אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> בע"מ נ' פיתוח נכסים

בע"מ נ' פיתוח נכסים

תאריך פרסום : 07/02/2011 | גרסת הדפסה
עת"מ
בית משפט לעניינים מנהליים באר שבע
32758-01-11
06/02/2011
בפני השופט:
רות אבידע

- נגד -
התובע:
פוליבה בע"מ באמצעות ב"כ עו"ד סופר
הנתבע:
חברת נמלי ישראל פיתוח נכסים
פסק-דין

פסק דין

העותרת ניגשה למכרז שהוציאה המשיבה שעניינו "הזמנה לקבלת הצעות למתן הרשאה לשימוש במגרשים במתחם פארק נמלי ישראל בעורף נמל אשדוד". העותרת הגישה הצעה לגבי מגרש 110. להצעתה צירפה העותרת ערבות בנקאית (נספח ג' לעתירה), אשר הוצא ע"י בנק לאומי. ביום 3.1.11 הודיעה המשיבה לעותרת כי וועדת המכרזים החליטה לפסול את הצעתה של העותרת "מאחר ולא עמדה בדרישת תנאי הסף של הצמדת הערבות הבנקאית". בעקבות הודעה זו, שלחה העותרת מכתב למשיבה אשר בו דחתה את הטענה כי ערבותה פסולה, טענה שאם נפלה טעות בערבות הרי שזו נבעה "מטעות במסמכי המכרז" ולפיכך פסילתה של העותרת היתה שלא כדין ולא בתום לב. עוד הוסיפה העותרת וטענה, כי מדובר בטעות טכנית, אשר נעשתה בתום לב, וניתנת לתיקון בקלות.

טענות העותרת נדחו ע"י המשיבה, אשר במכתבה לעותרת ציינה, כי כתב הערבות שמסרה העותרת אינו עומד בתנאי המכרז, משנמסר כתב ערבות אשר אינו צמוד למדד המחירים כנדרש על פי תנאי המכרז. לאחר חילופי מכתבים נוספים, הוגשה העתירה בענייננו בה ביקשה העותרת, בין היתר, כי ייקבע שהחלטת המשיבה לפסול את הצעת העותרת, מבלי שאפשרה לה לתקנה, דינה להתבטל.

כעולה מתשובת המשיבה, הליכי המכרז הסתיימו בימים אלה. במגרש 110 בסופו של דבר, לא זכה איש מהמציעים. למשיבה לא היה כל עניין לפסול את הצעתה של העותרת, והיא נפסלה, כאמור בכתב התשובה, אך "מטעמים משפטיים טהורים ורק מאחר שוועדת המכרזים של המשיבה (להלן: "הוועדה") ראתה עצמה אנוסה לפסול את ההצעה לנוכח אי הצמדת הערבות הבנקאית שהגישה העותרת בניגוד לתנאי המכרז...".

עולה מהעתירה והתשובה לה, כי קיימת בענייננו פלוגתה אחת ויחידה והיא האם בנסיבות המכרז נשוא הדיון בדין פסלה הוועדה את הצעת העותרת בשל כך שהערבות הבנקאית שהעותרת המציאה למשיבה יחד עם הצעתה, לא היתה צמודה.

לטענת העותרת, כאמור, המדובר בטעות בתום לב טכנית, אשר אין לה השלכה על כלל המשתתפים במכרז, ואינה פוגעת בעקרון השוויון. עוד טענה העותרת, כי הוטעתה ע"י המשיבה, וזאת בשל כך, כי בנוסח המודעה בעיתונות אשר בה נעשה פרסום למכרז, לא צויין כי יש לצרף להצעה למכרז ערבות בנקאית צמודה. העותרת מפנה לעניין זה לסעיף 4(א) בפרסום בעיתונות (עמ' 4 בנספח א'). לזאת משיבה המשיבה, כי בפירוט התנאים המוקדמים של המכרז, אשר פורסמו באתר האינטרנט של המשיבה, צויין, בסעיף 1, כי יש לצרף להצעות ערבות בנקאית שתהיה "צמודה למדד המחירים לצרכן, אשר בסיסו יהיה מדד חודש אוקטובר של שנת 2010...". זאת ועוד, צויין ב"הזמנה להשתתף במכרז פומבי", בסעיף 2.1 כי יש לצרף ערבות בנקאית להצעות, אשר תהיה "צמודה למדד המחירים לצרכן...". עוד מפנה באת כוח המשיבה ל"טופס הצעת המציע במכרז" אשר בו, בסעיף 1 נדרש המציע להצהיר כי הבין "את הפניה להזמנת הצעות ... ואת כל המסמכים שצורפו לה על כל פרטיהם...". מוסיפה המשיבה וטוענת כי בסעיף 4 לפרסום בעיתונות, צויין במפורש, כי התנאים בפרסום "מובאים בתמצית בלבד", ובסעיף 10 לאותו פרסום בעיתונות נאמר "תנאי הליך המכרז המלאים מפורטים במסמכי המכרז והאמור בהם גובר על האמור במודעה תמציתית זו".

לנוכח האמור, אין בידי לקבל את טענת העותרת, בדבר חוסר בהירות במסמכי המכרז, אשר בעטיים יש לקבל את טענתה כי הוטעתה ע"י מסמכי המכרז. לפיכך, הטענה בדבר הטעייה נדחית.

עוד טען ב"כ העותרת כי מדובר בטעות טכנית שנעשתה בתום לב ומשיש לוועדה הסמכות לתקן טעויות שכאלה, היה עליה להודיע למרשתו כי נפלה הטעות האמורה בכך שהערבות לא הוצמדה, ואזי העותרת היתה מתקנת את הליקוי, והצורך לפסילת הצעתה היה מתייתר.

שאלת כשרותה של הערבות הבנקאית המצורפת להצעה במכרז נדונה בשורה ארוכה של פסקי דין – אשר באי כוח הצדדים אף הסתמכו עליהם – ראו, בין היתר, עע"מ 10064/04 מרגלית ש.א. רכב בע"מ נ' מדינת ישראל משרד התחבורה, והפסיקה הנזכרת שם.

בתי המשפט חזרו והדגישו את הצורך בצירוף ערבות בנקאית בהתאם לדרישות המכרז, כאשר פרט למקרים בודדים ביותר ניתן לתקן ערבות אשר חורגת מהערבות הנדרשת לפי תנאי המכרז.

בענייננו, מצאתי כי צדקה הוועדה בכך שפסלה את הצעת העותרת בשל כך שהערבות לא הוצמדה כדרישת מסמכי המכרז ולא אפשרה תיקונה של הערבות. מוכנה אני להניח כי אי ההצמדה נעשתה בתום לב, ואולם, תנאי זה אינו התנאי הבלעדי אשר יהיה בו כדי לרפא את הערבות. כפי שבתי המשפט חזרו וקבעו השיקול לפסילת ההצעה בנסיבות בענייננו, הוא החשש לפגיעה בעקרון השוויוניות.

יצויין כי בנסיבות הדומות לענייננו, היינו מקרים בהם להצעות צורפו ערבויות בנקאיות אשר לא הוצמדו, למרות הדרישה להצמדה במכרז, אישרו בתי המשפט החלטות המזמינים במכרז לפסול ההצעות – ראו – עת"מ (ב"ש) 307/05 דוד ד. בניין פיתוח והשקעות בע"מ נ' עיריית באר שבע ואח'; עת"מ (י-ם) 551/07 גד דרעי ואח' נ' עיריית ירושלים; עת"מ (ת"א ) 2259/04 ש.ר. עבודות צנרת שותפות רשומה נ' יניב דרומי פיתוח והשקעות.

בטרם אסיים אתייחס לטענת העותרת, לפיה התוצאה מפסילת ערבותה הינה לא רק הפסד הכספי לה, אלא אף הפסד כספי למשיבה, שכן מגרש 110 בסופו של יום לא שווק, ולפיכך, גם המשיבה יצאה נפסדת. אכן, לעיתים קיום ההלכות בדיני מכרזים מסב הפסדים לא רק למציע אלא גם למזמין. אף על פי כן, ישנה חשיבות בקיום דקדקני ודווקני של דיני מכרזים, וצמצום, ככל שניתן, את אותם מקרים חריגים שבהם למרות שערבות אינה תואמת את דרישות המכרז, ייחשב הדבר כפגם שאינו מהותי, היינו פגם המאפשר את אי פסילת ההצעה. דבקות בדיני מכרזים מבטיחה הימנעות מהתדרדרות במדרון חלקלק לתופעות של שחיתות. לפיכך, הגם שכאמור בענייננו, העותרת והמשיבה, כל אחת מהן, יוצאת נפסדת מבחינה כלכלית, בטווח הארוך, הדרך בה פעלה וועדת המכרזים במקרה זה מבטיחה ניהול הוגן וצודק של מכרזים, הן אצל המשיבה, והן בגופים שלטוניים וציבוריים אחרים.

אשר על כן, העתירה נדחית. העותרת תשלם למשיבה הוצאות משפט ושכ"ט עורך דין בסכום כולל של 10,000 ₪.

המזכירות מתבקשת לשלוח עותק מפסק הדין לב"כ הצדדים.

ניתן היום, ב' אדר א תשע"א, 06 פברואר 2011, בהעדר הצדדים.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ