אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> החלטה בתיק פשר 1707/04

החלטה בתיק פשר 1707/04

תאריך פרסום : 16/07/2007 | גרסת הדפסה
בש"א, פש"ר
בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו
1707-04,7073-06
28/07/2006
בפני השופט:
אלשיך ורדה - סגנית נשיא

- נגד -
התובע:
רומטק מימון בע"מ
עו"ד שאול קוטלר ואח'
הנתבע:
1. עו"ד צוריאל לביא בתפקידו כמפרק חברת צמנטכל בע"מ
2. כונס הנכסים הרשמי

עו"ד אילון בריל
החלטה

מונחת בפני בקשתה של חברת רומטק מימון בע"מ (להלן: "רומטק" ו\או "המבקשת"), בה עותרת היא להורות למפרקה של חברת צמנטכל בע"מ-בפירוק (להלן: "המפרק" ו- "החברה", בהתאמה) לקיים באמצעות הכנ"ר חקירה בדבר פעולות אותן ביצע בנק הפועלים בע"מ (להלן: "הבנק") בחשבון הליווי במסגרת פרויקט האודיטוריום בחיפה (להלן: "הפרויקט"). פרויקט נדל"ן  אשר בוצע על ידי צמנטכל, ואשר אליו הצטרפה רומטק כשותפה ב- 30%.

עוד עותרת רומטק להורות למפרק לצרף אל חוברת המכרז של הפרויקט, את כתב התביעה אשר הוגש על ידה כנגד בנק הפועלים ואחרים, בגין התנהלותם במהלך הפרויקט, וכן להורות למפרק לצרף את המבקשת לכל בקשה במסגרת תיק הפש"ר אשר עוסקת בענייני הפרויקט. זאת, לאור היותה נושה מובטחת בשיעבוד ספציפי (כטענתה), ואשר אף שמורה לה זכות פדיון או זכות סירוב לכל הצעה אשר תעלה במסגרת הליכי המכר.

1.         זכויות החברה בפרויקט נוצרו מכוח הסכם חכירה אשר נחתם בין החברה ובין עיריית חיפה עוד בשנת 1998. לאחר שפנתה החברה אל הבנק וביקשה כי ילווה את הפרויקט, שועבדו  ביום 17/5/1998 זכויותיה של החברה במשכנתא בדרגה ראשונה אשר נרשמה לטובת הבנק, וזאת להבטחת כלל התחייבויותיה של החברה כלפי הבנק. ודוק; בשטר המשכנתא שועבדו לבנק המקרקעין נשוא הפרויקט בשלמותם, לרבות כל אשר ייבנה עליהם , ואף עולה מעיון בסעיף "תנאים מיוחדים" בשטר, כי המשכנתא מבטיחה את כלל התחייבויותיה של החברה לבנק, לרבות חובות אשר לא נצברו בעטיו של הפרויקט .

2.         במסגרת הפרויקט האמור, התקשרה רומטק עם החברה בהסכם מיום 15/9/1998 (להלן: "ההסכם"), בו נקבע כי בתמורה למימון 30% מכל עלויות הפרויקט על ידי רומטק , תהא האחרונה זכאית לקבל 30% מהרווחים הנובעים מהפרויקט, או למצער, תשא ב- 30% מהפסדיו ככל שיהיו. במסגרת אותו הסכם התחיבה החברה, בכפוף לקבלת הסכמתם של עיריית חיפה, שר הפנים והבנק , לשעבד כלפי המבקשת 30% מזכויותיה במקרקעין נשוא הפרויקט, וזאת בשעבוד שני בדרגה, לאחר השעבוד לטובת בנק . מעיון בבקשה עולה כי אין כל מחלוקת כי שעבוד זה לטובת המבקשת כלל לא נוצר וממילא לא נרשם , ולמעשה שועבדו כלל המקרקעין נשוא הפרויקט לטובת הבנק, וכן שועבדו לטובת הבנק כלל הכספים בחשבון הליווי של הפרויקט.

            אוסיף כי בסעיף 7.1(יט) להסכם, הוסכם כי במידה ויצטברו בחשבון הליווי כספים לאחר שכוסו מלוא עלויות הפרויקט, תהא המבקשת זכאית לרווח בשיעור של 30%, וזאת לאחר פירעון כלל ההתחייבויות לבנק המלווה, וכן פירעון חובות והתחייבויות לצדדים שלישיים .

3.         בבקשתה טוענת המבקשת כי עם כניסתה של החברה לקשיים כספיים, החלה זליגת כספים אשר יועדו לטובת הפרויקט לטובת צרכים שאינם צרכי הפרויקט, ושימשו לכיסוי חובות שוטפים של החברה כלפי הבנק. כל זאת נעשה, לטענת המבקשת, בתרמית ובהוראה מפורשת של הבנק.  לטענת רומטק יש באותן פעולות אשר ביצע, לטענתה, הבנק, כדי להשפיע על גובה החוב הנטען להיות מובטח על ידו, ולפיכך עשוי להגדיל את סיכויי הנושים שאינם מובטחים לקבל דיבידנד כנגד הוכחות החוב מטעמם. 

4.         המבקשת מציינת כי "אם צודקת" היא בתביעתה, המשמעות תהיה שעל הבנק לשפותה ולפצותה, והדבר אף עשוי להוביל לביטול זכויותיו של הבנק כנושה מובטח ולהדחיית חובו. כך לטענת המבקשת, מתיישבת בקשה זו אף עם אינטרס הנושים הבלתי מובטחים.

אשר לבקשה ביצוע חקירה;

5.         סבורתני כי בקשתה זו של רומטק מהווה לא אחרת מאשר לרתום את הוראות פקודת החברות לטובתה, בהליך שאין לו כל נגיעה להליכי חדלות פירעון, היא התביעה הנפרדת אשר הגישה רומטק כנגד צד שלישי שאינו החברה שבפירוק. ודוק; ביצוע חקירה על ידי המפרק ו\או הכנ"ר, נועד למעשה לסייע בידה של המבקשת לקידום התביעה אותה היא מנהלת כנגד הבנק . לא אוכל להיעתר לניסיון זה להשתמש בהליכי הפירוק ככלי לטובת המבקשת בהליכים המתנהלים כנגד צד שלישי.

6.         רומטק אשר ידעה, עוד עם כניסתה לפרויקט, בדבר היותו של הבנק נושה מובטח בעל שעבוד ראשון על הקרקע, בחרה שלא להגיש תביעת חוב בנוגע לטענותיה , ותחת זו בחרה להגיש תביעתה כנגד הבנק. אוסיף כי לאחר ששעבוד כאמור לא נרשם לטובתה של רומטק, ולאחר שנכנסה החברה לפירוק, מהווה רומטק נושה רגיל של החברה. כל זכות שרכשה המבקשת בנכסים או בחלק מהם אין בה כדי לגרוע מזכותו של בעל המשכנתא לממשם. מכיוון שזכות נטענת זו, הכפופה לזכותו הקניינית של הבנק, כלל לא נרשמה לזכותה של רומטק, הרי שהיה עליה להגיש תביעת חוב, ומשחלף המועד להגשת תביעות חוב מבלי שעשתה כן, תהווה קבלת בקשתה משום מסלול עוקף הליכים כחוק, לקבלת כספים מאת החברה.

7.         אוסיף עוד; מעיון בתגובת המפרק עולה כי אף אם היה ויתברר (הגם שאיני סבורה כך) כי השעבודים לטובת הבנק מבטיחים את החובות שנוצרו בעטיו של הפרויקט בלבד, ולא את כלל חובותיה של החברה, ואף היה ותתקבלנה כל טענות המבקשת, עדיין לא יהא בכך כדי לפרוע את מלוא החובות לבנק כאמור . על כך אין לי אלא לתהות מהי אותה תועלת נטענת אשר תצמח לכל אותם נושים בלתי מובטחים אשר המבקשת יוצאת להגנתם בבקשה זו. נושים, אשר להבדיל מהמבקשת פעלו בהתאם להוראות הדין והגישו תביעות חוב במסגרת הליך הפירוק, ואף לא בכך סגי; קבלת בקשתה זו של רומטק, עלולה להכביד על קופת הפירוק בגין העלויות הקשורות בביצוע החקירה (קופה שכאמור לא צפוי כי יוותרו בה כספים לטובת הנושים הבלתי מובטחים). 

8.         מכיוון שדין בקשתה זו של רומטק להידחות, סבורה אני כי ממילא אין צורך לדון בטענותיה בדבר ניגוד האינטרסים "המוסדי" בו נתון המפרק בהיותו בא כוח הבנק בהליכים אחרים.

אשר לבקשה לצירוף המבקשת לכל בקשה וטענתה בדבר זכות סירוב;

9.         יגעתי ולא מצאתי מהיכן שואבת המבקשת את טענותיה בדבר זכות סירוב השמורה לה בהליך המכר. טענותיה כי לאור רישומה בספרי המיסוי כבעלים של 30% מהקרקע מוקנית לה זכות סירוב דינן להידחות. זכות הסירוב אינה יכולה להיווצר יש מאין. עסקינן בזכות שעליה להיות מוקנית מבעוד מועד לאוחז בה . דא עקא; בהסכם אשר נחתם בין המבקשת ובין החברה לא קיימת כל תניה העוסקת בזכות סירוב השמורה למבקשת, ואף המבקשת עצמה לא טרחה לצרף כל אסמכתא או הפניה לסעיף מתאים אשר מעידים אחרת.

10.        ברי כי השאת התמורה אשר תתקבל בהליכי המכר הינה מטרה מרכזית, העולה בקנה אחד עם האינטרסים של הבנק בהיותו בעל שיעבוד ראשון בנכס, ויש בה אף כדי להשפיע על סיכוייהם של נושים אחרים מלבד הבנק ליהנות מרווחי הפרויקט ככל שאלה יהיו.  קבלת בקשתה של רומטק בעניין זכות הסירוב לא זו בלבד שאינה נסמכת על תניה מפורשת כאמור לעיל, אלא שהיא עלולה לפגוע באינטרס החשוב של השאת התמורה , באשר היא הופכת את הנכס נשוא המכירה לנכס הכפוף לטענות \ זכויות של צד שלישי.

אוסיף כי גם לו הייתה מתקבלת טענתה של המבקשת בדבר זכות הסירוב, הרי שלא היה בכך כדי למנוע את ביצוע המכר ואת נקיטת האמצעים להשגת ההצעה הגבוהה ביותר שניתן להשיג. כל משמעה של זכות הסירוב היא כי לבעל הזכות קיימת האפשרות להודיע כי הוא רוכש את החברה או הנכסים במחיר זהה לזה של ההצעה הגבוהה ביותר.

11.        אומר עוד; צירופו של כתב התביעה אל חוברת המכרז עלול ליצור הכבדה על הליכי המכירה של הפרויקט, והרתעתם של רוכשים פוטנציאליים, ובכך יש אף חשש כי יסוכל הליך המכירה כולו. תוצאה אשר אין בידי לקבל.

סוף דבר ;

12.        טענותיה של המבקשת כלפי הבנק, דינן להתברר באותו הליך האזרחי הנפרד בו פתחה המבקשת , וממילא תרופותיה של המבקשת ככל שתהיינה כאלה, תתקבלנה במסגרת אותו הליך. אני דוחה את בקשתה לביצוע חקירה כנגד הבנק על ידי בעל התפקיד אשר מונה בהליך הפירוק.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ