אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> דחיית ערעור של בעלי מניות ומנהלים בחברת A.I.G. נ' פקיד שומה ירושלים 3

דחיית ערעור של בעלי מניות ומנהלים בחברת A.I.G. נ' פקיד שומה ירושלים 3

תאריך פרסום : 13/08/2014 | גרסת הדפסה
ע"מ
בית המשפט המחוזי ירושלים
52821-01-12,52775-01-12
10/08/2014
בפני כבוד השופט:
דוד מינץ

- נגד -
המערערים:
1. חיים קיפל
2. ג'ורג' גרשון פרויידנשטיין
3. ירון סבר
4. ליאור גוטוירט

עו"ד עמרי קאופמן
עו"ד ירון סבר
עו"ד ליאור גוטוירט
המשיב:
1. פקיד שומה ירושלים3 במצעות פרקליטות מחוז ירושלים
2. עוה"ד ניר סרי וחגי דומברוביץ

עו"ד ניר סרי וחגי דומברוביץ
פסק דין
 

 פסק דין

הרקע לערעור

 1. מערער 1 (המערער בע"מ 52821-01-12, להלן: "קיפל") הינו בעל מניות ומנהל בחברתA.I.G. החזקות במשכנתאות (להלן: "החברה") מיום היווסדה. מערער 2 (המערער בע"מ 52775-01-12, להלן: "פרויידנשטיין") אף הוא בעל מניות ומנהל בחברה מיום היווסדה (שני המערערים יכונו יחדיו להלן: "המערערים"). הון המניות של החברה היה מורכב מ-10,000 מניות שהוחזקו עד לחודש דצמבר 2012 באופן הבא: קיפל החזיק ב-520 מניות; פרויידנשטיין החזיק ב-200 מניות; חברת United Guaranty Corporation (להלן: "U.G.C."), חברה בבעלות A.I.G. Golden (להלן: "A.I.G. העולמית") החזיקה ב-8,210 מניות; ויתרת 1,070 המניות הוחזקו בידי אחרים.

   

 2. בשנת 1998 נחתם הסכם ייסוד החברה בין בעלי המניות (להלן: "הסכם היסוד"). בהסכם זה נקבע, בין היתר, הפרטים הבאים: לבעלי המניות יונפקו שטרי הון דולריים הניתנים להמרה למניות (להלן: "שטרי ההון ההמירים"); החברה תתקשר בהסכם להענקת אופציות למערערים (להלן: "הסכם האופציות משנת 1998" או "תכנית האופציות הישנה"); ולבעלי המניות בחברה ניתנה אופציה למכור לחברת U.G.C.ׂ את מניותיהם ו/או את שטרי ההון ההמירים ו/או את האופציות שיוענקו להם לפי הסכם האופציות משנת 1998. שטרי ההון ההמירים שהונפקו על ידי החברה כללו את התנאים הבאים: שטרי ההון הנקובים בדולר לא יישאו ריבית; אפשרות להמרה למניות החברה תינתן תמורת תוספת מימוש של 78.8589 דולר; ושטרי ההון ייפרעו על פי דרישת בעלי המניות כאשר כל פירעון יהיה באופן פרופורציונאלי בין כל המחזיקים. בהסכם האופציות משנת 1998 נקבע, בין היתר, כי החברה תעניק לקיפל אופציות לרכישת 667 מניות של החברה ולפרויידנשטיין אופציות לרכישת 444 מניות של החברה; אורך חיי האופציה יהיה 10 שנים ממועד ההענקה; 50% מהאופציות יוענקו לאחר שנתיים והיתרה תוענק בחלוקה שווה במשך 10 רבעונים; ותוספת המימוש לאופציה תעמוד על סך של 159.75 דולר. הסכם זה משנת 1998 לא קיבל את אישור נציבות מס הכנסה לעניין עמידת תכנית האופציות בתנאי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") כנוסחו לפני תיקון מס' 132 לפקודת מס הכנסה (להלן: "סעיף 102 הישן", אליו תינתן הדעת בהמשך), ובמכתב מיום 6.5.1999 שנשלח למערערים ציינה נציבות מס הכנסה כי הפטור הקבוע בסעיף 102(ב) לפקודה אינו יכול לחול לגבי מניות שהוקצו לעובד שהינו בעל שליטה או שיהפוך להיות בעל שליטה כתוצאה מהקצאה.

   

 3. בהמשך, ביום 1.3.2003 חתם קיפל על הסכם לוויתור האופציות שהוענקו לו לפי הסכם האופציות משנת 1998, ובחלוף 10 ימים, ביום 10.3.2003 התקבלה החלטה בדירקטוריון החברה על ביטול תכנית האופציות משנת 1998 בנימוק שהשינוי בחוקי המס נכון לאותו יום איפשר הפחתה במס, ושהתכנית לא התאימה לצרכי החברה ולא אפשרה עוד לחברה להשיג את מטרותיה. באותה ישיבה גם התקבלה החלטה על תחילת משא ומתן בעניין אימוץ תכנית אופציות חדשה מחודש יוני 2003 ואשר תחל בחודש אוקטובר 2003 (להלן: "הסכם האופציות משנת 2003" או "תכנית האופציות החדשה"). בהסכם זה נקבע בין היתר, כי החברה תעניק לשני המערערים את האופציה לרכוש את אותו מספר מניות כפי שהיה במסגרת הסכם האופציות משנת 1998, היינו לקיפל אופציות לרכישת 667 מניות, ולפרויידנשטיין אופציות לרכישת 444 מניות. כן נקבע כי האופציות יוקצו לא לפני 1.10.2003; אורך חיי האופציות יהיה למשך 10 שנים ממועד ההענקה; והענקת המניות תהיה במסלול רווח הון לפי הוראות סעיף 102 כנוסחו לאחר תיקונו במסגרת תיקון 132 לפקודה (להלן: "סעיף 102 החדש", אודותיו גם כן תינתן הדעת בהמשך).

   

 4. בהמשך, בחודש דצמבר 2007 חתם קיפל על הסכם למכירת שטרי ההון ההמירים ומניות החברה המוחזקות על ידו לחברת U.G.C. תמורת סך של 3,884,400 דולר. שווי החברה כולל שטרי ההון ההמירים הוערך אז בכ-83 מיליון דולר. חלקו של קיפל במניות החברה בדילול מלא (זקיפת האופציות כחלק בלתי נפרד ממכלול הזכויות בחברה) היה 520 מתוך 11,111 מניות (10,000 מניות בצירוף 1,111 האופציות של המערערים) ולפיכך שווי חלקו בחברה עמד כאמור, על סך של 3,884,400 דולר, מתוכם סך של 3,515,379 דולר תמורת המניות, והיתרה תמורת שטר הון (לפי ערך נקוב). פרויידנשטיין חתם גם הוא באותו מועד על הסכם דומה, לפיו שטרי ההון ההמירים ומניות החברה המוחזקות על ידו ימכרו לחברת U.G.C. תמורת סך של 1,494,000 דולר, כך שחלקו במניות החברה בדילול מלא היה 200 מתוך 11,111 מניות ולפיכך שווי חלקו בחברה עמד כאמור, על סך של 1,494,000 דולר, מתוכם סך של 1,352,054 דולר תמורת מניות, והיתרה תמורת שטר הון (לפי ערך נקוב).

   

 5. כחודש לאחר מכן, בחודש ינואר 2008 חתם קיפל על הסכם למכירת 667 האופציות למניות החברה שהוענקו לו מכוח הסכם האופציות משנת 2003, תמורת סך של 4,982,490 דולר. פרויידנשטיין חתם אף הוא על הסכם למכירת 444 אופציות שהוענקו לו מכוח הסכם האופציות משנת 2003 תמורת סך של 3,316,680 דולר. ברם, המשיב לא קיבל את טענת קיפל כי מכירת האופציות שהוענקו לו חייבת במס בשיעור של 25% לפי סעיף 102 החדש וחייב אותו במס על הכנסתו ממכירת האופציות בשיעורי מס הנקובים בסעיף 121 לפקודה לפי סעיף 3(ט)(1)(א) לפקודה, היינו מס שולי. בדומה, לא קיבל המשיב את טענתו של פרויידנשטיין כי מכירת 378 מתוך 444 האופציות שהוענקו לו חייבת במס בשיעור של 25% לפי סעיף 102 החדש וחייב אותו במס על הכנסותיו ממכירת 378 אופציות אלו בשיעורי מס שולי. עם זאת, המשיב קיבל את טענתו של פרויידנשטיין ביחס ל-66 האופציות הנותרות שהיו בידו ושטרם הבשילו עד ליום 1.1.2003.

   

 6. בפועל, קיפל דיווח על הכנסותיו ממכירת מניותיו בחברה בשנת המס 2007, ועל הכנסותיו ממימוש האופציות בשנת המס 2008, כשלטענתו שיעור המס ממכירת המניות ומימוש האופציות עמד כאמור על 25% כרווח הון. לאחר דין ודברים שניהל קיפל עם המשיב, הם חתמו על הסכם שומה אודות שנת 2007 במסגרתו הוגדלה הכנסתו החייבת באותה שנה לסך של 27,417,410 ₪ במקום סכום שהוא דיווח עליו במקור בסך 17,204,859 ₪. כמו כן, בשנת 2008 קיפל דיווח על הכנסות הכוללות מימוש האופציות שהיו באחזקתו בסכום של 21,540,115 ₪, אך נוכח העובדה שהמשיב זקף את ההכנסות בגין מימוש האופציות לשנת המס 2007, המשיב הפחית את הכנסתו של קיפל באותה שנה לסכום של 3,335,802 ₪. לשלמות התמונה יצויין כי בשומתו החילופית של המשיב במסגרתה זקף הן את מכירת המניות והן את מימוש האופציות לשנת המס 2008, נקבעה הכנסתו של קיפל לשנת 2007 על סך של 3,795,261 ₪ ובשנת 2008 בסך של 34,444,612 ₪. באשר לפרויידנשטיין, זה דיווח על הכנסותיו ממכירת המניות בחברה בשנת המס 2007 על הכנסה בסכום של 772,221 ₪ כאשר במסגרת השומה בצו שהוציא המשיב לשנת המס הזו נקבעה לו הכנסה חייבת בסכום של 16,461,152 ₪. באשר לשנת 2008, דיווח פרויידנשטיין על הכנסה בסכום של 18,318,127 ₪ אך המשיב קבע כי הכנסתו החייבת תוקטן לסכום של 24,754 ₪, כאשר בשומה החילופית שהוציא המשיב, נקבע כי הכנסתו החייבת של פרויידנשטיין לשנת 2008 הינה 16,485,906 ₪.

   

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ