אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> החלטה בתיק עש 1555/03

החלטה בתיק עש 1555/03

תאריך פרסום : 20/09/2007 | גרסת הדפסה
ע"ש
בית המשפט המחוזי באר שבע
1555-03
24/07/2005
בפני השופט:
רחל ברקאי

- נגד -
התובע:
אבו כאשף דיאב
עו"ד טיבי תאופיק
הנתבע:
מע"מ באר-שבע
  1. החלטה זו ניתנת לנוכח  טענותיו המקדמיות של המערער, כפי שהועלו בכתב הערעור,  לפיהן לא ניתנה לו זכות טיעון עובר למתן ההחלטה בדבר פסילת ספריו ולפיכך יש לקבוע כי ההחלטה בדבר פסילת הספרים הינה בטלה מעיקרה.

לחילופין, טוען המערער כי נטל הבאת הראיות להצדקת השומות ולהוכחתן מוטל על המשיב לנוכח העובדה כי השומות קשורות ותלויות בספרי הנהלת החשבונות ועל כן יש לומר כי מדובר בשאלה פנקסית המעבירה אל המשיב  את נטל הבאת ראיותיו. ולחילופין, באם תדחה טענתו טוען הוא כי יש לפצל את הדיון לשניים וכי תחילה יש לנהל הוכחות בעניין פסילת הספרים ורק לאחר מכן לדון בסוגיית השומות וכי נטל הראיה יהיה תלוי בהחלטה בדבר פסילת הספרים אם יקבע כי יש לבטל את הפסילה אזי נטל הבאת הראיות יהיה על המשיב.

  1. הרקע לערעור :

ספריו של המערער נפסלו על ידי המשיב ונקבע כי המערער ניהל את פנקסי חשבונותיו ו/או רשומותיו בסטייה מהותית מהוראות החוק או התקנות על פיו, או לא נוהלו כלל. בשל הפסילה הוטל על המערער קנס של 1% מהמחזור, בהתאם להוראות סעיף 95 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו - 1975 (להלן: "החוק").

במקביל, הוצאו למערער שומות לפי מיטב השפיטה, לפי סעיף 77 לחוק. שומת עיסקאות נקבעה בשל כך שהוצאות הדלק המוצהרות של המערער לא עלו בקנה אחד עם הפדיון המוצהר של המערער מהסעות וכן בשל כך שהמערער מכר כלי רכב אולם לא הוציא חשבונית מס בגין העסקה ולא דיווח עליה למשיב.

שומת התשומות נקבעה בשל העובדה כי המערער כלל בפנקסיו, לצורך ניכוי מס תשומות חשבוניות שלא כדין (פיקטיביות) וכן בגין סירובו של המשיב להכיר קיזוז תשומות בעבור מזון לעובדים ושי לעובדים.

  1. טען המשיב כי לא נפל כל פגם בהחלטה בדבר פסילת ספרי המערער מאחר וזכות הטיעון והשימוע אינה מוקנית למערער על פי החוק וגם אם נפל פגם כלשהו בהחלטת המנהל אזי אין מדובר בפגם היורד לשורשו של עניין  המביא לבטלותה של ההחלטה המינהלית. אשר לטענת המערער בדבר הצורך בפיצול הדיון טען המשיב כי אין מקום לפצל את הדיון מאחר ויהא בכך כדי לגרום לטרחה כפולה ומשולשת לבית המשפט ולצדדים מאחר והתשתית הראייתית שיהא על הצדדים להביא בשאלת הפסילה ובסוגיית השומות חופפת במידה ניכרת. באשר לנטל הבאת הראיות טען המשיב כי ממילא נטל זה מוטל על המערער גם בשאלת הפסילה עצמה ומקום בו אין לפצל את הדיון יש להורות למערער להתחיל בהבאת ראיותיו.

דיון

  1. זכות השימוע :

כאמור טוען המערער כי מקום שנשללה ממנו זכות הטיעון יש להורות על בטלותה של ההחלטה המינהלית לפסול את ספריו. טענה זו דינה להדחות. סעיף 95 לחוק (בנוסחו עד לתיקון 26 לחוק שתחילתו ביום 1.6.03) אינו קובע חובת שימוע על המשיב  ואינו מקנה זכות שימוע לעוסק, עובר למתן ההחלטה בדבר פסילת ספרי העוסק. סעיף זה קובע:

"(א)     לא ניהל החייב במס פנקסי חשבונות או רשומות כפי שנקבע, או שניהלם בסטיה מהותית מהוראות חוק זה או התקנות על פיו, רשאי המנהל להטיל קנס של 1% מסך כל מחיר עסקאותיו או מסך כל השכר והריווח, לפי הענין, לשנת המס שבה לא נוהלו הפנקסים או הרשומות כפי שנקבע, ובלבד שהקנס לא יפחת מ-259 ש"ח לחודש;

(ב)   על החלטת המנהל לפי סעיף-קטן (א) רשאי החייב במס להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי או ערר לפני הועדה לקבילות פנקסים שהוקמה על פי סעיף 127, תוך שלושים יום מיום שהודע לו על ההחלטה...."

המחוקק הגדיר באופן מפורש את הליכי ההשגה והשימוע הקבועים בחוק לגבי הליכים שונים ובחר שלא להעניק זכות השגה או זכות שימוע לעוסק בנוגע לפסילת ספריו. מסקנה זו ניתן להסיק לנוכח העובדה כי קיימות הוראות חוק שונות המסדירות באופן מפורש את הליכי ההשגה והשימוע מקום שהמחוקק מצא לנכון להבטיח הליכים אלו . למשל: בסעיף 77 לחוק הקובע כי המנהל רשאי לערוך שומה לפי מיטב השפיטה וזכותו של העוסק להגיש השגה מנומקת בדרכים הנקובים בסעף 82 לחוק ועליה זכות ערעור לבית המשפט המחוזי כאמור בסעיף 83 לחוק. המחוקק אף קבע, בסעיף 76 לחוק, הליכי השגה וערעור על קביעת מס למי שלא הגיש דו"ח תקופתי,  בסעיף 79 לחוק על נסיבות של תיקון שומה ובסעיף 81א לחוק בנסיבות של קביעת מחזור עסקאות של עוסק. כך גם ניתן למצוא הוראה מפורשת בסעיף 77 א (א) לחוק בנסיבות של פסילת ספרים בגין אי רישום תקבול כאשר שם נקבעה באופן מפורש זכות השימוע לעוסק, עם זכות ערעור לבית המשפט המחוזי .

גם בפרק י' לחוק שכותרתו "רישום" מצויות מספר הוראות שלגבי חלקן קבע המחוקק חובת שימוע בסעיף 62 לחוק.

מאידך, נמצאנו למדים מהוראות סעיפים 112, 112א ו- 113 לחוק כי המחוקק מסר למנהל סמכויות ביצוע שונות כגון לדרוש מהעוסק ליתן ערובה לתשלום מס או חוב או לאסור על עוסק להותיא חשבוניות מס , וזאת מבלי שמוענקת לעוסק זכות שימוע בפני המנהל אלא רק זכות ערעור ישירה לבית המשפט המחוזי.

מכך, ניתן להסיק כי מקום שרצה להעניק לעוסק את זכות השימוע קבע הוראה מפורשת לענין זה ומקום שלא מצא לנכון המחוקק לקבוע בסעיף    95 לחוק זכות שימוע למי שספריו עתידים להיפסל לא מוקנית לעוסק כל זכות שימוע. סעיף 95 (ב) לחוק מקנה למי שספריו נפסלו את הזכות לערער לבית המשפט המחוזי או לפני הועדה לקבילות פנקסים, תוך 30 יום מיום שהודע לו על ההחלטה. בד בבד, מתיר סעיף 95 (ה) להשהות את הגשת הערעור על הפסילה עד להגשת הערעור לבית המשפט המחוזי על החלטת המנהל בהשגה על השומה, לפי סעיף 83. ניתן להסיק מכל האמור לעיל כי בפני העוסק שספריו נפסלו פתוחות שלוש דרכים:

האחת לערער על ההחלטה תוך 30 יום לבית המשפט המחוזי.

השניה לערער תוך 30 יום לועדה לקבילות פנקסים.

השלישית להמתין עד לתוצאות הדיון בהשגה על השומה ולהגיש ערעור על פסילת הספרים יחד עם הערעור על החלטת המינהל בהשגה.

יתר על כן, בתיקון מספר 26 לחוק (שתוקפו מיום 1.6.03) הוסיף המחוקק מספר הוראות המעניקות זכות שימוע במקרים נוספים. כך הוסף סעיף      50 (א1) לחוק שעניינו כפל מס כמו כן הוסף סעיף 77 ב לחוק ובהוראות אלו הוסדרה זכות השימוע . יש להדגיש כי  במסגרת תיקון 26 לחוק תוקן גם סעיף 95 (ב) לחוק, באופן הקובע כי ערעור על פסילת ספרים שניתנה בגין חשבוניות מס שלא כדין יהיה רק בפני בית המשפט המחוזי. הגם התיקון האמור שנעשה בהוראת החיקוק הנדונה לא מצא לנכון המחוקק לתקן את הוראת סעיף 95 לחוק ולקבוע בו זכות שימוע למי שעתיד להיפגע.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ