אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> גלימידי ואח' נ' COMVERESE

גלימידי ואח' נ' COMVERESE

תאריך פרסום : 24/02/2012 | גרסת הדפסה
ת"א
בית משפט השלום תל אביב - יפו
47825-08
20/02/2012
בפני השופט:
רונית פינצ'וק אלט

- נגד -
התובע:
1. דני גלימידי
2. ארז שבתאי

הנתבע:
COMVERESE

החלטה

לפניי בקשה של לסילוק התביעה שהגישו המבקשים נגד המבקשת על הסף מהטעם של פורום לא נאות לדון בתביעה. לחילופין מבוקש לעכב את הליכי התביעה עד לבירורם של הליכים משפטיים נוספים התלויים ועומדים, כפי שיפורט להלן.

עיקר טענות הצדדים .

המשיבים הגישו תביעה בטענה למעשים ומחדלים של המבקשת שחסמו בפני המשיבים את האפשרות לממש אופציות שניתנו להם בהתאם להוראות תוכנית האופציות של המבקשת.

לטענת המבקשת, בית משפט זה אינו הפורום הנאות לדון בתביעה, אלא בתי המשפט בארה"ב, המוסמכים לכך. לטענת המבקשת, על פי מבחן מירב הזיקות שנקבע בפסיקה, מאזן הזיקות, ובכלל זה הדין החל לשם בירור המחלוקת בתובענה, נוטה לטובת בירור התביעה בפורום אמריקאי ולא בפורום ישראלי. זאת ועוד, טוענת המבקשת כי גם על פי תוכניות האופציות שמכוחן קיבלו המשיבים את האופציות נשוא התביעה, נקבע כי הדין שיחול על התוכניות וכל ההחלטות והפעולות מכוחן יהיו דיני מדינת ניו-יורק והחוקים הפדראליים של ארה"ב. כן טוענת המבקשת כי מקום התאגדותה ומקום מושבה הוא בארה"ב.

המבקשת טוענת כי גם כללי ברירת הדין "הרגילים", על-פי תקנה 500 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: "התקנות"), נגיע למסקנה דומה ולפיה הדין החל על זכויותיהם של המשיבים לאופציות הוא הדין האמריקאי, שכן מקום ביצוע העוולה הנטענת, הוא בארה"ב, וגם מקום ביצוע ההסכם בדבר הקצאת ניירות ערך, מימושן והמסחר בהן, הוא הבורסה בחו"ל.

לטענת המבקשת, מאחר ועסקינן בתוכנית אופציות גלובלית לא יהא זה נכון להחיל על תוכניות האופציות ועל הזכויות מכוחן את דין המדינה של כל מחזיק ומחזיק. לטענתה, תוצאה זו תביא להחלת דינים רבים ושונים על אותה תוכנית, בהתאם למקום מושבו של המחזיק.

המשיבים טוענים כי יש לדחות את הבקשה מכמה וכמה טעמים. ראשית, טוענים המשיבים כי מלבד העלאת הטענה בדבר מאזן הזיקות, לא הוכיחה המבקשת כי המאזן נוטה בבירור לעבר הפורום הזר. שנית, טוענים המשיבים כי מירב הזיקות מצביעות דווקא על כך שהפורום הנאות לדון בתביעה הוא בית המשפט בישראל. בין זיקות אלה: העובדה שהמשיבים עבדו בחברות בנות של המבקשת, חברות בנות שהן חברות ישראליות שמקום מושבן בישראל, ובמסגרת עבודתם של המשיבים בהן, נכרת ההסכם הרלוונטי בדבר האופציות. לכן, מקום יצירת החוזה והמקום שנועד לביצוע התשלום למשיבים הוא בישראל, ומשלא שולם להם כמוסכם, מהווה הדבר הפרה של החוזה, ומכאן שהחוזה הופר בישראל. שלישית, על מנת לממש את האופציה שניתנה למשיבים היה עליהם לפעול מול גורם ישראלי, במחלקת כוח האדם של החברה. רביעית, תוכנית האופציה אושרה על ידי בנק ישראל. חמישית, המבקשת הנה חברת תוכנה בינלאומית בעל נציגויות וחברות בנות בישראל, ולכן גם אם המבקשת הנה חברה זרה יש לה מורשה בארץ, דבר העולה בקנה אחד עם הציפייה הסבירה של הצדדים. שישית, אין ליתן משקל לשיקולי הנוחות של נתבע זר לבוא עם עדיו לארץ. דווקא הקביעה כי הפורום הישראלי אינו הפורום הנאות, יטיל על המשיבים מעמסה כבדה, כשהחוזה נכרת בארץ והם היו אמורים ליהנות מפירותיו בארץ.

בתשובתה טוענת המבקשת כי אין למקום עבודתם של המשיבים דבר לעניין בחינת הסכסוך נשוא התובענה שכן מי שהעניקה את האופציות למשיבים הנה המבקשת ולא חברות הבנות שלה, בהן עבדו התובעים. כן טוענת המבקשת כי התובענה הוגשה נגד המבקשת ולא נגד חברות הבנות שלה ולכן גם אם יש לחברות הבנות שלה זיקות לישראל, אין הדבר נכון לגבי זיקותיה של המבקשת לישראל.

בנוסף, טוענת המבקשת כי בהסכם האופציה שבין הצדדים, נקבע מנגנון בוררות לבירור ויישוב מחלוקות בכל הנגע לאופציות, לפיה מחלוקות בעניין האופציות שהוענקו למשיבים יתבררו על ידי דירקטוריון החברה. תנייה זו מהווה, לטענתה, תנייה חוזית מחייבת, ומטעם זה יש לסלק התביעה על הסף או לחילופין לעכב ההליכים בה.

המשיבים מכחישים קיומה של תניית בוררות. לטענת התובעים, מדובר בפרשנות מוטעית של הסכם האופציות, שכן הסכם האופציות מדבר על יישוב מחלוקות בידי דירקטוריון המבקשת וצד להסכם אינו יכול להיות להכריע במחלוקת, מה גם שמשמעות ה"מחלוקת" באותה תנייה היא בקשר ליישום תכנית האופציה וההסכם, ולא בקשר למחלוקת נשוא התובענה. עוד טוענים המשיבים בעניין זה כי אם בית המשפט יראה בתנייה כתניית בוררות, אזי יש לקבוע כי מדובר בתנאי מקפח בחוזה אחיד.

בתשובתה טוענת המבקשת כי מדובר בהסכם בוררות תקף, וכי אין לראות בתנייה כתנאי מקפח בחוזה אחיד משום שהדירקטוריון המבקשת אמון גם על בעלי המניות ומחויב לפעול לטובתם ואין חשש כי יפעל במשוא פנים כנגד המשיבים בבואו ליישב את המחלוקת שבין הצדדים לתובענה.

לצד תניית הבוררות, שלטענת המבקשת, מחייבת, לכל הפחות, עיכוב הליכי התובענה, קיימים, לטענתה, עוד שני טעמים המובילים לאותה המסקנה.

האחד, קיומם של הליכים תלויים ועומדים בארה"ב. לטענת המבקשת, תלויים ועומדים הליכים בארה"ב אשר פרשת התיארוך לאחור של אופציות (להלן: "הבקדייטינג") מצויה במרכזם. המבקשת טוענת כי יתכן והמשיבים אינם צד לאותם הליכים עומדים ותלויים וייתכן אף כי הסעדים הנתבעים במסגרתם אינם זהים לסעד שהמשיבים ביקשו בתובענה, אולם, משום שקיימות שאלות מרכזיות משותפות של עובדה ומשפט, די בכך כדי להורות על עיכוב כאמור. לטענת המבקשת, בירור התביעה בישראל עלול לגרום להכרעות סותרות בשאלות עובדתיות ומשפטיות מהותיות. עוד טוענת המבקשת, כי ייתכן שהשלמת הבירור העובדתי והמשפטי על ידי הערכאות המוסמכות בארה"ב ישפיע על התובענה. לטענת המבקשת, גם סעיף 35כו לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך") המסמיך את בית המשפט לעכב הליכים בישראל, מוביל לאותה המסקנה.

השני, קיומן של שתי בקשות לאישור תובענות כייצוגיות שהוגשו, בין השאר, כנגד המבקשת, אשר המשיבים דנן נכללים בגדרן של הקבוצות שבשמן הוגשו הבקשות לאישור התובענות כייצוגיות.

המשיבים טוענים כי אין כל נפקות לתוצאות ההליכים התלויים ועומדים נגד המבקשת בארה"ב. בניגוד לטענת המבקשת, טוענים המשיבים כי ההכרעה בתביעה דנן אינה כרוכה בדיון בדיני ניירות ערך, שכן הנחת היסוד של התביעה היא שהמבקשת הייתה מחויבת על-פי הדין האמריקאי למנוע את המשך המסחר במניותיה. לטענתם, הדין האמריקאי אינו רלוונטי לצורך הכרעה בתביעה דנן. לטענתם יש להבחין בין סוגיית סיבת הקפאת יכולת המימוש של ההסכם הנובעת מהפרת דיני ניירות הערך בארה"ב וביצוע עבירות פליליות שם, לבין סוגיית הפרת ההסכם מול המשיבים וסיכול מימושו על ידי המבקשת. הסוגיה הראשונה נוגעת למישור היחסים בין המבקשת לרשויות בארה"ב, ובכך לא עוסקת התביעה דנן. לעומתה, הסוגיה השנייה עוסקת בחיוב המבקשת לשלם למשיבים את הכספים שהיו זכאים לקבל אילולא הוקפאה יכולתם לממש את ההסכם, והדין החל במקרה זה הוא דיני החוזים ולא דיני ניירות ערך בארה"ב.

המשיבים טוענים כי אין בתביעות הייצוגיות כדי לחסום את הדרך בפני יחיד מתוך הקבוצה לנהל את תביעתו בדרך של תובענה פרטנית, מכוח ההנחה כי יחיד מתוך הקבוצה שבקשתה לאישור התובענה כייצוגית אושרה, רשאי להודיע על רצונו שלא להיכלל בקבוצה.

המבקשת הגישה תשובה לתגובת התובעים, שעיקרה חזרה על טענותיה דלעיל.

דיון .

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ