אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> דיעי נ' פז חברת נפט בעמ

דיעי נ' פז חברת נפט בעמ

תאריך פרסום : 14/05/2014 | גרסת הדפסה
ה"פ
בית המשפט המחוזי מרכז-לוד
31212-03-13
08/05/2014
בפני השופט:
יעקב שינמן

- נגד -
התובע:
ישראל דיעי
הנתבע:
פז חברת נפט בעמ

החלטה

לפניי בקשה למתן צו לגילוי מסמכים ספציפיים אשר הגיש מר ישראל דיעי (להלן גם : "המבקש" או "מר דיעי"), כנגד פז חברת נפט בע"מ (להלן גם : "המשיבה" או "פז"), לפיה יש לחייב את המשיבה, בהתאם לתקנה 114 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד - 1984 (להלן: "תקסד"א"), להגיש תצהיר גילוי מסמכים ספציפי ולאפשר למבקש לעיין במסמכים אותם הזכירה המשיבה, בין היתר, בתשובתה מיום 5.12.2013 לתגובת המבקש לבקשה לסילוק התובענה על הסף (בקשה מס' 4) (להלן גם : "התשובה").

הרקע לבקשה

המבקש הינו נכה צה"ל אשר קיבל זכות חכירה ראשית מאת מנהל מקרקעי ישראל במקרקעין הידועים כמגרש מס' 1 לפי תב"ע 10/105/03/2 ברמת חובב, המשתרע על פני 3,850 מ"ר.

המשיבה היא חברה העוסקת במכירה, הפצה ושיווק של מוצרי נפט בתחנות תדלוק ושירותים, והיא בעלת זכויות חכירת משנה במקרקעי תחנת התדלוק אשר בתחומה פועלת תחנת הדלק (להלן גם : "התחנה").

במועדים 28.7.1982 ו- 24.2.1983 התקשר המבקש עם המשיבה ב"הסכם מסגרת" ובהסכם קמעונאי, בהתאמה, והחל משנת 1983 ועד לשנת 2001 הפעיל המבקש את התחנה. ביום 7.1.2001 חתמו הצדדים על הסכם העברת ההפעלה (להלן גם : "הסכם העברת ההפעלה") לפיו המבקש ישכיר למשיבה את התחנה ויעביר לידיה את זכות ההפעלה של התחנה, לתקופה בת 4 שנים, עם שתי אופציות להארכה (לתקופה של 3 שנים כל אחת). ואכן, המשיבה מימשה את שתי האופציות האמורות ואף האריכה השכירות לשנה נוספת כך שלמן יום 10.1.2001 ועד ליום 10.7.2012 הפעילה היא את התחנה.

בתום תקופת השכירות החזירה המשיבה את ההפעלה לידי המבקש בהדגישה כי בין הצדדים "יחולו אותם התנאים המסחריים אשר יהיו נהוגים לגבי כלל נכי צה"ל הקשורים עם פז בחוזים כדוגמת המערכת ההסכמית" (כמצוין בסעיף 25 להמרצת הפתיחה).

בתובענה טוען המבקש, בין היתר, כי סעיפים שונים במערכת ההסכמית שנחתמה בין הצדדים עולים כדי הסדר כובל ותנאי מקפח בחוזה אחיד; כך לדוגמה מחויב לכאורה המבקש לרכוש מוצרי נפט אך ורק מהמשיבה למשך כל תקופת החכירה ולמשיבה לכאורה הכוח להכתיב למבקש, שרירותית, את מחירי מוצרי הנפט וכן את גובה העמלה, לה היא זכאית, בגין כל מכירה.

עוד טוען המבקש להתקיימותן של הנסיבות המפורטות במקרה "השני" המנוי בסעיף 14 להסכם העברת ההפעלה, שזו לשונו:

"למען הסר כל ספק, ומבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, המפעיל מצהיר ומאשר כי אין לו ולא תהיינה לו והוא מוותר באופן סופי ובלתי מותנה, על כל תביעות כספיות כנגד פז שעילתן קודמת לחתימת הסכם זה, למעט באחד מה[מ]קרים הבאים: האחד - שהתביעה הכספית מוגשת בהתאם להוראת דין שתחוקק ותשנה ו/או תבטל את מתכונות התקשרות הדומות לזו של התחנה, קרי - תחנות שבחכירה ראשית של נכי צה"ל ושהמערכת החוזית שלהן הינה כדוגמת המערכת ההסכמית ו/או הוראת דין המעניקה לנכה צה"ל זכות כספית או אחרת כלשהי; השני - שהתביעה הוגשה לאחר שהתקבל פסק דין חלוט המכריע לטובת נכה צה"ל בתביעה כספית בין פז לבין נכה צה"ל חוכר ראשי של תחנת תדלוק ושהמערכת החוזית שלו הינה כדוגמת המערכת ההסכמית, ובתנאי שבפסק דין זה הוענקה לנכה זכות כספית או אחרת". (ההדגשה הוספה - י.ש.).

המבקש תומך יתדותיו על פסק דין שיצא תחת ידו של בית המשפט המחוזי בתל אביב בת.א. 986/96 מיום 9.8.2006 (להלן גם : "עניין רשקס ועובד"). לטענת המבקש, מערכת היחסים המסחרית והחוזית, כמו גם המחלוקת שהתגלעה בין הצדדים בעניין רשקס ועובד, זהה למקרה דנן (למען שלמות התמונה; רשקס ועובד הינם שני נכי צה"ל, בעלי זכות חכירה ראשית במקרקעין עליו הוקמה תחנת דלק, אשר הגישו כנגד פז בעלת זכות חכירת משנה באותם מקרקעין). רשקס ועובד הגישו תובענה הצהרתית - בה עתרו להצהיר כי ההסכם שנכרת בין הצדדים הוא הסדר כובל, וכספית - במסגרתה עתרו לפיצוי כספי בגין נזקים שנגרמו להם על ידי פז כתוצאה מהסדר זה. בית המשפט המחוזי קיבל את התביעה. הצדדים להליך הגישו ערעור על פסק הדין לבית המשפט העליון אך קודם שניתן פסק דין בערעור הגיעו הצדדים לפשרה [כמפורט בסעיף 40 להמרצת הפתיחה ובנספחים ח' וט' שצורפו לה]).

מכאן התובענה דנא והסעד ההצהרתי הנטען בה לפיו התקיימו הנסיבות המפורטות בסיפה של סעיף 14 להסכם העברת ההפעלה שנכרת בין הצדדים וכפועל יוצא מכך הצהרה בדבר זכאותו של המבקש להגיש כנגד המשיבה תביעות כספיות שעילתן קודמת לחתימת הסכם העברת ההפעלה.

בבקשה שלפניי עותר המבקש להורות על גילוי ועיון במסמכים הבאים: א. הסדר הפשרה בעניין למד (להלן גם : "עניין למד"); ב. הסדר הפשרה בעניין עמוס (להלן גם : "עניין עמוס"); ג. הסדר הפשרה בעניין שרלין (להלן גם : "עניין שרלין") (כפי שמוזכרים בסעיף 15 לתשובת המשיבה).

תמצית טענות המבקש בבקשה

ביום 22.12.2013 פנה המבקש למשיבה בדרישה לגילוי מסמכים ספציפיים (המנויים בסעיף 8 לעיל), אולם פנייה זו לא זכתה למענה מטעם המשיבה.

המסמכים שגילויים ועיונם מבוקש (להלן גם : "המסמכים") הם הסדרי פשרה בין פז לבין מפעילי ו/או בעלי תחנות דלק שברשותה אשר "נטועים עמוק בלב – ליבה של המחלוקת" ורלבנטיים לצורך ליבון המחלוקת שהתגלעה בין הצדדים.

ביחס לרלבנטיות של עניין למד – הזכויות המוענקות במסגרת הסדר פשרה זה מקנות למבקש את הזכות להגיש תובענה כספית נגד פז.

ביחס לרלבנטיות של עניינים למד, עמוס ושרלין – הסדרים אלה נדרשים לצורך ביסוסה וחיזוקה של עילת התביעה כמו גם לצורך שלילת טענות אחרות שהעלתה פז בתשובתה באשר לעניין "מעמדו" של פסק הדין שניתן בבית המשפט העליון בעניין למד (שלדידה אין המדובר בפסק דין חלוט, טענה המוכחשת על-ידי המבקש). בנוסף, יש בהסדרי פשרה אלה המהווים, כשלעצמם, הסדר כובל, כדי להצביע על שיטת המשיבה למנוע דיון בבית המשפט העליון, על פגם בהתנהלותה ועל מניעותה מלסמוך ידה על הסדרים אלה.

עוד טוען המבקש כי בהתאם לתקנה 114 לתקסד"א, עצם אזכורם של המסמכים בכתבי הטענות של המשיבה, מעניק למבקש את הזכות לעיין בהם.

ביחס לטענה של "סודיות מסחרית" – בהתאם להלכה הפסוקה, טענה מעין זו אין בה כדי להצדיק הימנעות מגילוי מסמך כזה או אחר ( רע"א 3585/01 פז נ' ביטון (פורסם בנבו, 10.12.01); רע"א 3068/08 סונול נ' לזרוביץ (פורסם בנבו, 20.8.08); רע"א 5844/11 דלק נ' כסלו (פורסם בנבו, 23.10.11) (להלן: עניין דלק).

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ