אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> החלטה בתיק עע 1510/02

החלטה בתיק עע 1510/02

תאריך פרסום : 10/08/2009 | גרסת הדפסה
ע"ע
בית דין ארצי לעבודה ירושלים
1510-02
20/12/2007
בפני השופט:
1. עמירם רבינוביץ
2. נילי ארד
3. שמואל צור


- נגד -
התובע:
אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
עו"ד אליהו בן טובים
הנתבע:
מנחם גונדבי
עו"ד נירה גולן
החלטה

1.                  בפנינו בקשה מטעם המערערת ל"לעיכוב ולמניעת שחרור ערבויות".

הרקע העובדתי לבקשה

2.                  המשיב עבד אצל המבקשת מיום 7.6.1977 ועד ליום 13.6.95, מועד בו פוטר מעבודתו.

3.                  בפסק דין שניתן על ידי בית הדין האזורי בתל אביב ביום 2.12.2002  בתביעה שהגיש המשיב בקשר לפיטוריו (עב 913655/99) נדחתה טענתו של המשיב כי פיטוריו היו שלא כדין, אולם נפסקו לזכותו פיצויי פיטורים, תמורת הודעה מוקדמת והפרשי שכר בגין תקופה בה היה מצוי בהשעייה. לעניין פיצויי פיטורים נפסק כי המשיב זכאי לפיצויי פיטורים בסך של 114,631 ש"ח נכון למועד הפיטורים (בניכוי הסכומים שנצברו לזכותו בקופות הגמל עד ליום 13.6.95 בסך של 54,072 ש"ח), וזאת על פי משכורת קובעת של 6,368.40 ש"ח.

4.                  על פסק הדין הגישו שני הצדדים ערעור (עע 1510/02 ו - עע 6/03, להלן - ההליך הקודם). במקביל להגשת הערעור בהליך הקודם הגישה המבקשת בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין. בהחלטה מיום 26.5.2003 נדחתה הבקשה לעיכוב ביצוע, "בכפוף לכך שהמשיב יפקיד בבית דין זה ערובה להנחת דעתו של רשם בית הדין". בהחלטת הרשמת איש שלום נקבע כי על המשיב להפקיד ערבות בנקאית בסך של 205,000 ש"ח. על החלטתה של הרשמת הגיש המשיב ערעור (עאח 16/03). בפסק דין שניתן בערעור על החלטת הרשמת ביום 17.9.2003 התקבל ערעורו של המשיב, ונקבע כי עליו להפקיד בקופת בית הדין ערבות בנקאית בסך של 100,000 ש"ח, והיתרה בסך של 105,000 ש"ח תופקד בערבות צד ג' להנחת דעתה של הרשמת.

5.                  ביום 15.6.2004 התקיים דיון בהליך הקודם. ערעורו של המשיב נדחה, מנימוקיו של בית הדין האזורי. ערעורה של המבקשת נתקבל כך שהעניין הוחזר לבית הדין האזורי לבירור שתי שאלות: האחת, תחולת סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג - 1963 (להלן - חוק פיצויי פיטורים) על המשיב והשנייה, שיעור השכר הקובע לצורך ההפרשות לפיצויי פיטורים.

6.                  לאחר מתן פסק הדין בהליך הקודם, הגישה המבקשת בקשה לחלט את הערבויות שניתנו לטובתה, לנוכח העובדה שפסק דינו של בית הדין האזורי בוטל בערעור. בקשת המבקשת נדחתה בהחלטת בית הדין הארצי מיום 21.9.2004, מנימוקים אלה:

א.    אין מקום להורות על חילוט מלוא הערבויות, לנוכח העובדה, כי נדחה ערעור המבקשת בכל הנוגע לחיובה בתשלום שכר עבודה, תמורת הודעה מוקדמת והוצאות משפט.

ב.     באשר לחיוב המבקשת בפיצויי פיטורים: אמנם העניין הוחזר לבית הדין האזורי לבירור מספר שאלות עובדתיות, אולם אין בהחזרת העניין לבית הדין האזורי משום ביטול פסק דינו של בית הדין האזורי בעניין תשלום השלמת פיצויי פיטורים למשיב. ככל לא יוכחו טענות המבקשת, יוותר חיובה בתשלום השלמת פיצויי פיטורים על כנו. בכל מקרה, הנטל להוכיח כי התשלום לקופת הפיצויים הוא במקום פיצויי הפיטורים המגיעים למשיב מוטל על המבקשת. לפיכך, בשלב זה של ההתדיינות אין מקום להורות למשיב להשיב את הכספים ששולמו לו בגין השלמת פיצויי פיטורים.


ג.       המבקשת לא הצביעה על כל נזק שייגרם לה מכך שהכספים ששילמה למשיב לא יושבו לה מיידית.

7.                  בהתאם לפסק דינו של בית דין זה בהליך הקודם, דן בית הדין האזורי שנית בהליך. בפסק דין שניתן ביום 15.10.2007 (להלן - פסק הדין השני)  דחה בית הדין האזורי את טענת המבקשת כי היא פטורה מתשלום פיצויי פיטורים המגיעים למשיב, לנוכח העובדה כי המבקשת לא הוכיחה כי הפרישה את הסכומים שאמורה הייתה להפריש בגין המשיב במלואם, על פי הוראות ההסכמים הקיבוציים שחלו על הצדדים, העומדים בתנאים שמציב סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים. בהמשך לכך, קבע בית הדין האזורי בפסק הדין השני כי המשיב זכאי להשלמת פיצויי פיטורים, כאשר את החישובים יש לערוך על בסיס שכר של 5,788 ש"ח. כן חויבה המבקשת בתשלום הוצאות משפט בסך של 10,000 ש"ח בצירוף מע"מ כדין.

8.                  על פסק הדין השני הגישה המבקשת ערעור ביום 29.10.2007 (עע 616/07). במקביל, הגישה המבקשת את הבקשה, מושא דיוננו, ל"עיכוב ולמניעת שחרור ערבויות", במסגרתה עתרה, הלכה למעשה, לעיכוב ביצוע פסק הדין השני ולמניעת שחרור הערבויות אשר הופקדו במסגרת ההליך הקודם.

טענות הצדדים

9.               בבקשה טענה המבקשת את הטענות הבאות : הבקשה נועדה להבטיח את יכולתו של המשיב להחזיר את הסכומים שקיבל מאת המבקשת ; למבקשת סיכוי טוב לזכות בערעור וקיים חשש שאם תזכה וחיובה יבוטל, לא יהיה באפשרותה לגבות מהמשיב את הסכומים ששולמו לו בעקבות פסק הדין השני, וזכייתה של המבקשת תהא לריק ; בנסיבות העניין וכאשר קיימות הערבויות כאמור לעיל, מתבקש בית הדין להימנע משחרורן עד למתן החלטה סופית בערעור.

10.             המשיב התנגד לבקשה וטען טענות אלה : למעשה, בקשת המבקשת היא בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין השני. בקשה זו היה על המבקשת להגיש תחילה לבית הדין האזורי, ורק לאחר מכן, ככל שהייתה נדחית,  להגישה לבית הדין הארצי ; הבקשה אינה מגלה עילה ולו לכאורה לעכב את פסק הדין או להורות על המצאת ערבויות לטובת המבקשת, אם יתקבל הערעור. בהקשר זה נטען כי בפסק הדין שניתן בהליך הקודם פסק הדין הראשון לא בוטל, וכי בפסק הדין השני, לאחר שהתקיים בירור עובדתי, נקבע כי המבקשת לא עמדה בנטל הראייה להוכיח כי התשלומים לקופת גמל באו במקום פיצויי פיטורים. לפיכך, סיכויי הערעור קלושים. כמו כן, לא הובאה תשתית ראייתית לעניין החשש להשיב את המצב לקדמותו.

הכרעה

11.       לאחר שנתנו דעתנו לטענות הצדדים, סבורים אנו כי דין הבקשה להידחות. בקשת המבקש לעיכוב שחרור הערבויות שהופקדו בהליך הקודם בקופת בית הדין, מהווה על פי טיבה ומהות בקשה לעיכוב ביצועו של פסק הדין השני, שניתן על ידי בית הדין האזורי. לפי האמור בתקנות 467-468 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד - 1984 החלות בבית הדין לעבודה מכוח תקנה__ לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב - 1991 ערכאת הערעור רשאית לעכב את ביצוע פסק הדין, רק כאשר סירב בית המשפט או הרשם, שנתן את פסק דין עליו מערערים, לעכב את הביצוע (רע"א 7924/06 אהרון אביטן - חיה אורן באום (שרמייסטר) ואח', ניתנה ביום 3.10.06). משלא הוגשה בקשה לעיכוב ביצוע לבית הדין האזורי שנתן את פסק הדין, דין הבקשה להידחות על הסף.

12.        סוף דבר - הבקשה ל"עיכוב שחרור הערבויות נדחית. בנסיבות העניין, תשלם המבקשת למשיב תוך 30 יום שכר טרחת עורך דין בגין בקשה זו בסכום של 3,000 ש"ח. לא ישולם הסכום במועדו ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד המצאת ההחלטה למבקשת ועד התשלום המלא בפועל.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ