אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> ד"נ בפס"ד שקבע כי יורשים של חברה באגודה שיתופית זכאים לקבל את ערכה הנקוב של המניה.

ד"נ בפס"ד שקבע כי יורשים של חברה באגודה שיתופית זכאים לקבל את ערכה הנקוב של המניה.

תאריך פרסום : 12/01/2012 | גרסת הדפסה
דנ"א
בית המשפט העליון
6659-11
05/01/2012
בפני השופט:
כבוד הנשיאה ד' ביניש

- נגד -
התובע:
1. רפאל רוזנשטיין
2. יורם רוזנשטיין

עו"ד דוד בסון
עו"ד יהושע יצחקי
הנתבע:
רמת הדר כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ
החלטה

           לפניי עתירה לקיום דיון נוסף בפסק דינו של בית המשפט העליון מיום 24.8.2011 בע"א 8363/07 רוזנשטיין נ' רמת הדר כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ שניתן מפי השופטת ע' ארבל, ובהסכמת המשנה לנשיאה, השופט א' ריבלין והשופט נ' הנדל. בפסק הדין נשוא העתירה נדחה ערעורם של העותרים על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו, ובו נקבע כי העותרים, יורשיה של חברת המשיבה ובעלת מניה בה, זכאים לקבל את ערכה הנקוב של המניה ולא את שוויה של המניה ביום פדיונה.

1.        העותרים הינם יורשיה של אמם המנוחה אשר היתה במשך עשרות שנים בעלת נחלה ומניה במשיבה, שהינה אגודה שיתופית מסוג כפר שיתופי. המנוחה נפטרה ביום 7.12.1995 וביום זה פקעה חברותה במשיבה בהתאם לתקנות האגודות השיתופיות (חברות), תשל"ג-1973 (להלן: התקנות) ובהתאם לתקנון המשיבה (להלן: התקנון). עקב פקיעת החברות שילמה המשיבה למערערים את ערכה הנקוב של מניית המנוחה על סך של 18.29 ש"ח. העותרים פנו לבית המשפט המחוזי לקבלת סעד הצהרתי לפיו זכאים הם לקבל מהמשיבה את שוויה הריאלי של המניה כפי שיוערך ביום הפדיון. בית המשפט המחוזי בפסק דינו מיום 28.8.2007 דחה את תביעת העותרים וקיבל את עמדת המשיבה לפיה יש לפדות את המניה בערכה הנקוב. כמו כן, דחה בית המשפט טענה חלופית של העותרים לפיה יש להחיל בעניינם את תקנה 11 לתקנות מאחר שהמשיבה איננה עוד כפר שיתופי, בשים לב למהותה שהשתנתה ולמטרותיה החדשות שנרשמו בתקנון. בית המשפט דחה טענה זו היות שלא הובא כל ביסוס עובדתי לטענה וכי לא שוכנע שבסמכותו לקבוע את מהותה של אגודה שיתופית בניגוד לסיווגה על ידי רשם האגודות השיתופיות. על פסק דינו זה של בית המשפט המחוזי ערעורו העותרים.

2.        בית המשפט העליון בפסק הדין בערעור, נשוא הבקשה הנוכחית, פנה למלאכת פרשנות ההוראות הנורמטיביות הרלוונטיות בכדי להכריע בשאלה שעמדה לפניו, והיא האם זכאים העותרים לקבל את שוויה של מניית אמם המנוחה, שהיתה חברת המשיבה, ביום פדיונה או את ערכה הנקוב בלבד. סעיף 31(1) לפקודת האגודות השיתופיות (להלן: הפקודה), הוא הסעיף המסדיר את פדיון המניה של חבר אגודה שיתופית שהלך לעולמו, קובע כדלקמן:

חברים שמתו

 31(1) במות חבר האגודה, רשאית האגודה להעביר את מנייתו או את מידת ההשתתפות שלו, בתוך שנה אחת מיום מותו, לאדם שיוצע בהתאם לתקנותיה של אותה האגודה, אם נתקבל אותו אדם כהלכה כחבר לאגודה בהתאם לתקנות ולתקנותיה של האגודה; ואם לא הוצע אדם, תעביר לאדם שהועד יראה בו את יורשו או נציגו החוקי של החבר שמת, הכל לפי הענין, סכום השווה לשוויה של מנייתו של אותו החבר שמת או של מידת ההשתתפות, כפי שיוברר בהתאם לתקנות ולתקנות האגודה:

בתנאי שאותו איש מוצע, או יורש או נציג חוקי, הכל לפי הענין, רשאי לדרוש שהאגודה תשלם בתוך שנה אחת מיום מות החבר את שוויה של המניה או של מידת ההשתתפות של החבר ההוא, אשר יוברר כאמור לעיל.

           בסעיף זה לא מצא בית המשפט מענה שכן הסעיף אך קובע כי האגודה תעביר ליורשו של החבר שמת סכום השווה לשווייה של מנייתו של החבר שמת. את ערך הפדיון הסעיף אינו מבאר. בית המשפט קבע שבחינה לשונית של הסעיף מביאה לסברה כי המחוקק לא התכוון לקבוע הסדר אחיד לסכום פדיון המניה בעת מות חבר וביקש להשאיר את הקביעה למתקין התקנות או לכל אגודה בהתאם לתקנונה. כמו כן, נקבע כי בחינה תכליתית של הסעיף גם היא אינה מביאה לקבלת פרשנותם של העותרים, לפיה יש לפדות את המניה בערכה הריאלי. בית המשפט התייחס לתכליתה של אגודה שיתופית, שהינה מתן שירותים לחבריה והטבת מצבם. נוכח זאת, מימוש חלק מנכסי האגודה השיתופית על מנת לפדות בערך ריאלי מניית חבר שמת תביא לפגיעה בשאר חברי האגודה, שכן תקטין את מצבת ההון והנכסים באגודה ותקשה על השגת התכליות שבהקמתה. בית המשפט המשיך במלאכת הפרשנות ופנה להוראות 11-10 ו-17 לתקנות, הן ההוראות הרלוונטיות לעניין, הקובעות כדלקמן:

סכום הפדיון

 10. המניה תיפדה בסכום ששולם תמורתה לאגודה בנוסף לסכומים אחרים שנקבעו על פי הוראות תקנות האגודה, אולם רשאית האגודה לנכות ממנו סכום השווה לשיעור יחסי לפיחות ערך הון המניות של האגודה מחמת הפסדים או ירידת ערכם של נכסי האגודה, לרבות פחת עד ליום שבו פקעה החברות, ובלבד שהפיחות הוא בשיעור שאילו פורקה האגודה לא היו מחזירים לכל אחד מהחברים את מלוא הסכום ששילם תמורת מנייתו.

פדיון לפי ערך

 11. באגודה יצרנית, באגודה לשירותים למעט אגודה לתחבורה והובלה, העוסקת בהולכת נוסעים ולפי צו הרשם גם בכל אגודה אחרת למעט מושב עובדים, מושב שיתופי או כפר שיתופי - תיפדה המניה, לרבות כל צורת השתתפות בהון האגודה, בסכום השווה לערכה ביום פקיעת החברות.

תחולת תקנות 9 עד 16

 17. הוראות תקנות 9 עד 16 יחולו גם על פדיון מניה על פי סעיף 31 לפקודה, במידה שלא נקבעה הוראה אחרת בסעיף האמור.

           צירוף ופרשנות ההוראות הללו הובילו את בית המשפט למסקנה כי בכפר שיתופי מסוג המשיבה תיפדה מניית חבר שנפטר "בסכום ששולם תמורתה לאגודה", דהיינו בערכה הנומינלי. בהקשר זה דחה בית המשפט את טענת העותרים לפיה יש להבחין בין פקיעת חברות עקב מוות לפקיעת חברות מטעמים אחרים. היות שבית המשפט ראה בתקנה 10 לעיל, הקובעת את סכום הפדיון שישולם, כדיספוזיטיבית כאשר ניתן להתנות עליה בתקנון האגודה השיתופית, פנה בית המשפט לבחינת תקנון המשיבה. בית המשפט בחן את סעיפים 67-65 לתקנון המשיבה, שהינם הסעיפים הרלוונטיים לפדיון מניית חבר עקב מוות ומסיבות אחרות. בית המשפט דחה גם בעניין זה את פרשנות העותרים וקבע כי יש לראות את הסעיפים הללו כמקשה אחת, ולפיכך יש לייחס את המונח "ערך נקוב", המתייחס לפדיון מניית חבר שעזב בעודו בחיים, גם לפדיון מניית חבר שמת. בית המשפט קבע כי עיקר האבחנה בין הסעיפים הללו הינה לעניין מועד הפדיון ולא בערך הפדיון ומשכך גם הוראות התקנון התיישבו עם מסקנת בית המשפט, לפיה יש לדחות את טענת העותרים לפדיון מניית אמם המנוחה בהתאם לערכה הריאלי ביום הפדיון וכי יש לפדותה בהתאם לערך הנקוב של הסכום ששולם תמורתה לאגודה. טענתם החלופית של העותרים בבית המשפט המחוזי לפיה המשיבה שינתה את מטרותיה הלכה למעשה וכיום אינה עוד כפר שיתופי נדחתה גם היא בפסק הדין בערעור, בהתאם לפסיקת בית המשפט המחוזי בעניין.

3.        לטענת העותרים מן הראוי לקיים דיון נוסף בפסק הדין נשוא העתירה משום שלשיטתם נפסקה בו הלכה חדשה וקשה ויש סיכוי טוב לשינויה. העותרים טוענים כי ההלכה שנפסקה בפסק הדין הסבה להם הפסדים גדולים היות שמניית אמם המנוחה נפדתה בערך מזערי וכמותם יש עוד רבים אחרים, כמספר האגודות השיתופיות דוגמת המשיבה. לפיכך ההלכה שנפסקה הינה בעלת השלכות רוחב קשות. העותרים טוענים כי עסקינן בהלכה קשה היות שתוצאתה הפיכת העיזבון של חברי אגודות שיתופיות מסוג המשיבה, שהולכים לעולמם, לחסר ערך כלכלי. באשר לחדשנות ההלכה, טוענים העותרים, כי זו הפעם הראשונה בה נדרש בית המשפט העליון לסוגיה ולפיכך מדובר בהלכה חדשנית המצדיקה קיום דיון נוסף בעניינה. כמו כן, טוענים העותרים כי יישום ההלכה עשוי לפגוע בזכויות קניין של חבר האגודה ויש בה כדי להביא לאי צדק. בעיקרה של עתירתם חוזרים העותרים על טענותיהם בערעור לפיהן יש לפדות מניית חבר שמת בערכה הריאלי ולא בערכה הנקוב כפי שפסק בית המשפט העליון.

4.        דין העתירה לקיום דיון נוסף להידחות. ראשית, באשר לטענות המועלות בעתירה לגופו של עניין בסוגיית פדיון ערך המניה, המתייחסות לקביעותיו של בית משפט זה, נשוב ונזכיר שהליך הדיון הנוסף אינו משמש כהליך ערעור על פסק דין של בית המשפט העליון (ראו דנג"ץ 5386/07 מדינת ישראל נ' ווסר (לא פורסם, 19.7.2007)). בפסק הדין נשוא העתירה אמנם נפסקה הלכה חדשה וחשובה בנוגע לפרשנותם של הפקודה והתקנות לעניין ערך פדיון המניה של חבר אגודה שיתופית שנפטר, אלא שבפסיקת בית משפט זה נקבע לא אחת כי אף אם טמונים בהלכה שנפסקה על ידי בית המשפט העליון, חשיבות, חידוש, או קושי מסוימים, כנדרש בהתאם לסעיף 30(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, הרי אין די בכך על מנת להורות על קיום דיון נוסף באותה הלכה. נדרש קיומו של תנאי נוסף לפיו החידוש, החשיבות או הקושי בהלכה שנקבעה הם מהותיים ומשמעותיים באופן כזה המצדיק דיון נוסף באותה הלכה (ראו: דנ"א 9425/06 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים נ' פמיני (לא פורסם, 6.9.2007); דנ"א  4237/08 אלפא אינטואיט מוצרי מזון בע"מ נ' August Storck KG (טרם פורסם, 5.10.2009)). ההלכה נשוא ההליך שלפנינו אינה נמנית, חרף חשיבותה וחדשנותה, עם אותן הלכות מיוחדות ונדירות, המצדיקות קיומו של דיון נוסף לאחר שהסוגיה נידונה והוכרעה בפסק דין של בית המשפט העליון. בפסק דינו ערך בית המשפט בחינה פרשנית מעמיקה של התשתית הנורמטיבית הרלוונטית. ההלכה שנקבעה הולמת הן את לשון החקיקה והן את תכליתה. העותרים מצידם מדגישים את חששם מפני השלכות הרוחב שתביא הלכה זו. אפשרות זו אכן מתקבלת על הדעת, אך היא אינה מתחייבת ואפשר גם שלא תתממש. כפי שנפסק בפסק הדין בערעור, תקנה 10, הקובעת את ערך פדיון המניה, היא תקנה דיספוזיטיבית. לפיכך, בכל מקרה נוסף בו תעלה הסוגיה שעלתה כאן לדיון, יהיה מקום להידרש, כפי שנעשה גם כאן, להוראות תקנון האגודה השיתופית באותו מקרה. במקרה דנן, הוראות תקנון האגודה התיישבו עם פרשנות התקנות הרלוונטיות. אפשר כי בנסיבות אחרות בהן תקנון האגודה השיתופית יחיל הסדר שונה לפדיון מניית חבר שנפטר תתקבל תוצאה שונה מהתוצאה שהתקבלה במקרה זה. נוכח הדברים האמורים, בנסיבות הללו לא מצאתי כי ישנה הצדקה לקיום דיון נוסף בפסק הדין נשוא העתירה.

           אשר על כן, העתירה לקיום דיון נוסף נדחית.

           ניתנה היום, ט' בטבת התשע"ב (4.1.2012).

 ה נ ש י א ה


התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ