אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> החלטה בתיק סע"ש 7233-12-12

החלטה בתיק סע"ש 7233-12-12

תאריך פרסום : 01/10/2013 | גרסת הדפסה
סע"ש
בית דין אזורי לעבודה תל אביב - יפו
7233-12-12
24/09/2013
בפני השופט:
דורי ספיבק

- נגד -
התובע:
ליאב נאור
עו"ד גדעון לויט
הנתבע:
1. טו בי סקיור בע"מ
2. אלון מנצור
3. שחר אפעל

עו"ד מוטי ארד
החלטה

1.                         בפני בקשות הדדיות לגילוי מסמכים ספציפיים. לאחר הגשת התגובות והתשובות לתגובות, החלטתי ביום 10.6.13 שהבקשות יידונו בישיבת קדם המשפט שהתקיימה ביום 3.9.13. בתום ישיבת קדם המשפט החלטתי שעל כל אחד מהצדדים להגיש במעטפה סגורה לעיוני בלבד את כל המסמכים שבמחלוקת עד ליום 15.9.13, וכי החלטה תינתן לאחר שיוגשו המסמכים.

לאחר ששקלתי את כל טענות הצדדים, ועיינתי במסמכים שבמחלוקת שהומצאו לעיוני במעטפות סגורות, הגיעה העת להכריע.

  • גילוי הסכם המכר והמצגים שהוצגו למטריקס בגידרו

2.                         לטענת התובעת, המחלוקת בתיק זה הינה בעיקרה בשאלת השווי שיש לקבוע לפעילות קלאוד 7 במסגרת או כתוצאה ישירה מעסקת מכירת הנתבעת 1, טו בי סקיור (להלן: החברה) על פי הסכם המכר. לטענתה, סעיף 10 לנספח ד' לחוזה העסקתה יוצר זיקה ישירה בין התחייבות החברה כלפיה לעניין המנגנון לקביעת שוויה של פעילות קלאוד 7, לבין החלתו של מנגנון זה בעת תהליך קביעת שוויה הכולל של החברה במסגרת העסקה למכירת החברה. מכאן טענתה בדבר הרלוונטיות של הסכם המכירה, והמצגים שהוצגו למטריקס בגידרו, לבירור המחלוקות שבתיק זה.

3.                         לטענת הנתבעים, בהעדר מחלוקת על כך שקלאוד 7 נמכרה למטריקס כחלק מהחברה "ללא תמורה ו/או מבלי שיוחס בגינה כל שווי", הרי שאין כל רלוונטיות להסכם המכר ולפרטיו. זאת, בשים לב לכך שקריטריון התמורה היחיד הנקוב בהסכם ההעסקה של התובעת הינו מכפיל הרווח של פעילות קלאוד 7 בחברה. הנתבעים מוסיפים שהערכת שווי קלאוד 7 עליה מבקשת התובעת להסתמך (נספח 16 לכתב התביעה) אינה מבוססת על נתונים הנגזרים מתוך עסקת המכר, אלא על הערכות עצמיות של נותן חוות הדעת, רו"ח סומך. בכך, לשיטת הנתבעים, גילתה גם התובעת את דעתה שאין כל רלוונטיות לנתונים שייגזרו מתוך הסכם המכר, והיא מנועה מלטעון כעת אחרת, במסגרת בקשתה לגילוי מסמכים. הנתבעים מוסיפים וטוענים שהסכם המכר כולל מידע סודי רב של החברה שהיא חברה פרטית, לרבות תוכניות עסקיות, מידע טכנולוגי ומסחרי ועוד. לשיטתם, תהא זו פגיעה קשה בזכות החברה לסודיות ולפרטיות המידע שלה, אם היא תחוייב לחשוף את מסמכי העסקה בפני התובעת. זאת, בין היתר בשים לב לכך שפעילות קלאוד 7 מהווה לשיטתם כ-2% בלבד מפעילות החברה כולה.

4.                         בתשובה לתגובת הנתבעים, טוענת התובעת שטענת הנתבעים, לפיה הקריטריון לתמורה המגיעה לה, על פי הסכם העסקתה, תלוי אך ורק בקיומו של רווח חשבוני לפעילות זו במועד חתימתו של הסכם המכר, הינה פרשנות צרה ושגויה של הסכם זה. פרשנות שכזו מנוגדת לשיטתה לתכליתו של ההסדר החוזי שנקבע בהסכם העסקתה, כמו גם לעצם מהותה של שיטת המכפיל כאמצעי לקביעת שוויה של הפעילות במקרה שלפנינו. על כן, לשיטתה, קיימת רלוונטיות רבה להסכם המכר והמצגים הכלולים בו, לרבות אלה שסייעו בקביעת שוויה של החברה בעסקת המכירה (כגון: תוכניות עסקיות), שכן המידע הכלול בהם עשוי לסייע לתובעת לחלץ, במישרין או בעקיפין, את השווי "המייצג" שיש לייחס או שיוחס על ידי הנתבעים לפעילות קלאוד 7 במסגרת עסקת המכירה. התובעת מוסיפה, בקשר עם טענות הנתבעים לפיהם "אין מחלוקת" שבהסכם המכירה לא יוחסה כל ערך לקלאוד 7, שהיא חזרה והדגישה בכתב תביעתה את סירובה המוחלט לקבל את טענת הנתבעים לפיה עסקת המכירה נעשתה מבלי לייחס ערך כלכלי לקלאוד 7, ובעוד שלהבנתה פעילות קלאוד 7 היוותה מניע משמעותי בעסקת המכר (סעיף 33 לכתב התביעה). עוד מוסיפה התובעת שאין בסיס לטענת הנתבעים לפיה חוות דעתו של רו"ח סומך אינה מבוססת על נתונים מתוך עסקת המכירה, שכן חוות הדעת מתבססת על רשימת מסמכים שנמסרו לרו"ח סומך, מסמכים שסביר ביותר להניח שהיוו חלק מהמצגים שהוצגו למטריקס במסגרת עסקת המכירה.

5.                         לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, אני סבור שהתובעת הוכיחה את הרלוונטיות של הסכם המכר והמצגים שהוצגו בגידרו למחלוקות שבין הצדדים. זאת, מאחר ועילת התביעה שלה מבוססת במידה רבה על טענתה (המוכחשת בתוקף על ידי הנתבעים) לפיה הסכם המכירה כלל מצגים מהם עולה בבירור שלקלאוד 7 היה ערך רב עבור מטריקס, דהיינו שהכללת קלאוד 7 בחברה הנמכרת היוותה מניע משמעותי בעסקת המכירה, והייחוס של שווי חשבונאי "0" לפעילותה נעשה אך ורק, או בעיקר, על מנת להתחמק ממילוי התחייבויות הנתבעים כלפיה על פי הסכם העסקתה.

6.                         משקיבלתי את טענות התובעת וקבעתי שבקשתה זו לגילוי מסמכים עומדת במבחן הרלוונטיות, עלי לבחון את טענת הנתבעים לפיה חשיפת המידע תפגע בסודות מסחריים מוגנים של החברה.

לאחר שעיינתי בתגובת הנתבעים לבקשה, הכוללת אך ורק טענות כלליות ולא ממוקדות בדבר סודיות מסחרית, לא השתכנעתי שקיימת הצדקה בנסיבות למנוע מהתובעת לעיין בהסכם ובמצגים שבגידרו, ולנסות ולהוכיח גם באמצעותם את טענותיה בתביעה זו. על פני הדברים, דומה שבהחלט ניתן בנסיבות לאזן בין זכויות הצדדים, ולמנוע או לפחות לצמצם את הפגיעה הנטענת בסודות מסחריים של החברה (ככל שיש אכן פגיעה כזו), באמצעות חיוב התובעת לשמור את המידע המגולה בסודיות, לא לגלות לצדדים שלישיים כלשהם, וכן לא לעשות בהם שימוש כלשהו לצורך אחר מלבד ההליכים המשפטיים בתיק זה.

7.                         על אף כל שאמרתי עד כה, אני סבור שבטרם אקבל את בקשת התובעת במלואה, ראוי שאתן לנתבעת הזדמנות נוספת לטעון קונקרטית בקשר להיקף הפגיעה הנטענת בסודותיה המסחריים, ובאשר לאפשרויות לצמצם פגיעה אפשרית שכזו באמצעות השחרת חלקים מהמידע שיימסר, או למשל באמצעות גילוי רק חלק מנספחי ההסכם. זאת, בשים לב למצוות ההלכה לפיה:

"מקום בו יש חשש של ממש כי בסוד מסחרי עסקינן, ובמיוחד מקום בו צד שלישי עשוי להיפגע עקב חשיפת הסוד המסחרי, ראוי כי טרם יורה בית המשפט על גילוי המסמך, תונח התשתית הראייתית בפניו ותתבהר יותר התמונה העובדתית והמשפטית" . (רעא 2376/13 רמי לוי שיווק השקמה תקשורת בע"מ נ' דהן (8.7.13)).

8.                         על כן אני סבור שהנכון יהיה, שבטרם אורה לנתבעים לגלות את כל הסכם המכר על נספחיו, כבקשת התובעת, אאפשר לנתבעים לטעון טענות קונקרטיות בדבר רצונם להשחיר חלק זה או אחר או נספח זה או אחר מההסכם, כדי למנוע פגיעה מיותרת בסודות החברה. אדגיש בקשר לכך שכמובן, "סוגיית הרלוונטיות וסוגיית החסיון אינן מנותקות זו מזו" (פרשתרמי לוי, שם). על כן, הנתבעים יהיו רשאים כמובן לטעון, במסגרת בקשה שיגישו להשמטת אחד הנספחים או להשחרת חלק מההסכם או חלק מנספחיו, כי מידת הרלוונטיות של המידע הספציפי הכלול בו היא פחותה במיוחד עבור התובעת, ועל כן לגביו יש מקום להעדיף את זכותם לסודיות.

9.                         נוכח כל האמור אני מורה כדלקמן:

א.       החברה תמסור לנתבעת, כבקשתה, את הסכם המכר על נספחיו וכן את כל המצגים הנוספים שהוצגו למטריקס בקשר לקביעת שוויה, וזאת עד ליום 18.10.13.

  •  

ב.       על התובעת לשמור את המסמכים המגולים בסודיות, לא לגלות לצדדים שלישיים כלשהם, וכן לא לעשות בהם שימוש כלשהו לצורך אחר מלבד ההליכים המשפטיים בתיק זה.

  •  

ג.        חרף האמור בסעיף ג', ככל שהחברה סבורה שיש מקום, מטעמי סודיות מסחרית, להשחיר חלק ספציפי מההסכם, נספח זה או אחר, או מצג שהציגה בקשר לקביעת שוויה, היא רשאית למסור לבצע את ההשחרה, וכן להשמיט את הנספח המסוים או המצג המסוים, מתוך המסמכים שתגלה לתובעת.

  •  

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ