אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> החלטה בתיק א 32082/06

החלטה בתיק א 32082/06

תאריך פרסום : 26/12/2007 | גרסת הדפסה
א
בית משפט השלום תל אביב-יפו
32082-06
11/10/2007
בפני השופט:
ד"ר אחיקם סטולר

- נגד -
התובע:
ש.צ.פ. מוצרי אריזה פלסטיים אגש"ח בע"מ
עו"ד כהן גיא
הנתבע:
בסס'ח החב לביטוח הישראלית לביטוח אשראי
עו"ד תגר מרדכי

בפני החלטה בעניין התיישנות תביעה לתשלום תגמולי ביטוח במסגרת פוליסת ביטוח משלוחי יצוא ושרותים.

1. הצדדים והרקע

התובעת הינה אגודה שיתופית רשומה כדין בישראל, העוסקת בעיקר בייצור ויצוא של מוצרי אריזה פלסטיים. הנתבעת הינה  חברה הרשומה כדין בישראל, אשר פועלת כמבטחת על פי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א - 1981, והיתה מבטחת של התובעת, בכל עת הרלוונטית לתביעה, ואשר ביטחה את התובעת בגין כל נזק או הפסד העשוי להיגרם לה כתוצאה מיצוא סחורה לחו"ל לרבות אי קבלת תמורה, וזאת בפוליסת ביטוח משלוחי יצוא ושרותים.

התובעת לא קיבלה תמורה בגין סחורה שיצאה לחו"ל לחברות מארה"ב (להלן: "החברות הזרות" או "החברות הקונות") ובהתאם לפוליסה דרשה לקבל תגמולי ביטוח. בין הצדדים התגלעה מחלוקת בדבר תשלום תגמולי ביטוח והתובעת הגישה ביום 23/5/06 תובענה על סך של 1,588,826 ש"ח כנגד הנתבעת.

2. טענות הנתבעת (המבקשת)

הנתבעת טוענת כי לאור הוראת סעיף 31 לחוק חוזה הביטוח התשמ"א 1981 התביעה התיישנה מאחר שמקרה הביטוח ארע לפני 23/5/03.

בהתאם להוראות הפוליסה, מקרה הביטוח מתגבש בעת שההפסד נעשה ודאי כאמור בנספח א' לפוליסה לפיו:

" לעניין פוליסה זו מקרה הביטוח קורה בעת שההפסד נעשה ודאי כאמור בנספח א' ובלבד שבמקרה בו הקונה הוא במצב של חדלות פירעון, כהגדרתה בסעיף 3.1.1 לעיל, אשיר כונס הנכסים ו/או המפרק ו/או הנאמן ו/או ביהמ"ש, לפי העניין, שהוגשה לו הוכחת חוב בגין סכום ההפסד, במועד" (סע' 4.1. לפוליסה).

אשר על כן טוענת הנתבעת, יש לבחון מה המועד בו ההפסד נעשה ודאי בהתאם לנספח א' לפוליסה, שאז נלמד על מועד התגבשות מקרה הביטוח.

סע'  3 לנספח א' לפוליסה מגדיר את מועד קרות מקרה הביטוח/ההפסד הוודאי בהתאם לשתי חלופות: האחת- חדלות פירעון כמשמעה בסע' 3.1.1. לפוליסה, והשניה- אי תשלום מתמשך כהגדרתו בסע' 3.1.2. לפוליסה. במקרה דנן, התביעה הוגשה על פי החלופה השניה, היינו "אי תשלום מתמשך", ולעניין חלופה זו קובע נספח א' לפוליסה, כי מקרה הביטוח מתגבש בחלוף ארבעה חודשים לאחר מועד הפירעון המוסכם ( סע' 3ב' לנספח לפוליסה), ובענייננו מקרה הביטוח בהתייחס לאחרון המשלוחים נשוא התביעה התגבש לכל המאוחר, עוד בחודש דצמבר 2001.

לפיכך טוענת הנתבעת שבהתאם לסעיף 31 לחוק חוזה הביטוח הקובע כאמור תקופת התיישנות של 3 שנים מיום קרות מקרה הביטוח , התביעה נשוא הבקשה התיישנה, לכל המאוחר, עוד בדצמבר 2004 וזאת בהתייחס לאחרון המשלוחים נשוא התביעה. מקל וחומר, שהתביעה בהתייחס למשלוחים האחרים נשוא התביעה, שיוצאו לחו"ל עפ"י הנטען, עוד קודם לכן, התיישנה אף היא. לנוכח העובדה שכתב התביעה נשוא הבקשה הוגש לביהמ"ש הנכבד ביום 23.5.06, בחלוף למעלה משנה וחצי מתום תקופת ההתיישנות, הרי שהתביעה כולה התיישנה ודינה להידחות על הסף.

במסגרת ההליכים לגביית החוב מהחברות הזרות, הגישה התובעת תביעה כנגדן לבית משפט השלום בחיפה וקיבלה פסק דין לטובתה. לשם אכיפת הביצוע הגישה בקשה בארה"ב לאכיפת פסק הדין. טענתה החילופית של הנתבעת היא שאם לא תתקבל טענתה שמרוץ ההתיישנות החל בדצמבר 2001 כי אז הוא החל עם מתן פסק דינו של בית המשפט השלום בחיפה.  

לחילופין, גם אם עסקינן בסכסוך עסקי, כי אז טוענת הנתבעת שלשיטתה של המשיבה התובעת עצמה, מקרה הביטוח התגבש לכל המאוחר ביום 27.8.2002,  עת ניתן פסק הדין של בית משפט שלום בחיפה, שקיבל את תביעת המשיבה כנגד הקונים בחו"ל, לאחר שבית המשפט קנה לעצמו סמכות שיפוט עם מתן היתר להמצאת כתבי בי-דין לקונים בחו"ל. ובמקרה זה התביעה לתגמולי ביטוח התיישנה שלוש שנים לאחר מכן דהיינו ביום 27/8/05. מאחר שהתביעה דנן הוגשה ביום 23/5/06 כי אז במועד הגשתה היא התיישנה.

3. לסיכום טוענת הנתבעת 

א.המדובר בתובענה שהתיישנותה עולה בבירור מכתב התביעה ומהנספחים שצורפו לו. כפי שפורט לעיל, עסקינן במשלוחים נטענים שבוצעו עפ"י הנטען בכתב התביעה, עוד בחודשים ינואר-מאי 2001, שמועד פירעונן חלף לכל המאוחר בחודש אוגוסט 2001, כאשר מקרה הביטוח בגינם התרחש בחלוף 4 חודשים מתאריך זה, קרי לכל המאוחר בחודש דצמבר 2001. מכאן שתביעה זו התיישנה עוד בשנת 2004.

ב. טענות המשיבה בכתב התשובה, בהתייחס לטענת ההתיישנות, התגלו כמופרכות על פניהן, בפרט לנוכח המסמכים שהמשיבה עצמה צירפה לכתב התביעה ולנוכח העובדה, כי בניגוד לטענותיה, המשיבה ממילא לא טרחה לעדכן את המבקשת בדבר קיום הליכים משפטיים בארה"ב, אלא רק בחלוף שנתיים לאחר מתן פסק הדין שם, ומכאן שהמבקשת לא יכלה לדרוש מהמשיבה להמתין לסיומו של הליך משפטי שעל קיומו למדה רק בחלוף שנתיים מסיומו.

ג.   טענות המשיבה לעניין זה אף אינן רלוונטיות לגופו של עניין, שכן פסק הדין בארה"ב ממילא מתייחס לאכיפת פסק הדין הישראלי, שניתן בהתייחס למשלוחים אחרים שאינם חלק מהתביעה דנן, ומכאן שזה אינו רלוונטי לענייננו. זאת ועוד, גם לשיטתה של המשיבה עצמה, משניתן פסק הדין בישראל עוד בשנת 2002 שקיבל את תביעת המשיבה כנגד הקונים, הרי שממילא התגבש אז כבר מקרה הביטוח, כך שהתביעה התיישנה גם עפ"י גישה זו.

ד. המשיבה ממילא מנועה מלהסתמך על פסק הדין בארה"ב, כמו גם על מסמכים אחרים שנדרשו ממנה במסגרת דרישה לגילוי מסמכים, משלא קיימה צווי בית המשפט.

ה. התנהלותה של המשיבה, שהשתהתה ובחרה להגיש תביעתה זו לאחר תום תקופת ההתיישנות ובחלוף למעלה מ-5 שנים מיום ביצוע המשלוחים הנטענים, פוגעת בזכויותיה של המשיבה וביכולתה לברר את נסיבות האירועים הנטענים, הן לאור קשיים ראייתיים הקשורים לקושי מצד המבקשת לשמור על ראיותיה לאורך זמן רב והן לנוכח יכולתה לכלכל את צעדיה ולהיערך כלכלית לסיכוני תביעות צפויות ולא להיות חשופה לסיכון להיתבע לאורך פרק זמן בלתי מוגבל. זאת בפרט, כאשר המשיבה לא טרחה ליידע את המבקשת בדבר ניהול הליכים משפטיים כנגד הקונים, אלא בחלוף למעלה משנתיים מסיומם, באופן הפוגע בזכויות המבקשת וביכולתה להיערך בהתאם במהלך כל אותן שנים בהן ביכרה התובעת לפעול בסתר.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ