אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> דחיית תובענה לביטול הסכם ממון

דחיית תובענה לביטול הסכם ממון

תאריך פרסום : 23/09/2012 | גרסת הדפסה
תמ"ש
בית משפט לעניני משפחה ת"א
35762-02
10/09/2012
בפני השופט:
סג"נ ש' טובה סיון

- נגד -
התובע:
פלונית
עו"ד יוסף שגב
עו"ד בועז שגב
הנתבע:
פלוני
עו"ד זאב שרף
עו"ד רמי הדר
עו"ד שרון גלעד
פסק-דין

1.         הצדדים לתביעה זו אישרו הסכם ממון קודם לנישואיהם בפני כב' הש' פלאוט, ביום ... סעיפיו של ההסכם: 2-4-5-6, אושרו  על פי חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג 1973, מיום הנישואין, (הצדדים נישאו זל"ז ביום ...) , ולסעיפים: 3-4-5-7-9-10-11, ניתן תוקף של פסק דין על פי חוק בית המשפט לענייני משפחה  התשנ"ה 1995. (להלן: " חוק יחסי ממון" , ו" חוק בית המשפט לענייני משפחה",  ולהלן:  " ההסכם").

2.         הצדדים נישאו בשנת ..., והתגרשו זמ"ז בדצמבר ..., ולהם שני ילדים משותפים.

3.         בתמצית, תביעתה של התובעת נשוא פסק דין זה, היא שאלת תוקפו של ההסכם, והסעד: ביטולו של פסק הדין, המאשר  את ההסכם, ועמו ההסכם.  (להלן: " התובעת"). כתב התביעה הוגש ביום: ....

4.         אין כמעט עילה אשר נשמטה מכתב תביעתה של התובעת,  עילות המוכרות ואשר נדונו בפסיקה, ואף כאלה, שהן מיוחדות לתובעת, בנסיבות מערכת היחסים של הצדדים עוד קודם לנישואיהם, והכל כפי שיפורט בפרקי המשנה של פסק דין זה.

5.         את הגנתו של הנתבע, ניתן ונכון יהיה לצטט מסעיף 1 (בפרק א) לכתב  ההגנה, אשר הוגש ב- ....

" עסקינן בתביעת סרק מופרכת , טורדנית וקנטרנית , אשר נבדתה על ידי התובעת בנסיון לסחוט מהנתבע כספים נוספים , שכלל אינם מגיעים לה . יודגש , כי בין הצדדים קיים הסכם ממון , שנחתם על ידי הצדדים כדין , ואשר אושר על ידי בית משפט נכבד זה והוא תקף ומחייב .

התובעת קיבלה את מלוא הסכומים המגיעים לה עפ הסכם הממון , והמסתכמים במליוני ש"ח . בנוסף קיבלה התובעת סכומי עתק שכלל לא היו מגיעים לה , ואשר הוענקו לה על ידי הנתבע , על תנאי ועל יסוד מצגי שווא כוזבים שהציגה התובעת בפניו , תוך הטעייתו והולכתו שולל . סך הכל הוענקו לתובעת על ידי הנתבע בגין תקופת חייהם המשותפים , המסתכמת בפחות מ -6 שנים - עשרות מיליוני ש"ח ! ואולם , כבר נאמר : "אוהב כסף לא ישבע כסף " (קהלת פרק ה ' פסוק ט '). מכאן צמחה תביעה זו . " 

6.         הצדדים הסכימו להצעת בית המשפט, מבחינה דיונית,  ולצורך ייעול הדיון, לאור ריבוי הסעדים בכתב התביעה, ביום: ... על פיצול הדיון,  כך  שבשלב הראשון תידון שאלת ביטולו של פסק הדין לאישורו של ההסכם מיום ..., וההסכם על תניותיו הממוניות ושאלת תוקפו של ההסכם.  הסכמה זו אושרה, ועל פי תוצאות פסק הדין, יבחנו סעדיה של התובעת. דהיינו: היה ובית המשפט זה ובפסק דין זה, יקבע כי ההסכם תקף, וידחה את עתירתה של התובעת לביטולו מכל אותם טעמים שיפורטו, הרי שבכך תם הדיון בפני בית משפט זה בתביעתה זו של התובעת, היה ותתקבלנה טענותיה של התובעת באשר לאי תוקפו של ההסכם, ומכאן ביטולו, יפתח הדיון לעתירותיה/ זכויותיה של התובעת בנכסי הנתבע, כפי שעתרה להן  בכתב תביעתה.

7.         התובעת פירטה ב- 13 פרקים את עילותיה, חלקן, מהוות הרחבת חזית, ולבד ממאות עמודי פרוטוקול, ראיות, ומסמכים, מחזיקים סיכומי ב"כ הצדדים: 124 עמודים סיכומי התובעת, 139 סיכומי הנתבע, ו-  56 עמודי סיכומי תשובה, לסיכומי הנתבע.

8.         מאחר וכל אחד מהסעיפים אשר אושרו בהסכם, על פי חוק יחסי  ממון,  בכפוף לנישואי הצדדים, (אשר התקיימו ביולי ...,ט.ס) ואלה שניתן  להם תוקף של פסק דין על פי חוק בית המשפט לענייני משפחה, משתלבים בטענות הצדדים, והם כחוט השזור בהליך,  יובאו אלה כלשונם:

הסעיפים אשר אושרו על פי חוק יחסי ממון, סעיפים 2-4-5-6:

"2.       נכסים של הצדדים - הפרדה רכושית מלאה ומוחלטת "

  א .        הצדדים מחליטים ומסכימים על הפרדת רכוש מוחלטת ביניהם בכל זמן ומצב        שהוא . הצדדים קובעים כי הפרדת הרכוש ביניהם חלה ותחול לגבי כל רכוש ונכסים שיהיו לכל אחד מהצדדים בעתיד . הצדדים מסכימים בזאת , כי אין בעצם          עובדת   חייהם המשותפים ו /או בנישואיהם , אם יינשאו , כדי לפגוע בקניינים של    הצדדים , אין ולא יהיה בהם כדי ליצור שיתוף כלשהו ברכוש ו /או להקנות לאחד       מהם זכויות בנכסי הצד השני או כדי להטיל על צד אחריות לחובות משנהו .

מוצהר ונקבע מפורשות כי , כל הנכסים השייכים , או שיהיו שייכים , למי מבני הזוג , לרבות פירותיהם וכל הקשור בהם ו /או הנובע מהם , לרבות נכסים חליפיים הנובעים מהם , בהווה או בעתיד , יישארו ויהיו קניינו של בן הזוג לו הם שייכים וכן יחולו על אותו בן זוג חובותיו והפסדיו שלו . לאף אחד מהצדדים אין ולא תהיה כל תביעה ו /או זכות בנכסי הצד השני בשום מצב ובשום מועד .

ב .         מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל , מוסכם בין הצדדים כי לא יחול ביניהם ו /או        לגבי יחסיהם הסדר איזון המשאבים שבחוק יחסי ממון בין בני זוג , התשל -          1973 ולא תחול ביניהם חזקת השיתוף או כל שיתוף ממוני או כלכלי אחר אלא   אם      ירכש על ידם   וירשם ככזה באופן המפורט להלן רכוש משותף , ובמהלך החיים       המשותפים או במקרה של סיום החיים המשותפים (כהגדרתו להלן ), יהיו זכאים         הצדדים אך ורק לזכויות המוקנות להם על פי הסכם זה . עוד ולחילופין , הצדדים           מוותרים לחלוטין ומנועים מלטעון ו /או לתבוע ו /או לדרוש כל תביעה ו /או דרישה במסגרת איזון משאבים ו /או במסגרת הילכת השיתוף בכל מצב ו /או מועד שהוא .

לעניין הסכם זה לעיל ולהלן , "נכסים ו /או רכוש " משמעותם נכס ו /או זכות , מכל סוג שהוא , לרבות אך בלא לפגוע בכלליות האמור , כספים , מניות , ניירות ערך , זכויות בתאגידים , בשותפויות ובנאמנויות , כל זכות ו /או טובת הנאה , קיימת או עתידית , כל זכות הנובעת ממעמד של נהנה ( beneficiary )    או מכל מעמד אחר בקרנות ונאמנויות מכל סוג שהוא , לרבות discretionary trusts , זכויות במקרקעין ובקשר למקרקעין , חשבונות בבנקים , זכויות השתכרות ו /או זכויות כלשהן משכר ו /או עבודה , פוליסות ביטוח , קופות גמל , תכניות חסכון , מטלטלין , דברי אמנות , זכויות סוציאליות , זכויות פנסיוניות , קרנות השתלמות , זכויות תביעה , טובות

הנאה , זכויות שבדין וזכויות שבהסכם , זכויות מוחשיות וזכויות בלתי מוחשיות , זכויות ראויות וזכויות מוחזקות או רשומות , והכל - הן בארץ והן בחו .

ג .          אם יירכש ע הצדדים רכוש משותף כלשהו בעתיד לבוא , יהא שייך הרכוש עפ יחס השקעות כל צד ברכישת אותו נכס , וכך אף ירשם , או אם נחתם הסכם ספציפי       בין בני הזוג לגבי הבעלות בנכס כלשהו , הרי ע האמור באותו הסכם . כך גם לגבי מקרה של רצון מי מהצדדים לפרק שיתוף בנכס , אם יהיה נכס משותף , ולרבות             במקרה של פירוק שיתוף לגבי רכוש כלשהו , הרישום ו /או ההסכם כאמור לעיל ,  יהווה ראיה חלוטה לבעלות ו /או לחלקי הצדדים לכל דבר ועניין ויהיה רק בהתאם לרישום כפי שיופיע בחוזה , ו /או אצל הרשות הרושמת המוסמכת , ו /או המוסד הבנקאי , הכל לפי העניין .

בכל מקרה , מוסכם בזה כי אופן הרישום לגבי כל נכס ונכס או האמור בהסכם ספציפי בכתב שבין הצדדים , הוא שייקבע למי שייכת הזכות .

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ