אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> הגבלת העיון בתיק בית משפט למסמכים אשר אינם חושפים סודות מסחריים ועסקיים

הגבלת העיון בתיק בית משפט למסמכים אשר אינם חושפים סודות מסחריים ועסקיים

תאריך פרסום : 31/07/2008 | גרסת הדפסה
עת"מ
בית המשפט המחוזי ירושלים
1173-07
30/07/2008
בפני השופט:
י' נועם

- נגד -
התובע:
אתנה סמרטקרד סולושנס בע"מ
עו"ד מ' ברנע ושות'
הנתבע:
1. היולט - פקרד (ישראל) בע"מ
2. מדינת ישראל - משרד הפנים - ועדת המכרזים
3. מדינת ישראל - משרד האוצר - ועדת הפטור
4. דפוס בארי (שותפות רשומה)

עו"ד יוסי לוי ואח'
עו"ד פרקליטות מחוז ירושלים
עו"ד ארדינסט בן נתן ושות' ואח'
החלטה

1.       לפניי בקשת המבקשת, אתנה סמרטקרד סולושנס בע"מ, לעיין בתיק בית-המשפט הנדון, זאת לפי תקנה 4(ג) לתקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה (עיון בתיקים), התשס"ג-2003.

2.       בעתירה בעת"מ 1173/07, שהוגשה ביום 26.12.07, עתרה העותרת, היולט פקרד (ישראל) בע"מ, כנגד החלטת ועדת המכרזים של משרד הפנים, לפסול את ההצעה שהגישה למכרז מס' 40/2005, להנפקת תיעוד לאומי ממוחשב (תל"ם) המבוסס על טכנולוגיית "הכרטיס החכם". משיבה 4, דפוס בארי בע"מ, צורפה כמשיבה לעתירה, על-פי בקשתה, בהחלטה מיום 18.2.08 בבש"א 118/08.

ביום 29.7.08, נמחקה העתירה, בגדרו של הסדר דיוני שהגיעו אליו העותרת והמדינה, זאת מבלי שהוגשו בגדרה כתבי-תשובה או כתבי-תגובה מטעם מי מהמשיבים.

3.       בשלב זה נותר לדון בבקשת המבקשת לעיון בתיק. בבקשה, שהוגשה ביום 14.4.08, נטען כי המבקשת הנה חברה אשר רכשה בעבר את מסמכי המכרז אך לא התמודדה בו, שכן לא עמדה בתנאי הסף; ועתה, משנודע לה על התפתחויות ועל פסילת ההצעות במכרז, מבקשת היא לעיין בתיק על-מנת לכלכל צעדיה ביחס להליכים עתידיים בעניינו של הפרויקט. המבקשת טוענת, כי עיון בתיק בית-המשפט נועד "לצורך קידום ענייניה לעניין פרויקט התיעוד הלאומי הממוחשב, והעיון המבוקש עשוי לגלות פרטים, מידע ועדכונים, אשר ישפכו אור על המסכת העובדתית, ואשר יילקחו בחשבון ביחס לכל הליך עתידי בו תיקח המבקשת חלק ביחס לפרויקט זה" (סעיף 3.6 לבקשה).

העותרת ומשיבה 4, בתגובותיהן בכתב, התנגדו לבקשת העיון, בעיקר מטעמים  של שמירה על סודות מקצועיים ומסחריים, וגרסו כי המבקשת - כמי שלא הגישה הצעה במכרז - מנועה אף מלעיין בהצעות הכספיות של המשתתפים במכרז. המדינה השאירה את ההחלטה לשיקול דעתו של בית-המשפט.

4.       סוגיית זכות העיון בתיקי בית-המשפט הוסדרה בתקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה (עיון בתיקים), התשס"ג-2003. בעניין מעמדו של המבקש לעיין בתיק, מורה סעיף 4(א) לתקנות, כי "כל אדם רשאי לבקש מבית-משפט לעיין בתיק בית-משפט... ובלבד שהעיון בו אינו אסור על-פי דין". באשר לזכות העיון והיקפה, קובע סעיף 4(ד) לתקנות, כי "בבואו לשקול בקשת עיון, ייתן בית-המשפט את דעתו, בין-השאר לעניינו בתיק של המבקש, לעניינם של בעלי הדין ושל מי שעלול להיפגע כתוצאה מהעיון, וכן לסבירות הקצאת המשאבים הנדרשת לשם היענות לבקשה". כן מסמיכה תקנה 4(ו) את בית-המשפט לקבוע בהחלטתו כל תנאי או הסדר הדרושים לאזן בין הצורך בעיון לבין הפגיעה שעלולה להיגרם לבעלי-הדין או לצד שלישי בשל העיון.

          על מהות ההסדר הנורמטיבי שהותווה בתקנות, עמד כב' הרשם י' מרזל, בהחלטתו המפורטת והמנומקת בע"א 8849/01 סבוב נ' פז-גל חברה לשיווק בע"מ(ניתנה ביום 15.2.05), ולהלן אביא את עיקרי הדברים. תכליתה של תקנה 4 לתקנות מבטאת מגמה לאפשר לכל אדם לעיין בתיק בית-המשפט. מגמה זו נובעת, בין-השאר, מעקרון פומביות הדיון, שהוא עקרון חוקתי, שממנו נגזרת גם זכות העיון במסמכי בית-המשפט ואף פרסום תוכנם. עם זאת, פומביות הדיון הנה עיקרון יחסי, והתקנות מגשימות מגמה נוספת, להבטיח זכויות ואינטרסים אחרים, שאינם עולים בהכרח בקנה אחד עם עיקרון הפומביות וזכות העיון. באיזון שבין פומביות הדיון לבין הגשמת האינטרסים והזכויות האחרים, שאף הם יחסיים, יש לבחון כל מקרה על-פי נסיבותיו; והכל תוך החלת עיקרון המידתיות, לפיו יש לסייג את העיון באופן שלא יפגע בעיקרון הפומביות במידה שאינה עולה על הנדרש. המתווה הנורמטיבי העולה מהתקנות, כפי שהוצג בהחלטה בע"א 8849/01 (לעיל), כולל בחינה בשלושה שלבים. בשלב הראשון, יש לבחון אם אין איסור בדין על העיון. בשלב השני, בהנחה שאין איסור בדין לעיון, יבחן בית-המשפט אם העיון מוצדק, זאת תוך איזון בין האינטרסים המנוגדים, כאשר נקודת המוצא היא שיש לאפשר את העיון, והנטל רובץ לשכמו של הטוען למניעת העיון. בשלב השלישי, בהנחה שיש הצדקה לאפשר את העיון, יש לבחון אם ניתן להגשים את תכלית העיון תוך פגיעה מידתית ככל האפשר בזכויות ובאינטרסים של מי שהתנגדו לעיון (פיסקה 10 לפסק-הדין הנ"ל).

5.       ומן הכלל אל הפרט: לאחר ששקלתי את מכלול טענות הצדדים, בבקשה לעיון, בתגובות המשיבים ובתשובת המבקשת לתגובות, הגעתי לכלל מסקנה כי אין לאפשר למבקשת לעיין באופן גורף בכל תיק העתירה, זאת מחמת חשיפתם של סודות מקצועיים ומסחריים של העותרת. עם זאת, אין מניעה לכך שהמבקשת תקבל מידי העותרת מסמכים מהתיק שלא יהא בהם כדי לחשוף את הסודות האמורים.  

           סבורני, כי המבקשת מנועה מלעיין במסמכים בעתירה המתייחסים לסודות מקצועיים ומסחריים של ההצעות במכרז, זאת, בין-השאר, לנוכח אופי המכרז שענייננו בטכנולוגיה מורכבת וחדשנית. הזכות לסודיות מקצועית וסודיות מסחרית מעוגנת בחקיקה ובפסיקה, ובאה לידי ביטוי בחיקוקים שונים, כמו למשל: בחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999; בסעיף 30(ב)(2) לחוק בתי-דין מינהליים, התשנ"ב-1992; בסעיף 9(ב)(6) לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998; ובתקנה 21(ה) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993. בענייננו, תיק בית-המשפט כולל סודות מקצועיים ומסחריים של העותרת, שאין מקום לחושפם בפני המבקשת. סודות אלו, הן בהיבט הטכני של ההצעות במכרז, והן בעניין ההיערכות העסקית והכלכלית של המציעים, לרבות התקשרות עם גורמים שלישיים שעמם הם חתומים על הסכמי סודיות, צויינו ופורטו במסמכים שבתיק.

בנסיבות המקרה דנן, זכות העיון של המבקשת בתיק, לתכלית שהוצגה על-ידה בבקשתה, נסוגה מפני זכותה של העותרת שלא לחשוף ברבים את סודותיה המקצועיים והמסחריים שפורטו בעתירה על נספחיה. לכך גם הסכימה המבקשת עצמה, עת הבהירה בתשובתה בכתב לתגובותיהן של העותרת ושל משיבה 4, כי היא "לא תרה אחר סודותיה המסחריים של העותרת", המוזכרים בתיק בית-המשפט, וכי "מטרתה העיקרית והמרכזית... היא לשפוך אור על המסכת העובדתית והשתלשלות העניינים עד לביטול המכרז, זאת לשם שקילת צעדיה העתידיים ביחס לפרויקט..., בו היא מעוניינת ליטול חלק" (פיסקאות 15 ו-16 לתגובה).

לא מצאתי הצדקה למנוע את חשיפת ההצעה הכספית של העותרת במכרז, ככל שאין במסמך ההצעה כדי לחשוף סוד עיסקי או סוד מסחרי; ובפרט נוכח העובדה שההצעה נחשפה לפני משיבה 4, עם מתן ההחלטה מיום 18.2.08 בתיק בש"א 118/08, בדבר הצטרפותה כמשיבה נוספת בעתירה. צירופה כמשיבה הותר, ולו מן הטעם שהיא הייתה עלולה להיפגע מתוצאות העתירה - בין אם יפתח משרד הפנים בהליך של התמחרות, ובין אם ינוהל הליך דמוי מכרז או הליך אחר. את עיונה של משיבה 4 בכתב-העתירה על נספחיו, סייגתי באופן שלא יחול על מסמכים שנטען חסיון בעניינם. סבורני, כי למרות שמשיבה 4 הגישה הצעה במכרז ואילו המבקשת לא השתתפה במכרז, אין מקום לאבחן בין השתיים לעניין היקף העיון בחומר, כאשר האחרונה מבקשת לעיין בתיק בית-המשפט מכוח עקרון פומביות הדיון, וזאת על-מנת לכלכל צעדיה בעתיד כמתמודדת פוטנציאלית בהליכים עתידיים, אם יהיו, בין אם מדובר במכרז, בהליך דמוי מכרז או התמחרות.

6.       סיכומם של דברים: על-יסוד האמור לעיל, החלטתי להיעתר לבקשה באופן חלקי, כך שהמבקשת תוכל לקבל לעיונה עותקים של מסמכים מתיק העתירה, למעט חלקים או פרטים מהמסמכים החושפים סודות מקצועיים או סודות מסחריים של מי שהשתתפו במכרז. מטעם זה, לא תוכל המבקשת לעיין בתיק בית-המשפט, ומסמכי התיק שהעיון בהם יתאפשר, יומצאו לה באמצעות ב"כ העותרת.

לפיכך, תמציא העותרת למבקשת עותקים מכתב-העתירה על-נספחיו, ללא החלקים שנטען לסודיות מקצועית ומסחרית בעניינם, ובכללם נספח כ"ה לעתירה וכל תיעוד אחר, לרבות הפרוטוקולים של ועדת המכרזים, שיש בו כדי לחשוף את הזכות האמורה לסודיות. בנוסף תמציא העותרת למבקשת עותקים מהבקשות הדיוניות שהוגשו על-ידי הצדדים בעתירה ומההחלטות שניתנו בעניינן, וכן עותקים מכתבי הטענות ומההחלטה בבש"א 118/08.

המזכירות תמציא עותקים מההחלטה לב"כ המבקשת ולב"כ המשיבות.

ניתנה היום, כ"ז בתמוז התשס"ח (30 ביולי 2008), בהיעדר הצדדים.

י' נועם, שופט

 

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ