אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> החלטה בתיק פ 1061/07

החלטה בתיק פ 1061/07

תאריך פרסום : 02/12/2008 | גרסת הדפסה
פ
בית משפט השלום תל אביב-יפו
1061-07
28/05/2008
בפני השופט:
הדסה נאור

- נגד -
התובע:
מדינת ישראל
עו"ד סמי
הנתבע:
דוד דוד - בעצמו
עו"ד טלי חזום
החלטה

1.     לפניי בקשה לביטול כתב האישום מכח הטענה המקדמית הקבועה בסעיף 149(10) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ד-1982 והמעניקה לבית המשפט סמכות לבטל כתב אישום אם הוא סבור ש"הגשת כתב האישום או ניהול ההליך הפלילי עומדים בסתירה מהותית לעקרונות של צדק והגינות משפטית".

2.     הנאשם הועמד לדין בגין עבירה של תקיפה הגורמת חבלה של ממש על פי סעיף 380 לחוק העונשין, תשל"ז-1977.

3.     על פי העובדות המתוארות בכתב האישום, בעת שהמתלונן, אולג רומנוב, שימש כשומר בכניסה לחניון גן העיר בתל-אביב, הגיע הנאשם עם רכבו למקום. הנאשם סרב לבקשת המתלונן, שניתנה במסגרת תפקידו, לפתוח לבדיקה קרטון שהיה ברכבו והמשיך בנסיעה, כשהוא מקלל ודוחף את המתלונן לעבר הקיר. המתלונן שחשש שמדובר באירוע חבלני דלק אחרי רכבו של הנאשם, גם לאחר שהאחרון פתח את המחסום באמצעות כרטיס כניסה, וצעק לעברו לעצור כשהוא מזעיק את קצין הביטחון. כשלבסוף עצר הנאשם את רכבו, יצא ממנו וניסה לתקוף את המתלונן באמצעות מוט שאחז בידו. כתוצאה מהמתואר נגרם למתלונן שפשוף ביד ימין.

4.     הבקשה מבוססת על הטענה כי מחדל התביעה בתיק, קרי: אובדן דיסק המתעד את האירוע בגינו הועמד הנאשם לדין, בטרם הועבר לעיון והעתקה של ההגנה, הוא מהותי להגנת הנאשם, יש בו כדי לפגוע בזכות הנאשם להליך הוגן  ומניה וביה בחוש הצדק וההגינות.

5.     לטענת ב"כ המאשימה, המשך ניהול ההליך אינו עומד בסתירה מהותית לעקרונות של צדק והגינות משפטית, ואין לראות ברצון המאשימה להמשיך בהליך, התנהגות לא הגונה או בלתי נסבלת של הרשות, שכן לא נעשה דבר מכוון לאיבוד הדיסק ולכל היותר מדובר ברשלנות.

6.     דוקטרינת ההגנה מן הצדק, הוכרה בפסיקה לראשונה בפס"ד יפת, הורחבה בפס"ד בורוביץ, בטרם אומצה בחוק, ועיקרה הוא, ששקילת הטענה מחייבת עריכת איזון בין ערכים שונים ואינטרסים שונים הקשורים בקיומו של ההליך הפלילי, ונצטט דברים בשם אומרם, מפס"ד בורוביץ:


"עיקר עניינה של ההגנה מן הצדק הוא בהבטחת קיומו של הליך פלילי ראוי, צודק והוגן. בעיקרון עשויה אפוא ההגנה לחול בכל מקרה שבו קיומו של ההליך הפלילי פוגע באופן ממשי בתחושת הצדק וההגינות כפי שזו נתפסת בעיניו של בית-המשפט. מטרת החלתה של ההגנה היא לעשות צדק עם הנאשם, ולא לבוא חשבון עם רשויות האכיפה על מעשיהן הנפסדים. ואולם לרוב (אם כי לא תמיד) תיוחס הפגיעה בצדקתו ובהגינותו של ההליך הפלילי להתנהגות נפסדת של הרשויות; ובמקרים כאלה אכן מוטל על בית-המשפט לבקר את מהלכיהן. ברם, לא כל מעשה נפסד שעשו הרשויות החוקרת או המאשימה, או רשות מעורבת אחרת, יצדיק את המסקנה שדין האישום להתבטל מטעמי הגנה מן הצדק; בין מפני שבאיזון בין האינטרסים הציבוריים המתנגשים גובר העניין שבקיום המשפט, ובין (וזה, כמדומה, המצב השכיח) מפני שבידי בית-המשפט מצויים כלים אחרים לטיפול בנפסדות מהלכיהן של הרשויות. ביטולו של הליך פלילי מטעמי הגנה מן הצדק מהווה אפוא מהלך קיצוני שבית-המשפט אינו נזקק לו אלא במקרים חריגים ביותר. בדרך כלל יידרש הנאשם להראות, שהתקיים קשר סיבתי בין התנהגותן הנפסדת של הרשויות לבין הפגיעה בזכויותיו. עם זאת אין לשלול אפשרות שהפגיעה בתחושת הצדק וההגינות תיוחס, לא להתנהגות שערורייתית של הרשויות, אלא, למשל, לרשלנותן, או אף לנסיבות שאינן תלויות ברשויות כל-עיקר אך המחייבות ומבססות בבירור את המסקנה, כי במקרה הנתון לא ניתן יהיה להבטיח לנאשם קיום משפט הוגן, או שקיומו של ההליך הפלילי יפגע באופן ממשי בתחושת הצדק וההגינות. אך נראה כי מצב-דברים כזה אינו צפוי  להתרחש אלא במקרים חריגים ביותר.

ההכרעה בשאלה, אם המקרה שלפני בית-המשפט מצדיק את החלתה של הגנה מן הצדק, אמורה לשקף איזון נאות בין מכלול הערכים, העקרונות והאינטרסים השונים הכרוכים בקיומו של ההליך הפלילי. מן העבר האחד, ניצבים האינטרסים התומכים בהמשך קיומו של ההליך, ובהם: העמדת עבריינים לדין ומיצוי הדין עימהם; הוצאת האמת לאור; קיומם של מנגנוני גמול, הרתעה, וענישה; שמירה על ביטחון הציבור; והגנה על זכויותיו של הקורבן הנפגע. ומן העבר השני, ניצבים האינטרסים השוללים, במקרה הקונקרטי, את המשך קיומו של ההליך, ובהם: הגנה על זכויות היסוד של הנאשם; פסילת מהלכיה הנפסדים של הרשות והרתעתה מפני נקיטת מהלכים דומים בעתיד; שמירה על טוהר ההליך השיפוטי; ושמירת אמון הציבור בבית-המשפט. שאלת החלתה של הגנה מן הצדק על מקרה נתון טעונה בחינה בת שלושה שלבים. בשלב הראשון על בית-המשפט לזהות את הפגמים שנפלו בהליכים שננקטו בעניינו של הנאשם ולעמוד על עוצמתם, וזאת, במנותק משאלת אשמתו או חפותו. בשלב השני על בית-המשפט לבחון אם בקיומו של ההליך הפלילי חרף הפגמים יש משום פגיעה חריפה בתחושת הצדק וההגינות. בשלב זה, נדרש בית-המשפט לאזן בין האינטרסים השונים, שהעיקריים שבהם פורטו לעיל, תוך שהוא נותן דעתו לנסיבותיו הקונקרטיות של ההליך שבפניו. בתוך כך עשוי בית-המשפט לייחס משקל, בין היתר, לחומרת העבירה המיוחסת לנאשם; לעוצמת הראיות (הלכאוריות או המוכחות) המבססות את אשמתו; לנסיבותיהם האישיות של הנאשם ושל קורבן העבירה; למידת הפגיעה ביכולתו של הנאשם להתגונן; לחומרת הפגיעה בזכויות הנאשם ולנסיבות שהביאו לגרימתה; למידת האשם הרובץ על כתפי הרשות שפגעה בהליך או בנאשם, וכן לשאלה אם הרשות פעלה בזדון או בתום-לב. ברי כי בגיבוש האיזון בין השיקולים הנגדיים ייחס בית-המשפט לכל אחד מהשיקולים את המשקל היחסי הראוי לו בנסיבותיו הקונקרטיות של המקרה הנתון. כך, למשל, ככל שמעשה העבירה חמור יותר, יגבר משקלו של האינטרס הציבורי שבהעמדה לדין; וככל שמעשה הרשות שערורייתי יותר ופגיעתו בנאשם ובזכויותיו חמורה יותר, יגבר משקלו של האינטרס הציבורי שבשמירת זכויותיו של הנאשם ובריסון כוחה של הרשות. בשלב השלישי, מששוכנע בית-המשפט כי קיומו של ההליך אכן כרוך בפגיעה חריפה בתחושת הצדק וההגינות, עליו לבחון האם לא ניתן לרפא את הפגמים שנתגלו באמצעים יותר מתונים ומידתיים מאשר ביטולו של כתב-האישום" (ע"פ 4855/02 - מדינת ישראל נגד ד"ר איתמר בורביץ, פד"י נט(6),776)

7.     בבוא בית המשפט לאזן בין האינטרסים השונים עליו להניח על אחת מכפות המאזניים את האינטרס הציבורי, הכולל את אינטרס הקורבן, של מיצוי ההליך הפלילי, ועל הכף השנייה את אינטרס הנאשם שזכויותיו למשפט הוגן לא תקופחנה. בבחינת איזון האינטרסים, משקלו של אינטרס הקורבן יגבר, ככל שהעבירה מטיבה מכוונת כנגד היחיד, כגון פגיעה בחיים, בגוף, בחירות, ברכוש או בפרטיות של הזולת, תוך הפרה ישירה של זכויות אדם, ויפחת ככל שקורבן העבירה פחות ישיר ומסוים.

8.     כתב האישום, כאמור, מייחס לנאשם עבירה שבמהותה פגיעה בגופו של קורבן ישיר ומסוים. מכאן, שבאיזון האינטרסים גובר, לכאורה, האינטרס הציבורי, של חשיפת האמת, ואכיפת הדין, כשמנגד לא עומדת טענה שמדובר, במקרה שלפניי, במעשה שערורייתי ומכוון של הרשות, שהייתה אחראית לשמירת הדיסק, וכשמשמעות הפטור מאחריות פלילית, אם יינתן לנאשם, עשוי להיות פגיעה במידת האפקטיביות של ההגנה, הניתנת לנפגע פוטנציאלי למימוש זכויותיו.              

9.     לטענת המאשימה בחומר החקירה מצויות 4 תמונות, מתוך הדיסק שאבד, ודו"ח צפייה בדיסק, שערך החוקר על מה שניתן היה לראות שם, אותם תבקש להגיש כ"ראיה משנית" לדיסק שאבד.

10. משקל "הראיה המשנית" מחד, ומאידך משקל אובדן הקלטת ומידת פגיעתה בהגנת הנאשם ובתחושת הצדק יוכלו להימדד רק בשקלול מכלול הראיות שיוצגו בפניי במהלך המשפט.

11.בשלב מקדמי זה של ההליך לא הוצגו בפניי ראיות המצביעות על כך שהתביעה או המשטרה נהגו בזדון וממניעים פסולים באובדן הדיסק, ולמיטב הבנתי טענה זו אף לא נשמעה מפי ב"כ הנאשם. עם זאת, אין מחלוקת ולא יכולה להיות כזו, שהתביעה והמשטרה נהגו ברשלנות בשמירה על הדיסק.

12.בטרם נפרשו בפניי כל הראיות, לא ניתן להגיע למסקנה שמדובר ברשלנות רבתי, ברמה כזו הפוגעת באופן מהותי בהגנתו של הנאשם, שיש בה כדי להצדיק את ביטול כתב האישום וכי לא ניתן לרפא את הפגם באמצעים יותר מתונים ומידתיים.

13. עם תום שמיעת הראיות, ניתן יהיה לשקול מחדש את הטענה, ככל שיתבקש ע"י ב"כ הנאשם, על בסיס חומר הראיות בכללותו ואפשר שהכף תיטה לקבלתה, אם המאשימה לא תצליח לעמוד בנטל לסתור את הטענה לפיה החומר שלא הועמד לרשות הנאשם היה רלוונטי ופגע פגיעה מהותית בהגנתו.

14. לאור כל האמור לעיל, אני דוחה את הבקשה לביטול כתב האישום מכוח הטענה של הגנה מן הצדק.

ניתנה היום כ"ג באייר, תשס"ח (28 במאי 2008) במעמד הצדדים

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ