אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> החלטה בבקשה לסילוק על הסף של תובענה לאכיפת הסכם

החלטה בבקשה לסילוק על הסף של תובענה לאכיפת הסכם

תאריך פרסום : 27/01/2011 | גרסת הדפסה
תמ"ש
בית משפט לעניני משפחה באר שבע
25847-04-10
14/12/2010
בפני השופט:
גאולה לוין

- נגד -
התובע:
י.א.
עו"ד אפרת שהם דליות
עו"ד אילן אבירם
הנתבע:
ס.א.
עו"ד דן מלכיאלי
החלטה

 לפניי בקשה לסילוק על הסף של תובענה לאכיפת הסכם, שהוגשה על-פי סעיף 7 לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה-1995 (להלן - החוק).

1.        ההליך עליו מושתתת התובענה הוא הסכם ממון שנערך בין הצדדים בספטמבר 2005, אשר אושר וקיבל תוקף של פסק דין בבית משפט זה (בפני כב' השופט ד' טפרברג). ההסכם מוציא ממעגל איזון המשאבים נכסים ורכוש שצבר מי מבני הזוג עובר לנישואין וכן הרכוש שיצבור במהלך הנישואין. בין היתר הוצאה ממעגל האיזון דירה ברח' ...., אותה רכש התובע קודם לנישואין.

2.        בהסכם הממון נקבעו הוראות למקרה שאחד מבני הזוג יגיש תביעת גירושין. הוסכם כי אם יגיש אחד הצדדים תביעת גירושין נגד הצד האחר, יסכים הצד האחר לתת או לקבל את הגט, לפי העניין, וישתף פעולה לשם קבלת פסק דין לגירושין בהסכמה. ההסכם הוסיף וקבע כי במידה ואחד הצדדים להסכם הגיש תביעת גירושין, הרי שתוך 90 ימים (ולאחר שהצד שתבע גירושין מילא אחר האמור בהסכם) תפנה הנתבעת לאלתר את דירתו של התובע ותיטול עימה את חפציה האישיים בלבד, והתובע יהיה פטור כליל ממזונותיה, עד מתן גט פיטורין. עוד נקבע בהסכם כי היה ויהיו לצדדים ילדים, יישארו הילדים בחזקתה ובטיפולה של הנתבעת.

3.        ביום 4.9.2005 הביאו הצדדים את ההסכם לאישור בית המשפט לענייני משפחה וביקשו ליתן לו תוקף של פסק דין. במהלך הדיון באישור ההסכם נרשמו מפיהם, לפרוטוקול, הדברים הבאים:

"ברור לנו, כי במקרה וחלילה נחליט על גירושין האמור בסעיף 10 להסכם, יש לפרשו כך שאם יהיו לנו ילדים משותפים והמשמורת של הילדים תהיה בידי ס., לא תפנה ס. את הדירה עד שימצא לילדים ולס. מקום מגורים חליף".

לאחר ההסכם - בדצמבר 2005 - נישאו הצדדים והביאו לעולם שתי בנות, ה. ילידת אוקטובר 2006 ומ. ילידת אוגוסט 2008.

4.        בכתב התביעה שלפניי נטען כי התובע עתר לגירושין בבית הדין הרבני ביום 21.2.2010. לטענתו, מוטלת על הנתבעת חובה לפעול בהתאם להוראות ההסכם ותניותיו. לדבריו, התובענה הוגשה נוכח סירובה של הנתבעת לקיים את ההסכם ולפנות את הדירה. הוא מבקש שבית המשפט יעשה שימוש בסמכות הקבועה בסעיף 7 לחוק בית המשפט לענייני משפחה ויורה על פינוי הנתבעת מהדירה.

התובע מפנה לדברים שכתב כב' השופט טפרברג בהחלטה במסגרת בקשה לצו הגנה (תמ"ש 38425-02-10), שיש להם נגיעה להסכם. ואלה הדברים:

"---בין הצדדים נחתם הסכם ממון, שהנו ברור די והותר וכל עוד הסכם זה קיים יש לקיימו ככתבו וכלשונו, בהסכם נכתב במפורש כי בתום 90 יום ממועד הגשת תביעת גירושין - על הצדדים להפרד זה מזה ללא כל קשר לגט שהנו בסמכותו של בית-הדין הרבני, משמעות הפירוד הוא שעל הבעל לדאוג למזונות ילדיו כולל מדורם ובכפוף לכך, הדירה תישאר בבעלותו....

כמובן שכל עוד לא יובטח נושא מדור הקטינים הם ימשיכו ויתגוררו בדירה נשוא הדיון".

 5.        הנתבעת מעלה בהגנתה טענה מקדמית, לפיה התובענה כלל אינה ראויה להתברר כתובענה להליכי ביצוע, לפי סעיף 7 לחוק. לטענתה, הוראת החוק עוסקת בתובענה לאיזון משאבים בין בני זוג או תובענה לפירוק שיתוף, ובמקרה דנן לא הייתה תובענה שכזו ואין פסק דין בתובענות כאמור שניתן לבצעו עפ"י סעיף 7 לחוק. לטענת הנתבעת, על התובע להגיש תביעה לסילוק יד, שעילתה הסכם ממון בין הצדדים, במסגרתה יתברר באם אכן התובע זכאי לסעד המבוקש.

6.        לאחר ששמעתי את טענות הצדדים, לא שוכנעתי כי יש הצדקה לסלק את התובענה על הסף.

סעיף 7 לחוק עניינו "הליכי ביצוע בתובענה לאיזון משאבים בין בני זוג או בתובענה לפירוק שיתוף בנכס של בני זוג או בתובענה בעניינו של קטין". אמנם, לא הייתה בפני בית המשפט תובענה לאיזון משאבים, תובענה לפירוק שיתוף או תובענה בעניינו של קטין. ואולם, כפי שנפסק לא פעם, אין מניעה שפסקי דין, שמקורם הסכם שאושר ע"י בית המשפט, יהיו מושא של תובענה להליכי ביצוע בין בני זוג. עמד על כך השופט גרניט בתמ"ש32887/97 (בש"א 11781/03) בציינו כי "כוונת המחוקק היא שגם כאשר בין הזוג עושים הסכם ממון או הסכם גירושין הכולל הסכם ממון, שבו משאירים הצדדים נושאים לאיזון עתידי- יש לבצע את האיזון בבית המשפט לענייני משפחה" (ראו גם: תמ"ש (ת"א) 8150/97 בראון נ' בראון; תמ"ש (י-ם) 10612/98 פלונית נ' פלוני תק-מש 2006(4) 690 בעמ' 693)

יצוין כי גם אם מתעוררת שאלה של פרשנות ההסכם, הדבר אינו מונע את תחולת ס' 7 לחוק, היות ופרשנות ההסכם מהווה חלק מסמכותו של בית המשפט בבואו ליתן הוראות לביצוע פסק הדין, לרבות הסכם ממון, אשר ניתן לו תוקף של פסק דין ((ראו, תמ"ש (י-ם) 10612/98 פלונית נ' פלוני תק-מש 2006(4) 690 בעמ' 693).

7.        לטעמי, אין בטענת הנתבעת, לפיה ההסכם שאושר אינו מסדיר איזון משאבים או פירוק שיתוף, כדי לשלול תחולתו של סעיף 7 לחוק. ההסכם ופסק דין מסדירים את ענייני הרכוש בין הצדדים, כמו גם את עניינם של קטינים שעתידים להיוולד לבני הזוג. לטעמי, התכלית שביסוד סעיף 7 לחוק מצדיקה לכלול גם פסק דין שאישר הסכם בענייני רכוש שלא על דרך איזון משאבים או פירוק שיתוף תחת כנפי סעיף 7. מתן פרשנות מצמצמת לסעיף 7 כך שהוא חל רק על איזון משאבים או פירוק שיתוף עלולה להחטיא את מטרתו של הסעיף, שהינה פיקוח הדוק של בית המשפט על אכיפת פסקי דין בתחום הרגיש של בני משפחה, תוך מתן שיקול דעת לבית המשפט לאכוף את ההסכם בדרך הנראית יעילה וצודקת בנסיבות העניין. על רקע זה סבורה אני כי יש לפרש את ס' 7 לחוק, באופן בו הוא חל במקרים בהם נדרש ביצוע פסק דין בענייני רכוש וממון, גם כאשר פסק הדין אינו מורה על איזון משאבים או על פירוק שיתוף.

8.        זאת ועוד, ניתן לראות את ההסכם - יחד עם פרוטוקול הדיון - כפסק דין בעניינו של קטין. ההסכם עצמו קובע כי ילדים עתידיים יהיהו בחזקתה וטיפולה של הנתבעת, ופרוטוקול הדיון מוסיף ומבהיר כי פינוי הדירה יהיה רק לאחר מציאת מקום מגורים חליף לנתבעת ולילדים. מכאן שגם על פי החלופה של "תובענה בעניינו של קטין", העניין בא בגדרי סעיף 7 לחוק.

9.        בסיכום הדברים, לא מצאתי כי יש לסלק את התובענה על הסף.

ההליך נקבע לקדם משפט נוסף ליום 23/1/2011, מועד בו יישמעו הוכחות בתביעת המזונות בתמ"ש 41150-02-10.

עד 20 יום טרם מועד הדיון יגיש ב"כ התובע הצעה כיצד לשיטתו יש לבצע את פסק הדין הלכה למעשה, תוך מסירת העתק לצד שכנגד.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ