אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> בע"מ נ' גולאני

בע"מ נ' גולאני

תאריך פרסום : 13/06/2011 | גרסת הדפסה
תא"ק
בית משפט השלום ירושלים
4586-08-10
13/06/2011
בפני השופט:
בן שלו

- נגד -
התובע:
פלאפון תקשורת בע"מ
הנתבע:
מוסטפא גולאני

החלטה

בפני בקשת רשות להתגונן מפני תביעה בסדר דין מקוצר על סך נומינאלי של 50,036 ₪, שהגישה המשיבה כנגד המבקש.

מן הבקשה עולה, כי המבקש התקשר עם המשיבה בתנאים שסוכמו בינו ובין נציג המשיבה בכתב בעת שביקר אותו נציג במקום עסקו. לתצהירו צירף המבקש העתקים מהסכמים אלה (נספח א' לבקשת הרשות להתגונן וראו גם בש/1 ; להלן: "ההסכמות הראשונות"). דא עקא, לטענת המבקש בתצהירו, ההסכם שעל אודותיו התבקש לחתום מאוחר יותר על ידי המשיבה במרכז השירות שלה, שונה לחלוטין מן ההסכם שעל אודותיו חתם במקום עסקו.

לפיכך, ונוכח הטעייתו הנטענת, לשיטת המבקש קמה לו זכות לביטול ההסכם וכך עשה, ולטענתו לא השיבה המבקשת לפניותיו אלה (ראו פסקה 7 – 8 לתצהיר המבקש). המבקש אף טוען כי לא רכש מן המשיבה חמישה מכשירי טלפון, בניגוד לנטען אולם הודה כי רכש ממנה חמישה כרטיסי "סים", ובניגוד לעמדת המשיבה טוען שקיבל במתנה מחשב מסוג LG שעל אודותיו חוייב מאוחר יותר בתשלום.

אין מחלוקת, כי המבקש המשיך להשתמש בשירותי הטלפון (לטענתו באמצעות כרטיסי ה"סים" ולא באמצעות המכשירים) למשך כשלושה חודשים.

בדיון במעמד הצדדים הוסיף בא כוחו של המבקש וטען (מבלי שלטענות אלה היה ביטוי בתצהיר) כי לכל היותר צריך היה לשלם, על פי ההסכמות לשיטתו, כ- 900 ₪ לחודש בגין השימוש במכשירי הטלפון. כן טען בא כוחו (ללא ביטוי לכך בתצהיר), כי נאלץ לעשות שימוש בכרטיסי ה"סים" במשך התקופה המדוברת, הואיל וטרם הצליח להתקשר עם ספק סלולארי אחר.

המבקש נחקר היום בקצרה על תצהירו.

המשיבה מתנגדת בעיקרה לבקשה, וסומכת יהבה בעיקר על היעדר פירוט בתצהיר לחלק ניכר מטענות המבקש, ללאקוניות של התצהיר, ולכך שהשימוש שעשה המבקש בשירותי המבקשת במשך שלושה חודשים אינו עולה בקנה אחד עם זכאותו הנטענת לביטול ההסכם.

לאחר ששמעתי את הצדדים שבפני שוכנעתי, כי דין הבקשה להתקבל.

כאמור, עיקר טענת המבקש קשורה בטבורה עם הטעייתו באשר לתנאי ההתקשרות אל מול המבקשת ולאי התאמה בין התנאים שסוכמו בין הצדדים משנדרש לחתום על ההסכמים האחידים אצל המשיבה.

המשיבה לא מסרה כל גרסה עובדתית באשר לטענות המבקש ובעיקר תלתה יהבה בנטלים המוטלים לפתחו ועל כך שחובתו של המבקש היא לפרט את טענותיו. אכן, על פי הדין על המבקש להתכבד ולפרט את טענותיו בתצהיר, וטענות שלא נטענו בתצהיר לא תישמענה (השוו: תקנה 211 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 וכן ע"א 514/64 כהן נ' אשכנזי, פ"ד יט (1), 696, 698. כן ראו: משה קשת הזכויות הדיוניות וסדר הדין במשפט האזרחי מהדורה 15, התשס"ז, 1014 – 1015 והאסמכתאות שם). כך גם אין להידרש לטענות סתמיות (השוו: ע"א 2418/90 רלפו נ' בנק למסחר בע"מ פ"ד מז (ג) 133 ; ע"א אריאן נ' בנק לאומי לישראל בע"מ פ"ד מ(2) 765).

אולם די בעיון בהסכמות הראשונות ובהשוואתן אל מול דפי ההסכמים שצירפה המשיבה לכתב התביעה, על מנת להראות, ולו לכאורה, כי קיימת אי התאמה בין התנאים שלשיטת המבקש הוסכמו עימו ובין התנאים הנקובים באסמכתאות שצורפו. כך, לדוגמה, ניתן להסיק, לכאורה, מן ההסכמות הראשונות כי הוסכם על תנאי משלוח הודעות SMS בחבילה שעלותה 29.9 ₪ בחודש בעוד שמן התנאים שנזכרו בעמ' מס' 3 ל"נספח המנוי" לעיל עולות הסכמות אחרות בקשר עם רכיב זה. כפי שיובהר עוד להלן, צירופם החלקי עמודי הסכם ההתקשרות לכתב התביעה אף איננו מאפשר, בשלב זה, בחינת האפשרות שמא בהסכם ההתקשרות שעליו נשען כתב התביעה, הוסכם על מחיר ייחודי לשירות זה בהתאם לתנאים הספציפיים של ההסכמות הראשונות, חלף התנאים שפורטו בעמ' 3 הימנו.

די בכך כדי להראות ולו לכאורה, כי אין ניתן להתעלם מטענות המבקש, וכי יש לאפשר לו רשות להתגונן מפני התביעה, במיוחד שעה שבשלב זה אין נקבעים ממצאים עובדתיים של ממש והשאלה האם אמנם הסכים המבקש מכללא לתנאים המאוחרים אם לאו, אין מקומה להתברר בהליך הדיוני קא עסקינן.

זאת ועוד: מטופס "מצב חשבון" שצורף לכתב התביעה מצינו, כי חלקו הארי של החוב הנטען הינו בגין חיוב "בילינג" ( היינו, חיוב בגין "חשבון" - לרבות חיוב עיקרי מיום 2.5.10 בסך 25,104.91 ₪). לא הוברר בכתב התביעה מה הרכבם של חיובי ה"בילינג" ובגין אלו רכיבי שימוש, זאת ככל שעסקינן בחיוב בגין שימוש נטען בשירותי המשיבה או מי מהם. בנסיבות אלה, ובשונה מהנסיבות שפורטו בהחלטות שצירף ב"כ המשיבה בסיכומיו (שם לכאורה פורטו דיים מהות החיובים השונים בנספחי התביעות), אין ניתן לשלול על פניהן את טענות המבקש, שעה שמכתב התביעה עצמו לא ברורה די הצורך מהות החיוב הנ"ל והרכבו. הוא הדבר גם בקשר עם יתר רכיבי החיוב בגין "ציוד", שאינם מפרטים מהו ה"ציוד" בגינו חוייב המבקש, שעה שלכאורה מתעוררת מחלוקת עובדתית באשר לציוד שסופק למבקש בהתאם להסכמות הראשונות.

בהקשר זה, גם בטענות המבקש באשר לחיובו שלא כדין בגין מחשב נייד אשר לפי הנטען נמסר לו במתנה (אשר נתמכו גם בנספחים שצורפו לתצהירו), יש כדי לשמש הגנה אפשרית ולהשליך על סכום החיוב הנטען.

לא זו אף זו: לכתב התביעה צורפו אסמכתאות, שלפי הנטען משמשות כראיה בכתב לקיום ההסכם בכתב בינה ובין המבקש. דא עקא, אסמכתאות אלה צורפו באופן חלקי בלבד כך שלהסכם ההתקשרות (ולמסמך נושא כותרת "נספח מנוי"), צורפו רק עמודים מס' 3,5,7,9 1, ו – 11 הימנו. בנוסף, תנאי הסכם זה מפנים לא פעם ונשענים על חוברת "תנאי התקשרות עם חברת פלאפון גרסה 1", אשר לא צורפה לכתב התביעה. בנסיבות אלה, ושעה שספק אם ראוי היה להגיש את התביעה, כפי שהוגשה, בסדר דין מקוצר, לכל הפחות אין ניתן למנוע מהנתבע להעלות את טענותיו באשר לתנאי ההתקשרות המקוריים והטעייתו הנטענת.

שעה שכאמור, המשיבה לא פירטה כדבעי מהו רכיב החיוב המוסכם לשיטתה בגין שימוש במכשירים (הימנו ניתן היה, אולי, לגזור את השלכותיו של השימוש שבו הודה המבקש שעשה בכרטיסי הסים, על סכום חיוב שאינו שנוי במחלוקת גם לאור טענות המבקש), שעה שטענות המבקש בתצהירו באשר להתעלמות המשיבה מפניותיו באשר לביטול ההסכם לא מצאו ביטוי בחקירתו הנגדית ובשים לב לכך שגם מכתב התביעה ונספחיו החלקיים הרכבו של החיוב הנטען אינו ברור די צרכו על מנת לאפשר פריטתו לרכיביו השונים, איני רואה מקום להתנות את קבלת הבקשה בדבר.

כידוע, בשלב בקשת הרשות להתגונן די בהעלאת טענה מפורטת כנגד מסמך בכתב [השוו, למשל: ע"א 248/89 החברה הכלכלית למוסיקה נ' WARNER HOME VIDEO פ"ס מו (2) 273, ע"א 4345/05 שובל שדמה מימון וסחר בע"מ ואח' נ' בנק לפיתוח התעשיה פורסם באתר "נבו"]. שעה שלטענות בכתב נלוות גם ראיות לכאורה, שיש בהן כדי לתמוך בטענות המבקש (ולו בחלקן), הדברים יפים ביתר שאת.

העולה מכלל האמור לעיל הוא, כי דין בקשת הרשות להתגונן להתקבל.

לאור סכומה תידון התובענה בסדר דין מהיר ועל הצדדים לנהוג בהתאם להוראות תקנה 214ב'1 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984 (להלן – "התקנות").

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ