אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> החלטה בתיק תנ"ג 45914-09-12

החלטה בתיק תנ"ג 45914-09-12

תאריך פרסום : 27/11/2013 | גרסת הדפסה
תנ"ג
בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו
45914-09-12
31/10/2013
בפני השופט:
רות רונן

- נגד -
התובע:
1. אוהד דיין
2. אהוד שיף

עו"ד נאור גרשט וגרנות
הנתבע:
1. אי די בי חברה לאחזקות בע"מ
2. גנדן הולדינגס בע"מ
3. גנדן השקעות אידי בי בע"מ
4. י.ז.ד בע"מ
5. אברהם לבנת בע"מ
6. אברהם לבנת השקעות (2002) בע"מ
7. מנור אחזקות בי איי בע"מ
8. מנור השקעות - אידי בי בע"מ

עו"ד אגמון וכהנא
עו"ד כספי לזרוב וקוכמן
עו"ד ארדינסט ויסמן ארליך ושקד
עו"ד מיכאלי רוזנטל וסאסי
החלטה

1.         ביום 23.9.2012, הגישו המבקשים נגד המשיבים בקשה לאישור תביעה נגזרת, בשמה של חברת אי די בי חברה לאחזקות בע"מ (להלן: " החברה"). הבקשה מתייחסת לחלוקת דיווידנדים בחברה בשנים 2008, 2009 ו-2010. בשנים אלה חילקה החברה דיווידנדים בשיעור של 1.8 מיליארד ש"ח. לטענת המבקשים חלוקות הדיווידנד בשנים אלה היו אסורות, משום שהחברה לא עמדה במועדים הרלוונטיים ב"מבחן יכולת הפירעון".

הבקשה נסמכת על הוראת ס' 302 לחוק החברות התשנ"ט - 1999 (להלן: " חוק החברות"), הקובע מתי רשאית חברה לחלק דיווידנד. הסעיף קובע:

" (א) חברה רשאית לבצע חלוקה מתוך רווחיה (להלן - מבחן הרווח), ובלבד שלא קיים חשש סביר שהחלוקה תמנע מן החברה את היכולת לעמוד בחבויותיה הקיימות והצפויות, בהגיע מועד קיומן (להלן - מבחן יכולת הפירעון)".

2.         בבקשה טענו המבקשים בין היתר כי 10 חלוקות הדיווידנד נושא הבקשה נסמכו על רווחים רעיוניים, התעלמו מיחסי מינוף גבוהים באשכול החברות שהחברה היא חלק ממנו, מהקשיים ביכולת מיחזור החוב ועוד. לגישת המבקשים, היה על נושאי המשרה בחברה להעריך בצורה שונה את הסיכונים הגלומים בשווי ובפעילות העסקית של החברה, סיכונים שעלולים היו להביא למצב בו החברה לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה. המבקשים הוסיפו וטענו כי החלוקות אושרו על ידי נושאי משרה שהיו במצב של ניגוד עניינים. המבקשים צירפו לבקשה חוות-דעת  מומחה של פרופ' ירון זליכה, שתמכה בנימוקי הבקשה.

לטענת המבקשים, על המשיבים - בעלי מניות השליטה בחברה, להשיב לחברה את הדיווידנדים שהתקבלו על ידיהם כתוצאה מהחלוקות האסורות, וזאת מכוח ס' 310 לחוק החברות, הקובע:

" (א) ביצעה חברה חלוקה אסורה, יהיה על בעל מניה להשיב לחברה את שקיבל, זולת אם לא ידע ולא היה עליו לדעת כי החלוקה שבוצעה אסורה.

(ב) חזקה על בעל מניה בחברה ציבורית, שלא היה דירקטור, מנהל כללי או בעל השליטה בחברה במועד החלוקה, שלא ידע ולא היה עליו לדעת, כי חלוקה שבוצעה היא חלוקה אסורה".

3.         המשיבים מתחלקים לשלוש קבוצות: המשיבים 2-4 - קבוצת גנדן; המשיבים 5-6 - קבוצת לבנת; והמשיבים 7-8 - קבוצת מנור. המשיבים השיבו לבקשה וטענו כי יש לדחות אותה. הם טענו בין היתר כי טענות המבקשים נסמכות על "חוכמה בדיעבד", וכי במועדים הרלוונטיים היו ההחלטות ביחס לחלוקות השונות החלטות סבירות, שהתקבלו בצורה סדורה על-ידי שורה של מומחים ונושאי משרה מהשורה הראשונה. לאור הנתונים שהיו ידועים ב"זמן אמת", עמדו כל חלוקות הדיווידנד נושא הבקשה במבחן יכולת הפירעון. המשיבים תמכו את עמדתם בחוות דעת של מר מנחם פרלמן.

4.         כיום מצויה החברה בשלב של ניסיון לגבש הסדר חוב עם נושיה,ועניינה נדון בפני בית-המשפט של חדלות פירעון (כב' השופט אורנשטיין) במסגרת פר"ק 11478-06-13 (להלן: " תיק הפירוק"). כעולה מטענות ב"כ הנאמנים על אג"ח החברה מסדרות א' ג' וד', החברה חדלה לפרוע את חובותיה לפני מספר חודשים, הערת "עסק חי" צורפה לדוחות הכספיים שלה לפני למעלה משנה, והדירקטוריון הבהיר בדוחות הכספיים כי יכולתה של החברה להמשיך להתקיים תלויה בהתקשרות בהסדר עם נושיה.

5.         לאחר הגשת הבקשה והתגובות, נקבע מועד לשמיעת הבקשה. העדים מטעם הצדדים נחקרו בחקירות נגדיות, ובתום הדיון ביום 25.5.2013, נקבע מועד להגשת סיכומים בכתב מטעמם של הצדדים.

ביום 7.7.2013 הוגשה בקשה לאישור הסכם פשרה (הסכם זה יכונה להלן: " הסכם הפשרה המקורי"). הצדדים להסכם הפשרה המקורי הם המבקשים מצד אחד, והמשיבים 5-8 מהצד השני. כלומר, הסכם הפשרה הוא בין המבקשים לבין קבוצות לבנת ומנור. המשיבים מקבוצת גנדן אינם חלק מהסכם הפשרה. הם קבלו אופציה להצטרף להסכם. לדברי בא-כוחם בישיבת יום 14.7.13, קבוצת גנדן לא תוכל לממש את האופציה הזו. לכן, ביחס לקבוצת גנדן יימשך אם כן ההליך לאחר שיסתיים הדיון בבקשה לאישור הסכם הפשרה, ותינתן החלטה בבקשה לגופה. 

הסכם הפשרה המקורי

6.   בהסכם הפשרה המקורי הסכימו הצדדים כי כנגד סילוק סופי ומוחלט של הטענות נושא התביעה, וללא שהמשיבות 5-8 מודות בכל טענה שהועלתה כלפיהן בבקשה, ישלמו המשיבות 5-8 את הסכומים הבאים:

·         סכום של 40 מיליון ש"ח במזומן;

·         100% מהתמורה נטו שתתקבל במזומן ממימוש מניות ואופציות שנרכשו תמורת סך של 33.6 מיליון ש"ח בשנת 2012;

·         ו-25% מהתמורה נטו שתתקבל על ידי המשיבות 5-8 ממכירת יתרת המניות המוחזקות על ידיהן בחברה במועד חתימת ההסכם (שיכונו: " יתרת המניות") עד למכירה של מלוא יתרת המניות המוחזקות על ידי המשיבות בחברה. אם יתרת מניות אלה לא תימכר תוך 5 שנים, ישלמו המשיבות 5-8 במזומן סכום שיהיה שווה ל-25% משווי יתרת המניות שלא נמכרו, ובלבד שנמכרו בתוך 5 שנים מעל 10% מהסכם הכולל של המניות של המשיבות 5-8.

הוסכם כי אף שתוקף הסכם הפשרה אינו מותנה בביצוע הסדר חוב לחברה, הרי כדי לתת אפשרות לגבש הסדר חוב כזה, תוחזק התמורה למשך 12 חודשים בידיו הנאמנות של ב"כ המבקשים, ותועבר לקופת ההסדר - אם יושג הסדר כזה תוך תקופה של 12 חודשים. 

הצדדים להסכם הפשרה הסכימו גם כי מתוך סכום הפשרה ישולמו הוצאות המבקשים, וכן גמול למבקשים ושכר טרחה לעורכי דינם בסכום של 10% + מע"מ מכל סכום שיתקבל כתוצאה מהסכם הפשרה.

7.         בבקשה לאישור הסכם הפשרה המקורי, טענו הצדדים כי חלקן של המשיבות 5-8 בדיווידנדים שחולקו בשנים 2008-2010 הוא 488.6 מיליון ש"ח. לטענתם, המשיבות התחייבו מכוח הסכם הפשרה לשלם לחברה סכום של 40 מיליון ש"ח במזומן, ומעבר לסכום זה, עשוי הסכום הנוסף הנובע ממכירת המניות לעלות עד סך של 90 מיליון ש"ח, אם מכירת המניות תיעשה במחירים שיתקרבו לשווי הממוצע של המניות לתקופה של עד חודש מרץ 2011. תרחיש כזה יכול לקרות, כך נטען, כתוצאה מהסדר חוב שיאפשר לחברה להפחית את היקף התחייבויותיה לנושיה ולהתאושש; או כתוצאה משיפור במצבן של חברות הבנות של החברה. הסכם הפשרה המקורי מקנה, לטענת הצדדים, תמורה ממשית לחברה, הכוללת מרכיב משמעותי ביותר של תשלום מזומן, ומרכיבים נוספים של תמורה ממכירת מניות.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ