אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> החלטה בתיק ת"צ 31833-10-11

החלטה בתיק ת"צ 31833-10-11

תאריך פרסום : 13/02/2013 | גרסת הדפסה
ת"צ
בית המשפט המחוזי חיפה
31833-10-11
10/12/2012
בפני השופט:
א' קיסרי

- נגד -
התובע:
אלון החזקות ברבוע כחול - ישראל בע"מ
הנתבע:
אורן טל
החלטה

המבקשת (המשיבה בבקשת האישור, " אלון") הגישה בקשה (מס' 11) למחיקת חלקים מתשובת המשיב (המבקש בבקשת האישור, " טל") לתשובתה לבקשת האישור.

עיינתי בכתבי הטענות והחלטתי לדחות את הבקשה.

החלקים שאותם מבקשת אלון למחוק מתשובתו של טל הם הטענות המפורטות בסעיפים 6, 7 ו-9, וכן נספחים א', ב' ו-ג' של תשובתו לתשובתה לבקשת האישור.

עיקר טענותיה של אלון נסב על כך שעל פי ההלכות שנפסקו בעניין סדר הדין של בקשה בכתב, היינו תקנה 241 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 (" תקנות סדר הדין") בכלל ותקנה 241 (ג1) בפרט, התשובה לתשובה נועדה לתת למבקש אפשרות להציג מענה לטענות שהעלה המשיב, ולא להעלות טענות חדשות שלא נטענו בבקשה. אלון טוענת גם שלתשובתו של טל צורפו ראיות שמקומן היה בבקשת האישור ולא בתשובה לתשובה. אלון סמכה את טענותיה על הדברים שנאמרו ברע"א 8562/06 פופיק נ' פזגז 1993 בע"מ ואח' (טרם פורסם, 15.7.07) (" עניין פזגז"), שעליהם חזר בית המשפט ברע"א 4778/12 תנובה מרכז שיתופי לתוצרת חקלאית בע"מ נ' עו"ד אופיר נאור (טרם פורסם, 19.7.12) (" עניין תנובה"), היינו כי " אין להתיר הגשתן של ראיות שניתן, בשקידה ראויה, להגישן יחד עם הבקשה לאישור תובענה ייצוגית".

שלא כפי שטענה אלון, ההוראות המסדירות את סדר הדין בבקשת האישור אינן אלה המפורטות בתקנה 241 לתקנות סדר הדין, על כל סעיפי המשנה שלה, כי אם אלה המפורטות בתקנה 2 לתקנות תובענות ייצוגיות תש"ע-2010 (" התקנות"), ולענייננו רלוונטיות תקנות משנה (ג) ו-(ד) הקובעות כדלקמן:

" (ג)                המשיב רשאי להשיב לבקשה בתוך תשעים ימים מיום שהומצאה לו או בתוך מועד אחר שקבע בית המשפט; בתשובתו יפרט את טיעוניו כולל אסמכתאות, ויצרף לה תצהיר לשם אימות העובדות המשמשות יסוד לתשובה; תצהיר שלא צורף לתשובה בעת הגשתה, לא יצורף לה אלא ברשות בית המשפט.

(ד)          המבקש רשאי להשיב לתשובת המשיב בתוך שלושים ימים או בתוך מועד אחר שקבע בית המשפט ותחול על התשובה, בשינויים המחויבים, תקנת משנה (ג). "

נכון הדבר שהרעיון הגלום בתקנה 2(ד) לתקנות דומה לזה שבתקנה 241(ג1) לתקנות סדר הדין, ושניהם מבוססים על העיקרון שבתקנה 64 לתקנות סדר הדין, שעניינה הגבלות על הטיעון שרשאי התובע להעלות בכתב תשובה לכתב הגנה. תקנה זו מורה כי " אין להעלות בכתב תשובה נימוק תביעה חדש, ואין לכלול בו טענה שבעובדה שאינה מתיישבת עם טענותיו הקודמות של אותו בעל דין". על ההשאלה המתבקשת מתקנה 64 לתקנה 241(ג1) עמד בית המשפט ברע"א 8317/06 טהוליאן ואח' נ' ג.מ.ח.ל חברה לבניה 1992 בע"מ ואח' (טרם פורסם, 21.1.07), וניתן אפוא לומר שכפי שתקנה 64 אינה מתירה העלאת "נימוק תביעה חדש", כך יש מקום לקבוע שתקנה 2(ד) לתקנות אינה מאפשרת למבקש האישור להוסיף טענות שהן בבחינת "נימוקים חדשים" לבקשת האישור. לכך יש להוסיף את הדברים שאמר בית המשפט בעניין תנובה, שלפיהם "יש להתחשב בכך שבקשה לאישור תובענה ייצוגית מהווה Sui Generis בין הבקשות בכתב. זאת, בין היתר, בהתחשב במורכבותה ובהשלכות דחייתה מבחינת המבקש בבקשת האישור. כלומר, לעניין צרוף חומר חדש לאחר הגשת בקשת האישור יש להתחשב בהבדלים בין בקשה בכתב לבין ההליך המיוחד של בקשה לאישור תובענה ייצוגית."

על רקע הדברים האלה, כאשר בוחנים את הטענות והראיות שאלון מבקשת למחוק, דומה כי לבקשה אין בסיס מספיק, ומשום כך אין מנוס מדחייתה.

בפסקה 6 של תשובת אלון לבקשת האישור נאמר, בתמצית, שמשקל האריזות של המוצרים הנמכרים בתפזורת מנוכה ממשקלם הכולל של המוצרים הנמכרים ללקוחות, ועל כך באה תשובתו של טל שבה נטען, בפסקה 6, שנוכח הנאמר בתשובתה של אלון הוא (ביחד עם באת כוחו) ערך בדיקות נוספות בסניפים רבים של אלון, ובדיקות אלה הוכיחו, לטענתו, כי בניגוד לנטען בתשובתה לבקשת האישור, בכל הסניפים שנבדקו נוהגת אלון לחייב את הלקוחות הרוכשים מוצרים בתפזורת או כאלו שאינם ארוזים מראש על בסיס המשקל ברוטו (היינו, כולל משקל האריזה). לתמיכה בטענה זו הביא טל כראיות העתקי חשבוניות קנייה וצילומים שצילם בסניפי אלון שמהם, כך הטענה, ניתן להסיק שאלון אינה מנכה את משקל האריזה מן המשקל הכולל שבגינו מחויב הלקוח.

לדעתי לא ניתן לראות בטענותיו של טל  משום "נימוקים חדשים" ובראיות שהביא משום ראיות חדשות דוגמת אלה שעליהן נסבה הפסיקה בעניין תנובה ובעניין פזגז. במאמר מוסגר אעיר, בהקשר זה, שמקובלת עלי טענתו של טל שהנסיבות שנדונו בעניינים אלה משקפות מקרי קיצון, ומכל מקום ואף על פי כן, בית המשפט העליון לא ראה למנוע מן המבקשים את הגשת חומר הראיות, כי אם סייג את הדבר בהגשת בקשה נפרדת שתישקל על פי נסיבותיה.

לעצם עניינה של הבקשה הנוכחית - הבקשה לאישור התובענה כייצוגית מבוססת על טענתו של טל שאלון מחייבת את לקוחותיה בתשלום הן בגין משקל המוצרים והן בגין משקל אריזתם. בין שאר הטענות בתשובתה של אלון הייתה הכחשה עובדתית לטענה זו, וטענותיו וראיותיו של טל בתשובתו לתשובתה של אלון לבקשת האישור נסבו על הכחשה זו. טענות אלה, כאמור, אינן טענות "חדשות" והראיות שהביא אינן בבחינת "ראיות חדשות", ולכל היותר ניתן לומר על ראיות אלה שהן "עוד מאותו דבר". מובן שבאומרי זאת איני מחווה כל דעה לעניין ראיות אלה ואף לא לשאלה אם אכן היה בהן צורך כדי לבסס את טענותיו של טל בבקשת האישור, אולם, מכל מקום, אני סבור שאין מקום למחוק מתשובתו לתשובה את החלקים שאלון מבקשת למחוק.

הערה נוספת נוגעת לטענותיה של אלון בעניין הפגם שנפל, כביכול, בהתנהלותה של באת כוחו של טל כאשר סייעה בידו, כנטען, לאסוף את הראיות שהובאו בתשובתו. טענותיה של אלון בעניין זה אינן מקובלות עלי, ודומני שהיא לא דייקה בקריאתה של אסמכתה שהביאה לתמיכה בטענות אלה, היינו ההחלטה בת"צ 1320-06-11 ברק נ' באג מולטיסיסטם בע"מ (טרם פורסם, 26.6.12) (" עניין ברק"). אלון מייחסת לבאת כוחו של טל התנהגות לא אתית, העולה כדי שימוש לרעה בהליך משפטי, ואני סבור שלדברים אלה אין יסוד מספיק, ויש להצטער עליהם. התנהלותה של באת כוח המשיב מחוץ לאולם בית המשפט איננה נושא לדיון בהליך זה, ואם סבורה אלון שנפל בה פגם אתי - המקום לברר זאת הוא בהליך משמעתי לפי סעיף 62 לחוק לשכת עורכי הדין תשכ"א-1961. מטעם זה ממש גם אין רלוונטיות להחלטה בעניין ברק שבה נאמרו הדברים שציטטה אלון על רקע העובדה שבא כוח המייצג שם נתן תצהיר משלו וכידוע, למעט במקרים יוצאי דופן, מתן תצהיר על ידי עורך דין עלול לעלות כדי הפרה של  כלל 36 לכללי  לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית) תשמ"ו-1986 (ע"א 5185/93 היועץ המשפטי לממשלה נ' מרום (טרם פורסם, 20.2.95). זה איננו המקרה שבפנינו, ועצם העובדה שבאת כוחו של טל סייעה בידו אינה פוגמת, לדעתי, בטענות שהועלו בתשובתו ואני רואה, לכן, לדחות את טענתה של אלון בעניין זה.

סיכומו של דבר, הבקשה נדחית.

אלון תשלם לטל שכר טרחת עורכי דין בסכום של 7500 ש"ח.

ניתנה היום,  כ"ו כסלו תשע"ג, 10 דצמבר 2012, בהעדר הצדדים.

מאירה

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ