אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> דינן של שומות מס שכר שהוצאו על יד מפקחים שלא הואצלה להם כדין הסמכות להוציאן

דינן של שומות מס שכר שהוצאו על יד מפקחים שלא הואצלה להם כדין הסמכות להוציאן

תאריך פרסום : 09/03/2017 | גרסת הדפסה
ע"מ
בית המשפט המחוזי חיפה
22062-02-16
07/03/2017
בפני השופטת:
אורית וינשטיין

- נגד -
המבקש-המערער:
איגוד ספורטיבי דתי אליצור קרית אתא
עו"ד דוד פיקאז'
המשיב:
פקיד שומה עכו
עו"ד ערן רזניק מפרקליטות מחוז חיפה (אזרחי)
החלטה

האם הוצאו שומות מס השכר, בשלב א' ובשלב ב' של ההליך השומתי נשוא הערעור דנן, בחוסר סמכות באופן המביא לבטלותן?

זוהי הסוגיה המונחת בפני, כפי שהועלתה בבקשה שהגיש המבקש, איגוד ספורטיבי דתי אליצור קרית אתא, המערער בערעור דנן (להלן – המערער), להורות על קבלת הערעור על הסף (להלן – הבקשה).

פתח דבר ורקע:

  1. המערער הינו האיגוד המפעיל את קבוצת הכדורסל של אליצור קרית אתא המשחקת בליגה הלאומית לכדורסל. הערעור שהוגש על ידי המערער עניינו, בתמצית, טענתו כי החלק הארי של תקציבו איננו נובע ממקורות מלכ"ריים, אלא נובע ממקורות עסקיים, ועל כן היה על המשיב להטיל מס שכר רק על אותו חלק מפעילותו הנובע מהמקורות המלכ"ריים. עוד טוען המערער כי הוצאת שומות הכוללות הטלת מס שכר על 100% מפעילותו מהווה אפליה פסולה שלא כדין בינו לבין קבוצות ספורט מקצועניות אחרות בליגות הבכירות בכדורגל ובכדורסל.

            בהודעה המפרשת את נימוקי הערעור טוען המערער כי בהוצאת שומות לקבוצות ספורט מקצועניות אחרות, אימץ המשיב, פקיד שומה עכו (להלן – המשיב) את העיקרון כי מס שכר יוטל רק על פעילות הממומנת ממקורות מלכ"ריים, ואף נחתמו הסכמי פשרה על פי העיקרון הנ"ל. על כן, בשנים נשוא המחלוקת, 2012-2014 (להלן – שנות המס שבערעור) פעל המערער על פי מדיניות זו של המשיב, זאת בשים לב לכך שהחלק הארי מתקציבו נובע ממקורות עסקיים. מכאן, נטען כי אי החלת אותו מתווה ששיקף את מדיניות המשיב גם ביחס למערער מהווה אפליה פסולה שלא כדין המובילה לבטלות השומות.

  1. מנגד, טוען המשיב בהודעה המפרשת את נימוקי השומה כי המערער נישום כמלכ"ר וחייב בתשלום מס שכר על פי סעיף 35 לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 (להלן – חוק מע"מ). בהתאם לסעיף 4(א) לחוק מע"מ, על פעילות של מלכ"ר יוטל מס שכר על השכר, כמשמעותו בפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] (להלן – פקודת מס הכנסה),למעט מלגה לסטודנט. המשיב טוען כי החל משנת 2012, ומבלי שניתן לכך הסבר, לא שילם המערער מס שכר על החלק הארי של השכר ששולם על ידו כמשכורת בשנות המס שבערעור, וזאת בניגוד להתנהלותו עד שנת 2011 כולל. על כן הוצאו למערער השומות בצווים נשוא הערעור.
  2. ביום 25.9.16 הגיש המערער בקשה לקבלת הערעור על הסף, במסגרתה חזר על טענה שנטענה על ידו בלא פירוט בהודעה המפרשת את נימוקי הערעור, ולפיה למפקחי השומה שהוציאו את השומה בשלב א' ובשלב ב' לא הייתה סמכות להוציא שומת מס שכר ומטעם זה השומות בטלות מעיקרן ודין הערעור להתקבל על הסף. לחילופין, טען המערער כי יש לקבל את הערעור על הסף מחמת העובדה שהמשיב סירב להעביר לידיו את פרטיהם של המפקחים מוציאי השומה (שמות ומקום הפרסום ברשומות של הסמכתם) ובשל סירובו זה, יש לקבוע כי השומה בטלה מעיקרה.
  3. בהחלטה מיום 26.9.16 הוריתי לב"כ המשיב למסור לידי ב"כ המערער את פרטי המפקחים אשר דנו בשומות המערער בשלב א' ובשלב ב', והבהרתי כי אין מקום לסירוב כאמור ככל שמידע זה אינו מצוי בידי המערער.

לאחר שנמסרו למערער שמות המפקחים שהוציאו את השומה בשלב א' ובשלב ב', הגיש המערער הודעה לבית המשפט לפיה אין די בקבלת שמות המפקחים וכי נדרש לו מידע באשר למקום הפרסום בילקוט הפרסומים אודות הסמכתם של המפקחים.

  1. בדיון שהתקיים ביום 9.10.2016 הואיל ב"כ המשיב למסור את המידע המבוקש בדבר מקום הפרסום ברשומות של הסמכת המפקחים שדנו בשומות בשלב א' ושלב ב'. על כן, הוריתי על מחיקת הבקשה לקבלת הערעור על הסף כמות שהוגשה על ידי המערער ביום 25.9.16. עוד קבעתי, כי ב"כ המערער יהא רשאי להגיש בקשה בעניין חוסר הסמכות לאחר שיבדוק את פרטי הסמכתם של המפקחים בשלבי השומה.

            בקשה כאמור הוגשה על ידי ב"כ המערער ביום 14.11.2016 והיא מושא החלטה זו.

טענות המערער:

טענות המערער, בתמצית, כעולה מהבקשה והתשובה לתגובה לה, הן כי יש להורות על בטלות השומות ולקבל את הערעור על הסף מן הטעמים שלהלן:

  1. במקרה דנן הוסמכו המפקחים להוציא שומות מס הכנסה כנדרש, כאשר הסמכתם פורסמה בילקוט הפרסומים. אולם למפקחים לא הואצלה כל סמכות לפי חוק מע"מ, כפי שמורה סעיף 107(א) לחוק מע"מ. אין בחקיקה ובתקנות כל קביעה כי אדם שהוסמך להפעיל סמכויות פקיד שומה לעניין הוצאת שומת מס הכנסה, הינו אדם המוסמך להפעיל סמכויות מכוח חוק מע"מ לעניין שומות מס שכר.

אמנם מכוח ההסמכה שבסעיף 145 לחוק מע"מ התקין שר האוצר את תקנות מס ערך מוסף (מוסדות כספיים ומלכ"רים), תשל"ו-1976 (להלן – תקנות מוסדות כספיים ומלכ"רים), לרבות תקנה 3 המחילה על מס שכר את הוראות הפקודה, אך המדובר אך ורק בהחלה של ההוראות הפרוצדוראליות מפקודת מס הכנסה גם על הוצאת שומות מס שכר. למשל - אופן קביעת השומה ואופן ההגשה והדיון בהשגה ובערעור. עם זאת, תקנה 3 לתקנות מוסדות כספיים ומלכ"רים לא קובעת כי שומת מס שכר דינה כשומת מס הכנסה, וודאי שאין הוראה הקובעת כי מי שהוסמך להוציא שומת מס הכנסה מוסמך גם להוציא שומת מס שכר.

            קיים שוני מהותי בין הוצאת שומות מס הכנסה להוצאת שומות מס שכר: סעיף 145(א)(1) לפקודת מס הכנסה נשען על מסירת דו"ח לפי סעיף 131 לפקודת מס הכנסה, ואילו מלכ"ר מגיש דו"ח על פי סעיף 67 לחוק מע"מ ועל פי תקנות מוסדות כספיים ומלכ"רים ולא לפי סעיף 131 לפקודת מס הכנסה.

  1. יש לתת את הדעת להבדל בנוסח בין סעיף 167(א) לפקודת מס הכנסה, הקובע כי דין שומת ניכויים כדין שומה לפי סעיף 145 לפקודת מס הכנסה, לבין תקנה 3 לתקנות מוסדות כספיים ומלכ"רים אשר מחילה את הוראות פקודת מס הכנסה הדנות בדרכי הוצאת שומה גם על הוצאת שומת מס שכר, ואין בה כל התייחסות לבעל הסמכות להוצאת השומה.
  2. עד יום 1.1.2005 הגורם המוסמך להוצאת שומות מס שכר היה נציב מס הכנסה או מי שהנציב מינה אותו, מכוח סעיף 107(ב) לחוק מע"מ וההודעה בדבר "הסמכת נציב מס הכנסה לענין מוסדות כספיים ומלכ"רים" (להלן – הודעת הסמכת הנציב).
  3. החל מיום 1.1.2005, לאחר איחוד אגפי המיסים ויצירת רשות המיסים, משבוטל סעיף 107(ב) לחוק מע"מ, קובע סעיף 107(א) לחוק מע"מ כי הנהלת המס על פי חוק מע"מ תהיה בידי מנהל רשות המיסים והוא רשאי הוא לאצול מסמכויותיו פרט לסמכויות מסוימות שפורטו בסעיף הנ"ל. כלומר, הגורם המוסמך להפעיל סמכויות בכל הנוגע לשומות מס שכר הוא מנהל רשות המיסים או מי שהמנהל האציל לו סמכויות מכוח סעיף 107(א) לחוק מע"מ.
התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ