אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> החלטה בתיק א' 1077/08

החלטה בתיק א' 1077/08

תאריך פרסום : 01/04/2009 | גרסת הדפסה
בש"א, א
בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו
1077-08,7613-08
08/06/2008
בפני השופט:
איתן אורנשטיין

- נגד -
התובע:
פלקסטרוניקס (ישראל) בע"מ
עו"ד סנדר רוני
הנתבע:
1. קונג'י בע"מ
2. מולטיסורס בע"מ

עו"ד גיסין גיא
החלטה

1.         לפני בקשה להטלת עיקול זמני על נכסי המשיבה 1 (להלן: " המשיבה"), במסגרת תביעה כספית שהגישה המבקשת נגד המשיבות בסדר דין מקוצר, עוד ביום 17.1.08, בה עתרה לחייבן לשלם לה את הסך 6,138,749 ש"ח.

2.         המבקשת הינה תאגיד העוסק, בין היתר בייצור מוצרי טלפוניה. המשיבה עוסקת בשיווק מוצרים האמורים ושני אלו התקשרו בהסכם בחודש אפריל 2006 (להלן: " ההסכם"), אשר מכוחו הוצאו למבקשת הזמנות למוצרים.

3.         המשיבה 2 הינה חברה קשורה לחברה המשיבה, ושתי אלה מצויות בבעלותו של מר אבי ויינריב (להלן: " ויינריב") .

4.         נשוא הסכסוך הינה טענת המבקשת לפיה חייבות לה המשיבות סכומים שונים בקשר עם מוצרים וחומרי גלם שסופקו על ידה ואשר תמורתן לא שולמה לפי הפירוט הבא:

4.1        עבור ייצור מוצרי טלפוניה שסופקו, את הסך 3,578,591 ש"ח וזאת לאחר הפחתת חוב של המבקשת למשיבה, ולרבות ריבית פיגורים לפי החשב הכללי (סעיף 33 לכתב התביעה).

4.2        בגין חומרי גלם שסופקו לשתי המשיבות, מגיע סך 1,111,013 ש"ח לרבות ריבית פיגורים.

4.3        בגין חומר גלם שהוזמנו ולא נלקחו מגיע למבקשת מהמשיבה סך של 1,449,143 ש"ח שכולל אף הוא ריבית פיגורים.

צירוף סכומים אלה, מהווה את הסך 6,138,749 הוא סכום התביעה.

5.         המבקשת משתיתה את בקשתה בין היתר על הסכמה בין הצדדים ביום 26.3.07 (להלן: "ההסדר"), אשר בו הסדירו את הצדדים את ההתחשבנות המגיעה אחד למשנהו. בהסדר פורטו ההתחייבויות השונות של הצדדים, כאשר בסעיף 5 לו נקבע כי על המשיבה להמציא למבקשת 12 שיקים, ע"ס כולל של  1,789,000 דולר וזאת בתשלומים חודשיים החל מיום 1.5.07. התשלום יבוצע באמצעות שיקים שיחתמו ע"י ויינריב אישית וכן ינתן על ידו מכתב התחייבות שהשיקים יכובדו ויפרעו כמוסכם (להלן:" מכתב ההתחייבות"). בהתאם להסדר, התחייבה המבקשת להעביר את יתרת המוצרים והציוד לידי המשיבות.

6.         כל אחד מהצדדים טוען שמשנהו הפר את ההסכם. לעניין זה טוענת המבקשת, בין היתר שויינריב סרב לחתום על מכתב ההתחייבות, לא חתם על השיקים כמות שהיה עליו לעשות וכי המשיבות לא נענו להתראה לתקן את ההפרות. לפיכך, מימשה המבקשת מכתב אשראי בנקאי שניתן לה ע"י המשיבות, כאשר ניסיון המבקשות למנוע את המימוש בהליך שהוגש לבית משפט השלום בנצרת במסגרת תביעה שהוגשה ע"י האחרונה לא צלח (בש"א 3787/07). המבקשת טוענת כי לאחרונה הוחמר מצבן הכלכלי של המשיבות, קיים סיכון שהיא לא תוכל להיפרע עת ינתן פסק דין לטובתה, וכי התקיימו התנאים הקבועים בדין להטלת עיקול אשר הבקשה להטלתו הוגשה כאמור רק בחלוף מספר חודשים מאז הגשת תביעתה. בין היתר נטען להברחת רכוש המשיבה, אי עמידה בהפרשות סוציאליות לעובדיה ועוד.

7.         המשיבות מכחישות את טענות המבקשת. לדידם האחרונה גרמה להן לנזקים כבדים ולפיכך אף הוגשה נגדה תביעה אשר במקורה בעת הבקשה לסעד לצו מניעה זמני היא הוגשה לבית המשפט השלום בנצרת, והועברה בהמשך לבית משפט זה (ת.א. 2598/07). בתביעה עתרה המשיבה לחייב את המבקשת בתשלום בגין הנזקים שגרמה לה לטענתה בסך של 7,513,000 ש"ח.    

המשיבות טוענות, בין היתר כי הפרות של המשיבה באו לידי ביטוי באיחור באספקת מוצרים, אי העברת מידע במועד, משלוח מידע מוטעה ובאופן שגרם לנזקים כבדים. כל זאת נעשה אף קודם להסדר אשר נחתם על ידן בלית ברירה. זאת ועוד, גם את ההסדר הפרה המבקשת, כך לגירסת המשיבות שעה שהעלתה דרישות שאינן דרות בכפיפה אחת עם האמור בהסדר וזאת למשל בדרישה לקבל שיקים ללא מועד פירעון ועוד. המשיבה מוסיפה וטוענת כי לא התקיימו התנאים להטלת העיקול ובהקשר זה מצביעה על העדר הכבדה, שיהוי בהגשת הבקשה,

8.         שעה בית המשפט נדרש להטלת עיקולים זמנים על נכסי נתבע עליו לבחון קיומם של מספר תנאים מצטברים וכפי שנקבע בהחלטה שניתנה ב רע"א 9736/07 קראוס נ' הראל בית השקעות בע"מ ([פורסם בנבו] 5/12/07), בה נדונו בין היתר התנאים הרלוונטיים לצו עיקול, בהתאם להוראות תקנות סדר הדין האזרחי , התשמ-ד -1984:

"תקנה 362 ל תקנות סדר הדין האזרחי , התשמ"ד-1984 קובעת, כי על המבקש סעד זמני להציג ראיות מהימנות לכאורה לקיומה של עילת התובענה וכן לשכנע את בית המשפט כי מאזן הנוחות נוטה לטובתו, קרי שהנזק שייגרם לו אם לא יינתן הסעד הזמני גדול מהנזק שייגרם למשיב אם יינתן הסעד. עוד קובעת התקנה, כי על המבקש להציג ראיות לכאורה ל"קיום התנאים המפורטים בהוראות המיוחדות בפרק זה, הנוגעים לסעד הזמני המבוקש".  'ההוראה המיוחדת' הנוגעת לעניין עיקול זמני מצויה בתקנה 374(ב), ולפיה על המבקש להוכיח, על בסיס ראיות מהימנות לכאורה, "כי קיים חשש סביר שאי מתן הצו יכביד על ביצוע פסק הדין". הדגש במתן צו העיקול הזמני מושתת איפוא על הצורך למנוע שינוי לרעה במצבו של המבקש עד למועד פסק הדין ( רע"א 8420/96 מרגליות נ' משכן בנק הפועלים למשכנתאות, פ"ד נא (3) 789 (1997). לעניין זה רלבנטית האפשרות שהמשיב יבריח את נכסיו או יעשה מעשה אחר העלול להכשיל את ביצוע פסק הדין (ראו עניין מרגליות, וכן רע"א 6614/06 כפרית תעשיות (1993) נ' ICC Industries[פורסם בנבו] , שם פורטו שיקולים באשר להכבדה. לעתים אף גובה סכום התביעה ייחשב כשיקול רלבנטי למתן הצו, זאת "כאשר עלה בידי מבקש צו העיקול להראות כי אמצעיו הכספיים של הנתבע אינם מספיקים כדי לשלם את החוב הנטען" ( רע"א 903/06 דלק-חברת הדלק הישראלית נ' אטיאס [פורסם בנבו] (השופט גרוניס)). למותר לציין, כי שיקולים אלה יש לבחון בהקפדת יתר שלא לפגוע מעבר להכרחי בזכות הקניין של המשיב (גורן, 543, וראו להרחבה פרשת כפרית)".

מן הכלל אל הפרט:

9.         לאחר ששמעתי את חקירת מר ויינריב ובחנתי את כתבי הטענות ויישמתי את ההלכה, הגעתי למסקנה שאין מקום, למיצער בשלב זה, להיעתר לבקשה מחמת שאינה עומדת בכל המבחנים הדרושים.

10.        אפתח במבחן הראשון של קיום ראיות מהימנות לכאורה בעילת התביעה, כנדרש בהלכה. לטעמי, עומדת המבקשת במבחן זה אך זאת רק באשר לסך של 1,789,000 דולר, הנקוב בהסדר. עסקינן באישור מפורש של המשיבות בחוב המגיע מהן למבקשת, לאחר הפחתות וקיזוזים, תוך הסתייגות באשר לסכומים, שאינם משמעותיים. אמנם, המשיבות טוענות כי המבקשת הפרה את ההסדר בעיקר בעניין דרישתה לקבלת שיקים נעדרי מועד פירעון, אך לא ראיתי בכך כדי לפגוע במשקל שיש ליחס להסדר לצורך היותו ראיה מהימנה לכאורה לעילת התביעה. עסקינן במסמך שנחתם לאחר מו"מ בין הצדדים, הכולל התייחסות לכל אחד ואחד מרכיבי החוב, התמורה המגיע בגינו ולכאורה עולה כי הצדדים נתנו לו את דעתם במודע. כמו כן, עולה מההסדר שהמשיבות, שעה שסברו שיש מחלוקת בינן לבין המבקשת בפריט זה או אחר, דאגו להעלות ההסתייגות על כתב ובגוף ההסדר. כך היא טענת המשיבות המופיעה עלי ההסדר בקשר להפרש בנוגע להזמנת הרכש, וכאמור בסעיף 3) להסדר. המשיבות ומר ויינריב בעדותו לא שיכנע, ולמצער בשלב זה של ההליך, כי ההסכם נעשה תחת לחץ ודי בכך שאם כך אכן ארע, לא היתה מופיעה גם ההסתייגויות האמורות שבהסדר. במיוחד נכון שעה שהמבקשת, כך עולה, לא התנגדה להכללתן של הסתייגות מצד המשיבות לחיובים שבהסדר.

            זאת ועוד, המשיבות הסכימו לפרוע את החוב באמצעות שיקים שהיה עליהן למסור למבקשת, לא כל שכן אלה היו אמורים להינתן באופן אישי ע"י מר ויינריב שאף אישר בחקירתו שאמור היה להיות ערב באופן אישי לפירעון השיקים (עמ' 5 ש' 8 לפרוטוקול). לו סברו המשיבות שלא מגיעה תמורה למבקשת לא היתה ניתנת התחייבות כה מפורשת על ידן לשלם את הסכום האמור, לא כל שכן, נקבעה פריסה של התשלומים, מנגנון להבטחת פירעונן ועוד.  

נתתי דעתי לטענות המשיבות בדבר ההפרות המבקשת את ההסדר המתמקדת בעיקר בדרישת המבקשת באשר לשיקים, אך סבורני כי בשלב זה אין בטענות האמורות, לרבות הנטען בהקשר זה בסיכומי באי כוח המשיבה (עמוד 5 ואילך), כדי להפריך את היות ההסדר בגדר ראיה מספקת. גם לעניין זה לא שיכנע מר ויינריב בעדותו ודי אם אציין כי לו סבר שדרישת המבקשת לקבלת שיקים ללא תאריך פירעון אינה בהתאם להסדר, עדיין לא היה בדבר כדי למנוע מהמשיבות למסור את השיקים, שכן אם המבקשת היתה מציגה את השיקים לפירעון שלא במועדים המוסכמים,לא היה בידה כל קושי להורות על ביטול השיקים האמורים. לכך לא היה בפי מר ויינריב הסבר (עמ' 5 ש' 7-8).

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.

 שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ