אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> בש ואח' נ' טרקלין חשמל בע"מ

בש ואח' נ' טרקלין חשמל בע"מ

תאריך פרסום : 31/07/2011 | גרסת הדפסה
ת"א
בית משפט השלום חיפה
3163-07
31/07/2011
בפני השופט:
מירב קלמפנר נבון

- נגד -
התובע:
1. מיכאל בש
2. מרגלית בש

הנתבע:
טרקלין חשמל בע"מ
פסק-דין

פסק דין

בפני תביעה לאכיפת תנאי הסכם מכר מיום 11/9/97 וכן תביעה לחיוב הנתבעת בפיצוי המוסכם הנקוב בהסכם המכר דלעיל.

התובעים טוענים כי רכשו מעם הנתבעת דירה בת שלושה חדרים ברח' הנטקה בעיר חיפה. בין הצדדים נחתם הסכם מכר ביום 11/9/97 (להלן :"הסכם המכר") ובמסגרתו התחייבה הנתבעת להעביר את הרישום במרשם המקרקעין ע"ש התובעים לא יאוחר מתום 5 שנים מיום חתימת הסכם המכר. עוד התחייבה הנתבעת להצמיד לנכס מחסן וחניה אשר יהיו שייכים בלעדית לתובעים והתחייבה לבצע רישום של המחסן והחניה כצמודים לדירת התובעים, בפנקסי רשם המקרקעין. התובעים טוענים כי בהסכם המכר סוכם כי התנאי של רישום הדירה ע"ש התובעים הינו תנאי יסודי ומהותי וכי הוסכם עוד שצד המפר תנאי שכזה יהיה חייב לשלם לצד שכנגד פיצוי מוסכם בגובה 37,000$ ללא הוכחת נזק.

התובעים טוענים כי נכון למועד הגשת התביעה לא נרשם הבית כבית משותף, אין רישום של דירת התובעים על שמם ברשם המקרקעין, לא הוצמד מחסן לדירת התובעים והנתבעת מציעה לתובעים, בהצעותיה לרישום בית משותף, לרשום חניה שונה מזו אשר הובטחה להם. התובעים אף טוענים כי הנתבעת מסרה לשימוש התובעים מחסן אשר בנתה ללא היתר ושלא כדין. התובעים טוענים כי פנו אל הנתבעת פעמים רבות על מנת לגרום לתיקון הפרת ההסכם, אלא שכל פניותיהם נותרו ללא מענה ולפיכך הגישו התובעים תביעתם על מנת שבית המשפט יורה לנתבעת לבצע רישום של דירתם בלשכת רשם המקרקעין כולל הצמדת החניה והמחסן וכן לחייב את הנתבעת בתשלום הפיצוי המוסכם בגין הפרת ההסכם.

הנתבעת טוענת כי ביקשה לבצע את רישום דירת התובעים על שמם כולל ההצמדות, אלא שהתובעים הם אלו אשר עמדו על כך כי לא יבוצע רישום עד להסדרת עניין החניה והמחסן. לטענת הנתבעת נמסרו לשימושם של התובעים מחסן וחניה, אלא שהמחסן המצוי ברשות התובעים מצויין כחניה בלבד בתשריט. הנתבעת טוענת כי הציעה לתובעים מספר פתרונות אדריכליים לקבלת מחסן וחניה צמודים לדירתם, אלא שהתובעים דחו פתרונות אלו ומשום כך טרם הושלם עד היום הליך הרישום. לטענת הנתבעת רישום המחסן והחניה אינו תנאי מהותי, אשר הפרתו מזכה את הצד הנפגע בפיצוי מוסכם וזאת בהתאם לתנאי הסכם המכר.

הנתבעת טוענת כי התובעים, עת רכשו את דירתם היו מודעים לכך היטב, כי המחסן אשר עתיד להיות מוצמד לדירתם נרשם כחניה וכל תכלית סירובם להצעות הנתבעת הינו בצע כסף. הנתבעת טוענת עוד כי התובעים עושים שימוש בחניה השייכת לה ויש לקזז דמי השימוש מכל סכום אשר יפסק לטובת התובעים אם יפסק. הנתבעת טוענת כי יש לדחות את התביעה בהיות התובעים אלו המכשילים ביצוע ההסכם במלואו.

דיון והכרעה :

השאלה המרכזית העומדת לדיון במסגרתה של תובענה זו הינה, האם הסכם המכר בין הצדדים הופר ?

הוראותיו של הסכם המכר ברורות והסעיפים הרלבנטיים צוטטו הן בכתב התביעה והן בתצהירי העדות הראשית של התובעים.

סעיף 21 להסכם המכר קובע כי "הנכס יועבר בטאבו במסגרת רישום בית משותף על שם הקונה לא יאוחר מתום 5 שנים מיום חתימת הסכם זה". סעיף 20ו' להסכם המכר קובע כי התנאי המצוי בסעיף 21 להסכם המכר הינו תנאי יסודי ומהותי בהסכם. סעיף 20א' להסכם המכר קובע פיצוי מוסכם בלא הוכחת נזק כנגד הפרת ההסכם, בסך 37,000$.

עוד תניה מצויה בהסכם המכר בסעיף 28ג כי "המוכר מתחייב להצמיד לנכס מחסן וחניה אשר יהיו שייכים לקונה בלבד וזאת מבלי שהקונה יחוייב בתשלום נוסף כלשהוא בגינם. כן מתחייב המוכר לרשום את המחסן והחניה בלשכת רישום המקרקעין כצמודים לנכס".

הצדדים אינם חלוקים ביניהם אודות העובדה כי הנתבעת לא ביצעה רישום של זכויות התובעים בדירה נשוא התובענה , בפנקסי רשם המקרקעין. הסכם המכר נחתם בין הצדדים בשנת 1997 ואילו תביעת התובעים הוגשה בשנת 2007 ועד לאותו המועד ולמעשה עד עצם היום הזה, טרם הוסדר רישום זכויות התובעים. התובעים אישרו זאת בעדותם (ת/1) ואף הנתבעת לא הכחישה כי כך הם פני הדברים.

בהתאם להוראותיו של הסכם המכר, המדובר בהפרה יסודית של ההסכם המזכה את התובעים בפיצוי המוסכם הנקוב בהסכם.

אלא שבפי הנתבעת טענה בדבר סיכולו של ההסכם בידי התובעים באופן שלא הניח לנתבעת להשלים את רישום הזכויות ע"ש התובעים. הנתבעת טוענת כי בבואה לישם את התניה המצויה בסעיף 28ג' להסכם המכר, בדבר הצמדת חניה ומחסן לדירת התובעים, עמדו התובעים על הצמדת אותם מחסן וחניה, בהם קיבלו חזקה יחד עם קבלת החזקה בדירתם או בסמוך לקבלת החזקה בדירתם. משהוברר כי המחסן נבנה בלא היתר וכי הנתבעת מציעה להם פתרונות שונים , בניגוד לאשר עליו הסוכם בהסכם המכר, לא הסכימו התובעים לכך והתנו המשך הרישום במציאת פתרון לעניין הצמדת החניה והמחסן.

משלא נמצא פתרון לשביעות רצון שני הצדדים, לא התקדם אף עניין הרישום וזאת לטענת הנתבעת, באשמתם של התובעים.

האם זכאים התובעים לפיצוי המוסכם נוכח טענות הנתבעת בדבר אשמתם באי קיום ההסכם ?

בסיכומי הנתבעת הועלתה טענה אשר לא בא זיכרה קודם לכן בכתבי הטענות של הנתבעת. יודגש כי הנתבעת לא הגישה תצהירי עדות ראשית מטעמה ולא הביאה עדים אשר יעידו על מהלך חתימת הסכם המכר, טענותיה הנובעות ממנו והשתלשלות העניינים לאחר הסכם המכר. הנתבעת טענה בסיכומיה כי בהסכם המכר לא נקבע איזו חניה ואיזה מחסן יוצמדו לדירת התובעים ולפיכך התעקשותם על קבלת המחסן והחניה הספציפיים בהם ניתנה להם החזקה מכשילה את ביצוע חיובי הנתבעת.

זאת ועוד הנתבעת הפנתה לסעיף 17 בהסכם המכר הקובע כי התובעים מתחייבים לחתום על המסמכים הנדרשים לשם העברת הדירה נשוא התובענה משם הנתבעת על שמם.

עיון בחומר הראיות מעלה כי הנתבעת לא שלחה כל מסמך אל התובעים המעיד כי כתוצאה מסיכולו של ההסכם על ידם היא מבקשת סעד כלשהוא. הנתבעת אף לא פעלה לביטולו של תנאי זה בהסכם בסעד כזה או אחר העומדים לה עפ"י דין, אלא לטענתה פעלה בעיריית חיפה על מנת למצוא פתרונות להצמדת המחסן והחניה לדירת התובעים. מאחר והנתבעת לא העידה איש מטעמה, הרי שיש לבחון העובדות כעולה מעדויותיהם של התובעים אשר לא נסתרו. בהתאם לעדויותיהם של התובעים הרי שרק לאחר הפרת ההסכם, קרי לאחר המועד בו היתה הנתבעת אמורה להשלים את הרישום , הוצג להם התשריט לשם רישום הבית המשותף והתברר כי אין הנתבעת מתכוונת לרשום בצמידות לדירתם את המחסן והחניה בהם קיבלו התובעים חזקה בצוותא עם החזקה בדירתם או בסמוך לקבלת החזקה בדירתם.

במהלך חקירתם הנגדית נשאלו התובעים על סירובם לחתום על המסמכים לצורך השלמת הרישום כמבוקש בידי הנתבעת. התובעים אשר הינם אנשים מבוגרים לא יכולים היו לזכור את המועד המדויק בו פנתה אליהם הנתבעת וביקשה את חתימתם על גבי התשריט האמור, אך אישרו את סירובם. לא נעלם מעיני בית המשפט נוסחה המטעה של השאלה בעניין זה לתובעים אשר כרכה את מועד הפניה לתובעים עם סירובם לחתום על התשריט וראה בעניין זה אף דברי התובע 1 (עמ' 6 שורות 8 ואילך לפרוטוקול).

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ