אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> החלטה בתיק פ 1350/06

החלטה בתיק פ 1350/06

תאריך פרסום : 15/09/2009 | גרסת הדפסה
פ
בית משפט השלום באר שבע
1350-06
20/09/2007
בפני השופט:
ד. בית-אור - סגן נשיא

- נגד -
התובע:
המשרד לאיכות סביבה
עו"ד בדנר אריה
הנתבע:
1. המועצה האזורית תמר
2. ליטבינוף דב

עו"ד אבנר ברק
עו"ד דפנה ויינברג
החלטה

1.         בפני בקשה, בתוקף סמכותי לפי סעיף 150 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] התשמ"ב - 1982 (להלן:"החסד"פ), להורות על מחיקת כתב האישום בטענה מקדמית לפיה לא קויימה חובת השימוע לנאשמים (להלן:"הבקשה").

2.         לטענת ב"כ הנאשמים, עניינו של כתב האישום הינם אירועים שאירעו כביכול במהלך שנת 2004 והמייחסים למועצה האזורית תמר (להלן:"המועצה"/"נאשמת 1") ולעומד בראשה מר דב ליטבינוף (להלן:"ראש המועצה"/"נאשם 2"), הזרמת שפכים של היישוב נווה זוהר ובניין המועצה בישוב נווה זוהר לים-המלח, ללא קבלת היתר הזרמה ובניגוד לחוק למניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים תשמ"ח - 1988.

3.         ב"כ המאשימה המציא תגובה בכתב לבקשה (להלן:"התגובה"). בתגובתו הפנה ב"כ המאשימה לנימוקים שהועלו במכתב מיום 29.7.07, שנשלח לב"כ הנאשמים. המכתב חתום ע"י עו"ד שאול כהן, סגן לפרקליט המדינה (להלן:"המכתב"). במכתב טוען עו"ד שאול כהן כי לא קמה לנאשמים זכות שימוע בהתחשב בעובדה שלא הוגש נגדם כתב אישום, בעבירות של פשע, לפיכך אין עניינם בא בגדר סעיף 60א. לחסד"פ.

4.         עוד לדבריו, קיים נוהג בלתי מחייב לפיו מוענקת זכות שימוע בכתב בלבד לראשי רשויות ולנבחרי רשויות, גם במקרים שעניינם בעבירות שאינן פשע אך נוהג זה מיושם רק לגבי נבחרי רשויות מקומיות ולא כלפי הרשויות עצמן (ראה סעיף 11 להנחיית היועץ המשפטי מס' 4.3001). עם זאת, לדבריו, הפרקליטות אינה מיישמת נוהג זה במקרים בהם בחרו נבחרי הרשות המקומית לשתוק בחקירתם במשטרה וכלל זה ננקט כלפי הנאשם, שבחר לשמור על שתיקה בחקירתו במשטרה.

5.         למען הסדר - יובהר כי ביום 18.9.07 הומצאה לבית המשפט תשובת ב"כ הנאשמים לתגובה (להלן:"התשובה").

6.         אין מחלוקת כי לא נערך לנאשמים שימוע, ראה בעניין זה נספח ב' לנספחי ב"כ הנאשמים שהוגשו במסגרת הבקשה.

7.         טוען ב"כ הנאשמים כי אמנם סעיף 60א. לחסד"פ מסדיר קיומו של הליך שימוע רק בנוגע לעבירות פשע. עם זאת, לטענתו, אין החוק שולל קיום שימוע בנוגע לעבירות שאינן מסוג פשע ואין מניעה לקיים שימוע בכתב או בע"פ גם בתיקי חטא או עוון. דברים אלה נאמרים במפורש בהנחייה מס' 4.3001 של היועץ המשפטי לסעיף 11.

8.         אומר ב"כ הנאשמים שהפועל היוצא הוא: " כי הנחיות היועץ המשפטי לממשלה הנזכרות - הן אלה הנוגעות לקבלת אישור מוקדם להגשת כתב אישום והן אלה אשר ביקשו להרחיב את זכות השימוע מעבר לזו הקבועה בסעיף 60 (א) לחוק סדר הדין הפלילי - הוצאו בין היתר, נוכח זהירות היתר, הריסון והצמצום בהם ראוי לנקוט, כל אימת שמדובר בהגשת כתבי אישום בנושאים לגביהם קיימת רגישות ציבורית נוספת, קל וחומר בכתבי אישום בהם מועמדים לדין רשות מקומית ו/או ראש ראשות מקומית" (סעיף 7 לבקשה) .

9.         עוד אומר ב"כ הנאשמים כי למעשה גם פרקליטות המדינה אינה חולקת על כך כי המבקשים זכאים לקיום הליך שימוע, טרם העמדתם לדין. דא עקא, שבעניינם של הנאשמים בתיק זה, נמנעה מהם זכות זו רק בשל כך שראש המועצה בחר בזכות השתיקה במהלך חקירתו במשטרה.

10.        מוסיף וטוען ב"כ הנאשמים כי אישורו של פרקליט המדינה בדבר העמדתם לדין של הנאשמים ניתן על סמך טיוטת כתב האישום בלבד, בלא שהובאו בפניו כל העובדות והנתונים הנדרשים והמהותיים לצורך קבלת ההחלטה, עובדות ונתונים שהיו מובאים בפניו אילו היה נערך למבקשים שימוע. בנסיבות אלה טוען ב"כ הנאשמים אישור פרקליט המדינה מהוות חותמת גומי בלבד המחמיצה את תכלית הנחיות היועץ המשפטי לממשלה (הנחיה 4.1004).

11.        ב"כ הנאשמים מפרט בבקשתו את הפניות שנשלחו בכתב לב"כ המאשימה מיום הגשת כתב האישום 6.2.06 ועד ליום 15.7.07, המועד שנקבע למתן מענה לכתב האישום, בדבר כוונתם ורצונם לממש את זכותם, להשמיע את טענותיהם בפני היועץ המשפטי לממשלה ו/או מי מטעמו וזאת טרם מתן תשובה לכתב האישום.

12.        לעניין הטענה לפיה ראש המועצה אינו זכאי להליך שימוע, רק בשל כך שבחר בזכות השתיקה בעת חקירתו במשטרה, טוען ב"כ הנאשמים כי טענה זו אינה  עולה בקנה אחד עם ההלכה הנוהגת והמטרות המוצהרות של היועץ המשפטי לממשלה וגם אינה תואמת את העובדות. לדבריו, הלכה למעשה בסיום חקירתו של ראש המועצה הוא שיתף פעולה עם החוקרים ומסר לידיהם מסמכים רלוונטיים  לחקירה.

13.        זאת ועוד, לטענת ב"כ הנאשם, גם אם בחר ראש המועצה לשמור על זכות השתיקה  הרי אין לאמר שיש בכך כדי לאיין את זכות השימוע, שאין חולקין כי הינה חלק מהותי מעקרונות הצדק הטבעי ועולה כדי זכות יסוד חוקתית.

14.        עיינתי עיין היטב בבקשתו המנומקת ובנספחים והאסמכתאות של ב"כ הנאשמים, בתגובת ב"כ המאשימה לבקשה ובתשובת הנאשמים לתגובה. מצאתי כי יש להורות קיום שימוע לנאשמים, בטרם ינתן מענה לכתב האישום. עם זאת, מצאתי כי אין להעתר לבקשה לבטל את כתב האישום, שהוגש הן כנגד נאשמת מס' 1 והן כנגד נאשם מס' 2.

15.        להלן נימוקי:

16.        אין מחלוקת כי לנאשמים לא קויימה זכות שימוע. אין גם מחלוקת כי סעיף 60א. לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב) תשמ"ב - 1982  (להלן: "החסד"פ) עוסק ביידוע על העברת  חומר חקירה לתובע  בעבירת פשע.

הנאשמים בתיק זה עומדים לדין בעבירות מסוג עוון.

17.        עם זאת וזה העיקר, זכות השימוע הפכה לזכות יסוד במשפט הישראלי ונמנית עם עקרונות הצדק הטבעי ואין הוא מתמצית ומצטמצמת לנסיבות שמפורטות בסעיף 60א. לחסד"פ, שעל פיו בחר המחוקק להעניק זכות שימוע חקוקה בעבירה מסוג פשע, אך לא פסל ו/או אסר לקיים זכות שימוע בעבירות עוון או חטא.

18.        די אם נפנה לדברי ההסבר להצעת החוק, שנועדה להוסיף את סעיף 60א. לחסד"פ שם נאמר: " עצם ההחלטה  על העמדת אדם לדין  ובעיקר כאשר מדובר בעבירות המוגדרות כחמורות, ההחלטה היא רבת משמעות. בחברה שבה אנו חיים די בכתב אישום, לבטח בעבירות חמורות, כדי לפגוע פגיעה קשה בנאשם. מסיבה זו מוצע להעניק את זכות השימוע למי שמרגע ההכרעה בעניינו ישתנה מעמדו בציבור" (ה"ח 2802, תשנ"ט  27.1.1999).

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ