אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> ו"ע 38590-04-13 בית מתושלח בע"מ נ' מנהל מיסוי מקרקעין נתניה

ו"ע 38590-04-13 בית מתושלח בע"מ נ' מנהל מיסוי מקרקעין נתניה

תאריך פרסום : 19/08/2015 | גרסת הדפסה
ו"ע
ועדת ערר שליד בית המשפט המחוזי מרכז – לוד לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג – 1963
38590-04-13
16/08/2015
בפני השופט:
בנימין ארנון

- נגד -
העוררת:
בית מתושלח בע"מ
עו"ד משה הר-שמש
המשיב:
מנהל מיסוי מקרקעין נתניה מפרקליטות מחוז תל-אביב (אזרחי)
עו"ד יונתן בן-דוד
פסק דין
 

 

יו"ר הוועדה, השופט בנימין ארנון:

החל מתחילת שנת 2008, נוכח ביטול תחולתו של חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה – 1985, ניתן לנכות פחת נומינלי בלבד כהוצאה על פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], תשכ"א – 1961. בניגוד למצב זה – סעיף 47 בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג – 1963 קובע שחישוב ה"שבח" יעשה באמצעות ניכוי פחת מתואם למדד המחירים לצרכן, ממועד רכישת הנכס ועד למועד מכירתו. ערר זה דן בשאלה האם נוכח השינוי הנ"ל שחל בחקיקה יש לפרש גם את הוראת סעיף 47 הנ"ל ככזו הקובעת שחישוב ה"שבח" יעשה, החל מתחילת שנת 2008, לאחר ניכוי פחת נומינלי בלבד.

  1. רקע עובדתי
  2. ביום 10.2.02 רכשה העוררת, חברת בית מתושלח בע"מ, נכס מקרקעין.
  3. לאחר רכישת הנכס, ובהתאם להוראת סעיף 3 בחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה – 1985 (להלן: "חוק התיאומים"), ניכה פקיד השומה מהכנסתה החייבת של העוררת פחת נומינלי בתוספת פחת המחושב לפי שיעור עליית המדד כשהוא מוכפל בשיעור הפחת המותר בניכוי (להלן: "פחת מתואם").
  4. החל מתחילת שנת 2008 חוק התיאומים אינו חל עוד, ולפיכך העוררת אינה זכאית עוד לנכות מהכנסתה החייבת בתשלום מס הכנסה ב"פחת מתואם", אלא פחת נומינלי בלבד.
  5. ביום 29.12.11 מכרה העוררת את נכס המקרקעין הנ"ל לחברת משכנות סיעודי בע"מ. במסגרת השומה שערך המשיב לצורך חישוב החיוב במס השבח החל בגין עסקה זו – נוכה פחת מתואם משווי הרכישה, כאשר התיאום נעשה בהתייחס לתקופה שחלפה מיום הרכישה ועד ליום המכירה. חישוב זה נעשה על ידי המשיב, אליבא דגרסתו, בהתאם להוראת סעיף 47 בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג – 1963 (להלן: "חוק מיסוי מקרקעין").
  6. העוררת הגישה למשיב השגה על שומה זו ובגדרה טענה כי החל מתחילת שנת 2008, נוכח ביטול תחולתו של חוק התיאומים – יש לנכות פחת נומינלי בלבד לצורך חישוב השבח שבגינו משולם מס שבח.
  7. ביום 11.3.13 דחה המשיב את השגתה של העוררת, בקובעו כי פרשנותה המרחיבה של העוררת אינה עולה בקנה אחד עם לשונה של הוראת סעיף 47 בחוק מיסוי מקרקעין.
  8. ביום 22.4.13 הגישה העוררת ערר זה על החלטת המשיב אשר בגדרה נדחתה השגתה של העוררת על השומה שהוצאה לה על ידי המשיב.

 

  1. טענות הצדדים
  • טענות העוררת
  1. העוררת מציינת כי חוק מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה), תשמ"ב – 1982 (להלן: "חוק המיסוי בתנאי אינפלציה") קבע כי לשם קביעת החיוב במס הכנסה ינוכה פחת מתואם. לטענת העוררת, נקבע באופן דומה בסעיף 47 בחוק מיסוי מקרקעין [באמצעות חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 12), תשמ"ב – 1982 (להלן: "תיקון מס' 12")] כי לשם חישוב השבח החב בתשלום מס שבח, יבוצע ניכוי פחת מתואם מיום הרכישה ועד ליום המכירה. לגרסת העוררת, תכליתו של תיקון מס' 12 הייתה ליצור הקבלה וזיקה בין ניכויו של פחת מתואם לעניין החיוב במס הכנסה – לבין ניכויו של פחת מתואם לעניין החיוב במס שבח. בהמשך, הוחלף חוק המיסוי בתנאי אינפלציה על ידי חוק התיאומים. חוק התיאומים בוטל החל מתחילת שנת 2008 – מבלי שההוראה המקבילה לו בסעיף 47 בחוק מיסוי מקרקעין בוטלה גם כן. לטענת העוררת, בכך נוצרה סתירה בין לשונו של חוק מיסוי מקרקעין – לפיו יש להמשיך בניכוי פחת מתואם לענין החיוב במס שבח גם לאחר שנת 2008, לבין תכליתו של חוק זה – אשר נועדה לאפשר ניכוי פחת מתואם לעניין מס שבח, רק כאשר קיים במקביל ניכוי של פחת מתואם לעניין מס הכנסה.
  2. לטענת העוררת, מטרת דיני המס הינה הטלת מס אמת על הרווח הכלכלי הממשי שצמח לנישום בפועל, ואין לאפשר פרשנות המצמיחה חבות במס שאינה עולה בקנה אחד עם מטרה זו ובכך יוצרת עיוות כלכלי. במקרה דנן, המשך ניכוי פחת מתואם לענין החיוב במס שבח גם לאחר ביטולו של חוק התיאומים יוצר גביית מס בלתי מוצדקת, ולפיכך יש למנוע תוצאה זו באמצעות פרשנות תכליתית לסעיף 47 בחוק מיסוי מקרקעין [ע"א 165/82 קיבוץ חצור נ' פקיד שומה רחובות, פ"ד לטל (2) 70 (1985); ע"א 900/01 קלס נ' פקיד שומה תל-אביב 4, פ"ד נז (3) 750 (2003); ע"א 501/03 חסון נ' מנהל מיסוי מקרקעין חדרה, פ"ד נח (2) 567 (2004); א' ברק "פרשנות דיני המסים", משפטים כח (3) תשנ"ז, 425]. לטענת העוררת, פרשנות כזו נדרשת על פי העיקרון לפיו גביית מס צריכה להיות הוגנת ומידתית [בג"ץ 4562/92 זנדברג נ' רשות השידור, פ"ד נ (2) 793, 812 (1996)], והיא מחויבת המציאות נוכח העיקרון לפיו יש להעדיף פרשנות המבטיחה תשלום מס אמת [ע"א 1527/97 אינטרבילדינג חברה לבנין בע"מ נ' פקיד שומה ת"א 1 פ"ד נג(1) 699 (1999); ע"א 4030/03 מפעלי גרנות אגודה שיתופית חקלאית מרכזית בע"מ נ' מס הכנסה פקיד שומה לפעלים גדולים (פורסם בנבו, 2.7.2007)], ועל פי העיקרון לפיו אין להטיל מס בהיעדר כוונה ברורה לכך מצדו של המחוקק. כן מפנה העוררת לספרו של פרופ' א' ברק "פרשנות במשפט – תורת הפרשנות הכללית" (1992), עמ' 607-590, בגדרו מציין המחבר כי כאשר נפלה טעות בדבר חקיקה באופן המונע את האפשרות להגשים את כוונתו של המחוקק – ניתנת לבית המשפט האפשרות לתקן את הטעות שנפלה בחוק, וזאת כאשר המדובר בטעות בולטת, בטעות היוצרת אבסורד או בטעות היוצרת תוצאה בלתי הגיונית.
  3. לטענת העוררת, ובהתאם לפרשנות התכליתית הנדרשת לגרסתה במקרה הנוכחי נושא ערר זה, יש להוסיף להגדרת המונח "פחת" אשר בסעיף 47 בחוק מיסוי מקרקעין את המילה "ובתיאום" שאינה חלק מהגדרה זו כיום:

"פחת – הסכומים הניתנים בניכוי (ובתיאום) לגבי מקרקעין לפי סעיף 21 לפקודת מס הכנסה, והכל בצירוף הסכומים שהופחתו מהמחיר המקורי שלהם לעניין מס הכנסה".

העוררת סבורה כי בדרך זו, תיווצר התאמה בין ניכוי פחת לעניין מס שבח לבין ניכוי פחת לעניין מס הכנסה.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ