אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> הבנק הנפיק ערבות פגומה, ויפצה את החברה בגין אי זכייתה במכרז

הבנק הנפיק ערבות פגומה, ויפצה את החברה בגין אי זכייתה במכרז

תאריך פרסום : 17/05/2009 | גרסת הדפסה
א
בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו
1525-02
14/05/2009
בפני השופט:
ענת ברון

- נגד -
התובע:
א"ד מירז תעשיות בע"מ
הנתבע:
בנק איגוד לישראל בע"מ
פסק-דין

פתח דבר

1.         התובעת, א"ד מירז תעשיות בע"מ (להלן: " התובעת"), היא חברה שעיסוקה בייצור, שיווק ואספקת ציוד וריהוט לגופים מוסדיים גדולים ובעיקר לרשויות מקומיות ומוסדות חינוך. הצד השלישי, החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (להלן: " משכ"ל") הינה חברה שבשליטת מרכז השלטון המקומי בישראל ומרכז המועצות האזוריות, ומארגנת פעולות כלכליות ומשקיות לטובת הרשויות המקומיות בישראל; בין היתר, עורכת משכ"ל מכרזי מסגרת פומביים לאספקת ציוד ומוצרי ריהוט עבור מוסדות חינוך. הנתבע, בנק איגוד לישראל בע"מ (להלן: " הבנק"), הנפיק עבור התובעת ערבות בנקאית לטובת משכ"ל, אשר היתה דרושה לתובעת לצורך השתתפותה באחד המכרזים לאספקת מוצרי ריהוט שפורסם על ידי משכ"ל. דא עקא, שמשכ"ל מצאה פגמים בערבות הבנקאית שהונפקה על ידי הבנק, שבעטיים פסלה את הצעתה של התובעת במכרז על הסף. לגישתה של התובעת הבנק גרם ברשלנות ותוך הפרת חוזה לכך שהערבות הבנקאית היתה פגומה, ועל כן עליו לפצות את התובעת בגין הנזקים שנגרמו לה עקב אי זכייתה במכרז. הבנק טוען לאשם תורם של התובעת, וכן הגיש הודעת צד שלישי נגד משכ"ל - כאשר לעמדתו משכ"ל פעלה בחוסר סבירות שעה שפסלה את הצעתה של התובעת במכרז על הסף. משכ"ל מצידה טוענת כי הבנק מושתק מלטעון נגדה בעניין תוצאות המכרז, וזאת לנוכח קיומו של מעשה בית דין בנדון.

רקע עובדתי

2.         משכ"ל נוהגת לפרסם מעת לעת מכרז פומבי לאספקת ציוד וריהוט לרשויות מקומיות ולגופים ציבוריים, שהינו מכרז מסגרת - קרי בכל מכרז ישנם מספר זוכים, עימם חותמת משכ"ל על חוזה המאפשר לרשויות ולמוסדות להזמין פריטי ציוד וריהוט מכל אחד מהזוכים על פי שיקול דעתם ובמחירים שלא יעלו על הקבוע במכרז. ניתן לבצע את הזמנות הציוד והריהוט באמצעות משכ"ל, שאז היא גם אחראית על הגשת החשבונות לתשלום לידי הרשויות מצד אחד והעברת התשלום לספקים מצד שני (ראו סעיף 5 לתצהירו של מר יובל ברוק, אשר שימש כמנהל תחום רכש ואיכות הסביבה במשכ"ל בין השנים 2002 ו- 2007; להלן: " ברוק"); וכן ניתן להתקשר באופן ישיר עם הזוכים במכרז (ראו עדותו של מר אבנר שחר, הבעלים ומנהל התובעת, להלן: " אבנר"). יובהר כי פרסום מכרז המסגרת וניהול ההזמנות נעשה על ידי משכ"ל כשירות לרשויות, והוא אינו מונע מהן לפרסם מכרזים עצמאיים או להתקשר עם ספקים שונים בפטור ממכרז על פי הוראות הדין החלות עליהן (ראו סעיף 12 לתצהיר ברוק).

            מכרז המסגרת מחולק לפרקים, וכל משתתף רשאי להגיש הצעה לפרק אחד או או יותר מתוכו, בין כיצרן ובין כספק. מאחר שכל פרק כולל מספר רב של פריטי ציוד וריהוט - לא חלה על המשתתפים חובה להיות יצרנים בלבד או ספקים בלבד של כל הפריטים הללו, אלא שהם רשאים לשמש כספקים של חלקם ויצרנים של חלקם האחר (ראו סעיפים 7-8 לתצהיר ברוק); בנוסף, לא מן הנמנע כי לפחות לגבי חלק מהפריטים, משתתפים שונים יציעו את אותו מוצר שיוצר על ידי אותו יצרן (ראו סעיף 9 לתצהיר ברוק).

3.         בחודש מרץ 2000 פרסמה משכ"ל מכרז מסגרת פומבי שמספרו רה/7/2000, לאספקת ריהוט וציוד לרשויות מקומיות ולגופים ציבוריים (להלן: " מכרז 2000"; העתק המכרז שעל מסמכיו חתמה התובעת צורף כנספח א לתצהיר אבנר). בפרק "תנאים להשתתפות במכרז", נאמר בין היתר כדלקמן:

"רשאים להשתתף במכרז זה תאגידים הרשומים כדין בישראל, שהינם יצרנים או ספקים של המוצרים המוצעים על ידם, העומדים, במועד הגשת ההצעות במכרז, בכל התנאים המפורטים להלן:

...

מי שלהצעתו במכרז מצורפת ערבות בנקאית אוטונומית, על סך של 100,000ש"ח, מבוילת כדין, שהוצאה על ידי בנק בישראל, לבקשת המשתתף במכרז, צמודה למדד המחירים לצרכן (כללי) (להלן: 'המדד') לפקודת החברה (משכ"ל- ע.ב.) בהתאם לנוסח המצ"ב לקיום תנאי המכרז, ההצעה וחתימה על החוזה (שייחתם עם הזוכה- ע.ב.).

הערבות תהא בתוקף לתקופה של 90 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. החברה תהא רשאית להגיש את הערבות לגביה כל אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי מכרז זה." (ההדגשות שלי- ע.ב.) (ראו סעיף 2 למכרז 2000, נוסח כתב הערבות צורף כנספח ראשון למכרז).

            עוד נקבע כי הצעות מפורטות בהתאם לדרישות המכרז ניתן למסור למשכ"ל החל מיום ד' ה- 22/3/00 ועד ליום ה' ה- 23/3/00 בשעה 12:00 (ראו סעיף 9 למכרז 2000).

4.         התובעת אשר למן שנת 1996 השתתפה במכרזים דומים שערכה משכ"ל, בפרק "פריטי ריהוט למוסדות חינוך", הגישה הצעה גם למכרז 2000 בפרק זה. מלבדה, הוגשו הצעותיהם של שלושה משתתפים נוספים: שמיר ריהוט 92 בע"מ (להלן: " שמיר"), תמר מפעלי רהיטים בתמורים (להלן: " תמר") ויצירה ש. נויפלד בע"מ (להלן: " יצירה") (ראו סעיף 14 לתצהיר ברוק). אין חולק כי הצעתה של התובעת היתה בין שלוש ההצעות הזולות (ראו סעיף 14 לתצהיר אבנר).

הערבות הבנקאית שהיתה דרושה לתובעת לצורך השתתפותה במכרז 2000 הונפקה בסניף ראש העין של הבנק (להלן: " הסניף") ביום 16/3/00 על ידי גב' יפעת מלכה, פקידה במחלקה העסקית של הסניף (להלן: " הערבות" ו- " מלכה" בהתאמה); ביום 17/3/00 חייב הבנק את חשבונה של התובעת בעמלה בגין הנפקת הערבות בסכום של 315ש"ח  (ראו דף החשבון שצורף כמוצג ב למוצגי הבנק).

הערבות הודפסה כמסמך מקורי ובתוספת מספר עותקים - כאשר המקור היה מיועד למשכ"ל והעותקים היו מיועדים לתובעת ולבנק (צילום מסמך המקור של הערבות שהוגש למשכ"ל צורף כנספח ב לתצהיר ברוק). על הטופס המקורי של הערבות חתמו שני מורשי חתימה מטעם הבנק - מנהל המחלקה העסקית מר אבינועם ידעי (להלן: " ידעי") ומנהל הסניף מר יורם רגב (להלן: " רגב") - הן בחתימה בכתב יד והן בחותמת אישית של כל אחד מהם; החתימות בכתב יד עברו באמצעות נייר כימי גם לעותקים של הערבות, והחותמות האישיות הוטבעו גם על עותקים אלה. ואולם, אף על פי שצוין על גבי הערבות כי " טופס זה חייב בשתי חתימות, חותמות אישיות וחותמת הסניף" - חותמת הסניף לא הוטבעה על המקור של הערבות, וכפי הנראה גם לא על גבי העותקים. נוסף על כך, הערבות לא בוילה על ידי הבנק - אף על פי שהיה עליו לעשות כן על פי הדין הנוהג באותה עת ועל פי הוראותיו של מכרז 2000. עוד יצוין כי לפחות על גבי אחד מן העותקים של הערבות הוטבעה חותמת בנוסח " מאשר קבלת הערבות ומסכים לתוכנה" ואבנר הוסיף בסמוך אליה את חתימתו בכתב ידו; ואולם חותמת וחתימה כאמור לא נחתמו על גבי מסמך המקור (ראו נ/5, וכן עדותו של אבנר בעמ' 5 לפרוטוקול יום 14/2/07, ש' 5-10).

5.         הצעתה של התובעת במכרז 2000 הוגשה על ידה למשכ"ל ביום 23/3/00, המועד האחרון להגשת הצעות. עוד באותו יום נפתחו המעטפות ובהן ההצעות למכרז על ידי  

ועדת המכרזים של משכ"ל (להלן: " ועדת המכרזים"), אשר בשלב זה ביצעה בדיקה מקדמית של ההצעות - ובין היתר וידאה קיומם של מסמכים מהותיים כגון ערבות בנקאית (ראו עדותו של ברוק בעמ' 371 לפרוטוקול, ש' 13-22). לנוכח הבדיקה התברר לוועדה כי הערבות שהוגשה על ידי התובעת לא היתה מבוילת, וכבר באותו מועד (יום 23/3/00) הודיע על כך נציג הוועדה לאבנר בשיחה טלפונית. אבנר מצידו התקשר בעניין לרגב, מנהל הסניף, והאחרון הודיע כי הוא יבייל מיד את אחד העותקים של הערבות שנותרו בידי הבנק. אבנר, שבאותה עת היה בתל אביב, ביקש מרעייתו דליה שחר (להלן: " דליה"), שמקום עבודתה סמוך לסניף הבנק בראש העין, כי תאסוף מן הסניף את העותק המבויל של הערבות ותביא אותו אליו לתל אביב (ראו עדותו של אבנר בעמ' 32 לפרוטוקול, ש' 3-10). משכך, רגב מסר את העותק המבויל לדליה אשר מסרה אותו לאבנר, ואבנר הגיע עוד ביום 23/3/00 למשרדי ועדת המכרזים - אלא שנציג הוועדה סירב לקבל מידיו את העותק המבויל של הערבות, ולאחר שעיין בו השיב אותו לאבנר וציין כי התובעת תקבל הודעה ממשכ"ל בנוגע להמשך השתתפותה במכרז 2000 (ראו עדותו של אבנר בעמ' 36 לפרוטוקול, ש' 11-13). יוער כי אין מחלוקת שבנוסף לביול, הוספה על גבי אותו עותק של הערבות גם חותמת הסניף - אשר היתה חסרה כאמור על גבי המקור (העותק המבויל של הערבות בתוספת חותמת הסניף צורף כמוצג ג למוצגי הבנק).

אף על פי שביום 23/3/00, לאחר שנפתחו המעטפות, סירבה ועדת המכרזים לקבל מאבנר את העותק המבויל של הערבות, ביום 27/3/00 התקשר בשנית נציג ועדת המכרזים לאבנר וביקש ממנו כי בכל זאת ימציא לוועדה את הערבות המבוילת; ואבנר עשה כן כבר באותו יום (ראו עדותו של אבנר בעמ' 36 לפרוטוקול, ש' 14-22). עוד ביום 27/3/000 מסרה ועדת המשנה של ועדת המכרזים, שתפקידה לשקלל את כל הנתונים הרלוונטיים למכרז ולרכז את תוצאותיו עבור ועדת המכרזים (להלן: " ועדת המשנה"; ראו עדותו של ברוק בעמ' 372 לפרוטוקול, ש' 10-22), את המלצותיה לוועדת המכרזים. בנוגע להצעתה של התובעת קבעה ועדת המשנה כדלקמן:

" 1. פסילות סף

להצעתה של חברת א.ד. מירז תעשיות בע"מ צורפה ערבות שאיננה מבוילת כנדרש בתנאים להשתתפות במכרז וכן איננה חתומה בחתימות סניף הבנק כנדרש בנוסח הערבות עצמו. לפיכך ממליצה ועדת המשנה לפסול את הצעתה של חברת א"ד מירז." (המלצות ועדת המשנה צורפו כחלק מנספח ג לתצהיר ברוק).

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ