אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> החלטה בתיק ת"צ 1813-09

החלטה בתיק ת"צ 1813-09

תאריך פרסום : 19/05/2013 | גרסת הדפסה
ת"צ
בית המשפט המחוזי תל אביב - יפו
1813-09
10/01/2013
בפני השופט:
יהודית שטופמן שופטת בכירה

- נגד -
התובע:
אליקים בשן
הנתבע:
1. קווי חופשה בע"מ
2. המועצה לצרכנות
3. מדינת ישראל

החלטה בעניין אישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית שעניינה בטענה שלפיה הנתבעת, קווי חופשה בע"מ (להלן: " קווי חופשה" או " הנתבעת") מכרה חבילות נופש וטיסות בשער מכירה להעברות והמחאות גבוה מהשער שהיא מחויבת בו עפ"י חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981. הקבוצה הרלוונטית לתובענה הייצוגית היא כל מי שרכש מהנתבעת, באופן ישיר, חבילות נופש ו/או טיסות בשבע השנים שקדמו ליום 20.7.2009 - מועד הגשת התובענה.

ביום 24.1.2010 הגיעו התובע והנתבעת להסכם פשרה שכלל מנגנון פיצוי , שלפיו הנתבעת תעניק הנחה בשיעור של 5%, מהמחיר המוצע על ידיה באותה עת, לכל לקוח שרכש ממנה בעבר, באופן ישיר (שלא באמצעות סוכן נסיעות) טיסה ו/או חבילת נופש.

עפ"י החלטתי מיום 14.2.2010, ובהתאם להוראות סעיף 18(ג) לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006 (להלן: " החוק"), נשלח עותק מהסדר הפשרה ליועץ המשפטי לממשלה.

ביום 28.4.2010 וביום 1.6.2010 הוגשו התנגדויות המועצה הישראלית לצרכנות והיועמ"ש (בהתאמה) להסכם הפשרה.

ביום 9.1.2012, במסגרת הדיון שהתנהל לפניי, הגיעו הצדדים להסכמה כי ימונה בודק לבחינת הסדר הפשרה, אשר יבדוק את הנתונים אצל הנתבעת בנוגע לסכומים מושא התביעה,  יעריך את סכום התביעה וגודל הקבוצה; וכן יבחן את ישימות הסדר הקופונים המוצע בהסדר הפשרה, אפשרויות פיקוח בנוגע למימוש הסדר הקופונים, וייתכנות ההסדר כאמור, מבחינת יכולת המימוש של הקופונים.  הצדדים הסכימו כי אם הבודק יקבע כי הסדר הקופונים אינו ישים, או אם יקבע כי אינו ישים , לגבי סכומים שלא ימומשו במסגרת הסדר הקופונים, יוסכם על תרומה שסכומה יהיה  בהתאם לסכום שיוערך על ידי הבודק, שתעמוד על 70% מהסכומים שיקבעו על ידי הבודק או מהסכומים שלא ימומשו במסגרת הסדר הקופונים, לפי העניין. תרומת הנתבעת תעשה  על דרך הטסת ילדים חולי סרטן  לחו"ל, או  בדרך אחרת של תרומה לקהילה.

ביום 15.3.2010 מונה פרופ' ביגר לשמש כבודק להסכם הפשרה, והוא התבקש להמציא חוו"ד שבה יתייחס ליתרונותיו של הסדר הפשרה ולחסרונותיו, במיוחד בשים לב לכך שעסקינן ב'הסדר קופונים'. כן התבקש המומחה  להתייחס לסוגיות שהוסכמו על הצדדים, כאמור לעיל.

חוות דעתו של פרופ' הומצאה לתיק  בית המשפט ביום 24.5.2012.

בתמצית, פירט פרופ'  ביגר בחוות  דעתו כי מתן הנחה בשיעור  5% ממחיר החבילה , מהווה פיצוי סביר והוגן לללקוחות, מבין חברי הקבוצה שבכוונתם לצאת לחופשה. פרופ' ביגר ציין  עוד כי מספר לא מבוטל של חברי הקבוצה לא ינצלו את ההנחה, שכן לא יצאו לחופשה, ואולם ציין כי גם אם היה מוצע, לחברי קבוצה אלה, פיצוי רגיל בסכום הנזק הממשי שנגרם להם, הם לא היו דורשים אותו. בהקשר זה ציין פרופ' ביגר כי, עפ"י חישובים שערך, הנזק הממוצע ללקוח הגיע לסכום של 23.63 ש"ח, וכי הפיצוי שמסכימה הנתבעת לשלם, עפ"י הסדר הפשרה, מגיע  לסכום של כ-1,506,824 ש"ח.

פרופ' ביגר ציין  כי ההסדר המוצע, הכולל שני רכיבים: קופונים ותרומה מוסכמת לקהילה, הוא הסדר ראוי והוגן ובעל יתרונות לכל חברי הקבוצה.  עוד הציע פרופ' ביגר כי רו"ח חיצוני יעקוב אחר ביצוע הסדר ההנחות, ובתום 12 חודשים מיום הפעלת ההסדר ידווח לבימ"ש על הסכום הכולל של ההנחות, וכי ההפרש בין סכום ההנחות  לבין סכום הפיצוי שהסכימה לשלם הנתבעת, יהיה סכום התרומה לקהילה , כאמור.

לאחר שהתקבלה חוו"ד הבודק ומשב"כ היועמ"ש וב"כ המועצה לצרכנות הודיעו ביום 25.6.2012 ו-2.7.2012 (בהתאמה), כי אין להם התנגדות לאישור הסדר הפשרה, אושר ביום 25.7.2012 הסדר הפשרה בתובענה הייצוגית. ברם, לאחר אישור הסדר הפשרה, נתגלעו מחלוקות בין הצדדים בכל הנוגע  לנוסח ההודעה  שיש לפרסם לציבור, בהתאם  להוראת סעיף 25(א)(4) לחוק. לדעת  היועמ"ש ראוי למנות רו"ח חיצוני שייפקח על יישום הסדר הפשרה. כן טוען היועהמ"ש כנגד מטרת התרומה בניסוחה " הטסת ילדים חולי סרטן..." משלטענתו אין תרומה למטרה זו ניתנת לפיקוח.בנוסף, טוען היועמ"ש לתיקון ההסדר בכך שמלוא ההפרש בין סכום הפיצוי שימומש לבין סכום הפיצוי שמסכימה הנתבעת לשלם, כמפורט בחוו"ד הבודק, יועבר לתרומה ולא רק 70% ממנו, כפי שהוסכם על ידי הצדדים בהסכם שאושר.

בתגובה לעמדת היועמ"ש הודיעה הנתבעת כי היא מסכימה להוסיף לנוסח המודעה את עניין מתן התרומה בשיעור 70%, כאמור, וכי בתום שנה  מיום שבו יהא  פסק הדין בעניין אישור הסדר הפשרה  פסק דין חלוט, תדווח הנתבעת לבית המשפט על השלמת ביצוע הסדר הפשרה.

הסכמת הנתבעת לתרום 70% מההפרש שבין הסכום הכולל של ההנחות שימומשו, במהלך תקופת ביצוע ההסדר, לבין סכום הפיצוי שננקב בחוו"ד הבודק, לא הופיעה, מסיבה שאינה ברורה לי, בהסדר הפשרה ובנוסח ההודעה לפרסום שהוגש לאישורי. על הצדדים להוסיף את ההסכמה האמורה לנוסח ההודעה לפרסום.

 אינני מקבלת את עמדת היועמ"ש שלפיה  על הנתבעת לתרום לקהילה את מלוא סכום ההפרש, שבין הפיצוי שימומש על ידי חברי הקבוצה  לבין הסכום שהסכימה הנתבעת לתרום.  הדבר חורג מההסדר אליו הגיעו כל הצדדים, לרבות היועמ"ש והמועצה לצרכנות, ואשר נמצא על ידי הוגן וראוי, בהתחשב במכלול הגורמים הרלבנטיים, לרבות הסיכונים  הכרוכים בניהול הליך תובענה ייצוגית זו.

כן אינני רואה כל פסול במטרת התרומה כפי שהוגדרה" הטסת ילדים חולי סרטן או למטרות דומות".. נוסח זה הוסכם על הצדדים כולם, בסעיף 5 של הסדר הפשרה מיום 6.2.12, ואינני רואה קושי  מיוחד בפיקוח על אופן תרומה זו דווקא.

יחד עם זאת, מסכימה אני כי ראוי לקבוע מנגנון שיפקח על ביצוע הסדר הפשרה. קביעת מנגנון פיקוח  ענינו  אופן ביצוע הסדר הפשרה, ואינו נוגע ישירות לתוכן הסדר הפשרה.

בנסיבות הענין, אך סביר הוא כי פרופ' ביגר הוא שיפקח על ביצוע הסדר הפשרה. לפיכך, בכפוף להסכמתו, ייפקח פרופ' ביגר על יישום הסדר הפשרה. בתשלום שכרו של פרופ' ביגר תישא הנתבעת.

לפיכך, אני קובעת כי  במהלך שנה ממועד פרסום ההודעה בעיתונות, יבוצע הסדר ההנחות ללקוחות. לאחר תום השנה יגיש פרופ' ביגר לבית המשפט דו"ח המרכז את ההנחות שניתנו ללקוחות, על פי ההסדר וסכומן הכולל. הדו"ח יועבר לבדיקת התובע , כמו גם היועמ"ש והמועצה לצרכנות.

לאחר שיאושר הדו"ח על ידי בית המשפט, יחושב ההפרש בין הסכום הכולל שנזכר בדו"ח המאושר לבין סכום התובענה ,כפי שהוערך על ידי פרופ' ביגר- סך של 1,506,824 ש"ח.

הנתבעת תתרום 70% מהפרש האמור בתוך פרק הזמן שייקבע על ידי בית המשפט, למטרות ציבוריות, כפי שהוסכם ב" בדרך של הטסת ילדים חולי סרטן לחו"ל, או למטרות דומות שבית המשפט יקבע כי הן מטרות ראויות  לתועלת הציבור כולו".

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ