אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> החלטה בתיק ת"מ 43441-10-10

החלטה בתיק ת"מ 43441-10-10

תאריך פרסום : 29/08/2012 | גרסת הדפסה
ת"מ
בית המשפט המחוזי חיפה
43441-10-10
05/01/2012
בפני השופט:
א' קיסרי

- נגד -
התובע:
1. יאיר ניסן
2. יאן לישינסקי

הנתבע:
מדינת ישראל - רשות הפטנטים
החלטה

המבקשים הגישו ביום 21.10.10 בקשה לאשר כייצוגית תובענה שעניינה גבייה בידי רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר (" הרשם") של אגרת "פרסום ברשומות", בעוד אשר החל מיום 1.1.07 אין הרשם מפרסם ברשומות כלל. ביום 1.2.11 הגישה המשיבה הודעה לבית המשפט כי בחודש יוני 2010, היינו קודם למועד הגשתה של הבקשה, הוחלט לחזור ולהדפיס את יומן הפטנטים באמצעות המדפיס הממשלתי, וזה החל להתפרסם ברשומות החל מיום 31.10.10.

עוד הודיעה המשיבה שביום 28.6.10, גם זאת קודם למועד הגשת הבקשה, אישרה הכנסת בקריאה ראשונה הצעת חוק הפטנטים [תיקון מס' 9] [ביטול חובת הפרסום ברשומות] התש"ע-2010, שלפיה תבוטל חובת פרסום ברשומות של הודעות לפי חוק הפטנטים תשכ"ז-1967 (" חוק הפטנטים"). התיקון לחוק התקבל ביום 12.1.11 והוא הוחל על הודעות שפורסמו באינטרנט  החל מיום 1.1.07.

על יסוד הדברים האלה ביקשה המשיבה לקבוע שאין בידי המבקשים עילת תביעה שניתן לאשרה כייצוגית בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות תשס"ו-1986  (" החוק") וכי בהתאם לכך, המבקשים ובאי כוחם גם אינם זכאים לגמול ולשכר טרחה.

ביום 25.5.11 קבעתי שניתן לראות את ההודעה שהגישה המשיבה כהודעת חדילה, כמשמעה בסעיף 9(ב) לחוק, והוריתי שהצדדים יגישו טיעונים בשאלת הזכאות לגמול ולשכר הטרחה.

עיינתי בטענות הצדדים והגעתי לכלל מסקנה שיש לדחות את טענות המבקשים.

עניינה של התובענה, ושל הבקשה לאשרה כייצוגית, הוא גבייה של אגרת פרסום עבור פרסומים שלפי חוק הפטנטים צריכים להתפרסם ברשומות. מן התצהיר והחומר שהוגשו במצורף להודעת המשיבה, מסתבר כי ביום 20.6.10 התקיים בלשכת המנהל הכללי של משרד המשפטים דיון, שמדברי המשתתפים בו ניתן להסיק שתי מסקנות עיקריות שהן רלוונטיות להכרעה הנוכחית. האחת, שעל רקע פיגורים ניכרים בפרסומים ברשומות ביקשה רשות הפטנטים לייעל את השירות הניתן לאזרחים בכלל, ולמי שנזקקים לפרסומי יומן הפטנטים בפרט, והמירה את הפרסום ברשומות בפרסום באינטרנט, וזאת מבלי שהדבר עוגן בחקיקה מתאימה. המסקנה האחרת היא, שבמועד הדיון כבר ניתנה הדעת לפגם הכרוך בגביית אגרת פרסום ברשומות בעוד אשר הפרסום נעשה באמצעי אחר, והוחלט לחדש את הפרסום ברשומות ובד בבד ליזום חקיקה שתכליתה לתקן, על דרך אשרור, את הגבייה שנגבתה וכן להכשיר את חוקיות הפרסום של יומן הפטנטים באמצעות האינטרנט.

משתי מסקנות אלה מתחייבת מסקנה שלישית והיא שאין ולא כלום בבקשה לאישור תובענה ייצוגית, לא היה מקום להגישה וממילא אין המבקשים זכאים לגמול ואין עורכי דינם זכאים לשכר טרחה.

המבקשים טוענים כי אף אם יש לראות בהודעת המשיבה משום הודעת חדילה, כמשמעה בסעיף 9(ב) לחוק, יש לפסוק לזכותם גמול ושכר טרחה מכוח הוראת סעיף 9(ג) לחוק המפנה להוראות סעיף 22 בנוגע לגמול למבקש, ולהוראות סעיף 23 בנוגע לשכר טרחת בא כוחו.

הוראות סעיפים אלה, בהקשר של תביעה ייצוגית שניתנה ביחס אליה הודעת חדילה, נדונו בהרחבה בעניין עע"ם  2395/07 אכדיה סופטוור סיסטמס בע"מ נ' מדינת ישראל - מנהל המכס ומס בולים (טרם פורסם, 27.12.10), אולם כפי שיסתבר להלן אין צורך להידרש לשיקולים המנויים בסעיפים אלה מפני שנסיבות העניין הנוכחי אינן מצריכות זאת ואני בדעה כי טענת המבקשים אינה מבוססת די הצורך.

סעיף 9(ב) לחוק  קובע כי " בית המשפט לא יאשר תובענה ייצוגית בתביעת השבה נגד רשות, אם הרשות הודיעה כי תחדל מהגביה שבשלה הוגשה הבקשה לאישור והוכח לבית המשפט כי היא חדלה מהגביה כאמור לכל המאוחר במועד הקובע". נפסק אמנם שהוראה זו אינה מחייבת  שיתקיים קשר סיבתי בין הבקשה לאישור לבין החלטת הרשות על הפסקת הגבייה ששלגביה נטען שהיא בלתי חוקית ובית המשפט ידחה את הבקשה גם במקרה שהרשות חדלה מגבייה עוד קודם שהוגשה הבקשה (רע"א 6340/07 עיריית תל אביב נ' טיומקין חגי(טרם פורסם, 13.2.11)) אולם לדעתי ברור שכשמסתבר שהגבייה פסקה כבר קודם להגשת הבקשה כלל אין מקום לפנות לסעיף 9(ג) המפנה בתורו להוראות סעיפים 22 ו-23 לחוק.

למעלה מן הדרוש אוסיף כי אחד השיקולים שיש להביאם בחשבון בעת פסיקת גמול לתובע המייצג ושכר טרחה לבא כוחו הוא השיקול של " התועלת שהביאה התובענה הייצוגית לחברי הקבוצה" (סעיף 22(ב)(2) וסעיף 23(ב)(1) לחוק). דעתי היא שאין שום ממש בטענות המבקשים בנוגע לתועלת שצמחה לציבור, או לקבוצה שביקשו לייצג, מהגשת הבקשה. כאשר מסתבר מטענות המבקשים עצמם, כמו גם מן ההודעה שהגישה המשיבה, שהבקשה הוגשה כארבעה חודשים לאחר שהוחלט לחדול מן הגבייה הבלתי חוקית וליזום חקיקה המתקנת את המצב, קשה להבין את טענת המבקשים בעניין התועלת בהגשת הבקשה. בעניין זה טענו המבקשים שמפרוטוקול הדיון בוועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, שהתקיים ביום 30.11.10 לקראת הבאתו של התיקון לחוק הפטנטים לאישור בקריאה שנייה ושלישית, ניתן להסיק כי, כלשון המבקשים, " תביעה ייצוגית זו הוזכרה במפורש כחלק מהגורמים שהביאו לקבלת ההחלטה לחייב את המשיבה בהשבת הסכומים שנגבו על ידה שלא כדין, כחלק מהליכי אישור התיקון לחוק הפטנטים".

עיינתי בפרוטוקול הדיון והתקשיתי למצוא בו את הבסיס לטענה זו, אשר כשלעצמי אני סבור שהיא מרחיקת לכת ואיננה מבוססת די הצורך. נראה שהטענה מבוססת על חילופי דברים בין משתתפי הדיון בוועדה ועל אזכור העובדה שהוגשה תובענה ובקשה לאשרה כייצוגית (בעמוד 8 של הפרוטוקול). אלא שמכאן ועד למסקנה שתביעה זו הייתה אחד הגורמים לכך שהחוק תוקן או שהוועדה קיבלה החלטה לחייב את המשיבה בהשבת הסכומים שנגבו רחוקה הדרך, ומכאן שטענת המבקשים בעניין התועלת הציבורית נמצאת חסרת יסוד.

סיכומו של דבר, נוכח הודעת המשיבה מיום 1.2.11 אני דוחה את הבקשה לאישור התובענה כייצוגית, ועל יסוד האמור לעיל אני דוחה את טענת המבקשים שהם זכאים לגמול ולשכר טרחה לבאי כוחם.

המבקשים ישלמו למשיבה שכר טרחת עורכי דין בסכום של 10,000 ש"ח. בקביעת הסכום הבאתי בחשבון את השיקול שלפיו היה מקום שנוכח הודעת המשיבה יגישו המבקשים הודעת הסתלקות ולא יעמדו על הבקשה ועל טענותיהם בעניין גמול ושכר טרחה. מן העבר האחר, סברתי גם שאין זה מן המידה להרתיע אזרחים מהגשת תביעות השבה נגד רשות על ידי פסיקת הוצאות בסכומים מכבידים יתר על המידה.

ניתנה היום,  י' טבת תשע"ב, 05 ינואר 2012, בהעדר הצדדים.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ