אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> החלטה בתיק א 21901/07

החלטה בתיק א 21901/07

תאריך פרסום : 25/12/2007 | גרסת הדפסה
בש"א, א
בית משפט השלום תל אביב-יפו
21901-07,162729-07
02/09/2007
בפני השופט:
נועה גרוסמן

- נגד -
התובע:
טלכור טלקום בע"מ
עו"ד גב' לנג
הנתבע:
1. תדיראן בע"מ (בפירוק מרצון)
2. תדיראן הנפקות (1986) בע"מ (מחוסלת)

עו"ד שגב
החלטה

בפני בקשה לסילוק התביעה על הסף.

רקע עובדתי

ביום 08.03.07 התובעת הגישה תביעה לתשלום הסך של 643,965 ש"ח ולמתן פסק דין הצהרתי המצהיר, בין היתר, על אחריות הנתבעות כלפי התובעת בגין התחייבות ו/או תשלומים למדען הראשי בקשר עם תיקי התכנון 9109 ו- 9022, על אחריות הנתבעות לשאת לבדן בהתחייבויות ובתשלומים למדען הראשי ו/או לקרן לעידוד השיווק לחו"ל ו/או לכל גורם ממשלתי אחר בגין מענקים ותמיכות שקיבלה חברת טלכור בע"מ עובר לחודש אפריל 1994 ועל חובת הנתבעות לשפות את התובעת בגין תשלומים כאמור לעיל.

ביום 12.4.94, התובעת רכשה מהנתבעות את הבעלות בחברת טלכור בע"מ (להלן:"החברה"). לטענתה, עובר לרכישת החברה על ידה, החברה קבלה שני מענקי מחקר ופיתוח ממשרד המדען הראשי לצורך פיתוחם של שני פרויקטים בסך של כ- 155,000 דולר (תיקי תכנון 9109 ו- 9022). התובעת טוענת כי הנתבעות התחייבו בפניה כי כל ההתחייבות כלפי המדען הראשי בקשר לתיקי התכנון הנ"ל תחול עליהן בלבד. התובעת טוענת כי הנתבעות העלימו ממנה את דבר קיומו של מענק נוסף מ"קרן לעידוד שיווק לחו"ל" והיא נדרשה לשלם אף בגינו.

התובעת מסבירה כי היא נדרשת לשלם את חובה של החברה למדען הראשי והנתבעות מסרבות לשאת בתשלום בטענות שונות.

התובעת ציינה כי לתביעה זו קדמה המרצת פתיחה למתן סעד הצהרתי לפיו הפרו הנתבעות את התחיבויותן להסדיר את תשלום התמלוגים למדען הראשי (הפ 1119/06 (מחוזי-ת"א) טלכור טלקום בע"מ נ' תדיראן בע"מ, להלן:"המרצת הפתיחה"). לטענתה, בית המשפט המחוזי קבע כי יש לדון בתביעה במסגרת תביעה רגילה ומכאן תובענה זו.

הנתבעות טוענות כי דין התביעה סילוקה על הסף ומכחישות את טענות התובעת באשר להתחייבויותיהן כלפיהן. הנתבעות טוענות, בין היתר, כי ביום 29.1.06 ויתרו הצדדים על תביעות הדדיות הקשורות להסכם משנת 1994 ומכחישות את עצם זכאות המדען הראשי או הקרן לעידוד השיווק לחו"ל לקבלת תמלוגים כלשהם.

ביום 15.05.07 הנתבעות הגישו בקשה לסילוק התביעה על הסף. מכאן הבקשה שבפני.

טענות הצדדים

א.      העדר עילה

המבקשות טוענות כי ביום 29.1.1996 נחתם הסכם פשרה בין הצדדים, במסגרתו ויתרו הצדדים להסכם על תביעות הדדיות הקשורות להסכם הרכישה משנת 1994. לטענתן, ויתור זה חל גם על הטענות המועלות במסגרת התביעה דנן. המבקשות גורסות כי חתימה על כתב ויתור הינה עילה מספיקה לדחיית התביעה על הסף.

המבקשות מציינות כי בהחלטת ביהמ"ש המחוזי מיום 14.12.06, במסגרת בקשתן לסילוק המרצת הפתיחה על הסף, נקבע כי המבקשות העלו טענות כבדות משקל בדבר ויתור על תביעות הדדיות במסגרת הסכם הפשרה. המבקשות סבורות כי יש לדחות את טענות המשיבה באשר להסכם הפשרה, כפי שהועלו במסגרת המרצת הפתיחה.

המבקשות טוענות כי מאחר והמשיבה לא שלמה למדען הראשי או לקרן לעידוד השיווק לחו"ל בפועל את הסכומים הנדרשים, לא קמה לה עילת תביעה בגינם. המבקשות מוסיפות וטוענות כי במסגרת המרצת הפתיחה, המשיבה טענה כי אין לה כל עילה כספית ישירה מהמבקשות.

המבקשות מוסיפות וטוענות כי דרישות המדען הראשי והקרן לעידוד השיווק  לחו"ל הינן ביחס למכירות שבוצעו, בין היתר, לאחר הסכם הרכישה משנת 1994 ומשכך אין למשיבה עילת תביעה כנגדן.

לאור הטענות המפורטות לעיל, המבקשות טוענות כי יש לסלק את הביעה על הסף מחמת העדר עילה, השתק ומניעות.

המשיבה טוענת כי כתב התביעה מגלה עילת תביעה כנגד הנתבעים ולכן אין לסלק את התביעה על הסף מחמת העדר עילה. באשר להסכם בין הצדדים משנת 1996, המשיבה גורסת כי האמור בסעיף 7 הדן בויתור על טענות, דרישות ותביעות, התייחס לנושאים מוגדרים ולא למחלוקת נשוא התובענה.

בנוסף, המשיבה מבקשת לדחות את טענת המבקשות כי דרישות המדען הראשי והקרן לעידוד השיווק  לחו"ל הינן ביחס למכירות שבוצעו, בין היתר, לאחר הסכם הרכישה משנת 1994. המשיבה אף מבקשת לדחות את טענת המבקשות כי בהעדר תשלום  למדען הראשי או לקרן לעידוד השיווק לחו"ל בפועל, לא קמה למשיבה עילת תביעה כנגדן. לטענתה, במסגרת המרצת הפתיחה, המבקשות טענו כי מדובר בתביעה כספית שלבשה חזות של סעד הצהרתי, טענה הסותרת את עמדתן דכאן.

ב.      התיישנות

המבקשות טוענות כי בהתאם לסעיף 6.7 להסכם הרכישה משנת 1994, בהעדר התאמה להצהרת המבקשות בדבר הדו"ח הכספי המבוקר נכון ליום 31.12.93, המשיבה רשאית להגיש תביעה תוך שנה מיום החתימה על ההסכם. לטענתן, בהתאם לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958, צדדים יכולים להסכים על תקופת התיישנות קצרה מזו הקבועה בחוק ההתיישנות. המשיבה גורסת כי הסעיף הנ"ל בא להסדיר אך ורק נושאים שהוצהר עליהם במסגרת הדו"חות הכספיים של החברה לשנת 93 ובכל מקרה, אין לסעיף תחולה על התובענה דנן.

לא זו אף זו, המבקשת טוענות כי עילת התובענה נולדה עם חתימת הסכם הרכישה ביום 12.04.1994 ומאחר והתביעה הוגשה רק ביום 08.03.2007, היא התיישנה זה מכבר. המבקשות גורסות כי הדרישה כלפיהן לפעולה בהתאם לסעיף 6.17 להסכם הרכישה הועלתה עוד ביום 31.1.1995 ולכן גם מטעם זה התביעה התיישנה.

לדידה של המשיבה, התובענה לא התיישנה. המשיבה מסבירה כי מועד חתימת ההסכם אינו מועד תחילת ההתיישנות. לדידה של המשיבה, מדובר בהתחייבות נמשכת ללא מועד וכל עוד יש למבקשות התחייבויות כלפי המדען הראשי, לא מתיישן האמור בהסכם בין הצדדים באשר להתחייבויות אלה. המבקשות טוענות בנוסף, כי אף אם המשיבה סבורה כי התחייבות המבקשות בסעיף 6.17 להסכם הרכישה שנת 1994 הינה התחייבות ללא מועד, הרי שהיה עליה לפעול תוך זמן סביר.

באשר למכתב מיום 31.1.1995, המשיבה טוענת כי אין בו כל דרישה כספית כי אם הפניית פניית המדען למבקשות ולפיכך אינו מתחיל את מרוץ ההתיישנות.

המבקשות גורסות כי דרישת הקרן לעידוד השיווק לחו"ל, ככל שהיא מתייחסת לתקופה שעד למועד הסכם הרכישה, התיישנה.   המבקשות טונות בנוסף, כי מאחר ודרישת המדען הראשי בענין התיק נשוא התובענה הועלתה עוד ביום 7.11.1994, תביעתו התיישנה ובהתאמה, התיישנה כל דרישה של המשיבה כלפי המבקשות, הנסמכת על דרישה של המדען הראשי.   המשיבה גורסת כי המועד בו החל מרוץ ההתיישנות הינו מועד דרישת תשלום החוב או מועד התכחשות המבקשות לחבותן. לשיטתה, טרם חלפה תקופת ההתיישנות אם כי היא טוענת כי מדובר בשאלה האמורה להתברר לגופו של ענין בין המדען למבקשות.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ