אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> החלטה בתיק א 1634/01

החלטה בתיק א 1634/01

תאריך פרסום : 17/07/2007 | גרסת הדפסה
א
בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו
1634-01
20/08/2006
בפני השופט:
הרשם דוד גלדשטין

- נגד -
התובע:
כיי ברוס בע"מ (בפירוק מרצון)
הנתבע:
אחים אקונין שותפות רשומה מס' 0162708-54
החלטה

בקשה לסילוק על הסף של התובענה, בהתאם לתקנות 101-100 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984 (להלן: "התקנות"), תוך חיוב המשיבה בהוצאות בקשה זו, כל זאת מן הנימוק שלגבי כל טענותיה של המשיבה, קיים מעשה בית דין ו/או כי כתב התביעה אינו מגלה עילת תביעה ו/או כי התביעה צריכה להיות מוגשת בדרך של תובענה כספית רגילה ולא בתביעה לסעד הצהרתי.

העובדות:

המבקשת הייתה הבעלים הרשום של ארבע חלקות קרקע. צד ג' התקשר עם המבקשת בחוזה מכר מיום 8.5.95 לפיו נרשמו הערות אזהרה לטובתו וכן עיקול. בשל חילוקי דעות שנתגלעו בין הצדדים, התקיים הליך משפטי שסיומו בהסכם פשרה, לפיו יש להסיר את הערות האזהרה לטובת צד ג' ובוטל עיקול שהוטל. עוד בטרם הוסרו הערות האזהרה והעיקול, ולאחר שבוטל הסכם המכר עם צד ג', התקשרה המבקשת עם המשיבה בחוזה מכר מיום 4.9.95 הנוגע לאותן חלקות בנתניה. בעקבות חילוקי דעות ופרטים חדשים שנתגלו למשיבה בגין העסקה, נחתמו בין הצדדים ארבע תוספות להסכם. ביום 25.11.98 הגישה המבקשת תובענה לבית משפט זה ולפיה נתבעה המשיבה לשלם בגין אי פירעון שיק שמשכה המשיבה וכן סכום נוסף הנובע כתוצאה מפיצוי מוסכם על פי חוזה המכר המקורי. לאחר שניתנה רשות להגן, הגיעו הצדדים להסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין ביום 14.7.99.

בתובענה שהוגשה לבית המשפט ביום 16.4.2001, טענה המשיבה כי החתימה על הסכם הפשרה מטעמם של המשיבים הפורמליים היא חסרת נפקות ונעשתה בחוסר סמכות ולכן הם בטלים מעיקרם. הסכם הפשרה נתון לביטול מחמת אי חוקיות בה הוא נגוע והמשיבה עתרה לביטולו. כמו כן עתרה המשיבה לביטולם של ארבע התוספות להסכם שנחתמו בין הצדדים לאחר החתימה על הסכם הפשרה, לאור העובדה כי נתגלה שהמבקשת נהגה בחוסר תום לב במהלך המו"מ לכריתת החוזים, ולא התקיימו תנאי החוזה על תוספותיו בתום לב כמתחייב מנסיבות העניין.

טענות המבקשת בבקשה לסילוק על הסף

הוגשה על ידי המבקשים בקשה לסילוק על הסף, בה נטען כי בסעיף 22 להסכם הפשרה, ויתרה המשיבה על כל טענה שנטענה במסגרת בקשת הרשות להתגונן ו/או כל טענה אחרת הקשורה לנכס ו/או להסכם הפשרה וכן ויתרה בסעיף 35 ויתור כללי על כל הטענות /ואו התביעות כנגד המבקשת.

טוענת המבקשת כי מסכת העובדות שבכתב התביעה הינה מסכת העובדות שנטענה עובר להסכם הפשרה, וכי למעשה כל הטענות הנטענות בכתב התביעה הן טענות שהמשיבה ויתרה עליהן באופן ספציפי בסעיפים שונים בהסכם הפשרה (12, 14, 22, 35 להסכם), לכן לאור זאת דין התובענה להידחות שכן מתקיים מעשה בית דין.

עוד טוענת המבקשת, כי דין הטענות החדשות של המשיבה כנגד פסק הדין שניתן, לפיה התגלה לה שהנכס שרכשה הינו נכס אחר ולא הנכס נשוא חוזה המכר וארבע התוספות לו, כמו גם הפסול בהליכי הפירוק, להידחות על הסף, מאחר שבסעיף 35 להסכם הפשרה, ויתרה במפורש על "כל טענה, דרישה ו/או תביעה..." וכי הצהירה בסעיף 5 כי בדקה את הנכס והזכויות בו. נטען כי גם אם המשיבה תצליח להוכיח כי המבקשת הציגה תשריט שונה, עדיין עובדות אלה אינן עולות כדי הטעייה, מאחר שעל המשיבה מוטלת החובה לבחון הנכס בטרם הוצאת נסח וחתימה על הסכם כלשהו. זהות הנכס הייתה ידוע למשיבה שכן רק מספרו של הנכס השתנה. המשיבה כקבלן מנוסה, הייתה צריכה לבדוק במפת הפרצלציה בעירייה את זהותו.

לחילופין, נטען כי גם אם המשיבה תוכיח פגמים מהותיים בחלק ההסכמי של הסכם הפשרה, אשר לטענתה מאפשרים לה לבטל את הסכם הפשרה, עדיין יחול סעיף 20 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג - 1973, לפיו היה על המשיבה לפתוח בהליכים לביטול ההסכם תוך זמן סביר לאחר שנודע לה על עילת הביטול.

עוד נטען בבקשה כי אין המשיבה יכולה לטעון כנגד הליכי מינוי המפרק למבקשת, שכן בעת החתימה על הסכם הפשרה, שאלת חוקיות מינויו של המפרק לא הייתה שנויה במחלוקת. לפיכך, טוענת המבקשת, קיים מעשה בית דין בסוגיה זו, היות והסכם הפשרה קיבל תוקף של פסק דין, והמשיבה מנועה מלהעלות טענות באשר למפרק בכתב התביעה. יתרה מכך, המפרק חתם על הסכם הפשרה מתוקף תפקידו והמשיבה הסכימה לכך בעת החתימה על הסכם הפשרה.

נטען כי התביעה קנטרנית וטרדנית וכי כל הטענות העולות מכתב התביעה נטענו על ידי המשיבה במסגרת בקשת הרשות להתגונן ועל כן אין לטעון טענות אלה שוב. התביעה קנטרנית היות ומדובר בתביעה שהיא ניסיון להצדיק את אי העמידה בתשלומים שהיוותה הפרת הסכם הפשרה.

סיכומי המבקשת הוגשו לאחר שהוגש כתב תביעה מתוקן ובהם שבה המבקשת וטוענת כי יש לדחות את התובענה על הסף מארבעה טעמים: האחד, כי המשיבה לא קיימה את החלטת בית המשפט ולא מסרה תצהיר עובדות מלא, אלא שהפכה את כתב התביעה המקורי לתצהיר ואין בו משום חידוש והבהרה. השני, כי ניתן לראות בסעיפים מסוימים בתצהיר כהודאת בעל דין של המשיבה, כי הוא זו שהפרה את ההסכמים שבין הצדדים. השלישי, כי בכתב התביעה המתוקן חזרה בה המשיבה מהודאה ללא אישור בית המשפט, זאת בקשר לעניין מהותי של ויתור על טענות המשיבה בקשר להליכי הפירוק ומעמד מפרק המבקשת. הרביעי, כי המשיבה השתמשה לרעה בהליכים המשפטיים.

טענות המשיבה:

המשיבה טוענת כי אם נפגם ההסכם וניתן לביטול בעטיה של רמאות או טעות, הרי שהיסוד תחת פסק הדין נשמט וניתן להגיש תובענה לביטול ההסכם מחמת הפגם שבו.

עוד טוענת המשיבה, כי בשלב זה של הגשת התובענה, לא נכנס בית המשפט לעובי הקורה, אלא שדי להוכיח עילה לכאורה ובית המשפט לא בוחן את נטל ההוכחה או מידתה. די שקיימת אפשרות שעל פי העובדות יזכה התובע בסעד המבוקש על ידו כדי שהתביעה לא תימחק.

השתלשלות ההליך

במסגרת דיון שהתקיים בבקשה לסילוק על הסף בפני כב' השופט שילה ביום 1.11.04 ולאחר שבית המשפט שמע את עמדות הצדדים, ניתנה החלטה בה הביע בית המשפט עמדתו לפיה ישנם טעמים מכוחם ראוי להורות על סילוק התביעה על הסף, ולאפשר למשיבה להגיש כתב תביעה מתוקן, שבו יתבע גם סעד כספי. באותו פסק דין אף הביע בית המשפט עמדתו באשר לסילוק התובענה על הסף גם מן הטעם כי כתב התביעה כפי שהוגש אינו מגלה עילה כנגד המבקשת.

לאור סיכומי הצדדים באשר לטענה כי מדובר בטעות סופר באשר לנכסים, קבע בית המשפט: " לא מצאתי בכל טיעוני התובעת נימוקים של ממש המצביעים על כך שאכן הייתה תוצאה כלשהי לטעות זו וכי התובעת לא ידעה שהמדובר בטעות סופר בלבד..." לאור זאת אפשר בית המשפט למשיבה לתקן את תביעתה, ולהגיש תצהיר מחודש כדי שאפשר יהיה לשוב ולדון בבקשה לסילוק על הסף.

התביעה נמחקה עד לתיקון כתב התביעה.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ