אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> החלטה בתיק א 1261/06

החלטה בתיק א 1261/06

תאריך פרסום : 30/04/2009 | גרסת הדפסה
בש"א, א
בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו
1261-06,8545-06,2641-08
03/04/2008
בפני השופט:
הרשם איתן אורנשטיין

- נגד -
התובע:
1. סונול ישראל בע"מ
2. סונול כנען בע"מ

עו"ד רייף אייל
הנתבע:
עיריית טירה
עו"ד ראבי ואיל
החלטה

כללי

1.         התובעות הגישו תביעה בסדר דין מקוצר נגד הנתבעת (להלן: " העירייה"), במסגרתה עתרו לחייב את העירייה לשלם להן את הסך של 4,135,339 ש"ח כערכו ליום הגשת התביעה. יבואר כי התובעת 1 (להלן: " סונול"), היא חברת האם של התובעת 2 (להלן: " כנען"). שתי אלה עוסקות במכירה ואספקה של דלקים, שמנים וכיוצא באלה.

2.         העירייה, הינה רשות מקומית, הנהנית מהקצבות ממשלתיות וניהלה בתקופה הרלוונטית לתביעה, חשבון אצל בנק אוצר השלטון המקומי (להלן: " הבנק").

3.         העירייה מסרה לתובעות בשנת 2003 שלוש הוראות בלתי חוזרות, (להלן: " ההוראות הבלתי חוזרות"), חתומות על ידי מורשי החתימה של העירייה, לפיהן התחייבה להעביר מחשבונה בבנק (להלן: " החשבון"), לתובעות סך כולל של 3,645,845 ש"ח וזאת כדלקמן:

הוראה מספר 11511, מיום 31.8.03 לטובת סונול, על סך של 1,500,000 ש"ח.

הוראה מספר 11372, מיום 20.2.03 לטובת סונול,  על סך 295,074 ש"ח.

הוראה מספר 11512, מיום 30.9.03 לטובת כנען על סך 1,850,771 ש"ח.

העירייה לא כיבדה את ההוראות הבלתי חוזרות ולפיכך הגישו התובעות את התביעה נשוא החלטתי זו בה עתרו לחייב את העירייה בסכומן של אלה ובצירוף ריבית והפרשי הצמדה כדין ממועד פירעונן.

4.         בד בבד עם הגשת התביעה, עתרו התובעות להטלת עיקול זמני על נכסי העירייה. בית המשפט נעתר לבקשה. בהמשך, נעתר בית המשפט לבקשות נוספות של התובעות להרחבת העיקול הזמני על נכסים נוספים של העירייה מחמת שצו העיקול המקורי לא "תפס" נכסים של העירייה. בשלב מסויים הגיעו הצדדים לידי הסדר זמני במסגרתו הושהה צו העיקול. בהמשך, לאחר שההסדר לא עלה יפה, הורה בית המשפט על חידוש צו העיקול לבקשת התובעות וכן התבקשה הרחבתו על נכסים נוספים של העירייה. העירייה עתרה לבית המשפט למתן צו המצהיר על פקיעת העיקול ובנוסף הגישה בקשה לביטול העיקול (בש"א 2641/08). בית המשפט לא נעתר לבקשתה נוכח הגשתה שלא בתוך מניין התקופה של 30 יום הקבועה בתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 כקבוע בתקנה 367  (להלן: "התקנות") ובהמשך, ובעקבות פנייה נוספת הורה בית המשפט על קיום דיון בבקשה.

5.         בין לבין הגישה העירייה בקשת רשות להתגונן (בש"א 8545/06). הדיון בבקשה לביטול העיקול הזמני והבקשה לרשות להתגונן התקיים במאוחד.

תמצית העובדות הדרושות לעניין

6.         ההוראות הבלתי חוזרות ניתנו לתובעות על ידי העירייה בקשר עם ביצוע עבודות לסלילת כביש 554 המצוי מזרחית לעיר טירה (להלן: " הפרוייקט"). את הפרוייקט הייתה אמורה לממן, לפחות בחלקו, מחלקת עבודות צבוריות (להלן: " מע"צ"). במכרז שפורסם לביצוע הפרוייקט, זכה קבלן בשם "כרמים בעמק יזום והשקעות בע"מ" (להלן: " הקבלן"). בין העירייה, לבין הקבלן ולבין מע"צ, נחתם ביום 24.4.03 הסכם לביצוע הפרוייקט, שעלותו המוערכת כ-11 מיליון ש"ח.

ביום 24.4.03 ניתן צו התחלת עבודות, לפיו היה הקבלן אמור להתחיל את ביצוען תוך 10 ימים ממתן הצו.

7.         הקבלן היה חייב כספים לתובעות או למי מהן בקשר עם אספקת דלקים. הקבלן, המחה לכנען, (התובעת 2), את זכותו לקבל כספים מהעירייה בקשר עם הפרוייקט, וכמפורט בכתבי המחאות בלתי חוזרות (להלן: " ההמחאות"), מיום 29.4.03, נספחים א1 ו - א2 לתצהירו של מר וסים קאסם, מנכ"ל העירייה (להלן: "המנכ"ל"). הוראה בלתי חוזרת שלישית, ניתנה לעירייה על ידי מר הייתם חאטר, מהנדס אזרחי, שהיה מתכנן הפרוייקט, נספח ו' לתצהיר המנכ"ל. העירייה קיבלה את ההמחאות ואישרה את הסכמתה לפעול לפיהן.

8.          הקבלן החל בביצוע העבודות נשוא הפרוייקט, כאשר אלה פוקחו ע"י מפקח מטעם העירייה, וכן ע"י מע"צ. בשלב מסוים, אושר על ידי המפקחים ביצוע חלק מהעבודות ע"י הקבלן, וכאמור בחשבון חלקי מספר 3, שצורף כנספח ב' לתצהיר המנכ"ל (להלן: "החשבון"). בהתאם לחשבון, אישר המפקח מטעם העירייה, ביום 5.5.04, לשלם לקבלן את הסך של 1,830,159 ש"ח בגין ביצוע העבודות. גם המפקח מטעם מע"צ אישר את החשבון האמור וזאת ביום 26.10.04, הכל כמופיע באישור החשבון, נספח ב' דנן.

9.         בשלב מסויים, הפסיק הקבלן את ביצוע העבודות שכן לא שולמו הכספים בגין ביצוען עקב עיקולים שהוטלו על חשבונות העירייה. עיקולים אלה אף מנעו ממע"צ להעביר את כספי מימון הפרוייקט לעירייה וממנה לקבלן. לפיכך, ועל מנת לאפשר את חידוש העבודות, הגיעו הצדדים, קרי מע"צ, העירייה והקבלן לידי הסכם חדש, המבטל את קודמו ולפיו תעביר מע"צ ישירות את חלקה במימון הפרוייקט בסך של כ-2 מיליון ש"ח לקבלן שלא באמצעות העירייה. בכך "עקפו" הצדדים את המכשול של העיקולים שהוטלו על כספי העירייה. הסכם חדש כאמור נחתם בין צדדים אלה ביום 26.10.04 (להלן : "ההסכם החדש"). בהתאם להסכם החדש, המשיך הקבלן בביצוע הפרוייקט, מע"צ העבירה לו במישרין את סכום החשבון שאושר, תוך קיזוזים שונים.

10.        העירייה טוענת כי שולם לקבלן סכום ביתר, שכן בדיעבד אישר מהנדס העירייה רק סך של 500,000 ש"ח ולא את הסך של 1,850,000 ש"ח שאושר קודם  ושולם לקבלן. לפיכך טוענת העירייה שעל הקבלן להשיב לה את הסכום העודף. בהמשך, ולאחר שהופסקו התשלומים לקבלן, עזב הקבלן את אתר העבודות מחמת טענתו זו.

טענות התובעות

11.        לעמדת התובעות, ההוראות הבלתי החוזרות הן בגדר התחייבות עצמאית, מעין ערבות אוטונומית ויש לראותן כהתחייבות עצמאית לשיפוי שאינה מוקנית בעיסקת היסוד.  בהקשר זה נטען שאין רלוונטיות למחלוקת שבין הקבלן לבין העירייה, גם אם קיימות בפי העירייה טענות כלפי הקבלן.

התובעות מוסיפות וטוענות כי גם אם נראה בהוראות הבלתי החוזרות כשטרי חליפין אזי, זכאות התובעות להיפרע מהן על בסיס עילה שטרית עצמאית שאינה מותנית ביחסים שבין הקבלן לבין העירייה. מוסיפות התובעות וטוענות כי מכוח עילה שטרית, אין כל הגנה לעירייה,  שכן הן בגדר "צד רחוק" מעיסקת היסוד ויש לראותן "כאוחזות כשורה". אין בפי העירייה כל טענה כנגד האחיזה של התובעות בהוראות הבלתי החוזרות, ולכן חובה על העירייה לכבדן.

התובעות דוחות את טענת העירייה הסבורה כי ההוראות הבלתי החוזרות מהוות המחאת זכות, שכן אלה לא באו לממש כל המחאה מהקבלן לתובעות. שכן אין בהן כדי להעביר קניין מנמחה לנמחה. בהקשר זה מפנות התובעות לכך שאין חתימה של הקבלן על ההוראות הבלתי חוזרות על מנת שאלה יחשבו כהמחאת זכות, לא כל שכן, אין כל איזכור ההוראות הבלתי חוזרות על קיומה של המחאת זכות ובמיוחד שרק העירייה והתובעות הן צד להן.

מטעמי זהירות טוענות התובעות שגם אם מדובר בהמחאת זכות, אזי הינה בלתי חוזרת  ולפיכך לא היה מקום לחתימת הסכם חדש אשר נוגד את המחאת הזכות, העומד בסתירה לו ותוך הפרתו.

טענות העירייה

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ