אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> החלטה בתיק א 36355/06

החלטה בתיק א 36355/06

תאריך פרסום : 10/03/2008 | גרסת הדפסה
א
בית משפט השלום תל אביב-יפו
36355-06
16/04/2007
בפני השופט:
חגי ברנר

- נגד -
התובע:
בנק הפועלים סניף חיים עוזר
הנתבע:
1. אס.ג'י.קפיטל בע"מ
2. גולן (גולדשטיין) משה
3. גולדשטיין יורם

החלטה

1.         בפניי בקשת רשות להתגונן מפני תביעה לתשלום חוב בסך של 1,680,688 ש"ח של הנתבעים כלפי הבנק התובע ( להלן: "הבנק").

2.         הנתבעת 1 ( להלן: "החברה") ניהלה חשבון אצל הבנק. הנתבעים 2 ו-3, בעליה ומנהליה של החברה, ערבו לפרעון חובותיה כלפי הבנק. בחשבון הצטברה יתרת חובה. ביום 17.11.2004 חתמו הבנק והנתבעים על הסדר חוב לפרעון החוב כלפי הבנק ( להלן: "הסדר החוב"). בהתאם להסדר החוב  העמיד הבנק לחברה הלוואה בסך 1,510,295 ש"ח, והנתבעים 2 ו-3 ערבו לפרעונה. ההלוואה לא נפרעה ועל כן הועמדה לפרעון מיידי. מכאן התביעה.

3.         הנתבעים ביקשו רשות להתגונן. בבקשה הם מגוללים מסכת עניינים הנוגעת לחברת אלמא הנדסה וטכנולוגיה בע"מ ( להלן: "אלמא"), שהיתה בקשרים עסקיים עם החברה והיתה גם היא לקוחה של הבנק. לטענתם, הבנק הבטיח להעמיד אשראי לאלמא, ועל יסוד הבטחה זו החברה סיפקה שירותים לאלמא בשווי של 1,000,000 ש"ח. במקביל הגדיל הבנק את האובליגו של החברה לסך של 1,400,000 ש"ח. דא עקא, בחודש אפריל 2002 סירב הבנק להעמיד אשראי נוסף לאלמא. כתוצאה מכך נקלעה אלמא לקשיים ובהמשך הפכה לחדלת פרעון. כפועל יוצא, אלמא לא שילמה את חובותיה לחברה, בסכום של 1,000,000 ש"ח. הנתבעים טוענים כי הבנק אחראי לנזק זה, שהתגבש בחודש אוקטובר 2002.

4.         דין הבקשה להדחות, הואיל והגנת הנתבעים היא הגנת בדים, כמפורט להלן.

5.         מסכת העניינים המפורטת בבקשה, מסתיימת בחודש אוקטובר 2002, עת גרם הבנק לנתבעים, על פי הטענה, נזק בסך של 1,000,000 ש"ח. דא עקא, הסדר החוב בין הנתבעים לבין הבנק נחתם ביום 17.11.2004, שנתיים ימים לאחר התגבשות הנזק הנטען, והנה, לא רק שאין למצוא בהסדר זה כל התייחסות של הנתבעים לנזק הנטען על ידם כיום, אלא נהפוך הוא. בס' 7 להסדר הצהירו הנתבעים:

            " ידוע לנו כי ההסדר הנ"ל ניתן ואושר לנו לבקשתנו לפנים משורת הדין והננו מתחייבים לבצעו במלואו ובשלמותו לרבות ביצוע תשלומי ההסדר במועדם כשעורם וכסדרם עד תומם".

            משמע, מדובר בהתחייבות ברורה, מפורשת וחד משמעית של הנתבעים לפרוע את חוב ההלוואה עד תומו. מי שחותם על התחייבות כזו בשעה שיש באמתחתו טענות כספיות נגד הבנק, מוותר הלכה למעשה על כל טענותיו, שכן העלאת טענות כאלה בעתיד עומדת בניגוד גמור להתחייבות המפורשת לפרוע את החוב בשלמותו. ודוק: אין המדובר בטענות שעילתן בתקופה שלאחר חתימת הסדר החוב, אלא בטענות בגין ארועים שהתרחשו שנתיים לפני חתימתו.

            זאת ועוד, בס' 10 להסדר החוב הצהירו הנתבעים:

            " הננו מצהירים ומאשרים כי אין לנו ולא תהיינה לנו כל טענה ו/או תביעה מכל סוג שהוא כנגדכם ו/או מי מעובדיכם ו/או כנגד מי מנציגיכם ביחס לכל פעולה ו/או חיוב ו/או זכוי ו/או אשראי שבוצעו ו/או נתנו בחשבון שבנדון ... ואשר אנו מאשרים את יתרות החוב בו כמפורט בכתב הסדר זה ונהיה מנועים מלהשיג עליהם בכל דרך שהיא."

            גם כאן, הנתבעים הציגו מצג ברור לפיו לא יתכחשו לחוב נשוא ההסדר מכל סיבה שהיא, גם אם לא הזכירו באופן מפורש ויתור על כל טענה כלפי הבנק. הואיל והעובדות שבגינן מבקשים הנתבעים להפחית את חובם לבנק היו בידיעתם שנתיים לפני חתימת הסדר החוב, הרי שעצם העלאתן כעת נגועה בחוסר תום לב ועומדת בניגוד מוחלט למצג שהציגו כלפי הבנק עובר לכריתתו של הסדר החוב.

            שאלה דומה התעוררה בתיק בש"א (ת"א) 153360/04 צ'רלטון בע"מ נ' ג'י.סי.ספורט בע"מ , שם הועלתה טענת קיזוז כנגד שיקים שנמשכו חמש שנים לאחר התגבשות הנזק הנטען, ונפסק:

"... אין זה מתקבל על הדעת כי ניתן יהיה לקזז כנגד שטר חיובים שמקורם בתביעה שהוגשה חמש שנים קודם למשיכת השטר שביחס אליו נטענת טענת הקיזוז. בנסיבות אלה, עצם משיכת השיקים מקימה מניעות או השתק כלפי המושך, ואין הוא יכול להעלות מאוב טענות קיזוז שבאו לעולם שנים קודם למשיכת השיק, ואשר בגינם הוגשה כבר תביעה משפטית שעודנה תלוייה ועומדת. מניעות זו נובעת בין השאר מן העובדה שמי שיודע על זכות קיזוז העומדת לו, אינו אמור להסתיר מהצד האחר את כוונתו להפעיל זכות זו, רק כדי לקבל שרות או טובת הנאה מהצד האחר, הסבור בתום לב כי יקבל תמורה מלאה לפי חוזה ההתקשרות. לעומת זאת, אם היה מדובר בטענת קיזוז שעילתה באה לעולם לאחר משיכת השיק- שאני. זאת ועוד, גם זכות הקיזוז כפופה לעקרון תום הלב. כידוע, עקרון תום הלב הוא עקרון כללי, החל על כל זכות, על כל חיוב ועל כל פעולה משפטית (רע"א 2443/98 מאיר ליברמן נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ תק-על 99(3), 425 ,עמ' 428), ובכלל זה גם על הפעלת זכות הקיזוז. ... העלאתה של טענת קיזוז שמקורה חמש שנים קודם למשיכת השטר, כעילה לאי תשלום השטר, נגועה בחוסר תום לב. ברי כי המשיבה, עת התקשרה בחוזה ההפקה וסיפקה את התמורה החוזית, בשנת 2003, לא היתה אמורה לצפות כי בהגיע מועד הפרעון של השיקים שניתנו לה תמורת שרותי ההפקה, תועלה כנגדה טענת קיזוז שכזו, שמקורה בסכסוך משנת 1998. ואם המבקשת התכוונה לקזז את סכומי השיקים כנגד אותו חיוב משנת 1998, שומה היה עליה להודיע על כך מראש למשיבה, על מנת שזו תחליט אם בנסיבות שכאלה היא עודנה מעוניינת להתקשר בחוזה ההפקה. אשר על כן, יש לקבוע כי פעולת הקיזוז אינה משתכללת ואינה תופסת ...".

            גם בעניננו, אין ספק שהבנק לא היה מעמיד לנתבעים הלוואת הסדר לו ידע שהנתבעים צופנים באמתחתם טענת קיזוז רק כדי להתחמק מהתחייבותם לפרוע את ההלוואה.

6.         גם לגופו של ענין, אין כל ממש בטענות הנתבעים נגד הבנק. מתברר כי הבנק הגיש נגדם תביעה בהליך אחר בגין ערבותם לחובות אלמא (ת.א. 20202/04). בתצהיר שעשה הנתבע 3 במסגרת אותו הליך (מוצג ת/2) הוא שטח כל מיני טענות נגד הבנק, אך אין למצוא בתצהיר זה מילה וחצי מילה בענין האשראי שכביכול הבנק הבטיח להעמיד לאלמא, ולא העמיד בפועל. יתר על כן, בס' 23- 37 לאותו תצהיר, מגולל הנתבע 3 מסכת עובדתית העומדת בסתירה מוחלטת לטענותיו בהליך הנוכחי: מסתבר כי הבנק דווקא העמיד אשראי לאלמא, בסך כולל של 1,500,000 ש"ח, בחודשים אפריל ויולי 2003, לאמור, חצי שנה לאחר המועד שבו מייחסים לו הנתבעים בהליך הנוכחי סרוב להעמיד אשראי. ממילא ברור כי אין ממש בטענת הנתבעים בהליך הנוכחי לפיה סרובו של הבנק להעמיד אשראי לאלמא, גרם להם נזק של 1,000,000 ש"ח בחודש אוקטובר 2002.

7.         גם הטענה לפיה אלמא נותרה חייבת לחברה סך עגול של 1,000,000 ש"ח נטענה בעלמא, בלא כל אסמכתא ובלא כל פירוט או תחשיב. הנתבעים צרפו לבקשתם נספחים רבים, אך לא צורף ולו גם מסמך אחד לאישוש הטענה בענין החוב הנטען, שבאורח פלא מסתכם בדיוק נמרץ בסכום העגול של 1,000,000 ש"ח. כפי שנפסק בע"א 579/85 משה אריאן ואח' נ' בנק לאומי לישראל בע"מ   פ"ד מ(2), 765 ,עמ' 767-768:

" טענת הקיזוז חייבת לפרט את הסכום הנתבע במסגרתה ואף להציג במדוייק את מערכת הנתונים אשר עליהם היא מבוססת. ... יש להעלות טענת קיזוז בצורה מפורטת וברורה כדרך שמנסחים כתב תביעה. דרישת קיזוז בעלמא ועל דרך הסתם, אין בה כדי ליצור תשתית מספקת עליה ניתן לבסס תביעת קיזוז המצדיקה דיון לגופה או הענקת רשות להתגונן."

וראה גם ע"א 16/89  "ורדים" חברה לגידול פרחים נ' החברה הישראלית   פ"ד מה(5), 729 ,עמ' 735-736:

" אפילו היה מקום לראות בטענה משום טענת קיזוז, הרי היה על המערערת להכבד ולפרט טענה זו כדרך שמנסחים כתב תביעה, היינו לפרט את הסכומים הנתבעים במסגרת הטענה ולהציג במדוייק את מערכת הנתונים אשר עליהם היא מבוססת..."

8.         אם אכן היה ממש בטענת הנתבעים בענין הנזק שגרם להם כביכול הבנק בשנת 2002, חזקה עליהם שהיו מעלים את הטענה בזמן אמת, ולא לראשונה בשנת 2006, לאחר שלא עמדו במועדי פרעון הלוואת ההסדר משנת 2004.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ