אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> החלטה בתיק תיק הוצל"פ 1-83205-09-6

החלטה בתיק תיק הוצל"פ 1-83205-09-6

תאריך פרסום : 21/06/2012 | גרסת הדפסה
תיק הוצל"פ
לשכת ההוצאה לפועל תל-אביב
1-83205-09-6
19/06/2012
בפני השופט:
הרשמת נעמה פרס

- נגד -
התובע:
הזוכה
הנתבע:
צד ג'
החלטה

בפני בקשת הזוכה ג.ד. (להלן:" הזוכה"), לחייב את צד ג', גב' ע.א. (להלן:" צד ג'" או " ע'") בחוב הפסוק, בהתאם לסעיף 48(א) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז- 1967 (להלן:" החוק"). המחלוקת המרכזית שניטשה בין הצדדים עניינה בשאלה הבאה: האם צד ג' החזיקה במועד המצאת צווי העיקול לידיה, בכספים המגיעים לחייב ושנתפסו על ידי צווי העיקול? צד ג' משיבה על שאלה זו בשלילה. טיעונה העיקרי של צד ג' הוא כי העיקולים שהטיל הזוכה לא תפסו דבר, שכן קדמה להם המחאת זכות תקפה. הזוכה עונה על שאלה זו בחיוב. לדידו, מדובר בהמחאת זכות פיקטיבית שנועדה לסייע לחייב להתחמק מנושיו. על יסוד האמור, מוסיף וטוען הזוכה כי במועד המצאת צווי העיקול החזיקה צד ג' בכספים המגיעים לחייב וכי בחירתה שלא למסור את הכספים המעוקלים לידי מנהל לשכת ההוצאה לפועל, מהווה פעולה ללא הצדק סביר, העולה כדי הפרה של  צווי העיקול.  עם מי הדין? למען הסדר הטוב וכדי למנוע הכברת מלל מיותר אציין, כי כל ההדגשות שתובאנה בציטוטים השונים בהחלטה זו, הן שלי, אלא אם כן ייאמר במפורש אחרת.

ההליך שבפני

ביום 21.7.09 פתח הזוכה את תיק ההוצאה לפועל דנן כנגד החייב, הרב א.ט. (להלן:" החייב" או " הרב ט'") לביצוע פסק דין כספי שניתן לטובתו ביום 4.5.09 בת"א (שלום-ת"א) 43580/08. סכום החוב במועד פתיחת התיק עמד על כ- 304,000 ש"ח. סכום החוב הנוכחי עומד על כ- 422,000 ש"ח. כאן המקום לציין, כי מאז פתיחת תיק ההוצל"פ ועד עצם היום הזה, לא שילם החייב מאום על חשבון חובו לזוכה. עוד ייאמר כי כנגד החייב תלויים ועומדים 39 תיקים במערכת ההוצל"פ בהיקף נשיה כולל של כ- 36 מיליון ש"ח.

כחלק מהליכי הגבייה בהם נקט הזוכה בתיק זה, הטיל הוא שני עיקולים אצל צד ג', על נכסי החייב המצויים אצלה ו/או שיגיעו אליה תוך שלושה חודשים, כלהלן:  העיקול הראשון הוטל ביום 21.7.09 ונתקבל אצל צד ג' ביום 27.7.09 (להלן:" העיקול הראשון"). תקופת חלותו של העיקול הראשון הינה בין 27.7.09 לבין 27.9.09. אין חולק כי צד ג' לא השיבה לצו העיקול הראשון. העיקול השני הוטל ביום 22.8.10 ונתקבל אצל צד ג' ביום 31.8.10 (להלן:" העיקול השני"). תקופת חלותו של העיקול השני הינה בין 31.8.10 לבין 30.11.10. בתשובתה לצו העיקול, מיום 6.9.10, ציינה צד ג' ללא כל פירוט כי:"אין נכסים לעיקול".

הזוכה, אשר לא היה שבע רצון מהתנהלותה הדיונית של צד ג',  הגיש בקשה לזימון צד ג' לחקירה לפי סעיף 46 לחוק. ואכן, ביום 12.4.11 נערכה לצד ג' חקירה בהתאם לסעיף 46 לחוק, שלאחריה הגיש הזוכה, ביום 6.6.11, את הבקשה לחיוב צד ג' בחוב הפסוק (להלן:" הבקשה"). צד ג' הגיבה לבקשה ביום 21.7.11. הזוכה מצידו השיב לתגובה ביום 5.10.11.

עובדות הרקע

צד ג' הינה בעלת הזכויות במקרקעין הידועים כגוש 6928 חלקה 22, הנמצאים ברחוב שלוש 22 תל-אביב והנודעים כמתחם בית שלוש בנווה צדק (להלן:" המקרקעין"). צד ג' רכשה את המקרקעין מהבעלים הקודמים, מר ירון ורסנו (להלן:" ורסנו"). על המקרקעין מצוי בית כנסת עתיק. ביום 28.2.08 נחתם בין צד ג', עמותת למרבה המשרה - מרכז רוחני (להלן:" העמותה"), הרב מ.ח. (להלן:" הרב ח'") והחייב הסכם פשרה (להלן:" ההסכם"). הסכם זה קיבל תוקף של פסק דין בת"א (מחוזי-ת"א) 1143/08. בהסכם נקבע, בין היתר, כי העמותה, באמצעות הרב ח' והחייב תנהל במתחם בית הכנסת את קהל המתפללים ותפילות ישראל. בסעיף 3.5 להסכם מינתה צד ג' את הרב ח' לרב בית הכנסת ואת החייב לגבאי ומזכיר בית הכנסת, שניהם באופן אישי כנאמניה וכמיופי כוחה, לתקופה של 10 שנים מיום החתימה על ההסכם.  בסעיף 3.6 להסכם נקבע, בין היתר, כהאי לישנא:

"ע' תתמוך בהוצאות ניהול ו/או ייעוץ ו/או תפעול בית הכנסת ע"י הרב ח' והרב ט' בסכום של 11,000 ש"ח לחודש, אשר ישולם ישירות על ידי ע' עבור בית הכנסת על-פי הוראת הרב טל, מידי חודש בחודשו, וזאת לתקופה של 10 שנים החל ממועד חתימת הסכם זה. ... עבור קבלת סכום חודשי זה, מתחייבים הרב ח' והרב ט' לנהל, לייעץ, ולתחזק את בית הכנסת ואת מתחם בית הכנסת כנדרש, באופן מקובל, אשר ימנע ככל הניתן הפרעה מכל גורם כלשהו למקרקעין וכן למקרקעין סמוכים. יודגש כי ע' לא תהיה רשאית להתערב באופן השימוש והניהול בכספים המועברים על ידה לבית הכנסת, בין במישרין בין בעקיפין, ועניין השימוש בכספים מצוי לשיקול דעתם הבלעדי של ה"ה הרב ח' והרב ט'".

הזוכה ביסס את בקשתו להטלת עיקולים על כספי החייב, הנמצאים בידי צד ג', על שלושה אלה: האחד, האמור בסעיף 3.6 להסכם, מכוחו נלמדת זכאותו של החייב לקבל מצד ג' סך של 11,000 ש"ח מידי חודש, לתקופה של 10 שנים. השני, התנהלותה הדיונית של צד ג' במסגרת תיק ההוצאה לפועל שפתח ורסנו נגד החייב, עליה נעמוד להלן (תיק הוצל"פ  01-15863-08-0. להלן:" התיק הקודם"). השלישי, החלטת כבוד רשמת ההוצל"פ מירב כפיר מיום 23.11.10 בתיק הקודם, בבקשת ורסנו לחיוב צד ג' בחוב הפסוק (להלן:" החלטת הרשמת כפיר").

קורות התיק הקודם

ביום 31.1.08 פתח ורסנו תיק הוצל"פ כנגד החייב לביצוע פסק דין כספי שניתן לטובתו. סכום החוב במועד פתיחת התיק עמד על כ-12,550 ש"ח. במסגרת תיק זה הטיל ורסנו עיקול אצל צד ג' על נכסי החייב המצויים אצלה ו/או שיגיעו אליה תוך שלושה חודשים, בגובה החוב בתיק ההוצל"פ. צו עיקול זה נמסר לצד ג' ביום 23.9.08, דהיינו, כשנה לפני המצאת שני העיקולים בתיק שלפני, וסכומו עמד על כ-17,000 ש"ח. בתשובתה לצו העיקול, מיום 2.4.09, טענה צד ג', כי אין בידיה נכסים המגיעים ו/או שיגיעו לחייב בעת קבלת צו העיקול. ברם, לאחר שהזוכה הציג בפני רשם ההוצל"פ את ההסכם שנחתם בין צד ג' לחייב ואחרים, לפיו משלמת צד ג' כספים לחייב או למי שהחייב יורה עליו על בסיס חודשי קבוע, שינתה צד ג' את גרסתה. בהודעת בא-כוח צד ג', מיום 30.6.09 (להלן:" ההודעה מיום 30.6.09"), הודתה צד ג' בתשלומים שהיא משלמת לחייב. צד ג' פירטה כי ביום 23.9.08, יום קבלת צו העיקול, שילמה לחייב סך של 20,000 ש"ח בגין חודשים 12/08 ו- 1/09 וכי בהתאם להוראות החייב שילמה לרב ח' סך של 50,000 ש"ח, בגין חודשים 2/09 ו-6/09. צד ג' הודתה גם כי בהתאם להסכם נותרו עוד תשלומים חודשיים בסך של מאות אלפי ש"ח וכי היא תפעל בהתאם להוראת רשם ההוצל"פ ביחס לתשלומים אלה ותשלם אותם, אם יורו לה, לזוכה או לבא-כוחו. מפאת חשיבות הדברים לדיוננו, אביאם כלשונם:

"1. צד ג' מודיעה לרשם ההוצאה לפועל הנכבד וכן לזוכה, כי בהתאם להסכם בינה לבין החייב ואחרים מיום 28.2.08, הינה משלמת מידי חודש בחודשו סך של 10,000 ש"ח בהמחאה לפקודת מי אשר יורה עליו החייב.

...

5. בתאריך 5.4.09 התקבלה הוראה בלתי חוזרת מאת החייב, כי כל התשלומים החודשיים בגין ההסכם יועברו בהמחאות לפקודת הרב ח'. ... בהתאם להוראתו זו של החייב, משולמים תשלומים חודשיים אלו לידי הרב ח'. ...

6. נכון להיום נותרו עוד תשלומים חודשיים בסכום כולל של מאות אלפי ש"ח. צד ג' תפעל בהתאם להוראות רשם ההוצאה לפועל, בקשר לתשלומים אלו, וככל שיורה רשם ההוצאה לפועל על תשלום סכומים חודשיים אלו, או מי מהם, לידי הזוכה או ב"כ, ישולמו אלו, כאמור, לידי הזוכה".

בימים 22.12.09 ו-27.10.10 נחקרה צד ג' בידי ב"כ הזוכה במסגרת התיק הקודם. הפרוטוקולים של החקירות הנ"ל צורפו כנספחים לבקשה. בחקירותיה ציינה צד ג', בין היתר, כי התשלום נשוא סעיף 3.6 להסכם הינו תשלום כנגד שירותים ולא תשלום חודשי שמועבר באופן קבוע לחייב או למי שיורה עליו החייב, ללא קשר למתן שירותים כלשהם, כפי טענת הזוכה. צד ג' העידה בחקירתה, כי לנוכח אי מתן שירותים על ידי הרב ח' והחייב כאמור בסעיף 3.6 להסכם, אין היא משלמת את התשלום החודשי בהתאם להסכם, וזאת החל מחודש יולי 2009. בהחלטה מיום 23.11.10 חויבה צד ג' בתשלום החוב הפסוק.

אציין כבר עתה, כי בהחלטה האמורה לא נדרשה כבוד הרשמת כפיר להמחאת הזכויות שביצע החייב, על-פי הנטען, ביום 5.4.09, שכן בנסיבות התיק הקודם, הוטל העיקול על כספי החייב הנמצאים אצל צד ג' לפני ביצוע ההמחאה.

הפלוגתאות בין הצדדים

מקריאת כתבי הטענות, ולאחר לימוד טענותיהם ההדדיות של הצדדים, עלו הפלוגתאות הבאות:

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ