אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> החלטה בתיק ע"א 11073/07

החלטה בתיק ע"א 11073/07

תאריך פרסום : 04/02/2009 | גרסת הדפסה
ע"א
בית המשפט המחוזי ירושלים
11073-07
21/05/2008
בפני השופט:
ר' כרמל

- נגד -
התובע:
יוסף עזרא
עו"ד יונתן כהן
הנתבע:
מלכה ואריה גניחובסקי
עו"ד אסתי שמאמה
החלטה

בקשה להארכת מועד להפקדת ערבון

בקשה להארכת מועד להגשת ערעור על החלטות המפקח על בתים משותפים (ת"א 29/05) מיום 13.3.07 ומיום 14.3.07, לפיהן נקבע כי רצפת המתלה (מסתור הכביסה) מחוץ לדירת המבקש היא חלק מדירתו, והמבקש חוייב בתשלום הוצאות משפט למשיבים.

כללי

1.       המשיבים הגישו ביום 7.2.05 תביעה למפקח על בתים משותפים (להלן: "המפקח"), בה עתרו לחייב את המבקש בתיקון נזילות מים בכמה מקומות מדירת המבקש לדירתם. הצדדים נתנו הסכמתם למינויו של מהנדס מומחה לבדיקת הדירות בהתייחס לטענותיהם, וכי חוות דעתו תחייב אותם במלואה. בהתאם לכך, אימץ המפקח בפסק הדין את חוות הדעת, בה נקבע כי הרטיבות בדירת המשיבים נגרמת מרצפת המתלה הצמודה לדירת המבקש.

          על פסק דין זה הגיש המבקש ערעור לבית המשפט המחוזי (ע"א 6450/05). בהסכמת הצדדים הוחזר התיק למפקח על הבתים המשותפים למתן החלטה בשאלה האם המתלה הנו רכוש משותף או חלק הצמוד לדירת המבקש (החלטה מיום 28.11.06). המפקח שב ודן בתובענה וקבע כי המתלה הוא רכושו הפרטי של המבקש הצמוד לדירתו (החלטה מיום 14.3.07).

על החלטה זו הגיש המבקש ערעור לבית משפט זה ביום 3.5.07. משלא שילם המבקש את הערבון, נמחק הערעור ביום 17.7.07 מחוסר מעש, בהתאם להוראת תקנה 156 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984, לאחר שניתנה למבקש הודעה ביום 18.6.07 בדבר הכוונה למחוק את הערעור בעילה זו. בקשה לביטול החלטה זו הוגשה על ידי המבקש ביום 30.9.07, בצירוף בקשה להארכת מועד לתשלום ערבון, היא הבקשה שבפני.

טענות הצדדים

2.       המבקש טוען כי הערעור נמחק במהלך פגרת בתי המשפט (יום 17.7.07) ובטרם עברו שלושים ימים ממתן ההודעה בדבר הכוונה למחיקתו (יום 18.6.07). המבקש טוען כי מחדלו מהפקדת הערבון נבע מחוסר יכולת כלכלית לגייס את מלוא הסכום הנדרש במועד, אולם כיום יש בידו לשלם את הערבון הנדרש. המבקש מוסיף וטוען כי טובים סיכויי הערעור להתקבל, משום שהמפקח לא שמע ראיות אלא אימץ אופן מלא את מסקנות המומחה בלא ששמע את טענות הצדדים, ומשום שמבחינה עובדתית רצפת המתלה הנה רכוש משותף, ועל כן פסק הדין בטעות יסודו. לבסוף טוען המבקש כי אין זה ראוי לפגוע בזכותו המהותית לערעור בשל מחדלו הדיוני בדבר איחור בהפקדת ערבון, וכי בהארכת המועד להפקדת הערבון לא תהא משום פגיעה בזכויות מהותיות של המשיבים.

3.       המשיבים התנגדו לבקשה וטענו כי המבקש מתנהל בחוסר תום לב תוך שימוש לרעה בהליכי משפט, המתבטאים, בין היתר, בהגשת בקשות סרק המתעלמות מהסכמות הצדדים או מהחלטות קודמות, וכי התנהלות זו של המבקש גרמה להתמשכות ההליכים ולעינוי דין למשיבים. עוד נטען כי פסק הדין הוגש למימוש להוצאה לפועל, אולם המשיב נמנע מלפרוע את חובו למשיבים. המשיבים הוסיפו וטענו כי יש לדחות את הבקשה משום שלא צורף לה תצהיר, ומשום שלערעור אין כל סיכוי להתקבל לגופו. לבסוף, מבקשים המשיבים להטיל על המבקש הוצאות דוגמא, ולחלופין, כי בית המשפט יורה על הגדלת סכום הפיקדון לסך של 20,000 ש"ח.

דיון

4.       המועד להפקדת ערבון אינו מועד הקבוע בחיקוק ועל כן לא נדרש "טעם מיוחד" למתן אורכה להפקדתו (תקנה 528 ל תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984). הבקשה נבחנת בשים לב למכלול האינטרסים המעורבים, אלה של המבקש, של המשיב ושל הציבור בכללותו (ר': בש"א 3780/98 רוזן נ' כפר הרי"ף, כפר שיתופי להתיישבות חקלאית, פ"ד נב(3) 625). במאזן האינטרסים בין הצדדים, ניתן משקל נכבד לזכותו של המערער במיצוי זכות הערעור, ומנגד, יש לשקול את אינטרס המשיב בעצם הפקדת הערבון לשם הבטחת זכותו להיפרע מן המערער, ככל שייפסקו הוצאות לטובתו, וכן יש לשקול אינטרס נוסף של המשיב שההליכים בעניין הערבון לא יתמשכו מעבר לסביר. כמו כן, יש לשקול את האינטרס הציבורי במניעת שיבוש הליכים וקיומם של הליכים מיותרים (ר': רע"א   8311/07 עזבון אשד צבי ז"ל נ' נגר כדורי את דוד חי חברה להשקעות ובנין, פורסם באתר נבו).

5.       בענייננו, שיקלול מכלול האינטרסים המעורבים בנסיבות דנן מוביל למסקנה כי יש לדחות את הבקשה, כפי שיפורט להלן.

6.       המבקש אינו מספק הסבר המניח את הדעת ביחס למחדליו להפקיד את הערבון במועד בהליך דנן. המבקש, שחוייב בהפקדת ערבון ביום 7.5.07, לא הפקיד את סכום הערבון ולא הגיש בקשה להארכת המועד לעשות כן. בקשה כזו לא הוגשה גם לאחר שקיבל המבקש את הודעת בית המשפט בדבר הכוונה למחוק את הודעת הערעור מחמת חוסר מעש ביום 18.6.07. הערעור נמחק ביום 17.7.07, כאמור לעיל, אולם בקשת המבקש להארכת המועד להפקדת ערבון הוגשה רק ביום 30.9.07, בחלוף למעלה מארבעה חודשים לאחר שחוייב המבקש מלכתחילה בהפקדת הערבון. יוסף כי הבקשה שבפני נוסחה בלאקוניות ובחוסר פירוט, מבלי שצורף לה תצהיר לאימות הנטען בה, ובכלל זה הטענה בדבר חוסר יכולת כלכלית לשאת בתשלום הערבון. יש להדגיש כי טענה זו אף לא נשענה על ראיות כלשהן.

7.       לענייננו חשובה סקירת השתלשלות העניינים שהובילה לבקשה דנן, אשר יש בה כדי לחזק את אינטרס המשיבים להבטיח זכותם להיפרע מהמבקש ולמנוע את התמשכות ההליכים מעבר לסביר: 

ההליך בפני המפקח על המקרקעין החל בשנת 2005 (התביעה הוגשה, כאמור, ביום 7.2.05). המבקש לא התייצב לדיון וכתוצאה מכך ניתן נגדו פסק דין בהעדרו. לבקשת המבקש בוטל פסק הדין, אך הלה חוייב לשלם למשיבים הוצאות משפט, ללא קשר להמשך ההליכים או לתוצאתם. המבקש נתן הסכמתו למינוי מומחה מטעם המפקח לביצוע הבדיקות הדרושות בדירות הצדדים, ונקבע כי פסק הדין שינתן "יתבסס על מסקנות המומחה, כפי שיבואו בחוות דעתו, שתהיה סופית ותחייב את הצדדים לפעול על פיה ללא עוררין" (סעיף 5 לפסק הדין - נספח א' לבקשה). ביום 5.7.05 ניתן פסק דין בתובענה בהסתמך על חוות דעת המומחה, ונקבע כי הרטיבות בדירת המשיבים נגרמה מפגמים באיטום רצפת מתלה הכביסה שבדירת המבקש, וכי האחריות לתיקון מוטלת על המבקש.

חרף ההסכמה שנתן המבקש לקבלת קביעות המומחה ללא עוררין, הגיש המבקש ערעור על פסק דין זה לבית המשפט המחוזי (ע"א 6450/05). בערעור זה, כמו בערעור דנן, לא הפקיד המבקש ערבון כנדרש, ועל כן נמחק ערעורו. כמו בענייננו, הגיש המבקש בקשה לביטול החלטה ובקשה להארכת מועד להפקדת ערבון, מבלי שנתמכה בתצהיר. בית המשפט האריך את המועד, אולם המבקש לא הפקיד את הערבון במועד זה אלא לאחר שהוארך המועד לבקשתו בשנית, וגם אז ללא הגשת תצהיר ובלא תשתית עובדתית וראייתית המעידה על העדר יכולתו הכלכלית של המבקש.

          לעניין זה יש להדגיש כי הארכת מועד להפקדת ערבון אינה ניתנת כדבר שבשגרה, שכן הפגם שדבק בערעור כתוצאה מאי הפקדת הערבון אינו ענין של מה בכך, משום ש"מערער שלא הפקיד את הערבון לא רק פגע בזכות המשיב לקבל ערובה להוצאותיו, אלא גם הימרה את פי בית המשפט" (י' זוסמן סדרי הדין האזרחי (מהדורה שביעית, 1995) עמ' 829; ר' גם: בש"א 2005/97 אפרים יהושוע נ' מגדל חברה לביטוח, תק-על 97(2) 148).

8.       באשר לסיכויי הערעור גופו להתקבל, נראה כי הסיכויים אינם טובים. בפסק הדין בערעור, אשר נתן תוקף להסכמת הצדדים, הוחזר התיק למפקח על הבתים המשותפים, על מנת שיחליט אם המתלה הוא חלק מהרכוש המשותף או רכוש פרטי הצמוד לדירת המבקש (החלטה מיום 28.11.06). מעיון בפסק דינו של המפקח, בו נקבע כי המתלה צמוד לדירת המבקש, עולה כי החלטתו ניתנה באופן מפורט, תוך דיון ובירור טענות הצדדים לעומקן וביסוס קביעתו בחומר שהיה מצוי בפניו, ובכלל זה תשריט הבית המשותף ומסמכי תיק הבית המשותף. המפקח הסתמך גם על ממצאיו שעלו מביקור שערך במקום בנוכחות הצדדים ובאי כוחם, תוך שהציג בפניהם את תשריט הבית המשותף ואיפשר להם לעיין בו (סעיף 2 בעמ' 4 לפסק הדין). מכל זאת עולה כי קביעתו של המפקח הנה קביעה עובדתית. לכך יש להוסיף ולהדגיש כי הלכה למעשה מבקש המבקש להגיש ערעור שני על אותה החלטה ממש, שכן בפסק הדין הראשון של המפקח חוייב המבקש לתקן את הפגמים במתלה, כשמקור החיוב הוא בהיות רכוש זה רכושו הפרטי של המבקש, הצמוד לדירתו. המפקח התייחס לכך בפסק דינו, ואף הוסיף כי טענת המבקש, לפיה רצפת המתלה היא רכוש משותף, הנה טענה חדשה ומפתיעה שהועלתה לראשונה בשלב הערעור (ר' בעמ' 3 לפסק דינו של המפקח).

9.       האינטרס הנגדי של המשיבים, למניעת הימשכות ההליכים מעבר לסביר ולהבטחת זכותם להיפרע מהמבקש, הוא אינטרס ברור ורב משקל בנסיבות בהן ההליך נמשך מאז שנת 2005. כמו כן, אין להתעלם מכך שהבקשה שלפניי הוגשה בחלוף המועד להפקדת הערבון ולאחר שנמחק הערעור, מבלי שפורט בבקשה טעם ברור מדוע נגרם האיחור. בשקלול כלל נסיבות העניין, ובהתחשב בהליכים הקודמים שקויימו בין הצדדים בו נתברר הסכסוך לגופו, ובאינטרס הציבורי במניעת קיומם של הליכים מיותרים - אין מקום להאריך את המועד להפקדת ערבון.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ