפרקים. מכאן, שעל פני הדברים, אמורים להיות ברשותם של מפרקי חברות אסמכתאות המעידות על מצבן הכלכלי של חברות בפירוק. על מנת לעמוד בנטל הנדרש להוכחת דלות כלכלית, על מפרק המגיש בקשה לפטור מערבון לצרף אסמכתאות אלה לבקשתו.

4.        בענייננו, בבקשתם המקורית של המערערים לפטור מערבון הסתפקו המערערים בטענה כי קופת הפירוק ריקה ובהגשת תצהיר מטעם המערער 2, עו"ד גרפי, התומך בטענה זו. פרט לכך, לא צורפה לבקשה ולו בדל אסמכתא שיש בה כדי לשפוך אור על מצבה של קופת הפירוק, כגון דו"ח פירוק או דפי חשבון בנק או כל מסמך אחר אשר יש בו כדי ללמד על היקף נכסיהן וחובותיהן הנטענים של החברות בפירוק. אמנם, כאשר אין מחלוקת בין הצדדים לגבי מצבה של קופת הפירוק, אזי לכל הפחות לצורך בקשה לפטור מהפקדת ערבון לא נדרשות אסמכתאות נוספות, מעבר לתצהירו של המפרק, לצורך הוכחת דלותה הכלכלית של חברה בפירוק. אולם לא אלה פני הדברים בענייננו. בניגוד לטענת המערערים, לפיה אין מחלוקת כי קופת הפירוק ריקה, המשיבים חולקים על טענת המערערים בדבר מצבה של קופת הפירוק, ולטענתם המערערים מודעים היטב לעמדתם זו מהליכים קודמים שהתנהלו בין הצדדים. כמו כן, מתגובת המשיבים עולה כי המערערים הגישו דוחות לבית המשפט שלפירוק בדבר נכסי החברה. הדו"ח, שהוגש בשנת 1989, צורף לתגובת המשיבים 3-4. בדו"ח זה דווח על כך שבידי החברות שבפירוק מצויים כספים בסך 150,000$, כאשר לבעלות בכספים אלה טענו שלושה, חוב פסוק בסך 207,000$, אשר לפי האמור בדו"ח אפשרות גבייתו אינה ברורה, וכן עולה מהדו"ח שהחברות שבפירוק רכשו מקרקעין בעסקות אשר לפי הנטען בדו"ח בוצעו ברשלנות שכן המקרקעין לא היו בבעלות אלה שהתיימרו למכרם. אף אם אניח כי הקרקעות הנ"ל, שהינן נשוא ההליך שבכותרת, אכן לא הועברו מעולם לבעלות החברות שבפירוק, עדיין לא ברור מה עלה בגורל הכספים והחוב הפסוק. אוסיף, כי המערערים לא הבהירו מדוע דוחות הפירוק לא צורפו לבקשת המערערים תוך עדכון בית המשפט בהתפתחויות שחלו, אם חלו, לגבי מימוש הנכסים שצוינו בהם.

5.        כאמור לעיל, בבקשתם לעיון חוזר, צרפו המערערים אסמכתאות שיש בהן, לטענתם, כדי לאשש את טענתם בדבר מצבן הכלכלי של החברות. בשים לב למועד בו הוצאו אסמכתאות אלה, אין מדובר בראיות חדשות אשר לא ניתן היה לצרפן, בשקידה סבירה, לבקשה המקורית, ולפיכך לכאורה אין בהן כדי להקים עילה לשינוי החלטתי. גם לגופו של עניין, משקלן של אסמכתאות אלה אינו רב, בהיותן מענה שניתן על ידי המערערים עצמם שאין בו כדי להוסיף על האמור בבקשה המקורית והתצהיר שתמך בה.

 6.       אשר לגיוס כספי הערבון מסביבת החברה. הווי ידוע, כי שעה שחברה מצויה בהליכי פירוק, הנהנים האולטימטיביים מפירות הליך משפטי המוגש בשמה הם נושיה. לפיכך, במסגרת בקשה לפטור מערבון המוגשת בשם חברות בפירוק, על מבקש הפטור מוטל הנטל להבהיר מדוע לא יגויס סכום הערבון מנושיה. יתכנו נסיבות בהן חרף העובדה כי לחברה בפירוק ישנם נושים רבים, ירים המפרק את הנטל להראות כי קיים קושי רב לגייס את סכום הערבון מהנושים. טול למשל מקרה בו לחברה נושים רבים אולם סכום נשייתו של כל אחד מהם הינו קטן. במקרה כזה, גם אם החוב הכולל של החברה לנושיה גדול, ספק אם קיים תמריץ לנושים לתרום את חלקם לצורך גיוס סכום הערבון שכן חלקם בפירות הזכייה, אם בכלל, יהיה קטן. יש לזכור, כי נושים אלה אבדו כבר את כספם, או חלקו, ויתכן שהם לא ימצאו לנכון לסכן "זריקת כסף טוב אחר כסף רע". לעומת זאת, כאשר נושי החברה בפירוק הם נושים "גדולים", קרי סכום נשייתם משמעותי (כגון בנקים או המדינה), והם מסרבים לסייע בהפקדת סכום הערבון, ספק אם יהיה מקום להטיל על בעל הדין שכנגד לשאת בסיכון כי הוא לא יוכל לגבות את הוצאותיו בהליך ערעורי שעה שנושי החברה עצמם אינם מוכנים לשאת בסיכון של מימון עלויות אלה.

7.        ומהכלל אל הפרט. במקרה דנן, בבקשתם המקורית לא טרחו כלל המערערים להבהיר מדוע לא פנו אל נושי החברות שבפירוק בבקשה לסייע להם בהפקדת סכום הערבון. רק בבקשתם לעיון חוזר, נטען על ידם כי עקב הימשכות הליכי הפירוק קיים קושי של ממש לאתרם. כמובהר לעיל, בקשה לעיון חוזר אינה אמורה לשמש כר לעריכת "מקצה שיפורים" על ידי מבקש הפטור שבקשתו המקורית נדחתה. על המערערים היה להבהיר בבקשתם המקורית מדוע הם לא ראו לנכון לפנות אל נושי החברה בבקשה לסייע להם במימון כספי הערבון. יתרה מכך, גם בבקשתם לעיון חוזר לא טרחו המערערים להבהיר באופן מלא את טענותיהם בעניין זה. בבקשתם מציינים המערערים כי מדובר במאות נושים ואילו בתצהיר שצורף לבקשה נאמר כי מדובר בעשרות נושים. בבקשה אף לא הובהר מהו היקף הנשייה של נושים אלה או חלקם. יש גם ממש בטענת המשיבים 3-4 כי למערערים, בתוקף תפקידם כמפרקים, אמור להיות מידע מפורט בדבר מספר הנושים וכתובתם. זאת  שכן הנושים אמורים להגיש למערערים הוכחות חוב אשר במסגרתן מציין כל נושה את כתובתו. במצב דברים זה, אף לגופו של עניין אין בידי להיעתר לבקשה לעיון חוזר.

8.        אשר לבקשה להארכת מועד להפקדת ערבון. בקשה כאמור נבחנת בשים לב לכלל האינטרסים המעורבים (ראו: בש"א 3780/98 גיא רוזן נ' כפר הרי"ף כפר שיתופי להתישבות חקלאית, פ"ד נב(3) 625).  החלטתי בבקשה לפטור מערבון נתנה במהלך הפגרה, והבקשה לעיון חוזר הוגשה בסמוך לאחרי הפגרה. במצב דברים זה, הרי שחרף התארכות ההליך איני סבורה שאורך האיחור מצדיק את התוצאה הדראסטית של דחיית הבקשה, שמשמעותה בפועל הינה דחיית ההליך מבלי שהערעור יישמע לגופו.

התוצאה היא, שהבקשה לעיון חוזר נדחית. המערערים יפקידו ערבון תוך 14 יום מעת המצאת החלטה זו, ולא - יירשם ההליך לדחיה ללא צורך במתן הודעה נוספת.

ניתנה היום, ג' בטבת תשס"ז (24.12.2006).

                                                                          שושנה ליבוביץ

                                                                                ר ש מ ת


העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח.    טו

מרכז מידע, טל' 02-6593666 ; אתר אינטרנט,  www.court.gov.il

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ