אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> ג.ג.א.ב ייזום השקעות ונכסים בע"מ נ' פלונית ואח'

ג.ג.א.ב ייזום השקעות ונכסים בע"מ נ' פלונית ואח'

תאריך פרסום : 28/12/2017 | גרסת הדפסה
רע"א
בית המשפט העליון ירושלים
7713-17
21/12/2017
בפני השופט:
ע' פוגלמן

- נגד -
המבקשת:
ג.ג.א.ב ייזום השקעות ונכסים בע"מ
עו"ד ארז שחם
המשיבים:
1. פלונית
2. פלוני
3. פלונית

החלטה

 

  1. המשיבים 3-2 התקשרו עם המבקשת, חברת ג.ג.א.ב ייזום השקעות ונכסים בע"מ, בהסכם מכר לרכישת דירת מגורים עבור בתם הקטינה, המשיבה 1 (להלן בהתאמה: המשיבים; ההסכם; הדירה הראשונה; והקטינה) שמומנה, בין היתר, באמצעות כספיה של הקטינה. בהסכם ובנספחיו נקבעו, בין היתר, מועדים לתשלום התמורה עבור דירה זו (להלן: המועדים המוסכמים); חיוב בתשלום ריבית פיגורים במקרה של פיגור בביצוע התשלומים; וכי המועד המתוכנן למסירת הדירה הראשונה יחול בתוך 18 חודשים מיום קבלת היתר הבנייה. בנוסף, קבע ההסכם כי תוקפו מותנה באישור בית משפט לענייני משפחה; וכי המבקשת רשאית לדחות את מועד המסירה לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים, מכל סיבה. המשיבים לא עמדו בתשלומים בגין הדירה הראשונה במועדים המוסכמים, וחויבו בתשלום ריבית פיגורים. ביני וביני ובטרם הועברה הדירה הראשונה לחזקת המשיבים, אלה רכשו מהמבקשת דירה אחרת (להלן: הדירה השנייה), ובהמשך מכרו את הדירה הראשונה לצד שלישי. במסגרת הליך משפטי שהגישו המשיבים בעניין מסירת החזקה בדירה הראשונה לידיהם, נדון נושא תשלום ריבית הפיגורים ובסופו הגיעו הצדדים להסכם פשרה, שבגדרו נקבע כי המשיבים ישלמו למבקשת סך של 95,000 ש"ח ובתמורה תימסר להם החזקה, תוך שהצדדים שומרים על טענותיהם (להלן: תוספת התשלום). לאחר מכן קיבלו המשיבים חזקה בדירה השנייה.

 

  1. ביום 14.4.2015 הגישו המשיבים לבית משפט השלום באשקלון תביעה נגד המבקשת שבגדרה תבעו, בין היתר, סעדים בגין חיובי היתר ששילמו לטענתם בגין ריבית פיגורים והצמדה, ובכלל זאת – תוספת התשלום; בגין איחור נטען במסירת הדירה הראשונה; וכן פיצויים בגין ליקויי בנייה וירידת ערך של הדירה השנייה. ביום 28.2.2017 קיבל בית משפט השלום באשקלון (כב' השופט ע' כפכפי) את תביעת המשיבים באופן חלקי וקבע כי על המבקשת לשלם למשיבים סך של 294,258 ש"ח. נקבע כי כעולה מהתנהגות הצדדים לאחר כריתת ההסכם, אחד ממנהלי המבקשת (להלן: אריק) יצר מצג בפני המשיבים שלפיו עד לקבלת אישור בית משפט לענייני משפחה בדבר שימוש בכספי הקטינה, אין נדרשים הם לשלם בעבור הדירה הראשונה; כי המבקשת לא העידה את אריק, ולא הוצגה גרסה נגדית אשר למצג הנטען; וכי המבקשת נהגה בחוסר תום לב משלא הבהירה למשיבים כי היא עומדת על תשלום ריבית הפיגורים עבור פרק הזמן שעד לקבלת האישור האמור. לפיכך, הורה בית המשפט כי המבקשת תשיב למשיבים את הכספים ששילמו ביתר עבור ריבית הפיגורים על יסוד חישוב שערך ואת תוספת התשלום שהועברה על ידם למבקשת. אשר לתביעת הפיצויים בגין איחור במסירת החזקה בדירה הראשונה, נקבע כי המבקשת לא הוכיחה קיומן של נסיבות המצדיקות את האיחור האמור בהתאם להוראות ההסכם; וכי עבודות הגמר בדירה הראשונה לא הסתיימו במועד מתן היתר האכלוס (שניתן כ-8 חודשים וחצי לאחר מועד המסירה שנקבע בהסכם) ואף לאחריו. משכך, חויבה המבקשת בפיצויים בגין 23 חודשי איחור במסירת הדירה הראשונה. בצד האמור, חייב בית המשפט את המבקשת בפיצויים בגין הדירה השנייה, כמפורט בפסק הדין.

 

  1. ביום 3.9.2017 קיבל בית המשפט המחוזי בבאר שבע (כב' השופטים ש' דברת, א' ואגו וג' לוין) את ערעור המבקשת באופן חלקי. אשר לחיובים בריבית פיגורים נדחו (ברוב דעות) טענות המבקשת ונקבע כי ההסכמה של אריק לשינוי מועדי התשלום מביאה למסקנה כי אי עמידה בהם אינו בבחינת הפרת ההסכם או פיגור בתשלום, בפרט משהמבקשת לא הבהירה למשיבים כי היא עומדת על תשלום ריבית הפיגורים על אף הסכמתה האמורה. בנוגע ליתר הטענות בערעור, הייתה תמימות דעים בין חברי המותב. אשר לפיצויים בגין איחור במסירת הדירה הראשונה נקבע כי לא היה מקום לדרישה כי מהנדס מטעם המבקשת יבחן את הדירה ויקבע כי היא ראויה למגורים, שאינה מופיעה גם בהסכם; ולכן האיחור במסירה המזכה את המשיבים בפיצוי, עניינו אך בתקופה שחלפה מאז מועד המסירה החוזי ועד לקבלת טופס אכלוס. בנוגע לתביעת המשיבים בעניין דירה השנייה, נקבע כי אין לשנות מסכום הפיצוי שנפסק בגין ליקויי הבנייה; ואולם התקבלו חלק מטענות המבקשת בדבר חיובה בפיצויים בגין ירידת ערך וזה הופחת.

 

  1. מכאן הבקשה שלפניי. לטענת המבקשת, המסתמכת על דעת המיעוט בפסק הדין של בית המשפט המחוזי בעניין תשלום ריבית הפיגורים, בהסכמתה לשינוי מועדי התשלום ויתרה על זכותה לבטל את ההסכם בלבד ואין בה ויתור על גביית ריבית הפיגורים שנקבעה בהוראותיו. עוד נטען כי אריק – מי שנקבע שהסכים לשינוי מועדי התשלום – לא היה מוסמך לעשות כן משאינו מורשה חתימה מטעם המבקשת ומשההסכמה הנטענת איננה עומדת בתנאים שנקבעו לכך בהסכם; כי המשיבים לא עמדו בנטל הנדרש להוכחת קיומה של ההסכמה האמורה, והתנהלותם "בזמן אמת" מעידה כי אלה סברו שהם חייבים בתשלום ריבית פיגורים; וכמו כן כי קביעות בית המשפט בעניין זה אינן עולות בקנה אחד עם לשון ההסכם ועם מטרותיו של מנגנון ריבית פיגורים. בנוסף להשגותיה בנושא זה, טוענת המבקשת – בעיקרם של דברים – כי היה מקום להפחית את הפיצויים בגין האיחור במסירת הדירה הראשונה מעבר למה שנקבע בפסק הדין, בשל הוראות ההסכם המתירות למבקשת לאחר במסירתה לתקופה של שלושה חודשים; וכי שגה בית המשפט המחוזי משלא הפחית את סכום הפיצוי בגין ליקויי הבנייה בדירה השנייה, בין היתר, מן הטעם שהמשיבים היו אלה שמנעו מהמבקשת את האפשרות לתקנם.

 

  1. לאחר שעיינתי בבקשה ובצרופותיה הגעתי למסקנה כי דינה להידחות. כידוע, רשות לערער ב"גלגול שלישי" לבית משפט זה ניתנת במשורה, במקרים שבהם מעוררת הבקשה סוגיה עקרונית החורגת מעניינם הצר של הצדדים (ר"ע 103/82 חניון חיפה בע"מ נ' מצת אור (הדר חיפה) בע"מ, פ"ד לו(3) 123, 128 (1982)). חרף הניסיון לשוות לטענות בבקשה שלפניי אצטלה עקרונית, אלו נטועות בדל"ת אמותיו של המקרה, ונוגעות ליישום הדין על פי נסיבות המקרה הפרטניות. בפסק הדין של בית המשפט המחוזי נדונו טענותיה של המבקשת בפירוט ובהרחבה, וחלקן אף התקבלו, כמפורט מעלה. השגות המבקשת על קביעות אלו, המבוססות על עובדות המקרה שלפנינו, אינן מעוררות סוגיה עקרונית החורגת מגדרי המחלוקת הקונקרטית שבין הצדדים (רע"א 5492/17 פרח נ' לשכת עורכי הדין בישראל, פסקה 6 (25.9.2017); רע"א 3187/17 זעירא נ' בראון, פסקה 5 (15.6.2017)). עוד יוער כי גם העובדה שבפסק הדין של בית המשפט המחוזי נותרה מחלוקת בין שופטי הרוב לבין שופטי המיעוט אין בה, כשלעצמה, כדי להצדיק מתן רשות לערער (ראו רע"א 4545/15 הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ נ' פלוני, פסקה 18 (‏6.9.2015)).

 

          הבקשה נדחית אפוא. משלא התבקשה תשובה, אין צו להוצאות.

 

 

          ניתנה היום, ‏ג' בטבת התשע"ח (‏21.12.2017).

 

 

 

 

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ