אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> החלטה בתיק א' 1084/08

החלטה בתיק א' 1084/08

תאריך פרסום : 26/04/2009 | גרסת הדפסה
בש"א, א
בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו
1084-08,3491-08,2473-08,4562-08,4783-08
30/03/2008
בפני השופט:
הרשם איתן אורנשטיין

- נגד -
התובע:
ניו-אלי בנמל בע"מ
עו"ד בומבך אילן
הנתבע:
1. סקאפה אירועים על הים בע"מ
2. ירי ירון הלוי
3. אבי אשר
4. ערן דלל
5. עופר ברזילי
6. רן רמו
7. רמו יחזקאל
8. מלכת השלום כחול לבן בע"מ

עו"ד וינרוט יעקב
עו"ד סעדיה שמואל
החלטה

1.         לפניי מספר בקשות שרובן ככולן עיקולים שהוטלו במסגרת תובענה שעניינה הפעלת אולם אירועים בנמל תל אביב בשם " סקאפה ".

התביעה הוגשה במקורה לבית משפט השלום בתל אביב יפו, ובעקבות הגדלת סכום התביעה, הוחלט על העברתה לבית המשפט המחוזי. עוד בהיות התביעה בבית משפט השלום, הוגשו בקשות לסעדים זמניים שטרם הוכרעו והן הובאו להחלטתי.

הצדדים ותמצית העובדות

2.         התובעת הינה חברה פעילה הרשומה בישראל העוסקת בהפעלת אולמות אירועים. התובעת קיבלה מחברת "אוצר מפעלי ים בע"מ" (להלן: "אוצר מפעלי ים"), המנהלת את שטח נמל תל אביב, הרשאה להפעלת אירועים במבנה הנמצא בנמל תל אביב, ששטחו כ- 240 מ"ר ולו שטח פתוח צמוד של כ- 162 מ"ר (להלן: "הנכס"). בין התובעת לבין אוצר מפעלי ים בע"מ נחתם ביום 13.9.00 הסכם ההרשאה המסדיר את תנאי ההתקשרות שבין צדדים אלה (להלן: "הסכם ההרשאה"). בהתאם להסכם ההרשאה, ניתנה לתובעת  הזכות להפעיל אירועים בנכס לתקופה שמיום 1.9.00 ועד ליום 31.8.07 וכן אופציה  להארכת הזכות למשך 3 שנים נוספות, קרי עד ליום 31.8.2010.

3.         הנתבעת 1 (להלן: "סקאפה"), ובשמה הקודם "בלו אירועים בע"מ", שעל בעלי מניותיה נמנו הנתבעים 7-3 (להלן: "בעלי המניות"), התקשרה עם התובעת בהסכם לפיו קיבלה סקאפה מהתובעת את הזכות להשתמש בנכס לשם הפעלת אירועים, והכל כמפורט בהסכם הרשאת המשנה שבין התובעת לבין סקאפה מיום 21.4.05 (להלן: "הסכם הרשאת המשנה"). בהתאם להסכם הרשאת המשנה, הוקנתה לסקאפה זכות להפעיל את הנכס למטרת אירועים מיום 21.4.05 ועד ליום 31.8.07 וכן ניתנה לה אופציה להאריך את הזכות האמורה עד לתום תקופת הסכם ההרשאה, דהיינו עד ליום 31.8.2010. עוד נקבע בהסכם הרשאת המשנה כי על סקאפה לשלם לתובעת דמי שכירות  בסך של 16,000 דולר לחודש בצירוף מע"מ. בתקופת האופציה יועלו דמי השכירות לסך של 17,000 דולר בצירוף מע"מ לכל חודש. בנוסף נקבע כי באם לא תפנה סקאפה את הנכס במועד, היא תשלם לתובעת פיצוי מוסכם בסך של 1,500 ש"ח לכל יום פיגור בפינוי וכן הוסכם על ריבית פיגורים בגין אי עמידה בתנאי התשלום. כבטוחות לקיום התחייבויותיה של סקאפה על פי הסכם הרשאת המשנה, חתמו בעלי המניות בשולי הסכם זה כערבים להתחייבויות סקפאה כלפי התובעת. עוד היה על סקפאה להמציא לתובעת ערבות בנקאית בסך של 96,000 דולר, למסור לתובעת שיקים מעותדים לתשלום דמי השכירות וכן להמציא לה שטר חוב.

4.                לטענת התובעת, הפרה סקאפה את ההסכם במספר הפרות יסודיות ובצדן הפרות רגילות. בין היתר נטען כי החל מיום 1.5.06 ועד להגשת התביעה, לא שולמו דמי השכירות המגיעים לפי ההסכם הרשאת המשנה. לעמדת התובעת לא שילמה סקאפה גם חיובים כספיים שונים שהושתו עליה לפי הוראות הסכם הרשאת המשנה ובכללם דמי פינוי אשפה שסכומם ליום הגשת התביעה לרבות ריבית והפרשי הצמדה, הוא סך של 163,736 ש"ח. סקאפה אף לא שלמה את תשלומי הביטוח השונים שסכומם ליום הגשת התביעה עומד על סך של 42,505 ש"ח. לעמדת התובעת, הסכום הכולל המגיע לה מסקאפה בגין ההפרות לרבות פיצויים מוסכמים כערכו ליום הגשת כתב התביעה המתוקן, מסתכם בסך של 5,269,764.79 ש"ח. 

            הפרות נוספות שהתובעת מייחסת לסקאפה הינן אי המצאת הערבות הבנקאית, כמו גם אי מתן שיקים דחויים עבור דמי השכירות. מוסיפה וטוענת התובעת כי סקאפה פעלה מאחורי גבה שעה שהתקשרה ביום 22.10.06 עם "אוצר מפעלי ים" בהסכם הרשאה לתקופה שמיום 1.9.07 ועד ליום 31.8.07 החופף את תקופת האופציה לפי הסכם הרשאת המשנה.

5.         מן הראוי לציין כי בשלב מסויים, רכשה הנתבעת 8 (להלן: "חברת מלכת השלום"), את מרבית מניותיהם של בעלי המניות של סקאפה ובאופן שהיא מחזיקה כ- 96.5% מהמניות ואת יתרתן מחזיק הנתבע 5 (להלן: " ברזילי"), שהוא גם אחד ממנהליה. חברת מלכת השלום נמצאת בבעלות ובשליטת הנתבע 2 (להלן: "הלוי"). הלוי עצמו אינו נושא בתפקיד פורמלי בסקאפה, הוא לא רשום כנושא משרה בה. הלוי, השקיע כספים ברכישת המניות באמצעות חברת מלכת השלום והוא שימש כמוציא ומביא בסקאפה מאז רכישת מניותיה על ידי חברת מלכת השלום שבבעלותו. אין מחלוקת כי הלוי כמו גם חברת מלכת השלום לא ערבו להתחייבויות סקאפה כלפי התובעת.

ההליכים שבין הצדדים

6.                 ביום 20.3.07 הגישה התובעת תביעה לבית משפט השלום בתל אביב-יפו (ת.א. 26772/07) כנגד כל הנתבעים ובה עתרה לסילוק יד של סקאפה מהנכס וכן לחייב את הנתבעים לשלם לה את הסך 974,086 ש"ח. את עילת תביעתה כלפי בעלי המניות השתיתה על ערבותם ואילו את עילת התביעה כלפי הלוי וחברת מלכת השלום, השתיתה על הרמת מסך ההתאגדות תוך ייחוס פעולות סקאפה להלוי ולחברת מלכת השלום.

7.                 בד בבד עם הגשת התביעה, התבקש בית המשפט להטיל עיקול זמני על זכויותיה ונכסיה של סקאפה. בית המשפט השלום, כב' הרשם כהן, בהחלטתו מיום 21.3.07 נעתר לבקשה והורה על מתן צו עיקול עד גובה סכום התביעה, על נכסיה של סקאפה. בהמשך, הוגשה בקשה לביטול צו העיקול, שנדונה במעמד הצדדים. לאחר חקירות ממושכות וממצות, ניתנה ביום 23.10.07 החלטה לפיה נדחתה הבקשה לביטול צו העיקול (להלן: " ההחלטה הראשונה"). בהחלטה הראשונה, נקבע בין היתר כי התובעת עמדה בנטל המוטל עליה לשם קבלת צו עיקול זמני כנדרש על פי תקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד - 1984 (להלן: " התקנות") וההלכה הפסוקה, הן באשר למבחן קיומן של ראיות לכאורה, והן באשר למבחן ההכבדה. במסגרת ההחלטה הראשונה, דחה בית המשפט בקשה נוספת של התובעת להרחיב את צו העיקול גם על נכסי הנתבעים האחרים פרט לסקאפה, מהטעם שעניין זה לא היה חלק מהבקשה להטלת העיקול הזמני. על ההחלטה הראשונה הוגש ערעור לבית משפט השלום שנדון לפני כב' השופט סובל (בש"א 178647/07). בפסק הדין מיום 27.12.07, נדחה הערעור (להלן: " פסק הדין הראשון").

8.         ביום 30.10.07, בחלוף מספר חודשים מאז הבקשה לעיקול זמני, הגישה התובעת בקשה נוספת להרחבת צו העיקול. במסגרת בקשה זו עתרה למתן צו עיקול זמני גם על נכסי יתר הנתבעים (בש"א 177251/07). הבקשה נדחתה בהחלטת כב' הרשם כהן מיום 8.11.07.  (להלן: " ההחלטה השנייה"). בהחלטה השנייה קבע כב' הרשם כי לא הוצגו ראיות מהימנות באשר להטלת עיקול על נכסי בעלי המניות וכן הלוי וחברת מלכת השלום, ואף לא הורם הנטל לעניין מבחן ההכבדה. על ההחלטה השניה הגישה התובעת ביום 14.11.07 ערעור במעמד צד אחד לבית משפט השלום (בש"א 178832/07). הערעור נדון במעמד צד אחד לפני כב' השופט סובל. בפסק הדין מיום 18.11.07 קיבל בית המשפט את הערעור על ההחלטה השנייה והורה על מתן צו עיקול זמני במעמד צד אחד על נכסי הנתבעים האחרים עד לגובה התביעה (להלן: "פסק הדין השני"). יבואר כי פסק הדין השני ניתן עוד קודם לפסק הדין הראשון שכן ההליכים נשוא פסק הדין השני היו במעמד צד אחד.

9.         ביום 29.11.07 הגישו הלוי, ברזילי וחברת מלכת השלום (להלן: " המבקשים"), בקשה לביטול צו העיקול שהושת בפסק הדין השני (בש"א 180934/07). בקשה זו טרם נדונה.

10.        בין לבין, ביום 20.12.07 עתרה התובעת להרחבת העיקול על נכסי הלוי מהטעם שהעיקול שניתן בפסק הדין לא תפס נכסים. הבקשה הובאה לפני כב' הרשם גבאי אשר ביקש הבהרה האם אין די בעיקול על נכסי מקרקעין של הלוי. בסופו של דבר, ועל מנת לקצר את היריעה אציין כי כב' הרשם גבאי בהחלטה מאוחרת יותר מיום 25.12.07 קבע כי העיקול יחול רק על זכיותיו של הלוי בנכסי מקרקעין.

11.        ביום 12.12.07 הגישה התובעת בקשה לתיקון כתב התביעה מהטעם של הגדלת הסכום, שעילתו בסכומים הנוספים שלא שולמו לתובעת ממועד הגשת התביעה וכן פיצויים מוסכמים. כן התבקש בית המשפט להתיר צירוף של חברת הניהול כמפורט בהמשך ההחלטה. בית המשפט, כב' הרשם גבאי נעתר לבקשה בהחלטתו ביום 20.1.08 ואיפשר לתובעת להגיש כתב תביעה מתוקן על הסך 3,916,308 ש"ח אשר חייב גם העברת ההליך לבית המשפט המחוזי.

12.        העברת ההליך לבית משפט זה נעשתה עוד בטרם דן בית משפט השלום בבקשות המבקשים לביטול העיקול הזמני שנקבע בפסק הדין השני, כמו גם בבקשה שהגיש הלוי להבהרה כי העיקול חל אך ורק על המקרקעין וכן בקשה נוספת מטעם הנתבעים להצהיר כי העיקולים פקעו.

13.        התיק הכולל מסמכים לרוב, ובכלל זה מספר ניכר של בקשות ביניים, שבחלקן הוכרע, הובא לפני. עם הבאתו, הורתי לצדדים לחדש את אותן בקשות שטרם הוכרעו ולאחר עיון בהן, קבעתי דיון דחוף במעמד הצדדים בכל הבקשות.

14.        זה המקום לציין כי סקאפה התקשרה ביום 5.11.06 עם חברה בשם סקאפה ניהול בע"מ (להלן: "חברת הניהול"), בהסכם לפיו הוקנתה לסקאפה ניהול הזכות לנהל את האירועים בנכס (להלן: " הסכם הניהול"), תמורת תשלום דמי ניהול חודשיים לסקאפה (להלן: " דמי הניהול"). חברת הניהול, מצויה בבעלות חברת שישקו קייטרינג בית יצחק בע"מ, (להלן: "חברת הקייטרינג"), שמניותיה נמצאות בידי צדדים שלישיים שאינם מי מבעלי הדין נשוא התביעה שלפניי. לימים, נקלעה חברת הקייטרינג לקשיים וביום 23.12.07 מונה לה מפרק בהחלטת בית משפט המחוזי בתל אביב יפו (פש"ר 2764/07).

            הבקשות

15.        הבקשות שהצדדים הביאו להכרעתי הן אלה:

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ