אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> החלטה בתיק עמה 1213/02

החלטה בתיק עמה 1213/02

תאריך פרסום : 12/07/2006 | גרסת הדפסה
בש"א, עמ"ה
בית המשפט המחוזי בתל אביב
1213-02,13187-05
17/07/2005
בפני השופט:
: אלטוביה מגן

- נגד -
התובע:
פקיד שומה רמלה
עו"ד אמנון סמרה
הנתבע:
שעבאן סובחי
עו"ד מרגלית ליפשיץ

עניינה של החלטה זו הינה בקשה למחיקת סעיפים מעדות מומחה מטעמו של המשיב משום שלגישת המערער המשיב לא מסר די נתונים בקשר עם עסקים דומים עליהם נסמכת חוות הדעת . לחלופין מבקש המערער לקבל המידע החסר.

תחילתו של העניין הנדון בבש"א 9659/05 בתיק זה בו ביקש המערער למחוק סעיפים מחוות דעת מומחה אשר הוגשה מטעם המשיב. בהיעדר תגובת המשיב ניתנה החלטה כמבוקש. המשיב ביקש לבטל החלטה זו הסברו התקבל וההחלטה 'בהעדר' בוטלה. עתה דן אני בבקשה  עצמה למחיקת סעיפים מחוות דעתו של מר ויקטור יחיא-אטיאס, כלכלן מטעם המשיב. חוות הדעת הוגשה לבית המשפט ביום 24.08.2003.

בתגובתו טוען המשיב כי על בקשת המערער להידחות. המשיב אוחז במספר טעמים: הטעם הפרוצדוראלי - הוא שלא הוגש תצהיר לבקשת המערער כדרוש לפי הדין. זאת ועוד טוען הוא כי אינו חולק על כך שהמערער אכן פנה למשיב, לפרקליטות ולבית המשפט לקבלת מידע, אלא שהמידע שנתבקש, ואף נמסר, אינו המידע המפורט בבקשה ואשר לגביו נטען כי לא נמסר.  טעם נוסף, הינו הטעם המהותי בלשונו של המשיב - לפיו טוען כי אין כל קשר בין טענות המערער בדבר אי קבלת מידע בנוגע לשכר עבודה ושיעור רווח על חלפים שנגזר ממוסכים אחרים ברי השוואה, לבין בקשת מחיקת סעיפי חוות הדעת. לטענתו הסעיפים אותם ביקש המערער למחוק אינם נוגעים, לא מיני ולא מקצתי, לאותם מוסכים אחרים או לאותו מידע אשר נתבקש על ידי המערער. המערער ביקש למחוק כל סעיף שיש בו אזכור של מוסכים אחרים אולם האזכור אינו בחינת ביסוס חוות הדעת על אותם נתונים אלא הצגת נתונים לשם השוואה בלבד. טוען המשיב כי השומות נשוא הערעורים דנן נערכו בהתבסס על נתוני העסק, נתונים שנתקבלו מהנישום ומלקוחות העסק ונתוני איגוד המוסכים. הפניה למוסכים אחרים בוצעה לשם בקרה בלבד, ועל מנת לוודא כי התוצאה העסקית המתקבלת אינה חורגת בסבירותה. משכך, טוען המשיב כי לא ערך ניתוחים כלשהם למחזוריהם העסקיים של אותם מוסכים וכי אין בידיו נתונים כלשהם להתפלגות מחזור העבודה והחלפים באותם מוסכים.

מאידך טוען המערער כי בקשתו למחיקת סעיפים מחוות דעתו של המשיב באה לעולם עקב אי עמידתו של המשיב בהחלטת בית משפט זה בו מורה כי "מידע ששימש בבסיס השומה צריך שיימסר למערער מבעוד מועד". כך טוען המערער כי בניגוד לסעיף 7 לתגובת המשיב, למערער לא נמסר החומר הראייתי בכתב לגבי בסיסן של השומות. טוען המערער כי העד המומחה ביסס את חוות דעתו על נתוני השוואה מ"מוסכים שונים באזור" (סעיפים 10-11 לחוות הדעת); נתונים בדבר שיעור הרווח הנקבע על החלפים ואף שיעור ההנחה הממוצע למוסכים על חלפים (סעיף 13 לחוות הדעת) - לפיכך דרישתו של המערער למסירת מידע אודות שכר עבודה ושיעור הרווח על החלפים רלוונטי ואין להסתירו. על המשיב להתכבד ולהמציא את הפרטים הדרושים עליהם נסמך בהוצאת שומותיו.

לגבי אי הגשת תצהיר טען המערער כי בקשתו נסמכה בעיקר על החלטת בית המשפט בדבר המצאת מסמכים וכתבי בי דין ואף התכתבויות קודמות המצויות בידי המשיב, ולפיכך אין צורך בהגשת תצהיר. בעניין זה דעתי כדעת המערער, טענתו היא טענה משפטית ואינה נצרכת לתצהיר.

דיון

 

עיקרון הגילוי בהליכי מס, מצא ביטויו מזה כבר ברע"א 291/99 ד.נ.ד. אספקת אבן ירושלים ואח' נ' מנהל מס ערך מוסף ואח', פ"ד נח (4) 221.  כנובע מכך  זכותו של נישום, כאשר נקבעה לו שומתו על פי מיטב השפיטה, לדעת את הנתונים עליהם השתית המשיב את שומתו ותחשיבה. בבחינת זה על המשיב, במסגרת ומגבלות החיסיון שקיים כלפי נישומים אחרים, לגלות על מה הסתמך בקביעת השומה. כך אף אם השווה פקיד השומה בין העסק הנבדק, על מנת לבחון את סבירות הצהרתו, לבין עסק אחר. זכותו של המערער לאחר מכן להעלות טענות לגבי נכונות ההשוואה לאותו עסק וכיוצא בזה. עקרון הגילוי פועלו בשני מישורים, במישור השומתי ובמישור הדיוני. העדר גילוי נאות, יפעל בהתאמה בשני מישורים אילו. במישור הדיוני  ניתן ללמוד מחובות הגילוי והעיון מול הסנקציות שבצידן לרבות מכוח תקנות בדר הדין האזרחי  וההלכות העוסקות בחובות אילו.  אלא שהדיון בערעור מס הוא בבחינת הצגת ההליך השומתי על שלביו בפני בית המשפט כאשר על בית המשפט לבחון את שקול דעתו של המשיב. ברגיל בית משפט לא יסתמך אלא על המידע והטענות שהיו בפני המשיב שעה שהוציא את השומה או ההחלטה. הואיל ולנישום זכות השגה וזכות שימוע המעוגנות בפקודה בשלבי השומה השונים, הרי שזכותו זו לא תחשב שנוצלה במלא יכולתה בהעדר מידע בידי הנישום, לאחר שביקש מידע זה וכאשר מדובר במידע שהמשיב התבסס עליו בהוצאת השומה ושמקורו אינו בנישום עצמו. כאן מתלכדים הדברים במובן זה שכפי שצד בדיון אזרחי אינו יכול להציג ברגיל ראיה שלא גולתה במסגרת בקשה לגילוי ועיון מסמכים הרי שכך גם ינהג בית משפט במהלך ערעור המס אולם מידע שהיה בידי המשיב שלא גולה למערער אגב ההליך השומתי אזי  אי הגילוי יורד לשורש זכות ההשגה והשימוע ואילו לוקים בחסר בהעדרו. משכך שקול דעתו של המשיב נגוע הוא בהעדר היזון חוזר אפקטיבי מאת המערער במהלך ההליך השומתי, בשל העדר מידע ברשותו של הנישום. משכך ספק אם  בית משפט יכול כלל לבחון שקול דעת זה שהרי על פניו הוא נגוע בפגם. אחת משתיים הן דרכי ההתמודדות עם מצב דברים מעין זה, האחת השבת השומה לשלב השומתי אם החל שלב ההוכחות, האחרת איון השומה או הצו. דומני כי טרם נקבעה הלכה  בעניין זה לאחר עיגון זכות העיון והגילוי בהלכת ד.נ.ד. ואין אני נצרך לכך עתה אלא בפריזמה צרה ביותר הנוגעת לחוות הדעת מטעם המשיב. חוות הדעת נותנת ביטוי, גם  כלכלי, לשיקולים שעמדו בפני המשיב בבניית שומת המערער. יש לזכור כי על המשיב מוטלות חובות חיסיון וסודיות כבדות בעיקר בקשר עם מידע הנוגע להכנסות וסודות של נישומים אחרים.  מאידך המשיב מהווה מאגר מידע גדול ביותר בקשר עם סוגי עסקים על פי עיסוקם גודלם מיקומם וכיוצא בזה. המשיב עושה שימוש במידע זה והדברים באים לידי ביטוי הן בפרסומיו  לרבות פרסומי המחלקה הכלכלית הכלולים בקווי הנחיה כלכליים לבחינת סבירות ההכנסה, והן בשומות ספציפיות כאשר המשיב בוחן סבירות דו"ח שהוגש לו עם נתונים קונקרטיים של עסקים דומים. קו דק עובר בין המידע שהוא בבחינת מידע השוואתי אשר לנישום נשוא חוות הדעת זכות לקבלו להבינו לעבדו ולהיערך במסגרת חוות דעת מטעמו או במסגרת חקירת מי ממומחיו של המשיב ובין מידע חסוי אשר מסירתו אסורה על פי הפקודה. על בית המשפט לנהוג בזהירות רבה . הלכת ד.נ.ד. אינה "אור ירוק" למסירת כל מידע ובודאי שאין היא מסירה את הוראות החיסיון. בשקילת זכותו של מערער לקבל מידע הנוגע לגביו ולגבי שומתו מול פגיעה במידע חסוי של נישום אחר, תגבור זכותו של הנישום האחר לצנעתו, לחיסיונו, שמירת פרטי הכנסתו בסוד וכיוצא בזה. זהו הקו המנחה גם אותי בהחלטתי כאן.

מבדיקת חוות דעת המומחה, מטעם המשיב עולה כי שומת המערער נשוא הערעור מבוססת על נתונים שנאספו מספרי העסק של המערער ומקורות שהם ספקי המערער ואיגוד המוסכים, תוך השוואתם לצורך "בקרה בלבד" לנתוני מוסכים אחרים (סעיף 3 לחוות הדעת). על מנת לוודא את סבירות שיעור הרווח בגין חלפים, השווה המומחה ממצאיו עם שלושה מוסכים כפי שעולה מסעיף 11 לחוות דעתו ולספריהם. כמו כן בסעיפים מספר בחוות דעתו מפנה הוא להשוואת עסקו של המערער עם המוסכים האחרים ושוב לא כמקור לבניית השומה אלא כתמיכה לסבירותה (סעיף 19, סעיף 26). 

המומחה נמנע מציין בחוות דעתו נתוני השוואה בסיסיים אשר ודאי מצויים בידי המשיב באשר לגודלו של המוסך, גודל מחזורו מספר העובדים - הכול על מנת לבחון את מידת תאימותו לעסקו של המערער. נתונים אלו היה עליו להעביר למערער על מנת שזה יבחן ויעלה טענותיו, באם קיימות, למידת התאימות לעסקו שלו. ודוק: אין הכוונה למסירת מידע שהוא חסוי אולם דומני כי מוסך העוסק בתיקון כלים כבדים שלו שטח טיפולים גדול ומעסיק עובדים רבים אינו דומה ולו בחלק מנתוני ההשוואה למוסך קטן ולו עובד אחד. ציון מספר העובדים או שטח המוסך ולו בערכים כללים מבלי שניתן יהא לזהות במי המדובר, יש בו כדי לאפשר למערער לבחון את הנתונים. במה דברים אמורים. המשיב קובע שיעור רווח ממכירת חלפים ומשווה שיעור זה עם מוסכים אחרים. המערער טוען כי שיעור הרווח מחלפים ביחס לרווח מעבודה שנקבע לו אינו סביר. יש להניח כי מוסך "גדול" ייהנה משעור הנחה מספקים גדול יותר ולכן שיעור הרווח שלו יגדל. עוד ניתן להניח כי מוסך בעל עובדים רבים תפוקתו שונה ממוסך בן עובד אחד ועל כן היחס שבין רווח מעבודה לבין רווח מחלפים יושפע מהבדלים בגודל. כל אילו הינם נתונים אשר הנישום זכאי לדעת אותם ואין אני מוצא כי מסירתם תהווה פגיעה בחיסיונם של נישומים אחרים. חזקה על המשיב שידע לנטרל מידע שהוא בבחינת פגיעה בהוראות הסודיות שבפקודה.

אם כן הגם ששומת המערער לא התבססה על השוואה בין עסקו של המערער למוסכים האחרים, כטענת המשיב, הרי שנבדקו נתוני סבירות הצהרתו וסבירות התוצאה אליה הגיע המשיב שעה שבנה את שומת המערער, לאור נתונים ממוסכים אחרים אליהם הושווה, משכך על המשיב לגלות למערער נתונים אלו, כפי שדובר לעיל.

לאור האמור לעיל על המשיב לגלות מידע שאינו בבחינת מידע סודי חסוי או הפוגע במי שממנו נלקחו נתוני ההשוואה, בקשר עם מחזור עסקו בממוצע  בשנים נשואות הערעור, מספר עובדיו ושטח המוסך פיזית (חוות הדעת מציינת את מומחיות המוסכים שנתוניהם שימשו להשוואה). על מנת לאפשר למערער ויועציו לבחון אם אותם נתוני השוואה שהמומחה בחוות דעתו נעזר בהם, ישימים.

כל עוד עומד המשיב על אותם סעיפים בחוות הדעת שהם בבחינת "תמיכה" בדרך השוואת נתונים מעסקים אחרים, הרי צריך הוא למסור מידע כפי שבואר. היה והמשיב לא ימסור המידע כאמור  עד ליום 1.9.2005, ימחקו סעיפי ההשוואה  מחוות הדעת.

 תוצאה זו עולה בקנה אחד עם דרישתו החלופית של המערער, להורות למשיב להמציא את כל החומר הרלוונטי, לידיו. אף המשיב, הודה כי המערער פנה אליו "בבקשות חוזרות ונישנות לקבלת מידע", אלא שהנדרש לא היה אותו מידע המבוקש בבש"א 9659/05 אלא מידע אחר שכבר מסר. עם זאת לא הביע התנגדות למסור כל מידע רלוונטי המצוי בידו, בנוגע לאותה השוואה מדוברת.

בנסיבות אילו אינני מוצא לפסוק הוצאות בשלב זה והדברים יוכרעו במהלך הדיון בערעור לגופו. בזאת מסתיימים ההליכים המקדמיים, אשר גם כך חרגו ממשך הזמן הראוי.

התיק  נקבע לתזכורת לשם תיאום מועד הוכחות ליום 9.10.2005 שעה 9:30.

ניתנה היום י' בתמוז, תשס"ה (17 ביולי 2005) שלא במעמד הצדדים

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים

אלטוביה מגן, שופט

013187/05בשא052 אלטוביה מגן

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ