אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> חביבאללה ואח' נ' זרזיר ואח'

חביבאללה ואח' נ' זרזיר ואח'

תאריך פרסום : 01/10/2013 | גרסת הדפסה
תא"מ
בית משפט השלום עפולה
23653-02-10
24/09/2013
בפני השופט:
שאדן נאשף-אבו אחמד

- נגד -
התובע:
ראמי חביבאללה
הנתבע:
מועצה מקומית זרזיר נגד בשיר עבד אלראזק
פסק-דין

פסק דין

פתח דבר

ראשיתו של הליך בבקשה לביצוע שטר שהגיש התובע ביום 30.12.09 במסגרת תיק הוצל"פ מס' 09-06391-09-9 (לשכת הוצל"פ עפולה), בגין שיק שמספרו 5007142, ע"ס 30,551 ₪, ז.פ. 30.12.02 המשוך מחשבונה של הנתבעת (להלן: "המועצה" או "הנתבעת") לפקודתו של הצד השלישי, מר בשיר עבד אלראזק (להלן: "הנפרע" או "הצד השלישי"), כמוטב, עם ציון הכיתוב "למוטב בלבד". השיק חולל מהנימוק "חשבון מוגבל", על-פי הנטען, במועד הנקוב בו, קרי ביום 30.12.02.

הנתבעת הגישה התנגדות על מלוא סכום השטר, במסגרתה טענה כי יש לדחות את הבקשה לביצוע השטר, בעיקר, בשל שיהוי ניכר בהגשתה ביום האחרון בו מסתיימת תקופת ההתיישנות. ההתנגדות נתמכה בתצהירו של מר כריים ואיל, מי ששימש כגזבר המועצה במועדים הרלוונטיים לתביעה דנן.

ברשות בית המשפט שיגרה הנתבעת הודעה לצד שלישי ובגדרה טענה, בין היתר, כי על הצד השלישי לשפותה בגין כל סכום בו תחויב לשלם לתובע, וזאת לאור פירעון תמורת השטר לצד השלישי במסגרת הסדר חוב שנערך בין האחרון לבין המועצה ביום 05.06.2006.

גרסת המועצה

המועצה טוענת, כי יש לדחות את התביעה מחמת שיהוי חמור, קיצוני ובלתי סביר בהגשתה, אשר גרם לה נזק ראייתי כבד ופגע קשות ביכולתה להתגונן מפני התובענה, בעיקר לאור חוסר האפשרות להביא לעדות את הגזברים שכיהנו במועצה במועדים הרלוונטיים לתובענה, וזאת בשל הזמן הרב שחלף מאז הנפקת השטר ועד מועד הגשתו לביצוע. כעולה מן השטר, זמן פירעונו הוא 30.12.02 ואילו השטר הוגש לביצוע רק ביום 30.12.09, שבע שנים ויום אחד לאחר מועד הפירעון הנקוב בו. נטען, כי התובע בחר לשבת בחיבוק ידיים למעלה משבע שנים מבלי שפנה למועצה, טרם ביצוע השטר, בדרישה לקבלת תמורת השטר ואף לא טרח לדרוש את פירעונו מהנפרע על פי השטר, קרי הצד השלישי, או מחלפן הכספים אשר ממנו, לפי הנטען, קיבל את השיק. טענתו של התובע, כי סמך על הבטחותיהם של נציגי המועצה שניתנו לו במהלך השנים לפירעון ערך השטר, דינה להידחות במיוחד שהתובע לא טרח להזמין את נציגי המועצה למתן עדות באופן הפועל לרעתו.

עוד טוענת המועצה, כי השטר נמסר ביום 30.12.02 לצד השלישי, כחלק מסדרה של ארבעה שיקים שלא כובדו, כ"א ע"ס 30,551 (ובסה"כ 122,204 ₪), וזאת בתמורה לעבודות תכנון שביצע האחרון עבור המועצה. לטענתה, היא שילמה את סכום השטר לנפרע - הצד השלישי - במסגרת הסדר סילוק חובות שנחתם ביניהם ביום 5.6.2006, ובגדרו נכלל, בין היתר, פירעון ארבעת השיקים האמורים. מנגד, התחייב הצד השלישי להפסיק או לא לפתוח בהליכי הוצאה לפועל כנגד המועצה בתמורה לקבלת הכספים הכלולים בהסדר הנ"ל. נטען כי המועצה עמדה בחלקה בכתב ההסכמה ושילמה לצד השלישי ביום 05.10.2006 את הכספים שעליהם הוסכם בגדר ההסדר הנ"ל ע"ס 119,666 ₪ (לאחר ניכוי מס הכנסה), כעולה מכרטסת הנה"ח של הצד השלישי אצל המועצה (נ/1).

נטען, כי אין ולא היה בין המועצה לבין התובע כל עסקת יסוד ואין המדובר בצדדים קרובים. מה גם, שככל הנראה, השטר הועבר לתובע לאחר שכבר חולל בחוסר פירעון. משכך, המועצה אינה חייבת בתשלום ערכו של השטר לתובע הואיל והוא נפרע על ידה לטובת הצד השלישי.

המועצה טוענת, כי התובע לא עמד בתנאי "האחיזה כשורה בשטר", כאמור בסעיפים 28 ו- 29 לפקודת השטרות והם : נטילה או סיחור לפני חילול השטר, תום לב, תמורה בעד ערך והשטר שלם ותקין עפ"י מראהו. לפיכך, רשאית המועצה לטעון כלפיו את כל טענות ההגנה העומדות לה כנגד הנפרע, ובכלל זה טענת פירעון השטר הנתבע והעדר כישלון תמורה לאור תשלום ערך השטר לצד השלישי לאחר חילולו, כאמור. לאור זאת, הגנתה של המועצה, לפיה פרעה את השטר הנתבע כחלק מהסדר סילוק חובותיה כלפי הנפרע, תעמוד בתוקפה גם מול התובע.

באשר לתנאי הראשון, למעט עדותו היחידה, לא הציג התובע ראיות להוכחת מועד נטילת השטר ואף לא מועד הפקדתו בחשבונו בבנק ולא זימן לעדות את חלפן הכספים שממנו נטל את השטר. באשר לתנאי השני, התובע לא הניח תשתית ראייתית מספקת המוכיחה מתן ערך בגין השטר, למעט טענה סתמית להחלפת שיקים שהיו ברשותו והקדמת מועד פירעונם בקבלת השיק נשוא התובענה. באשר לתנאי השלישי, על פני השטר בוצעו שני תיקונים בכתב יד והם: הוספת המילה 'לפקודת' בכתב יד לפני שם הנפרע במקום הכיתוב המקורי "שלמו ל- ", וכן ביטול הכיתוב 'למוטב בלבד' שתכליתו ביטול ההגבלה על סחירות השטר. תיקונים אלה בוצעו מבלי שהתווספו אליהם צמד החתימות של ראש המעוצה והגזבר וכן חותמת המועצה, כמתחייב עפ"י דין. בנסיבות אלו, מדובר בשטר שלא הוסב כהלכה, ומשכך אין התובע כנסב נהנה ממעמד של "אוחז כשורה", משום שהוא נטל את השיק כשהוא לא שלם ותקין על פי מראהו. באשר לתנאי הרביעי, נטען כי נטילת השטר ע"י התובע כאשר אינו תקין על פניו, מהווה חוסר תום לב.

לסיום, טוענת המועצה כי במידה וימצא בית המשפט מקום לחייבה בתשלום כלשהוא לתובע, הרי שיש להורות לצד השלישי על שיפויה המלא לאחר שהוכח על ידה, כי השטר הנתבע נכלל בהסדר סילוק חובות שנכרת בינה לבין הצד השלישי, כאמור, וכי בהתאם להוראות ההסדר הנ"ל התחייב הצד השלישי להשיב למועצה כל סכום שקיבל במידה ויופר ההסדר על ידו.

גרסת הצד השלישי

הצד השלישי מצטרף לטענת המועצה לעניין קיומו של שיהוי ניכר בהגשת התובענה (9 שנים ביחס לצד השלישי) באופן המצדיק את דחייתה. הגשת השטר לביצוע במועד בו הוא הוגש גורמת נזק ראייתי לנתבעת ולצד השלישי ומונע מהם הצגת אסמכתאות לטענותיהם, מחמת הזמן הרב שעבר ממועד פירעונו של השטר, כפי שנקוב בו. התובע בחר להגיש את השיק לביצוע סמוך לחלוף תקופת ההתיישנות מבלי שנתן כל הסבר המניח את הדעת לשיהוי זה. כן במשך כל התקופה שבין חילול ההמחאה ובין מועד פתיחת תיק ההוצל"פ לא פנה התובע לצד השלישי ולא דרש את פירעונה של ההמחאה. לפיכך, יש לפרש את מחדלו של התובע כוויתור על זכויותיו, ולהורות על דחיית התובענה העיקרית, וכפועל יוצא מכך דחיית ההודעה לצד שלישי.

לגופו של עניין נטען, כי השטר נמסר לצד השלישי ע"י המועצה, כחלק מסדרה של שיקים, בתמורה לעבודות תכנון שביצע עבורה במסגרת ההתקשרות ביניהם. לטענתו, השיק נמסר לחלפן כספים ובתמורה קיבל את שיוויו בכסף. בהמשך חזר בו הצד השלישי מטענה זו, והעיד בפניי כי בשל חלוף הזמן הרב ממועד הנפקת השיק, הוא אינו יכול לזכור את פרטי הוצאת השיק ומסירתו.

הצד השלישי דוחה את טענת המועצה, כי סכום השטר נכלל בהסדר סילוק החוב שנכרת בינו לבין המועצה, ואף טוען כי הרישום בכרטסת הנה"ח שצירפה המועצה (נ/1) אינו תומך בטענה זו, משלא נמצאה בה הפניה מפורשת לשיק נשוא הדיון. כפועל יוצא מכך, לא עלה בידי המועצה להוכיח תשלום תמורה בעד השטר שבמחלוקת. לטענתו, ההסדר מתייחס לחובות המועצה כלפי החברה שבבעלותו של הצד השלישי, ואילו השטר נשוא התובענה ניתן לו בתמורה לעבודה שביצע עבור המועצה בהיותו אדם פרטי ובטרם התאגד בחברה בע"מ. עוד נטען, כי הסכם סילוק החובות אינו מייחס כל חובת השבה מפורשת לצד השלישי, וכן נעדר כל תניה לתשלום הכספים בכפוף להשבת ההמחאות שחוללו, לידי המועצה.

באשר לתביעה גופה, נטען כי דינה להידחות משלא השכיל התובע להוכיח את טענותיו, לרבות מועד נטיל השיק, הפקדתו והסבתו לחלפן הכספים. בהקשר זה, עדותו של התובע הינה עדות בעל דין יחידה שאין לה סיוע בראיות. עוד נטען, כי אין מקום ליתן אימון בתובע שגרסתו העובדתית באשר לנסיבות קבלת השיק לידיו, הותאמה באופן מלא לגרסה העובדתית שנשמעה מפיו של הנפרע בטרם צורף כצד שלישי בתיק ושימש כעד הגנה מטעם המועצה.

עוד טוען הצד השלישי, כי אין לקבל את טענת התובע אודות הסתמכותו על הבטחותיהם של נציגי המעוצה לפירעון השיק נשוא הדיון, שכן הלה נמנע מלהזמין לעדות נציגים אלה, אף שטענת השיהוי הועלתה ע"י המועצה כבר מתחילתו של ההליך. פגם דיוני זה אף דבק בהתנהלות המועצה אשר נמנעה גם היא מהבאת הגזבר שכיהן בתקופה הרלוונטית להנפקת השטר על מנת להעיד על השינויים שנעשו על פני השטר, וכן הגזבר שכהן במעוצה במועד כריתת הסדר סילוק החוב עם הצד השלישי.

הצד השלישי מצטרף גם לטענות המועצה לעניין אי התקיימותם של התנאים המעניקים לתובע מעמד של "אוחז כשורה" בשטר נשוא התובענה. בהתייחס לתנאי הראשון, נטען כי גרסתו של התובע בנושא זה לוקה בחוסר סבירות, שכן התובע טוען להחלפת השיקים שהיו ברשותו בשיק נשוא התובענה שמועדו דחוי, תחת קבלת שווי השיקים במזומנים. לעניין התנאי השני שעניינו תום לב בעת נטילת השטר, נטען כי התובע עצם את עיניו שעה שהסכין ליטול לידיו שיק שעל פניו נערכו שינויים ביחס להגבלת הסחירות. באשר לתנאי השלישי הנוגע למראהו של השטר כשלם ותקין, נטען כי השינויים שנעשו בשטר ללא החתימות המתאימות של הגורמים הרלוונטיים במועצה הופכים את השטר לבלתי סחיר. שומה היה על התובע לפנות למעוצה בטרם נטל את השיק לידיו על מנת לאשר את התיקונים הללו.

גרסת התובע

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ