אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> ועדה מקומית לתכנון ובנייה שרונים נ' שפר

ועדה מקומית לתכנון ובנייה שרונים נ' שפר

תאריך פרסום : 15/04/2010 | גרסת הדפסה
תו"ב
בית משפט השלום נתניה
40588-06
14/04/2010
בפני השופט:
אביבה טלמור

- נגד -
התובע:
ועדה מקומית לתכנון ובנייה שרונים – ע"י ב"כ עו"ד אגולסקי
הנתבע:
עזרא אליעזר שפר

החלטה

בפני בקשת המבקש לדחיית מועד כניסתו לתוקף של צו הריסה שיפוטי שניתן במסגרת גזר דין מיום 4.3.08 בתיק עמק 40588/06 בית משפט השלום בנתניה ואשר ביצועו נדחה במסגרת גזר הדין למשך 24 חודשים מיום מתן גזר הדין דהיינו עד ליום 4.3.10 (להלן:"הצו השיפוטי") לתקופה נוספת של 24 חודשים מעבר למועד שנקבע כמועד כניסתו לתוקף של הצו השיפוטי במסגרת תיק עמק 40588/06 בית משפט השלום בנתניה.

הצו השיפוטי מורה על הריסת הבניה נשוא סעיף 1 (א) לכתב האישום שבתיק עמק 40588/06 דהיינו הריסת מבנה מקירות זכוכית וגג בשטח של כ- 200 מ"ר שנבנה מסביב ומעל לבריכת שחיה פרטית המסומן 1 בתשריט שצורף לכתב האישום.

המבקש טען כי בתחילת שנת 2007 הגיש בקשה שמספרה 20070793 לוועדה לתכנון ולבניה שרונים לקבלת היתר לבניה נשוא צו ההריסה השיפוטי, בקשתו נדחתה ביום 28.6.07 והוצע לו להגיש תב"ע נקודתית. הוסיף המבקש כי "בהתאם להצעה של ועדת שרונים, שכר את שירותי משרד מהנדסים ואדריכלים לביצוע התוכניות המפורטות לתב"ע כנדרש (רצ"ב מכתבו של המהנדס המתכנן מתאריך 2.12.07 המאשר כי תוכנית התב"ע נמצאת בשלבי עריכה מתקדמים לאחר הכנסת תוכנית מדידה חדשה – מסומן כנספח מס' 2). בתאריך 4.2.08 הגשתי לוועדת שרונים את התוכנית המפורטת נקודתית (ת.ב.ע) אשר הוכנה על ידי המהנדס המתכנן, בהתאם להצעת מחלקת הרישוי ומהנדס הוועדה (רצ"ב עותק של עמוד ראשון הנושא את חותמת הקבלה של ועדת שרונים – מסומן נספח מס' 3). מתאריך ההגשה עד היום התוכנית המפורטת (תב"ע) נמצאת בטיפול הוועדה".

בנסיבות אלו עתר המבקש למתן אורכה של 24 חודשים לכניסתו לתוקף של צו ההריסה השיפוטי מעבר למועד שנקבע בגזר הדין כמועד כניסתו לתוקף של צו ההריסה השיפוטי וזאת לצורך השלמת ההליכים הנדרשים לקבלת היתר לבניה נשוא צו ההריסה השיפוטי.

המשיבה התנגדה לבקשה בציינה שיש לדחות בקשת המבקש על הסף זאת מאחר ואין בקשת המבקש עומדת בתנאים שנקבעו בתקנות התכנון והבניה (סדרי דין בבקשה לפי סעיף 207 לחוק), תשס"ט – 2008 אשר נכנסו לתוקף ביום 5.11.08 (להלן:"התקנות"). לטענת המשיבה בקשת המבקש הוגשה באיחור וזאת בניגוד לאמור בתקנה 2 (א) לתקנות, לבקשת המבקש לא צורפו תצהירים, לא תצהיר המבקש ולא תצהיר איש מקצוע וזאת בניגוד לאמור בתקנה 2 (ג) לתקנות אלא צורף אך ורק מכתב לא חתום של איש מקצוע, מהנדס, כשהמכתב נושא תאריך 12.12.07 ולא מכתב עדכני נכון ליום הגשת הבקשה, וכך גם לא צורפה תגובת המשיבה לבקשה בכתב כנדרש בתקנה 3 לתקנות.

בנסיבות אלו, עתרה המשיבה, לדחיית בקשת המבקש על הסף וזאת על פי תקנה 6 לתקנות הקובעת ש"בית המשפט לא ידון בבקשה שלא מתקיימים בה כל התנאים הקבועים בתקנות אלה אלא מנימוקים מיוחדים שיירשמו" ונימוקים מיוחדים לא קיימים בעניינו של המבקש שיש בהם כדי לדון בבקשתו שלא עומדת בדרישת התקנות.

אף לגופו של עניין, הוסיפה המבקשת, יש לדחות בקשת המבקש זאת מאחר וצו ההריסה השיפוטי ניתן בגזר הדין מיום 4.3.08 ובמסגרתו ניתנה למבקש אורכה חריגה של 24 חודשים (שנתיים ימים) דהיינו עד ליום 4.3.10 להוצאת היתר לבניה נשוא צו ההריסה השיפוטי – קירוי של בריכת שחיה פרטית בשטח של כ- 200 מ"ר וכעת מבקש הוא אורכה חריגה נוספת, של 24 חודשים (שנתיים ימים נוספים) מעבר לאורכה שכבר ניתנה לו להכשרת הבניה נשוא צו ההריסה השיפוטי כאשר כל שצרף לבקשתו הוא מכתב לא חתום של מהנדס ומתכנן הנושא תאריך 2.12.07, דהיינו תאריך של מספר חודשים לפני מועד גזר הדין (גזר הדין ניתן ביום 4.3.08) וכן צרף העתק של העמוד הראשון של תוכנית הנושאת חותמת מיום 4.2.08 היינו גם תאריך זה הינו תאריך מוקדם למועד גזר הדין.

האמור מלמד, כך ציינה המשיבה, שהמבקש לא ניצל את האורכה הנדיבה של 24 חודשים שניתנה לו בגזר הדין מיום 4.3.08 ולא פעל באופן ענייני ועקבי לקבלת היתר לבניה נשוא צו ההריסה השיפוטי, היתר הבניה אינו נמצא בהישג יד מיידי של המבקש ומשכך אין כל עילה להעתר לבקשתו.

על פי הפסיקה, טענה המשיבה, אין לעכב ביצוע צו הריסה שיפוטי ובמיוחד כשמדובר בצו שיפוטי בעקבות הרשעה כבענייננו, כאשר לא מוכח שההיתר נמצא בהישג יד מיידי וכי רק עיכוב פורמאלי חסר משמעות מעכב אותו באופן זמני (רע"פ 1288/04 נימר נ' יו"ר הוועדה המקומית י-ם, פד"י נח' (4) 385 מפי כב' השופט טירקל וכן ע"פ 7620/06 ישראל צורי ואח' נ' מדינת ישראל).

בשקילת האינטרס הציבורי לקיום שלטון החוק מול אינטרס הפרט, כך הוסיפה המשיבה, יש לכבד את הוראות גזר הדין מיום 4.3.08 בו ניתנה למבקש אורכה נכבדה של 24 חודשים מיום מתן גזר הדין לביצוע הצו השיפוטי, שכן הדרך להשגת היתר לבניה נשוא צו ההריסה השיפוטי שניתן בגזר הדין מיום 4.2.08 עדיין רחוקה ביותר, אם בכלל, ההיתר לבניה נשוא הצו השיפוטי אינו בהישג יד מיידי כלל ולכן עתרה המשיבה לדחיית הבקשה.

עיינתי בבקשה, באמור בה ובמצורף לה, בתגובת המשיבה לבקשה ובאמור בה ובתיק עמק 40588/06 בית משפט שלום נתניה על כל המצוי בו.

בפתח הדברים אומר כי תקנות התכנון והבניה (סדרי דין בבקשה לפי סעיף 207 לחוק), תשס"ט - 2008 (להלן:"התקנות") קובעות תנאים להגשת בקשה מסוג זה שהוגשה על ידי המבקש כאשר נקבע באופן מפורש בתקנה 6 לתקנות כי "בית משפט לא ידון בבקשה שלא מתקיימים בה כל התנאים הקבועים בתקנות אלה, אלא מנימוקים מיוחדים שיירשמו" ואלה התנאים הקבועים בין השאר בתקנות:

1.הבקשה תוגש לבית המשפט שנתן את הצו.

2.הבקשה תוגש לא יאוחר מעשרים ואחד ימים לפני המועד האחרון שנקבע לביצוע הצו.

3.הבקשה תפרט באופן מלא את כל ההליכים המינהליים והמשפטיים, בכל הערכאות, בעניין הבניה או השימוש שאליהם מתייחס הצו ויצורפו אליה העתקים של כל הצווים, פסקי הדין וההחלטות הנוגעים לעניין.

4.הבקשה תיתמך בתצהיר לאימות העובדות העומדות בבסיסה.

5.אם הבקשה כוללת טענות עובדתיות בדבר שינוי במצב התכנוני שנעשה ביוזמת המבקש, או בדבר קיומם של הליכי תכנון או רישוי תלויים ועומדים, תיתמך הבקשה גם בתצהיר של איש מקצוע המטפל בהליכים אלה, ויצורפו אליו העתקים מהמסמכים הנוגעים לעניין.

6.לבקשת תצורף תגובה בכתב של המשיב לבקשה.

בקשת המבקש לא עומדת בתנאים הנ"ל. יש לשים לב כי על הבקשה למלא אחר כל התנאים ולא די בעמידה בחלק מן התנאים.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ