אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> בצלאלי נ' טאבאן

בצלאלי נ' טאבאן

תאריך פרסום : 24/12/2013 | גרסת הדפסה
תא"ח
בית משפט השלום ירושלים
26356-10-13
16/12/2013
בפני השופט:
ניר נחשון

- נגד -
התובע:
סמיר טאבאן
הנתבע:
עופר בצלאלי

החלטה

1.לפני בקשה לביטול פסק דין לפינוי מושכר שניתן בהיעדר הגנה ביום 24.11.13.

2.רקע כללי: לפני תביעה לפינוי מושכר בהתאם לפרק ט"ז 4 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד -1984. לטענת המשיב, כעולה מכתב התביעה, המשיב חדל מלשלם את דמי השכירות כסדרם במשך 7 חודשים נכון למועד הגשת כתב התביעה, החל מחודש אפריל 2013 ועד בכלל, זאת, חרף התראות חוזרות ונשנות לרבות פגישות שקוימו בין הצדדים ושיחות שניהולו ביניהם. בכך הפר הפרה יסודית את תנאי הסכם השכירות שנכרת בין הצדדים.

3.לטענת המבקש הטעם שלא הוגש כתב הגנה במועד הינו הנחת שגויה, לפיה, המועד האחרון להגשת כתב הגנה הינו ביום 24.11.13. כמו כן, טען המבקש, כי עסקינן באיחור קל ביותר שנבע מאי התייצבותה של העדה מטעמו, גב' פוארת דאהוד, לחתימה על תצהירה לצורך צירופו לכתב ההגנה בהתאם לתקנות הספציפיות הנוגעות לתביעה בהליך זה. באשר לסיכויי ההגנה, הבקשה גופה, אינה מפרטת את הסיכויים ומפנה לטיוטת כתב הגנה שצורפה לבקשה. ממנה עולה, כי לטענת המבקש החל מחודש יולי 2013 עת המשיב השכיר דירה אחרת בבניין לדייר מהמגזר הערבי שהינו בעל עבר פלילי שהפר את הסכם השכירות ורק לאחר מאמצים רבים עלה בידו להוציאו, גמר המשיב אומר בליבו, להוציא דיירים נוספים מהבניין שהינם מהמגזר הערבי ובין היתר את המבקש ומשפחתו. כך במהלך חודש אוקטובר 2013 המבקש נאלץ להזמין ניידת משטרה לאחר שהמבקש קילל את אשתו והוא נאלץ להגיש תלונה במשטרה. כמו כן, נודע למבקש, כי המשיב מבקש להוציאו מהמושכר לצורך ביצוע תיקונים במערכת הביוב. בנוסף, נטען לליקויים נוספים בדירה שהמשיב נאלץ לתקנם בכוחות עצמו זאת לאחר שהמשיב סירב לתקנם. כמו כן, נטען לנזקים שנגרמו למבקש כתוצאה מהצפת דירתו בעונות החורף ומתקלות במערכת החשמל.

4.המשיב מתנגד לבקשה לביטול פסק דין זאת מהטעמים כדלקמן: אין חולק, כי כתב ההגנה לא הוגש במועדים הקבועים בתקנות שעה שכתב התביעה הומצא למבקש כדין ביום 21.10.13. באשר לסיבת המחדל נטען, כי הינה טענה מופרכת ממש –בבחינת, הגנת בדים. כמו כן, המשיב טוען, כי אין כל הצדקה לביטול פסק הדין שעה שהמבקש הפר הפרה בוטה את הסכם השכירות בכך שלא שילם את דמי השכירות במשך תקופה ארוכה ובמיוחד, בשים לב לכך, כי נכון למועד מתן פסק הדין פג תוקפו של הסכם השכירות משתמה תקופת השכירות ללא שחודשה.

דיון ומסקנות:

5.לאחר שעיינתי בבקשה לביטול פסק דין ובתגובה לה ושקלתי את כל השיקולים הצריכים לעניין שוכנעתי, כי דינה להידחות. להלן נימוקיי:

6.אין חולק, כי כתב התביעה נמסר למבקש כדין וכתב ההגנה לא הוגש במועד הקבוע בתקנות. משכך, על פי ההלכה המשפטית בבוא בית המשפט להכריע בבקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה שעילתה אינה פגם בהמצאה עליו לבחון שני מבחנים. האחד, את סיבות המחדל באשר לאי הגשת כתב ההגנה במועד. השני, סיכויי ההצלחה בהליך במידה ויבוטל פסק הדין.

7.באשר לסיבת המחדל קיים קושי רב בגירסת המבקש זאת הואיל ולו סבר שהמועד האחרון להגשת כתב ההגנה הינו ביום 24.11.13 היה ניתן להניח כי באותו יום יוגש כתב ההגנה, זאת, לאחר החתמת העדה על התצהיר התומך. עיון בתאריך המופיע בתצהיר העדה מלמד כי העדה התייצבה בפני ב"כ המבקש רק ביום 25.11.13 כיממה לאחר המועד הנ"ל. עובדה זו אינה מתיישבת עם גירסת המבקש בעניין זה.

8.באשר לסיכויי ההגנה סבורני, כי אף טענות אלה דינן להידחות. אין חולק, כי הסכם השכירות המקורי נחתם בין הצדדים ביום 16.8.2006 למשך שנה מיום 22.9.06 ועד ליום 22.7.07. ההסכם המקורי, הוארך מספר פעמים ונחתם מידי שנה בשנה בנפרד. כאשר בהסכם השכירות האחרון שנחתם בין הצדדים ביום 1.11.12 נקבעה תקופת השכירות מיום 1.11.12 ועד ליום 31.10.13. כאשר דמי השכירות החודשיים עמדו על סך 2,000 ₪ לחודש.

 

9.         המשיב הגיש תצהיר שצורף לכתב התביעה ממנו עולה, כי המבקש לא שילם את דמי השכירות במשך 7 חודשים החל מחודש אפריל 2013 ואילך. מלבד טענה בעלמא, לפיה, הינו משלם את דמי השכירות החודשיים כסדרם, המבקש לא הציג כל אסמכתא בדבר תשלום דמי השכירות. מכל מקום, הואיל ועסקינן בתביעה לפינוי מושכר להבדיל מתביעה כספית והואיל ונכון למועד זה תמה תקופת השכירות זה מכבר ופג תוקפו של הסכם השכירות ובשים לב לכך שמדובר בהסכם שכירות בלתי מוגנת לא ברור על איזה בסיס חוקי ממשיך המבקש להחזיק במושכר.

  

10.       טענות המבקש באשר לנזקים וליקויים במושכר לא נתמכו באסמכתאות כלשהן ולא הוצג ולו בדל של ראייה בעניין זה. טענות אלה נמצאו טענות כלליות וסתמיות עד כי סבורני, כי אין בהן כל ממש. יתרה מכך, גם אם יוכיח המבקש דבר קיומם של נזקים או ליקויים במושכר, לפי ההלכה הפסוקה כאשר עסקינן בחיובים עצמאיים, חבותו של כל צד לחוזה עומדת בפני עצמה, גם כאשר הצד השני לא עמד במילוי חובתו.

על כך מצינו ברע"א 765 משה אלתר יחזקאל אלעני, פד"י לח (2) 701,708:

"תרופתו של הנפגע במקרה זה, היא זו המתגבשת לפי חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תשל"א – 1970, אך עליו לקיים את חלקו בהסכם, כל עוד החוזה אינו בטל. הדוגמא שמקובל לתיתה, היא זו של דייר הגר בשכירות. החיוב לשלם את שכר הדירה הוא עצמאי ואינו תלוי בחובתו של בעל הדין לשמור על תקינות המושכר (והוא כל עוד לא קובע החוזה אחרת), אפילו הפר האחרון את חובתו החוזית, עדיין חייב הדייר בתשלום השכר החוזי, כל עוד החוזה בר תוקף".

 

11. המחוקק, נתן דעתו לזכויותיו של שוכר למקרים בהם נמצאו ליקויים במושכר המצויים באחריות המשכיר לתקן אותם כאמור בסעיף 7 (א) לחוק השכירות והשאילה, תשל"א-1971 (להלן: "החוק") וכן נידרש המחוקק למצב דברים בו הליקויים לא תוקנו ע"י המשכיר , כאמור בסעיף 9 (א)(2) לחוק. במקרה זה, הרשות בידי השוכר לתקן בעצמו את הליקויים ולדרוש מהמשכיר את הוצאותיו ולחילופין, להפחית מדמי השכירות כל עוד לא תוקן הפגם לפי היחס בו פחת השווי בגין הפגם במושכר, לעומת דמי השכירות שנקבעו בהסכם. במידה והשוכר, מבקש לתקן את המושכר בעצמו לפי זכותו מכוח חוק השכירות, עליו להודיע למשכיר על כוונתו קודם לבצוע התיקון, למעט תיקון דחוף לגביו אין חובת הודעה מראש.

 

12.באשר לטענות הנוספות, עיון באישור הגשת תלונה במשטרת ישראל מעלה, כי היא הוגשה רק ביום 5.11.13. סבורני, כי אין בהגשת תלונה סובייקטיבית מצד בעל דין המעוניין בדבר בכדי להוות ולו ראשית ראייה לנכונות טענותיו. במיוחד כאשר אישור זה מוגש מספר ימים לאחר קבלת כתב התביעה לפינוי מושכר לידי המבקש. אף מכתבו של עו"ד צבי מנדל אינו נושא תאריך כאשר מעיון בתוכנו עולה שעסקינן במקרקעין אשר בחזקת מאן דהו בשם "מוטי פרץ" ולא ברור הקשר בין המושכר נשוא תיק זה לבין המקרקעין הנ"ל. אך יותר מכל, לא ברור כיצד יש באלה כדי לפטור את המבקש מלמלא אחר התחייבויותיו בהתאם להסכם השכירות כאשר ההתחייבות העיקרית והיסודית ביותר הינה תשלום דמי השכירות.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ