אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> החלטה בתיק ע"א 1418/04

החלטה בתיק ע"א 1418/04

תאריך פרסום : 14/08/2005 | גרסת הדפסה
ע"א
בית המשפט העליון
1418-04-ב'
25/04/2004
בפני השופט:
עודד שחם

- נגד -
התובע:
1. בית ששון בע"מ
2. ששון לוי
3. עלש בע"מ

עו"ד אלי זוהר
עו"ד אהרן מיכאלי
עו"ד יהודה רוזנטל
הנתבע:
1. שיכון עובדים השקעות בע"מ
2. עו"ד יאיר גרין

עו"ד יאיר גרין
עו"ד ניצן שמואלי
עו"ד שחר אלון
החלטה

בפניי בקשה למחיקת הערעור שבכותרת על הסף.

הערעור מופנה כנגד פסק דין של בית המשפט המחוזי, בו נדחתה תובענה של המערערים שביקשו להצהיר כי על המשיבה 1 לברר את המחלוקות שבינה לבין המערערים בהליך של בוררות על פי הסכם הבוררות שבין הצדדים. בהתאם לכך לא נתקבלה בקשת המערערים בבית המשפט המחוזי להורות על עיכוב הליכים, מכוח הוראת סעיף 5 לחוק הבוררות, תשכ"ח - 1968.

השאלה המתעוררת היא, האם חלה על העניין הוראת סעיף 38 לחוק הבוררות, תשכ"ח - 1968, לפיה הדרך להשיג על החלטה לפי חוק הבוררות היא בדרך של בקשת רשות לערער. בגדר זה הסוגיה העולה היא, האם החלטת בית המשפט המחוזי היתה החלטה לפי חוק הבוררות.

הגישה שאומצה בפסיקה לעניין הוראת סעיף 38 היתה גישה מרחיבה. בעניין ע"א 4657/90 רפאלי נ' רפאלי, פ"ד מה(1) 868, צויין לעניין זה כי

"המטרה התחיקתית העומדת ביסוד סעיף 38 לחוק - לצמצם  את התערבות בתי המשפט בעניני בוררות - מחייבת מתן פרשנות רחבה לדיבור "לפי  חוק  זה",  ולפיכך גם ערעור על ההחלטה נשוא ערעור זה טעון נטילת רשות. האסמכתאות עליהן סמך פרקליט המערער את טענותיו, שאין לערבב בכתב אחד  עילות  המוגשות  לפי חוק הבוררות ביחד עם עילות תובענה שמחוץ לחוק זה, אין עניינן לכאן."

לאחרונה נדרש בית המשפט שוב לפירושה של ההוראה, ונפסק, ברוח דומה, כי

"סעיף 38 לחוק הבוררות חל הן על פסקי דין של בית המשפט הניתנים בהליכים המוגדרים במפורש בחוק הבוררות, והן על פסקי דין בענינים אחרים של בוררות שאינם בגדר הליכים כאלה ובלבד שבמרכזם עומדים ענייני בוררות הכפופים להסדר המשפטי המהותי של חוק הבוררות. הדבר חל הן על הליכים שבטרם מתן פסק בורר, והן על הליכים לאחר נתינתו, הכל בהתאם לענין (השווה רע"א 3326/98 בראונר נ' קטלינה שפיטל קורפוריישן, תק-על 98(2) 389, שם הושארה שאלת תחולת סעיף 38 פתוחה לגבי המצב המשפטי החל לאחר סיום הליך הבוררות)."

(דברי כב' השופטת פרוקצ'יה בע"א 4886/00 גרוס נ' קידר, דינים עליון סד, 895).

הקושי העיקרי במקרה שבפניי נעוץ בכך, שבניגוד למקרים שנדונו בפרשות רפאלי וגרוס הנ"ל, וכן במקרים נוספים שניתן למצוא בפסיקה, ההליך הערעורי נגע להחלטה אשר מבחינה כרונולוגית ועניינית ניתנה טרם תחילתם של הליכי בוררות, וקבעה כי אין מקום לקיומם של הליכים כאלה בסכסוך שבין הצדדים. ההכרעה של בית המשפט המחוזי במקרה זה היתה מבוססת על פירוש הסכם שבין הצדדים, ועל פי הנטען על ידי המערערים, הכרעה כזו אינה החלטה "לפי חוק הבוררות".

העובדה שהדין המהותי אשר עמד ביסוד ההכרעה הינו דין החוזים אינה חורצת את גורל הבקשה שבפניי. אכן, שאלות הנוגעות לתחום סמכותו של בורר הינם, באופן טבעי, שאלות מתחום דיני החוזים, שכן סמכותו של בורר נקבעת בהסכם שבין הצדדים לבוררות. עובדה זו, כשלעצמה, אינה מוציאה עניין פלוני, בו נדונה שאלת סמכות כאמור, מגדר עניין הנופל לגדרו של סעיף 38 הנ"ל. כך עולה, למשל, מפרשת רפאלי הנ"ל.

סימן השאלה במקרה זה מתעורר נוכח העובדה, שהליכי בוררות טרם החלו, וכלל לא ברור, בשלב זה, אם יחלו, שכן הדבר תלוי בתוצאות ההליך הערעורי. לא מצאתי דיון במקרה דומה בפסיקה, הגם שבפרשת רפאלי נטה בית המשפט לדעה שדיון בסמכות הבורר, גם בשלב קודם תחילתה של הבוררות, נופל לגדר סעיף 38 הנ"ל. עם זאת, נראה לי כי יש לראות בהליך שבכותרת הליך הנופל לגדר סעיף 38 כאמור.

אכן, ניתן למצוא בפסיקה, ובכלל זה בפרשת גרוס הנ"ל, הדים לטענת המערערים, לפיה המבחן לתחולתה של הוראת סעיף 38 הינו העובדה שבמרכזו של ההליך עומדים ענייני בוררות הכפופים להסדר המשפטי המהותי של חוק הבוררות. על פי מבחן זה, כפשוטו, יש בפי המערערים טענה של ממש לכך שאין הוראת סעיף 38 חלה על המקרה שבפניי.

ברם, אין להבין את פסק הדין בעניין גרוס כפסק דין המשתית עצמו על הבחנה בין מקרה שבו הדין המהותי מקורו בחוק הבוררות, לבין מקרה שבו מקורו של הדין המהותי החל על העניין חיצוני לחוק הבוררות. אכן, בעניין גרוס עצמו מגדיר בית המשפט את הסוגיות העומדות על הפרק כסוגיות משפטיות כלליות, מתחום מעשה בית דין, השתק עילה, ומתחום דיני החוזים (סעיף 7 לפסק הדין הנ"ל). חרף זאת, נקבע באותה פרשה כי חלה על העניין דשם הוראת סעיף 38. נראה מפסק הדין, כי המבחן לתחולתו של סעיף 38 אינו נעוץ בדין המהותי החל על המקרה המסויים, כי אם על עוצמת הזיקה שבין ההליך לבין הליכי בוררות, בין כאלה שהחלו, ובין אם לאו. על פי מבחן זה, נראה לי כי ההליך שבפניי נופל לגדרי הוראת סעיף 38 הנ"ל.

זאת ועוד, כמוסבר לעיל, נוכח הכרעתו של בית המשפט המחוזי, אף לא התקבלה בקשה לעיכוב הליכים לפי סעיף 5 לחוק הבוררות, התשכ"ח - 1968. עצם קיומה של בקשה כזו, בפני בית המשפט המחוזי (ראו סעיף 32 לפסק דין בית המשפט המחוזי) מצביע על קשר הדוק בין ההליך שננקט לבין חוק הבוררות, ואף על כך, שהמדובר בהליך לפי חוק הבוררות. אכן, בערעור שבכותרת אף עותרים המערערים לכך שייקבע, כי יש מקום להצהיר על קיומו של הסכם בוררות מחייב בין הצדדים, וכי יש להורות על עיכוב הליכי מימוש המשכנתא עד להכרעה בבוררות זו (סעיף 9 להודעת הערעור). אמנם, בערעור אין המערערים מבססים עתירה זו באופן מפורש על הוראת סעיף 5 לחוק הבוררות, ואולם בכך אין ולא כלום, שכן ברי כי טענתם לעניין זה מבוססת בעיקרה, אם לא באופן בלעדי, על הוראה זו, וכך עולה גם מתיאור ההליך בבית משפט קמא, המצוי בסעיף 31 להודעת הערעור.

לכך יש להוסיף, כי בפסיקה שהתייחסה לסעיף 5 האמור, נפסק מפורשות כי החלטה בעניין בקשה לעיכוב הליכים - בין כזו הנעתרת לבקשה כאמור, ובין אם דוחה אותה - הינה החלטה אשר הוראת סעיף 38 חולשת עליה (ע"א 205/87 ס.מ.ל. סוכנות מרכזית נ' מגדל חברה לביטוח, פ"ד מג(4), בפיסקה 7). הדבר מחזק את המסקנה בדבר תחולת סעיף 38 על המקרה שבפניי, שכן אין מחלוקת בדבר קיומה של בקשה לפי סעיף 5 לחוק הבוררות בפני בית המשפט המחוזי. גם הגיונה של ההחלטה בעניין ס.מ.ל., ממנה עולה כי הכרעה בדבר עצם היותו של הסכסוך נתון להסכם בוררות, במסגרת של בקשה לעיכוב הליכים, נמצאת בגדר הוראת סעיף 38 הנ"ל, תומך במסקנה זו. 

יתר על כן. בשולי החלטתו, ציין בית המשפט המחוזי כי (סעיף 71) שנוכח התנהגות המבקשים (המערערים בהליך שבכותרת), יתכן והיה מקום לראות בכך משום טעם מיוחד שלא להפנות את העניין לבוררות. המערערים תוקפים גם קביעה זו (ראו סעיף 182 ואילך להודעת הערעור), ומתמודדים לעניין זה עם הוראת סעיף 5(ג) לחוק הבוררות, ועם פירושה של הוראה זו. מבחינה זו, קל לראות כי ההחלטה נשוא ההליך הערעורי שבכותרת, וההליך עצמו, עוסקים לא רק בפירוש המערך ההסכמי הרלוונטי, אלא גם בהוראות שבחוק הבוררות, ולעניין זה לא יכולה להיות כל מחלוקת, כי המדובר בעניין הנופל לגדריה של הוראת סעיף 38.

המסקנה היא, כי בנסיבות המקרה שבפניי, חלה הוראת סעיף 38 הנ"ל, ולכן היה מקום להגיש בקשת רשות לערער כנגד פסק דינה של הערכאה הקודמת. עם זאת, בשים לב לכך שההליך שבכותרת הוגש במהירות, תוך 17 ימים בלבד לאחר מתן פסק הדין, עולה כי המשיבים הועמדו, מבעוד מועד, על כך שהמערערים אינם משלימים עם פסק הדין, והכל זמן ניכר בטרם חלף המועד להגשת בקשת רשות לערער. בשים לב לכך, ולעובדה שההליך עורר שאלה של ממש לעניין תחולתו של סעיף 38, הרי שהגשת ההליך שבכותרת כערעור, ולא כבקשת רשות לערער, היתה תולדה של טעות סבירה בדין, אשר בהשתלב עם העדר כל פגיעה בציפיה לגיטימית של המשיבים, יוצרים טעם מיוחד למתן ארכה להגשת בקשת רשות לערער.

התוצאה היא, כי אני מורה על מחיקת הערעור שבכותרת. המערערים יוכלו להגיש בקשת רשות לערער כנגד החלטת בית משפט קמא, תוך 10 ימים מקבלת החלטה זו. בנסיבות העניין, איני עושה צו להוצאות. החלטה זו תועבר לצדדים ללא דיחוי באמצעות הפקסימיליה. 

ניתנה היום, ד' באייר תשס"ד (25.4.04).

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ